Zapytania ofertowe

ZO-70-17 przeprowadzenie szkolenia

przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Sztuka skutecznej prezentacji w języku angielskim” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze POWR.03.04.00-00-D013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020