Zakres zadań podejmowanych przez Biuro Rektora:


Zakres prac Biura Rektora:

 • Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Rektora z:
   - naczelnymi i terenowymi władzami państwowymi i instytucjami naukowymi i społecznymi,
   - prorektorami, dyrekcją administracji i Biblioteki Głównej, Kwestorem oraz innymi jednostkami.
 • Współpraca z komórkami bezpośrednio podległymi Rektorowi oraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi na terenie Uczelni.
 • Merytoryczne opracowywanie korespondencji przychodzącej do Rektora.
 • Tłumaczenie angielskojęzycznych dokumentów oraz prowadzenie korespondencji w j. angielskim dla potrzeb władz rektorskich.
 • Przygotowywanie analitycznych i syntetycznych opracowań na polecenie Rektora i Prorektorów.
 • Obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Senatu oraz Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego.
 • Obsługa organizacyjno-techniczna komisji rektorskich.
 • Organizacja wydarzeń uczelnianych oraz spotkañ władz rektorskich.
 • Sporządzanie umów dot. płatności za otwarcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w trybie eksternistycznym.
 • Przygotowywanie Sprawozdań Rektora za dany rok akademicki.
 • Obsługa sekretarska Prorektora ds. Edukacji i Studentów, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektora ds. Strategii i Rozwoju.
 • Aktualizacja na stronie internetowej aktywności Rektora UEP oraz Prorektorów.
 • Sprawdzanie i uwierzytelnianie dyplomów studiów dziennych i podyplomowych.
 • Sprawdzanie i uwierzytelnianie dla potrzeb pracowników Uczelni kopii dokumentów wychodzących z UEP.
 • Rejestracja skarg i wniosków wpływających do Biura Rektora oraz przygotowywanie odpowiedzi na krytykę.
 • Zarządzanie majątkiem ruchomym Biura Rektora, czuwanie nad wyposażeniem oraz prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych medali "Za Zasługi dla UEP"
 • Koordynacja i prowadzenie terminarza zebrań w sali posiedzeń Senatu, sali 418 oraz sali 103.
 • Recepcja gości krajowych i zagranicznych władz Uczelni.

BIURO REKTORA


Dyrektor Biura Rektora
Ewa PALUCH,
magister inżynier
tel. 61-856-91-50
e-mail: ewa.paluch@ue.poznan.pl
bud. A, I piętro, p. 105


Zastępca Dyrektora Biura Rektora
Magdalena CIECHAN, magister inżynier
tel. 61-856-91-54,
e-mail: magdalena.ciechan@ue.poznan.pl
bud. A, I piętro, p. 105


Starszy specjalista w zakresie prac związanych z administracją:
Małgorzata ŁAGODZKA, magister administracji
tel. 61-856-91-65
e-mail: malgorzata.lagodzka@ue.poznan.pl
bud. A, I piętro, p. 107


Specjalista ds. administracyjnych:

Agnieszka WEŁNIC, magister

tel. 61 856-91-52
agnieszka.welnic@ue.poznan.pl

bud. A, I piętro, p. 109


Starszy referent:

BARBARA DOLACIŃSKA
tel. 61-856-93-61,

barbara.dolacinska@ue.poznan.pl

bud. A, I piętro, p. 102