Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu

mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. 61-825-06-01

Dyżury w czasie przerwy semestralnej 2019/2020:

poniedziałek 17.02 - godz. 10:00 - 11:00
środa 19.02 - godz. 10:00 - 11:00