Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą z przyjemnością informuje, że 6 projektów naukowych pracowników naszej Uczelni, na łączną kwotę  1 571 985 złotych, otrzymało dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki na realizację swoich badań.

Są to:

 

Konkurs OPUS 12:

dr hab. Ewa Maria Sikorska, Wydział Towaroznawstwa

Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych


dr Adam Zaremba, Wydział Zarządzania

Przekrój stóp zwrotu na granicznych rynkach akcji

 

Konkurs SONATA 12:

dr Ewa Cieślik Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Chińska strategia Nowego Jedwabnego Szlaku: implikacje dla powiązań produkcyjnych między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej

 

dr Malwina Maria Lemkowska, Wydział Ekonomii

Ubezpieczenia gospodarcze i systemy zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001 jako instrumenty zarządzania ryzykiem środowiskowym - analiza relacji
dr Marcin Tadeusz Soniewicki Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Rola integracji wiedzy rynkowej i technicznej w procesie tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa wysokich oraz średnio-wysokich technologii w warunkach globalizacji - podejście sieciowe

 

 

 

PRELUDIUM 12

 

mgr Łukasz Kryszak, opiekun naukowy Bazyli Czyżewski Wydział Ekonomii

Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE z uwzględnieniem relacji zasobowych i produktywności czynników wytwórczych

  

Gratulujemy laureatom!