Zapytania ofertowe

ZO-19-18 dostawa tonerów

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego oryginalnych tonerów do urządzeń drukujących firmy HP i Canon

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 05.04.2018 r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – oryginalne tonery firmy HP i Canon”.