Uczymy już od 34 746 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 4/2011

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wyceny Środków Trwałych i Aparatury Badawczej powołanej zarządzeniem nr 3/2011 Kanclerza UEP z dnia 12 października 2011 roku