Osiągnięcia naukowe pracowników UEP

27 Konkurs NCN rozstrzygnięty: 1,5 mln zł na realizację badań naukowych dla UEP

Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymali dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektów badawczych. W konkursach OPUS oraz PRELUDIUM sześć projektów otrzymało środki na łączną kwotę 1 498 658 zł

Konkurs OPUS 14:
Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia
dr hab. inż.  Urszula Samotyja, prof. nadzw. UEP, Wydział Towaroznawstwa

Modelowanie i prognozowanie cen mieszkań
dr Radosław Trojanek, Wydział Zarządzania

Determinanty wyników ekonomicznych polskich eksporterów w zróżnicowanym otoczeniu instytucjonalnym
dr Piotr Radosław Trąpczyński, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Konkurs PRELUDIUM 14:
Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa
mgr Szymon Stereńczak, opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP, Wydział Zarządzania

Semiotyka sprawiedliwości: organizowanie procesu translacji w pracy prawnika - przypadek okręgu poznańskiego
mgr Krzysztof Michał Durczak, opiekun naukowy: dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP, Wydział Ekonomii

Gratulujemy laureatom!