Osiągnięcia naukowe pracowników UEP

Kolejna MINIATURA dla UEP


Projekt badawczy dr inż. Anny Cieszyńskiej z Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej (Wydział Towaroznawstwa) złożony w konkursie MINIATURA 1 uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Projekt zatytułowany Właściwości ekstrakcyjne piperydyniowych cieczy jonowych wobec wybranych metali szlachetnych z modelowych roztworów wodnych zdobył dofinansowanie w wysokości 45 320 zł.


Konkurs MINIATURA cieszył się bardzo dużą popularnością wśród pracowników naukowych, z uwagi na przekroczony budżet przyjmowanie wniosków zostało zakończone przed czasem.

Osoby zainteresowane zachęcamy do śledzenia oferty NCN w przyszłym roku.