Szanowni Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

 

W nawiązaniu do dotychczasowych prac projektowych Statutu UEP prosimy o zgłaszanie w pilnym trybie zapytań i wątpliwości do treści przedstawionych w dotychczasowych prezentacjach Władz Rektorskich. Państwa uwagi i zapytania zostaną przedłożone w imieniu związków zawodowych NSZZ "Solidarność" UEP i Związku Nauczycielstwa Polskiego UEP.

 

Zapytania i wątpliwości prosimy kierować na adresy:

solidarnosc@ue.poznan.pl

sekretariat.znp@ue.poznan.pl

 

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca KU NSZZ „Solidarność” UEP - dr Katarzyna Lis

Przewodniczący ZNP na UEP - dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. nadzw. UEP