Zapytania ofertowe

ZO-66-17 zakup lamp

unieważnienie postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego lamp do projektorów NEC
i Barco

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – lampy do projektorów NEC
i Barco”.