Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Prorektor ds Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozstrzygnięciu drugiej edycji konkursu „UEP DLA NAUKI – Nowe kierunki badań w dziedzinie nauk ekonomicznych” finansowanego ze środków własnych Uczelni.

 

Konkurs adresowany był do doktorantów i pracowników UEP posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego z wyłączeniem osób posiadających tytuł naukowy profesora.

 

Udział w konkursie zgłosiły 4 zespoły badawcze.


Laureatem konkursu w 2018 roku został zespół, którego kierownikiem jest Pan dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP,  Wydział Zarządzania.

W skład zespołu wchodzą: 

Pani dr  Anna Waligóra, Wydział Ekonomii,

Pan dr hab. Piotr Zmyślony, prof. nadzw. UEP, Wydział Gospodarki Międzynarodowej.

 

Nagrodzony projekt pt. „Ewolucja relacji międzyorganizacyjnych pod wpływem rozwoju gospodarki współdzielenia –  implikacje mikro-, mezo- oraz makroekonomiczne (RelGW)” uzyskał ocenę 69,33 pkt. na 100 pkt., będzie realizowany przez 12 miesięcy, a jego budżet wyniesie 30 000,00 zł.


Gratulujemy Zwycięzcom i jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie ciekawych propozycji projektów o interdyscyplinarnym charakterze.

Zapraszamy już dziś do udziału w kolejnej edycji, która zostanie ogłoszona w 2019 roku.