Zapytania ofertowe

ZO-005-19 Przeprowadzenie szkoleń pn. Zwinne zarządzanie projektami AgilePM

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń pt. „Zwinne zarządzanie projektami AgilePM"
Oferty w formie pisemnej  można składać do dnia 28.02.2019r. do godz. 12:00  w Kancelarii, budynek B,
pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe – szkolenie AgilePM ”

lub w formie elektronicznej na adres: renata.rozanska-piwecka@ue.poznan.pl do dnia 28.02.2019r. do godz. 12.00., z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe – szkolenie AgilePM”