Office of the Institute of Socio-Economics

Coordinator: Brączkowska Teresa
Building C, p. 304
61-854-38-83

mgr Bartkowiak Iwona
specjalista do spraw administracyjnych