Strona główna

Wojciech Ponikiewski

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej, Republice San Marino i Republice Malty.

Absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Kierunek Handel Zagraniczny.

Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w Europejskim Centrum Uniwersyteckim w Nancy we Francji.
Studia podyplomowe w zakresie ekonomiki rozwoju (dyplom otrzymany z „Wielkim Wyróżnieniem") na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii.

Po przełomie 1989 roku rozpoczął pracę w MSZ

  • 1990-1995 - III, a następnie II sekretarz w ST. Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. Zajmował się głównie kwestiami ekonomicznymi i ochroną środowiska oraz problematyką konfliktu na Bałkanach w Radzie Bezpieczeństwa.
  • 1995-1997 - ekspert w ONZ, w tym w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w Nowym Jorku i Nairobi.
  • 1997-1998 - Radca w Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych w MSZ. Negocjator z ramienia MSZ Protokołu z Kioto.
  • 1998-2001 - dyrektor Departamentu ds. Ekonomiczno-Społecznych ONZ w MSZ. Odpowiedzialny za współpracę z agencjami NZ w dziedzinie ekonomicznej i społecznej oraz za przygotowanie fundamentów polskiego systemu pomocy rozwojowej.
  • 2001-2007- Minister Pełnomocny w Ambasadzie RP w Rzymie. Szef Wydziału Politycznego Ambasady. Od lipca 2007 do stycznia 2008 pełniący obowiązki Charge-d'affaires.
  • 2008-2009 - dyrektor Departamentu Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w MSZ. Odpowiedzialny za pion dyplomacji ekonomicznej, polityki energetycznej i makroekonomicznych problemów globalnych.
  • Od końca 2009 do września 2010 - dyrektor Departamentu Ameryki.
  • Od października 2010 do stycznia 2015 - Ambasador RP w RW, Republice San Marino i na Malcie.