Educating for 34 436 days
Zapytania ofertowe

zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego lamp do projektora NEC i Mitsubishi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego lamp do projektora NEC i Mitsubishi

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres
w p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 25.11.2016 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – lampy do projektora NEC i Mitsubishi”


w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79