Zapraszamy na konferencję naukową pt. "Państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy" organizowaną w ramach realizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań cyklu konferencji pt.: "Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy". Jest to  już IV konferencja naukowa organizowana przez OIP Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Tegoroczna konferencja, w której uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele państwowych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, teoretycy prawa pracy, praktycy, adresowana jest głównie do działaczy i członków zakładowych i ponadzakładowych organizacji związkowych oraz społecznych inspektorów pracy.

Do udziału w konferencji, która odbędzie się w czwartek 14 listopada 2019 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony pracy. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie: www.pipwpia.amu.edu.pl 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konferencyjnej decydująca będzie kolejność zgłoszeń.