Zapytania ofertowe

ZO-005-20 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „English for work” dla pracowników administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu