Zapytania ofertowe

ZO-37-18 zakup niszczarek

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego niszczarek HSM ShredStar

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Pawilon p. 7 (Dział ds. Aparatury) do dnia 22.06.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – niszczarki HSM ShredStar”.