Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" UEP popiera stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w sprawie: sprzeciwu wobec proponowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zapisów w tzw. tarczy antykryzysowej 3.