Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Zakup i dostawa notebooka wraz z akcesoriami

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa notebooka wraz z akcesoriami

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 7 pawilon (Centrum Informatyki) do dnia 16.11.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „CI – Oferta – notebooka wraz z akcesoriami”