Poznaj pełną ofertę szkoleń Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Bądź na bieżąco z naszą ofertą, zapraszamy na nasz fanpage na FB oraz LinkedIn Facebook LinkedIn
Sprawdź termin i zapisz się na szkolenie

Oferujemy szkolenia otwarte dla uczestników indywidualnych, pracowników firm i instytucji, jak również szkolenia dedykowane dla grup zamkniętych.
Wybierz z listy interesujące Ciebie szkolenie, wszystkie informacje znajdziesz tutaj:


Wybierz z listy:

W dzisiejszych czasach zwinne zarządzanie projektami staje się coraz bardziej popularne w wielu organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego stylu pracy wiele organizacji napotyka na problemy związane z pozyskaniem do swoich szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników.

Szkolenie AgilePM & AgileBA Foundation stanowi odpowiedź na potrzeby osób nie tylko zajmujących się zawodowo analizą biznesową w agile, ale także osób, które chcą zajmować się tym na co dzień.

W tracie szkolenia Uczestnik ma szanse na poznanie zarówno efektywnego podejścia do zarządzania projektem zgodnego z AgilePM, ale również kwestii związanych z analizą biznesową, prowadzoną przez cały cykl życia projektu. Szkolenie pokazuje opis roli Analityka Biznesowego w świecie zwinnego zarządzania projektami oraz narzędzia wykorzystywane w jego codziennej pracy.

Cel szkolenia:
1. poznanie założeń metodyki zwinnego zarządzania projektami AgilePM,
2. poznanie zagadnień związanych analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
3. uzyskanie informacji jak wykorzystać analizę biznesową w konkretnych fazach cyklu życia projektu zwinnego,
4. przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz AgileBA Foundation.

Grupa docelowa:
• kierownicy projektów,
• analitycy biznesowi,
• przedstawiciele działów biznesowych,
• kadra zarządzająca projektami,
• kierownicy zespołów projektowych,
• liderzy zespołów wytwórczych,
• kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT i innych branż,
• wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
• wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® oraz AgileBA® Foundation.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:
• praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego,
• możliwość otrzymania znanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zwinnego
zarządzania projektami lub zwinnej analizy biznesowej,
• poznanie podstaw AgilePM oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego podejścia,
• poznanie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie, warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja.
Korzyści ze szkolenia dla organizacji:
• dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach – dzięki wielu wdrożeniom,
• wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu,
• redukuje ryzyko dostarczenia produktów słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
• promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.

Egzamin i certyfikacja

Egzaminy AgilePM oraz AgileBA dają możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez APMG International. Przystąpienie do egzaminu AgilePM oraz AgileBA na poziomie Foundation, nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.

Egzaminy odbywają się na koniec trzeciego dnia szkolenia.

Egzamin AgilePM® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

Egzamin AgileBA® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub język angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

Informacje organizacyjne:

Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

Wymagania sprzętowe:
– Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
– Głośniki/ słuchawki;
– Mikrofon (rekomendowane);
– Bezpłatna aplikacja Zoom https://zoom.us/download
Wymagania łącza: dowolne łącze internetowe

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I – godz. 9.00-15.50
Dzień II – godz. 9.00-15.50
Dzień III – godz. 9.00- ok.15.50 + egzaminy

1. Czym jest Agile? Po co korzystać ze zwinnych podejść?
2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
3. Przygotowanie do osiągnięcia sukcesu.
4. Proces DSDM.
5. Role i Obowiązki.
6. Produkty DSDM.
7. Kluczowe praktyki – stosowanie priorytetów i timeboxów.
8. Planowanie i kontrola przez cały cykl życia projektu.
9. Warsztaty.
10. Modelowanie.
11. Rozwój Iteracyjny.
12. Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile.
13. Uzasadnienie Biznesowe w Agile.
14. Interesariusze projektu Agile.
15. Wymagania i Historyjki Użytkowników.
16. Planowanie wymagań oraz szacowanie w cyklu życia projektu.
17. Cykl życia wymagań w projekcie Agile

Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).

Cena netto/brutto: 3500 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały szkoleniowe w PDF ( w j.polskim),
– opiekę merytoryczną trenera,
– egzaminy online (na koniec trzeciego dnia szkolenia),
– certyfikat AgilePM® Foundation,
– certyfikat AgileBA® Foundation,
– dyplom ukończenia szkolenia UEP.

Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Certyfikaty AgilePM® Foundation oraz AgileBA® Foundation wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF na adres mailowy wskazany przez uczestnika w terminie ok. miesiąca od egzaminu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę na stanowiskach związanych z procesami zarządzania zasobami ludzkimi oraz do osób chcących pogłębić swoje kompetencje w tym obszarze.

Cele szkolenia:

Dzięki szkoleniu Akademia HR Managera uczestnicy:
– uświadomią sobie rolę i wymagania stawiane przed HR managerami,
– nabędą wiedzę w zakresie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy,
– będą potrafili przeprowadzać proces selekcji i rekrutacji, również przy wykorzystaniu nowoczesnych metod,
– pozyskają wiedzę na temat roli i znaczenia systemu ocen pracowniczych w kontekście misji i strategii firmy,
– nabędą umiejętności projektowania systemu ocen pracowniczych, projektowania arkuszy oceny, budowania kryteriów oceny,
– nabędą umiejętność przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych,
– nabędą umiejętności projektowania systemów szkoleniowych,
– dowiedzą się w jaki sposób tworzyć i zarządzać ścieżkami karier pracowników,
– będą potrafili w prawidłowy sposób wykorzystywać sposoby motywacji pracowników przy uwzględnieniu różnorodności pokoleniowej, specyfiki organizacji,
– będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę do rozpoznawania oraz zarządzania talentami.

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-16.00
Dzień II – godz. 09.00-16.00

1. Rola HR Managera w procesie zarządzania ludźmi i procesami biznesowymi
a) Kluczowe kompetencje wymagane na stanowisku HR Managera
b) Najważniejsze zadania i wyzwania
c) Funkcje pełnione przez managera w obszarze HR w organizacji

2. Employer Branding – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy
a) Co to jest employer branding?
b) Jakie działania warto podjąć, aby budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy?
c) Jak w praktyce zaplanować i wdrożyć strategię employer brandingową?
d) Budowanie wizerunku firmy a ESG – jak przygotować pracowników?

3. Rekrutacja i selekcja pracowników
a) Jak poszukiwać kandydatów na rynku pracy i przyciągać najlepszych
b) Jak dobrze przygotować profil kandydata, czyli kogo szukamy?
c) Skuteczne techniki selekcji (wywiady, testy, kwestionariusze, symulacje)
d) Assessment Center jako metoda selekcji na kluczowe stanowiska
e) Jak przygotować procedurę wdrażania do pracy nowych pracowników

4. System Ocen Okresowych
a) Cele i korzyści wprowadzania ocen pracowniczych
b) Rodzaje ocen pracowników i ich dostosowanie do specyfiki firmy
c) Proces przygotowania i wdrażania Systemu Ocen Pracowniczych
d) Projektowanie arkuszy ocen i budowanie kryteriów oceny
e) Przeszkolenie oceniających i ocenianych
f) Wykorzystanie wyników ocen w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

5. Zarządzanie wiedzą i systemy szkoleniowe
a) Czym jest zarządzanie wiedzą w organizacji?
b) Jakie działania można podjąć, aby wiedza była zdobywane, gromadzona i przekazywana?
c) Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do strategii i celów firmy
d) Projektowanie systemu szkoleń
e) Badanie efektywności szkoleń

6. Tworzenie ścieżek kariery i zarządzanie talentami
a) Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o świadomość różnorodności pokoleniowej
b) Tworzenie ścieżek kariery
c) Badanie potencjału pracowników – development center
d) Sposoby rozwijania talentów
e) Planowanie sukcesji
f) Rola działu HR w monitorowaniu systemu zarządzania talentami i tworzeniu ścieżek karier

7. Pozapłacowe systemy motywacyjne
a) Wsparcie menedżerów w procesie motywowania pracowników
b) Zasady stosowania bodźców motywacyjnych
c) Jak skutecznie zaplanować system benefitów
d) Systemy motywacji niematerialnej w organizacji
e) Błędy systemów motywacyjnych

8. Rola komunikacji wewnętrznej w budowaniu kultury organizacyjnej i zarządzanie przez wartości w oparciu o filozofie human2human

 

Magdalena Serafin
Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Aby skutecznie zarządzać marketingiem – czyli zdobywać nowych klientów oraz budować oczekiwany wizerunek – nie wystarczy dobra znajomość narzędzi. Publikowanie postów w social mediach, obsługa WordPressa lub systemu mailingowego to bazowe umiejętności specjalistyczne. Dobry Menedżer Marketingu musi posiadać zdecydowanie inny zestaw kompetencji.

Nasze dwudniowe szkolenie online pokaże Ci, jak uporządkować dział marketingu i komunikację, aby realnie osiągać cele biznesowe.

Współorganizatorem Akademii Menedżera Marketingu jest butikowa agencja komunikacji Blend PR®. Szkolenie prowadzi właścicielka firmy dr Magdalena Gajek, która na co dzień występuje w roli zewnętrznego dyrektora marketingu głównie w firmach z ofertą premium.

To szkolenie online jest dla Ciebie, jeśli:

• Masz już podstawową wiedzę marketingową i chcesz ją pogłębić o zagadnienia dotyczące zarządzania marką.
• Zależy Ci na awansie na stanowisko Menedżera Marketingu lub jesteś właścicielem firmy z sektora MŚP występującym w takiej roli.
• Jednym z Twoich obecnych lub przyszłych zadań jest zarządzanie małym zespołem marketingowym (do 5 osób).
• Zamierzasz rozwijać swoje kompetencje na styku marketingu i sprzedaży.
• Chcesz prowadzić uporządkowaną komunikację firmy, która prowadzi do jasnych celów.
• Nie wiesz, jak zorganizować zadania marketingowe w firmie.

Jeżeli na choć jedno z tych pytań odpowiadasz TAK, dołącz do najbliższej grupy!

Dlaczego warto się zapisać?

• Dzięki akademii zobaczysz marketing swojej organizacji z lotu ptaka i zdefiniujesz, w których obszarach warto nadal pracować nad lepszym zarządzaniem – działem oraz komunikacją.
• Szkolenie ukończysz z trzema planami: listą procesów marketingowych w Twojej firmie, wypełnioną kartą grupy docelowej oraz wypełnionym lejkiem marketingowo-sprzedażowym.
• Nauczysz się tworzyć skuteczny ekosystem marketingowy oparty o powtarzalne procesy oraz jasno określone zadania.
• Wyeliminujesz błędy, które często popełniają początkujący marketing menedżerowie.
• Weźmiesz udział w wartościowych dyskusjach i realnie zaangażujesz się w przebieg szkolenia dzięki małym grupom (do 12 osób).

Forma zajęć online: mini-wykład, warsztat praktyczny, dyskusja, analiza studiów przypadku.

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

 

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-15.00
Dzień II – godz. 09.00-15.00

DZIEŃ I: ZARZĄDZANIE DZIAŁEM MARKETINGU

9.00 – 10.30 | Część I: Podział zadań
• Marketing a inne obszary działania firmy.
• Zadania Menedżera Marketingu oraz specjalistów marketingowych.
• Włączenie w działania marketingowe pracowników z innych dziedzin.
• Budowanie zespołu marketingowego w praktyce – wielkość zespołu, wynagrodzenia, modele pracy.

10.30 – 10.45 | Przerwa

10.45 – 11.45 | Część II: Budowanie procesów marketingowych
• Komunikacja marketingowa jako proces.
• Procesowe zarządzanie działem marketingu – korzyści, sposób pracy, zaangażowanie czasowe.
• Analiza przykładowego drzewka procesów oraz procedury marketingowej.
• Tworzenie własnego drzewka procesów marketingowych (ćwiczenie).

11.45 – 12.00 | Przerwa

12.00 – 13.00 | Część III: Wykonywanie zadań marketingowych

• Określanie celów strategicznych i operacyjnych.
• Organizacja kalendarza zadań.
• Mierzenie czasu pracy.
• Spotkania okresowe zespołu marketingu.

13.00 – 13.30 | Przerwa

13.30 – 15.00 | Część IV: Marketing jako wsparcie sprzedaży

• Marketing i sprzedaż – różnice oraz punkty wspólne.
• System kwalifikacji i śledzenia źródeł leadów.
• Najczęstsze błędy w zarządzaniu działem marketingu.
• Sesja Q&A.

DZIEŃ II: ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ

9.00 – 10.30 | Część I: Model biznesowy a strategia marki

• Brandborder™ jako model pracy nad marką.
• Ścieżka zakupowa, karta grupy docelowej i propozycja wartości (ćwiczenie).
• Obowiązkowe elementy strategii marki.

10.30 – 10.45 | Przerwa

10.45 – 12.15 | Część II: Design i narzędzia komunikacji

• Elementy systemu identyfikacji wizualnej.
• Planowanie narzędzi komunikacji.
• Lejek marketingowo-sprzedażowy (ćwiczenie).

12.15 – 12.30 | Przerwa

12.30 – 13.30 | Część III: Budżetowanie marketingu

• Budżet projektowy i budżet roczny.
• Podział kosztów marketingowych w firmie.
• Analiza przykładowego budżetu marketingowego.
• Zwrot z inwestycji w marketing oraz analiza skuteczności.

13.30 – 14.00 | Przerwa

14.00 – 15.00 | Część IV: Case studies

• Prezentacja problemów i historii sukcesów firm z sektora MŚP.
• Najczęstsze błędy w zarządzaniu komunikacją.
• Sesja Q&A.

 

dr Magdalena Gajek – konsultantka, właścicielka butikowej agencji komunikacji Blend PR®, autorka książki „Mikromarka”. Zajmuje się przede wszystkim markami premium i marketingiem sektora MŚP. Pomaga przedsiębiorcom zwiększać wartość firm dzięki marce. Jest autorką modelu Brandborder™, jedynej w Polsce metody budowania brandów premium.

 

Zrealizowała ponad 60 wymagających projektów marketingowych. Z wykształcenia polonistka, doktor nauk humanistycznych. Jej praca doktorska ukazała się jako książka „Nowy Jork wyobrażony i doświadczony”. Stypendystka zagranicznych uniwersytetów w Lipsku i Kilonii. Wykłada na uczelniach wyższych i prowadzi szkolenia z zakresu marketingu. W salach wykładowych spędziła ponad 1200 godzin, prowadząc warsztaty dla 2100 osób.

 

Więcej szczegółów o naszej trenerce znajdziesz na magdalenagajek.pl.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP,
• certyfikat ukończenia szkolenia Blend PR®,
• listę dodatkowych źródeł wiedzy od Blend PR®.

Certyfikaty UEP oraz BlendPR ukończenia szkolenia wystawiane będą w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. Certyfikaty VCC opatrzone są znakiem Europass, który rozpoznawany jest na terenie całej Europy przez sektor edukacji oraz rynku pracy. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych.

EFEKTY SZKOLENIA
Certyfikowany kurs menedżerski obejmuje swym programem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.
Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien:
• potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
• posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
• rozumieć różne typy osobowości,
• opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
• wyznaczać dobrze cele
• potrafić planować i organizować pracę zespołu,
• potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.
Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, jednego z najlepszych testów psychometrycznych na świecie dotyczących stylu zachowania osób w pracy. Test wypełniany jest przez uczestników on-line w ciągu 8 minut. Dzięki osiągniętym wynikom można dokładnie określić predyspozycje osobowościowe w miejscu pracy, mocne strony, ograniczenia, predyspozycje. Dzięki otrzymanym wynikom każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpośrednią informację dotyczącą jego naturalnych predyspozycji, zachowań w pracy oraz jak działa pod presją. Na podstawie tych informacji otrzymuje również informację, które z kompetencji powinien dalej rozwijać.
Analiza Profilu Osobowościowego (Thomas International) posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który potwierdza że analiza spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Thomas International to jeden z liderów i czołowych dostawców tego typu rozwiązań na świecie.

Szkolenie realizowane jest w dwóch formułach do wyboru: formule stacjonarnej oraz w formule online.

W przypadku szkolenia online całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face.

Kurs kończy się egzaminem. Podstawą zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu VCC jest szkolenie oraz zapoznanie się z treścią materiałów celowo przygotowanych do tego kursu.

Harmonogram edycji ONLINE kwietniowej:
– 25-26 kwietnia , godz. 15.00 – 20.00 – szkolenie online – moduł I
– do 30 kwietnia – otrzymanie przez każdego uczestnika drogą mailową linku do testu Thomas International
– 10 maja – wypełnienie testu Thomas International przez uczestników

– 16-17 maja, godz. 15.00-20.00 – szkolenie online – moduł II
– do 5 czerwca -informacja zwrotna z testu Thomas International (termin spotkania online zostanie ustalony indywidualnie z trenerem),
– do 10 czerwca – egzamin (termin egzaminu online dla grupy zostanie ustalony z trenerem)

 

W przypadku szkolenia w formule online całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Wskazane jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Plan dnia szkoleniowego online:
godz. 15.00-20.00

W przypadku szkolenia w formule stacjonarnej zajęcia odbywać się będą w salach UEP.

Plan dnia szkoleniowego w formule stacjonarnej:
godz. 9.00-15.50

PROGRAM
1. Praca menedżera – wprowadzenie.
2. Skuteczna komunikacja.
• Moc komunikacji niewerbalnej – gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
• Co przeszkadza w komunikowaniu?
• Uważne słuchanie.
• Style słuchania.
3. Style interpersonalne.
• Profil osobowości – Temperamenty.
4. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Wyznaczanie celów.
6. Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu.
7. Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
8. Informacja zwrotna – chwalenie i konstruktywna krytyka.
9. Przywództwo i kierowanie zespołem.
• Grupa a zespół.
• Budowanie zespołu.
• Współpraca w zespole.
• Etapy rozwoju zespołu.
10. Role w zespole wg R. M. Belbina.
• Praca nad problemem.
• Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
• Charakterystyka faz rozwoju grupy.
11. Rozwiązywanie konfliktów.
• Postępowanie w razie konfliktu.
• Przeszkody na drodze do porozumienia.
• Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości?
12. Negocjacji – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia.
13. Sztuka autoprezentacji.
• Wystąpienia publiczne.
• Trema i stres – skąd się biorą, jak działają i jak sobie z nimi radzić.
• Etykieta w biznesie.
14. Prowadzenie zebrań.

dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis – PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.

Koszt szkolenia: 3500 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach
· materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
· test Thomas International,
· opiekę merytoryczną trenera,
· egzamin (online)
· certyfikat menedżerski VCC (certyfkat wystawiany przez instytucję certyfikującą),
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.
Certyfikat VCC wystawiony zostanie przez firmę akredytującą osobom, które zdadzą egzamin. Certyfikat zostanie wystawiony w okresie około miesiąca od dnia egzaminu, a następnie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

 

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cel szkolenia:

„Controlling – kompendium rozwiązań dla MŚP” jest jedynym tego typu szkoleniem w Polsce, umożliwiającym szerokie spojrzenie na możliwości poprawy sprawności działania przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od licznych szkoleń, skupionych na pojedynczych narzędziach controllingowych, takich jak rachunek kosztów czy budżetowanie, a w ostatecznym rozrachunku – ze względu na praktyczne skomplikowanie – i tak niedających możliwości ich samodzielnego wdrożenia, „Controlling – kompendium rozwiązań dla MŚP” umożliwia wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju controllingu, tak w odniesieniu do zarządzanego przedsiębiorstwa, jak i własnych kompetencji, bez niepotrzebnego błądzenia po różnorodnych rozwiązaniach. Co więcej, proponowane szkolenie daje możliwość ogólnego zapoznania się ze sztuczną inteligencją, w tym z uczeniem maszynowym czy tzw. Robotic Process Automation, a ze względu na powszechność wykorzystania, niskie koszty licencji i prostą obsługę, jest wzbogacone o ćwiczenia z programem Microsoft Power BI. Oferowane szkolenie ma w dominującym stopniu charakter wykładowy, dopełniony przykładami.

Do kogo skierowane?

Praktyczne cele szkolenia według grup docelowych:
– właściciele i zarządzający MŚP rozpoznają, które rozwiązania controllingowe są im potrzebne, umożliwiając w następstwie podjęcie właściwych inicjatyw i znalezienie wspólnego języka z firmami wdrożeniowymi;
– analitycy i controllerzy znający podstawy controllingu zrozumieją istotę większości metod i narzędzi controllingowych, umożliwiając świadomy wybór kolejnych – skoncentrowanych na wybranych zagadnieniach – szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych z controllingu;
– planujący pracę w controllingu zrozumieją, na czym może polegać praca controllera, dając możliwość lepszego zaplanowanie ścieżki kariery;
– wszystkie osoby związane z „biznesem” zdobędą podstawowe umiejętności posługiwania się programem Microsoft Power BI – najpopularniejszym programem klasy Business Intelligence, służącym do analizy i raportowania danych;
– szkolenie nie umożliwia samodzielnego wdrożenia „stabilnych” rozwiązań controllingowych, zazwyczaj wymagających połączenia pogłębionej wiedzy w zakresie metod i narzędzi controllingowych z systemami IT oraz odpowiedniego doświadczenia wdrożeniowego.

Controlling – najprościej mówiąc – umożliwia „lepsze” działanie przedsiębiorstwa, tworząc podstawy do racjonalnego zarządzania w celu zapewnienia zysku, a także efektywnego wzrostu i rozwoju, stąd w mniejszym lub większym stopniu powinien być realizowany w każdym współczesnym przedsiębiorstwie przez analityków, controllerów, menadżerów czy właścicieli, w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa.

Forma szkolenia: teoria, przykłady, ćwiczenia z Microsoft Power BI.

Informacje techniczne:
– szkolenie realizowane jest w formie on-line z wykorzystaniem programu Zoom (do udziału w zajęciach potrzebny jest komputer podłączony do internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik). Aktywne uczestnictwo w niektórych elementach szkolenia wymaga wykorzystania programu MS Excel (w wersji 2016 lub późniejszej), przy czym system operacyjny nie ma znaczenia. Użytkownicy MS Excel w wersji 2013 proszeni są o uprzednie zainstalowanie dodatku Power Query (https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=39379) lub bierne uczestnictwo w jednym elemencie szkolenia (ok. 0,5 godz.);
– aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach z programem Power BI wymaga posługiwania się systemem Windows (korzystanie z Power BI na systemie macOS jest możliwe w ograniczonej funkcjonalności wyłącznie z licencją Microsoft Office 365 dla macOS, a także w pełnej funkcjonalności z wykorzystaniem aplikacji takich jak Parallels czy Turbo.net, przy czym prowadzący szkolenie nie dostarcza wsparcia w tym zakresie). Ze względu na relatywnie krótki czas ćwiczeń z Power BI (ok. 2 godz.) w całym szkoleniu (19 godz.), użytkownikom systemu macOS zaleca się bierne uczestnictwo w tym elemencie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 18 godz. (2 dni po 9 godz.)

Plan dni szkoleniowych:
08.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20
15:30-16:15

1. Istota nowoczesnego controllingu
2. Przydatność controllingu w MŚP
3. Etapy wdrażania controllingu
4. Controller na rynku pracy – obowiązki i wymagania
5. Systemy informatyczne wspierające controlling
        a. Ogólna architektura systemów informatycznych
b. Ćwiczenia z Microsoft Power BI
6. Controlling dziedzinowy
7. Metody i narzędzia w procesach controllingowych
a. Rachunek kosztów
b. Budżetowanie i ośrodki odpowiedzialności
c. Raportowanie
d. Planowanie strategiczne
8. Zrównoważona karta wyników
9. Controlling przyszłości
a. Ogólne kierunki zmian
        b. Uczenie maszynowe
c. Robotic Process Automation

Dr Piotr Ratajczak jest aktualnie adiunktem w Katedrze Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (2012), a następnie stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów (2017).
Doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. prowadząc indywidualną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego (2013-2015), pracując na stanowisku analityka w CMT Advisory Sp. z o.o. (2013-2014) w zakresie procesów fuzji i przejęć, jako członek zespołu oceniającego w pionie programów dla instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2019-), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) (2020-), a także egzaminator przy Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (2021‑).

Jego zainteresowania naukowe konsekwentnie koncentrują się wokół controllingu, analizy ekonomicznej przedsiębiorstw oraz rynków finansowych, czego wyrazem jest ponad 30 publikacji naukowych (w tym pozycje z tzw. Listy Filadelfijskiej) prezentujących zarówno wyniki badań ilościowych, jak i jakościowych.

Wśród uzyskanych przez niego nagród i wyróżnień naukowych warto wymienić: I miejsce w XIII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie; nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe; nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe; stypendium JM Rektora UEP dla najlepszych doktorantów (dwukrotnie); wyróżnienie dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W ramach międzynarodowej aktywności naukowej współpracował z International Performance Research Institute z siedzibą w Stuttgarcie nad badaniami finansowanymi przez Péter Horváth Foundation. W ramach aktywności krajowej był wykonawcą w projekcie finansowanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki (2022-), projekcie finansowym z Narodowego Centrum Nauki (2019-2022) oraz projekcie finansowanym ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni (2015-2016) (tzw. Funduszy Norweskich).

Działalność dydaktyczna prowadzona przez dra Piotra Ratajczaka obejmuje przedmioty takie jak: analiza finansowa, zarządzanie kosztami, metody i narzędzia analizy finansowej, controlling, principles of corporate finance, modelowanie finansowe, finanse przedsiębiorstw, green controlling and finance.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Towarowa D, budynek CEUE, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

W dzisiejszym świecie zdecydowana większość osób korzysta z Internetu, od kilkulatka po seniorów! Niestety nie każdy wie, jak ustrzec się przed zagrożeniami czyhającymi w Sieci!

O cyberprzestępstwach słyszał prawie każdy, ale czy każda dorosła osoba zdaje sobie sprawę, że może stać się potencjalną ofiarą cyberprzestępców? Takimi ofiarami mogą stać się także dzieci/młodzież oraz seniorzy. Ochrona przed tego typu incydentami to konieczność w obecnej rzeczywistości!

A czym jest „pranie pieniędzy”? Czy to zagadnienie może dotyczyć przeciętnego Polaka?

Co zyskasz?

– poznasz najczęstsze metody działania cyberprzestępców,

– zrozumiesz jak łatwo, Ty lub Twoi bliscy, możecie stać się tzw. „mułami finansowymi”,

–  przekonasz się, że pranie pieniędzy to przestępstwo, które nie dotyczy tylko wielkich, zorganizowanych grup przestępczych,

– poznasz sposoby na zabezpieczenie się przed cyberprzestępstwami oraz „praczami pieniędzy”.

Dla kogo?

– dla każdej osoby chcącej ustrzec się przed cybeprzestępstwami,

– dla osób chcących zrozumieć sposoby, metody działania cyberprzestępców oraz osób „piorących pieniądze”,

– dla wszystkich, którzy chcą wyrobić w sobie dobre nawyki stosowania skutecznych zabezpieczeń przed zagrożeniami w Sieci,

– dla rodziców, którzy chcą zaangażować swoje dzieci w prawidłowe korzystanie z Internetu, a także dla osób chcących wpoić te zasady seniorom.

Kto obecnie korzysta z Internetu?

Już coraz młodsze, a także coraz starsze osoby są dostępne w Sieci.

Ale czy wszyscy, korzystający z Internetu, znają skuteczne metody zabezpieczenia się przed cyberprzestępcami?

Czy każdy zna socjotechniki, metody manipulacji, które wykorzystują osoby „piorące pieniądze” oraz trolle w Sieci?

Niestety nie!

Wiele komputerów, smartfonów nie posiada żadnych zabezpieczeń przez wirusami, atakami hakerskimi!

Świadomość Polaków, w tym zakresie jest stosunkowo niewielka!

Czas to zmienić i wprowadzić systematyczne, dobre działania, aby zabezpieczyć się przed wyłudzeniami danych osobowych, czy środków na kontach!

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 8h

Plan dnia szkoleniowego:
godz. 09.00-16.00

Program

1. Cyberprzestępstwa – kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?

2. Typowe rodzaje oszustw.

3. Metody zapobiegania cyberprzestępstwom.

4. Pranie pieniędzy – kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?

5. Jak chronić członków rodziny: młodzież, seniorów przed cyberprzestępstwami oraz praniem pieniędzy?

 

 

Mirosława Zachaś – Lewandowska

 

Doradca, ekspert, trener z zakresu Compliance, Whistleblowing oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współtworząc instytucję finansową, w tym  przez prawie 14 lat pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa,
z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

Przez 8 lat pełniła także funkcję Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w instytucji finansowej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W okresie kilkunastu lat pracy uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach
i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego,
z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych (w tym płatniczych).

W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.

Koszt szkolenia: 899 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Myślisz o wdrożeniu systemu CRM w swojej firmie?

Wykorzystujesz już jakieś narzędzie IT, ale nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów?

A może zastanawiasz się, czy w ogóle Twoja firma jest gotowa na wdrożenie CRM?

Oczekujesz praktycznych wskazówek:
– od czego zacząć wprowadzanie CRM?
– w jaki sposób określić cele, wymagania i źródła zysków?
– w jaki sposób ułożyć sobie współpracę z dostawcą?
– jak zaplanować wdrożenie systemu CRM wśród pracowników?

Intensywne szkolenie CRM w dwa dni da Ci pełen przegląd wyzwań, zadań i korzyści, które towarzyszą tego rodzaju projektom. Dzięki wiedzy i doświadczeniu trenera bazującym na blisko 100 wdrożeniach CRM oraz przygotowanym przez niego praktycznym przykładom:
– ukierunkujesz Twój przyszły projekt tak, aby uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia,
lub świadomie odłożysz inwestycję w system IT na później,
– w projektach już rozpoczętych dokonasz precyzyjnej analizy obszarów problemowych i zaplanujesz działania korygujące.

Intensywne szkolenie CRM to propozycja dla Ciebie, jeśli jesteś:
– członkiem lub menedżerem zespołu CRM lub obsługi klienta,
– odpowiadasz za procesy, w których ważne jest zrozumienie potrzeb klientów i własnych pracowników,
– prowadzisz projekty, których celem jest poprawa relacji z klientami i pracownikami (satysfakcja, zaangażowanie, lojalność, rentowność).

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h

Zapytaj również o szkolenie dedykowane dla Twojej firmy!

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-16.00
Dzień II – godz. 09.00-16.00

Trzy wymiary CRM
– strategia marketingu relacji (pomysł na obsługę klientów),
– system IT (technologia wspierająca realizację strategii),
– zarządzanie zmianą w organizacji (przygotowanie firmy do realizacji strategii).

Bariery wdrażania CRM w przedsiębiorstwie
– najczęściej popełniane błędy w projekcie CRM i jego otoczeniu,
– wpływ specyfiki rynku na powodzenie wdrożenia.

Dojrzałość relacyjna – czy moje przedsiębiorstwo jest gotowe na wdrożenie?
– skala i zakres wdrożenia,
– test dojrzałości.

Strategiczne elementy wdrożenia
– zgodność strategii globalnej i strategii wobec klientów,
– efektywna kultura organizacyjna.

Relacyjne wskaźniki sukcesu
– RFM, CLV, NPS,
– zarządzanie portfolio klientów z wykorzystaniem wskaźników.

Biznesplan projektu
– podstawowe wymogi biznesowe,
– estymacja mierzalnych korzyści.

Procesy CRM
– lead management,
– cross-/up-selling,
– zarządzanie lojalnością,
– przeciwdziałanie odejściom klientów.

Projekt techniczny CRM
– tłumaczenie wymagań biznesu na język zrozumiały dla specjalistów IT,
– ułożenie współpracy z dostawcą oprogramowania.

Wdrożenie systemu CRM wśród użytkowników końcowych
– ile motywacji, a ile kontroli?
– KPI wdrożenia.

Przed szkoleniem trener przeprowadzi ankietę online w celu rozpoznania potrzeb szkoleniowych uczestników.

Zapytaj również o szkolenie dedykowane dla Twojej firmy!

dr Bartosz Deszczyński

Ekspert w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM). Trener i doradca.
Współpracował z takimi podmiotami jak: Apollogic sp.zo.o., Aquanet s.a., Autotraper sp. z o.o., e-pruf sp.z o.o., Cat LC Polska sp. z o.o., Extreme sp. z o.o., European Institute of Innovation and Technology, Volkswagen Group Polska.
W latach 2011-2012 kierował kompleksowym projektem zmian w zakresie sprzedaży, marketingu i serwisu spółek z grupy Instalcompact. W latach 2003-2011 kierował wdrożeniem strategii i systemu CRM w firmie Kulczyk Tradex sp. z o.o., które objęło centralę firmy i kilkadziesiąt przedsiębiorstw dealerskich marek Volkswagen i Audi.
Promotor prac dysertacyjnych programu MBA poświęconych tematyce zarządzania relacjami z klientami Executive MBA i MBA Poznań Atlanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kierownik studiów podyplomowych zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c1383/studia-podyplomowe,c4865/analityka-biznesowa,c4871/zarzadzanie-relacjami-z-klientami-crm,c6138/

Kierownik studiów podyplomowych zarządzanie projektami IT
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c1383/studia-podyplomowe,c4865/zarzadzanie,c4868/zarzadzanie-projektami-it,c5920/

Autor książek:
CRM. strategia, system, zarządzanie zmianą. jak uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia (wydawnictwo Wolters Kluwer)
https://www.profinfo.pl/sklep/crm-strategia-system-zarzadzanie-zmiana,21796.html

Firm Competitive Advantage Through Relationship Management A Theory for Successful Sustainable Growth (wydawnictwo Palgrave Macmillan)
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-67338-3

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.
Kurs obejmuje ok. 100 godz. (wykłady/ćwiczenia)

EGZAMIN: udział w kursie nie obejmuje opłaty za egzamin. Uczestnik sam dokonuje zgłoszenia na egzamin. Informacje na temat egzaminu państwowego znajdą Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/egzamin-dla-kandydatow-na-czlonkow-organow-nadzorczych

Forma zajęć na kursie: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

 

Program „Kursu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych”

 

Wprowadzenie metodologiczne, Kodeks cywilny

11.05.   dr Andrzej Chordecki      9.00-16.00

Komercjalizacja i zarządzanie mieniem państwowym

12.05.   dr Andrzej Chordecki      9.00-16.00

 

Prawo gospodarcze UE

KSH, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, rola Państwa

18.05.   dr Miłosz Malaga            9.00-16.00

19.05.   Monika Kacprzyk-Wojdyga   9.00-16.00

 

Podstawy zarządzania

KSH, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, rola Państwa

8.06.      dr Maciej Brzozowski     9.00-12.10

9.06.      Monika Kacprzyk-Wojdyga  9.00-16.00

 

Rynek kapitałowy

KSH, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, rola Państwa

22.06.   Sebastian Huczek            9.00-16.00

23.06.   Monika Kacprzyk-Wojdyga  9.00-14.20

 

Ocena opłacalności inwestycji, próg rentowności

29.06.   dr Jacek Jastrzębski         9.00-16.00

 

Ocena opłacalności inwestycji, próg rentowności

KSH, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, rola Państwa

30.06.   dr Jacek Jastrzębski         9.00-12.10

Monika Kacprzyk-Wojdyga          12.50-16.00

 

Podstawy ekonomii

Rewizja finansowa

14.09.   dr Paweł Łopatka            9.00-12.10

15.09.   dr Marta Mazurowska    9.00-14.20

 

Prawo gospodarcze, Prawo przedsiębiorstw

Repetytorium cz.I

28.09.   dr Andrzej Chordecki     9.00-16.00

Prawo pracy, zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Repetytorium cz.II

29.09.   dr Andrzej Chordecki      9.00-16.00

 

 

dr Andrzej Chordecki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Skarbu Państwa, główny specjalista w Departamencie Prywatyzacji Kapitałowej MSP (1995), radca ministra – w Departamencie Ekonomicznym, MSP (1996-98), zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Polityki Majątkowej, MSP (1998).

Specjalizacja naukowa i dydaktyczna: przemiany systemowe w gospodarce, przekształcenia własnościowe okresu transformacji, prywatyzacja podmiotów gospodarczych, socjologia zarządzania, nadzór korporacyjny w spółkach, prawo gospodarcze, strategia i polityka przemysłowa, teoria i praktyka przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zmianą w spółkach Skarbu Państwa. Członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państw.

Wykładowca w zakresie zagadnień ekonomicznych i prawa gospodarczego na uczelniach ekonomicznych oraz na seminariach i szkoleniach kwalifikacyjnych, m.in. na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów, biur zarządów i wyższej kadry menedżerskiej.

dr Maciej Brzozowski

Nauczyciel akademicki, konsultant i trener z ponad 15-letnimi doświadczeniem biznesowym. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami, projektami oraz zasobami ludzkimi.

Pracownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca programów MBA oraz studiów podyplomowych. Twórca i kierownik podyplomowego studium menedżerskiego dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej.

Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalizacja naukowa obejmuje problematykę tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcji i metod zarządzania.

Posiada doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego.

Realizował projekty szkoleniowe i doradcze w zakresie formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz doskonalenia systemu zarządzania nimi m.in. zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw różnych branż.

Jest autorem, współautorem bądź redaktorem kilku książek (m.in. Metody zarządzania, Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Organizacja wirtualna, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, Exploring the influence of personal values and cultures in the workplace) oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny zarządzania.

 

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu notowanej na rynku regulowanym spółki INC S.A. oraz Domu Maklerskiego INC S.A. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek działającej przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect.
Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi oraz na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych.
W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Monika Kacprzyk – Wojdyga

Radca prawny, LL.M in International Commercial Law
Prawnik, etatysta z wysokimi kwalifikacjami i bogatym 19 letnim doświadczeniem zarówno w zakresie funkcjonowania administracji państwowej jak i spółek prawa handlowego na poziomie kontrolnym (wykonywanie funkcji w radach nadzorczych), na poziomie wykonawczym (szkolenia biur zarządu, obsługa rady nadzorczej, piony nadzoru i audytu) oraz na poziomie obsługi formalnej największego akcjonariusza w spółkach z branży energetycznej, paliwowej, bankowo-finansowej, chemii i gazu. Współautorka regulacji prawnych z zakresu ułatwień proceduralnych przy realizacji strategicznych inwestycji budowlanych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie monitoringu legislacji pod katem zmian ustawowych związanych z działalnością podmiotów gospodarczych w tym prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, rynku kapitałowego, oraz energetycznego. Przeprowadziła projekty z zakresu przejęć kapitałowych największych spółek w kraju z udziałem Skarbu Państwa. Uczestniczyła w restrukturyzacji i optymalizacji funkcjonowania grup kapitałowych z WIG 20. Prowadzi również indywidualną praktykę procesową w ramach pomocy prawnej z wyznaczenia OIRP w Warszawie.

 

dr Marta Mazurowska

Doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zarówno naukowo jak i w praktyce pasjonuje się sprawozdawczością finansową. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w działach księgowości, raportowania oraz controllingu finansowego.

 

dr Paweł Łopatka

Adiunkt w Katedrze Ekonomii UEP

 

dr Jacek Jastrzębski

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert w zakresie zarządzania finansami, controllingu i wyceny aktywów niematerialnych. Dyrektor Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP.

dr Miłosz Malaga

Ekspert prawa konkurencji oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Doktor nauk prawnych z doświadczeniem akademickim.Dwukrotnie rekomendowany w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021 oraz 2022 w  kategoriach:

Commercial Corporate M&A oraz Capital Markets.

Posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach przed sądem UE oraz przed polskimi sądami powszechnymi w zakresie stosowania prawa unijnego.

 

Koszt kursu: 3800 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w szkoleniu online,
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Celem szkolenia:

-Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, praktyk, procesów, środowiska projektowego, a także relacji z ludźmi, którzy to środowisko tworzą.
-Wzbogacenie informacji teoretycznych przykładami praktycznymi, umożliwiającymi realne zrozumienie tej metodyki.
-Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2 Foundation.

Grupa docelowa:

-Osoby zainteresowane pracą jako kierownik projektu,
-Osoby biorące udział w projekcie,
-Pracownicy biur wsparcia (PMO),
-Top Management nadzorujący realizację projektów,
-Osoby zaangażowane w programy.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST). Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji. Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego.

Korzyści dla uczestnika:
-Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu – uniwersalnych pryncypiów, których stosowanie sprzyja osiągnięciu sukcesu.
-Nabycie wiedzy dotyczącej podejmowania działań zarządczych w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
-Zrozumienie procesu i wyzwań związanych z zarządzaniem uzasadnieniem biznesowym, ryzykiem, planami, jakością i zagadnieniami.
-Usystematyzowanie wiedzy na temat kompetencji decyzyjnych, tolerancji i odpowiedzialności zarządczych poszczególnych ról projektowych.
-Zrozumienie wyzwań komunikacyjnych, jakie stoją przed kierownikiem projektu w procesie zarządzania – zarówno w pracy z podmiotami publicznymi jak i komercyjnymi, zasobami wewnętrznymi, jak również zewnętrznymi podwykonawcami.
-Zdefiniowanie obszarów PRINCE2, których dostosowanie może przynieść największe korzyści w przypadku zarządzania w środowisku zwinnym bądź hybrydowym.
Korzyści dla organizacji: Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:
 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach, wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.
Szkolenie w języku polskim.
Formuła szkolenia: online

Dzień I, II, III – godz. 8.30-15.20

Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20

EGZAMIN: egzamin odbywa się online – uczestnik po szkoleniu otrzymuje „voucher” (ważny rok od otrzymania), na podstawie którego zakłada konto na stronie instytucji akredytującej (People Cert) i ustala konkretny termin egzaminu online. O zadanej porze (nieco wcześniej) uczestnik loguje się na platformę akredytora i przystępuje do zdawania egzaminu. Uczestnik otrzymuje wsparcie i instrukcję krok po kroku, jak należy przejść procedurę rejestracji. Egzamin odbywa się w języku polskim lub angielskim.

W przypadku uzyskania min. 60% (36 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Informacje o egzaminie:

-Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
-Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),,
-próg zdawalności wynosi 60% (konieczne jest uzyskanie 36 punktów),
-Język angielski
-Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
-Certyfikat jest ważny 3 lata,

-Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

MODUŁ 1: Wprowadzenie
-tło powstania PRINCE2 v. 7,
-omówienie kluczowych aspektów kursu,
-omówienie zasad podchodzenia do egzaminu.
MODUŁ 2: Omówienie zarządzania projektem według PRINCE2 ®
-definicja, charakterystyka i cechy projektu,
-aspekty efektywności projektu według PRINCE2,
-pryncypia PRINCE2,
-pięć zintegrowanych elementów PRINCE2,
-zarys procesów PRINCE2,
-kontekst użytkownika/dostawcy,
-zastosowanie i dostosowanie PRINCE2.
MODUŁ 3: Ludzie
-wyjaśnienie koncepcji zarządzania zmianą i tego, jak prowadzić zmianę w projekcie,
-różnica między przywództwem a zarządzaniem,
-kluczowe koncepcje dotyczące ludzi, w tym kultura, współpraca, różnorodność, zdolność i kompetencje,
-wyjaśnienie znaczenie komunikacji i tego, jak nią zarządzać, aby projekty zakończyły się sukcesem.
MODUŁ 4: Organizowanie
-trzy strony interesów projektu oraz struktura zespołu zarządzania projektem,
-proces projektowania i rozwijania organizacji.
MODUŁ 5: Przygotowanie projektu
-przeznaczenie, cele i kontekst procesu przygotowanie projektu,
-przeznaczenie zarysu projektu.
MODUŁ 6: Uzasadnienie Biznesowe
-kluczowe koncepcje związane z uzasadnieniem biznesowym,
-omówienie podejścia do zarządzania korzyściami,
-proces zarządzania uzasadnieniem biznesowym.
MODUŁ 7: Plany
-przeznaczenie praktyki plany,
-rodzaje planów w PRINCE2: plan projektu, plan etapu, plan zespołu i plan nadzwyczajny,
-procedura planowania bazująca na technice planowania opartej na produktach.
MODUŁ 8: Jakość
-przeznaczenie praktyki jakości,
-kluczowe koncepcje związane z praktyką jakość,
-pojęcie opisu produktu i opisu produktu końcowego projektu,
-istotę podejścia do zarządzania jakością i rejestru jakości,
zarządzania jakością zgodne z PRINCE2.
MODUŁ 9: Ryzyko
-przeznaczenie praktyki ryzyko i budżetu ryzyka,
-główne koncepcje związane z ryzykiem, podejściem do zarządzania ryzykiem
i rejestrem ryzyka,
-rekomendowana procedura zarządzania ryzykiem.
MODUŁ 10: Sterowanie etapem i zarządzanie dostarczaniem produktów
-przeznaczenie, cele i kontekst procesu sterowania etapem i procesu zarządzania dostarczaniem produktów,
-działania związane z dostarczaniem produktów w procesie zarządzania,
-sposoby sterowania, zarządzania i dostarczania grup zadań.
MODUŁ 11: Zarządzanie końcem etapu
-przeznaczenie, cele i kontekst procesu zarządzania końcem etapu,
MODUŁ 12: Zagadnienia
przeznaczenie praktyki zagadnienia,
rodzaje zagadnień i istota podejścia do zarządzania zagadnieniami,
-procedura zarządzania zagadnieniami i produkty zarządcze, które wspierają praktykę zagadnienia.
MODUŁ 13: Postępy
-przeznaczenie praktyki postępy,
-kluczowe koncepcje związane z praktyką postępy,
-dokumentacja wykorzystywana do kontroli postępu prac,
-techniki PRINCE2 służące do zarządzania postępami.
Moduł 14: Zamykanie projektu
-przeznaczenie, kontekst i cele procesu zamykanie projektu,
-przygotowanie do planowego i przedwczesnego zamknięcia projektu,
-końcowe działania w ramach procesu zamykanie projektu.
Moduł 15: Zarządzanie strategiczne projektem
-przeznaczenie, kontekst i cele procesu zarządzanie strategiczne projektem,
-rola komitetu sterującego na różnych etapach projektu.

Język: szkolenie w języku polskim
Czas trwania: 3 dni

Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).

Cena netto/brutto: 3500 zł

Cena szkolenia obejmuje:

– uczestnictwo w zajęciach online,

– materiały szkoleniowe ( w j.polskim),

– opiekę merytoryczną trenera,

– voucher dostępu do egzaminu online (do zrealizowania w ciągu roku od otrzymania)

– certyfikat PRINCE2 Foundation (po zdanym egzaminie),

– dyplom ukończenia szkolenia UEP.

Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Certyfikaty Prince2 Foundation wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF około, miesiąc po egzaminie, na adres mailowy wskazany przez uczestnika.

Certyfikat jest ważny 3 lata.

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, pok. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie PM2 Foundation – metodyka zarządzania projektami KE to skondensowana pigułka wiedzy na temat zarządzania projektami. Szkolenie PM2 Foundation to przygotowana w profesjonalny, a jednocześnie łatwy do zrozumienia sposób instrukcja obsługi projektu – od jego rozpoczęcia aż do zakończenia. Uczestnicy odnajdą tu jasno wytłumaczony proces zarządzania, składający się z klarownie wyodrębnionych faz, z których każda posiada charakterystyczne dla siebie produkty zarządcze, kroki i procedury. Wyróżnikiem tego szkolenia jest prostota – dzięki czemu polecamy je zarówno dla osób początkujących, jak i tych, które od dawna pracują w zarządzaniu projektami. Dla tej pierwszej grupy szkolenie to świetne wprowadzenie do tej branży, dla osób zaawansowanych zaś PM2 może stanowić doskonały sposób na usystematyzowanie wiedzy i wskazanie obszarów, na których kierownik projektu faktycznie powinien się skupić w codziennej pracy.

Czas trwania szkolenia Szkolenie trwa 2 dni. Egzamin odbywa się tydzień po zakończeniu szkolenia.

Cel szkolenia
• przedstawienie zależności pomiędzy zarządzaniem projektem, programem i portfolio,
• zaprezentowanie procesu zarządczego, możliwego do zastosowania w każdym środowisku i w każdej branży,
• zapoznanie się z konkretnymi procedurami dotyczącymi m.in. zarządzania ryzykiem, zmianami, tranzycjami, wymaganiami i interesariuszami,
• wzbogacenie tej wiedzy o przykłady konkretnych wzorów dokumentów, możliwych do zastosowania w każdym projekcie.

Korzyści
•poznanie nieskomplikowanego, a jednocześnie uniwersalnego i łatwego do zastosowania procesu zarządzania projektami,
•poznanie konkretnych wskazówek i kroków umożliwiających lepsze zarządzanie czasem, budżetem, jakością, ryzykiem czy zagadnieniami,
•zapoznanie się z przystępną do implementacji we własnym środowisku projektowym dokumentacją,

Grupa docelowa
•Kierownicy projektu,
•osoby zainteresowane pracą jako kierownik projektu,
•osoby biorące udział w projekcie,
•pracownicy biur wsparcia (PMO),
•top management nadzorujący realizację projektów,
•osoby zaangażowane w programy.

Certyfikacja
Egzamin PM2 Foundation:
•egzamin odbywa się tydzień po zakończeniu szkolenia,
•warunek formalny: uczestnictwo w szkoleniu,
•forma: online,
•język: angielski,
•czas trwania: 75 min,
•liczba pytań: 100 (test),
•brak możliwości korzystania z pomocy naukowych,
•ważność certyfikatu: bezterminowy.

Informacje organizacyjne:

Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

Wymagania sprzętowe:
– Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
– Głośniki/ słuchawki;
– Mikrofon (rekomendowane);
– Bezpłatna aplikacja Zoom https://zoom.us/download
Wymagania łącza: dowolne łącze internetowe

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I – godz. 9.00-15.50
Dzień II – godz. 9.00-15.50

Program szkolenia

1.Wprowadzenie do zarządzania projektami
2.Przegląd metodyki PM²
3.Role i odpowiedzialności w projekcie PM²
4.Fazy projektu PM²
5.Monitorowanie i kontrola działań projektowych
6.Korzystanie z produktów zarządczych
7.Podsumowanie

Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress

Cena netto/brutto: 2500 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały szkoleniowe w PDF ( w j.polskim),
– opiekę merytoryczną trenera,
– egzamin online w j.angielskim  (tydzień po odbyciu szkolenia),
– certyfikat PM2 Foundation,
– dyplom ukończenia szkolenia UEP.

Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Certyfikat PM2 Foundation wystawiany jest przez akredytora i przesyłane w formacie PDF na adres mailowy wskazany przez uczestnika w terminie ok. 2 tygodni od egzaminu.

Naucz się zarządzać projektami w sposób prosty i bez zbędnej formalizacji!

Wiedza z zakresu zarządzania projektami rozwija się na świecie od kilkudziesięciu lat. W ciągu tego czasu ewoluowała ona i rozwijała się przybierając postać różnych metodyk i standardów. Aktualnie można znaleźć na rynku wiele rozbudowanych standardów zarządzania projektami, które obok wielu zalet posiadają też jedną zasadniczą słabość. Są tak złożone i rozbudowane, że ich zastosowanie w praktyce nadmiernie komplikuje zarządzanie i czyni je trudnym do wykonania w rzeczywistości biznesowej.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z TEGO SZKOLENIA?
PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

Korzystając z najlepszych praktyk, doświadczeń praktycznych z wielu przedsiębiorstw i oraz odwołując się do uznanych standardów przygotowaliśmy program szkolenia, który koncentruje się na użytecznych i wnoszących wartość elementach, które wpływają na efektywność zarządzania projektami.

PRAKTYCZNE METODY I NARZĘDZIA

Każdy z uczestników poznaje w trakcie szkolenia użyteczne metody, narzędzia, dokumenty wykorzystywane na każdym etapie zarządzania projektami. Po skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje dokumenty, metody w wersji elektronicznej do własnego użytku. Dzięki temu osoby uczestniczące w szkoleniu mogą od razu zastosować w swojej praktyce biznesowej gotowe i uniwersalne materiały w wersji elektronicznej w znaczący sposób ułatwiające zarządzanie poszczególnymi etapami projektu.

DOŚWIADCZONY PROWADZĄCY

Tomasz Kopczyński od ponad 20 lat związany jest z zarządzaniem projektami w Polsce jako doświadczony project manager, wykładowca, szkoleniowiec oraz coach. Dzięki swoim doświadczeniom oraz solidnemu przygotowaniu merytorycznemu potrafi wskazać te rozwiązania, które w rzeczywistości wnoszą wartość w zarządzaniu projektami.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób, chcących opanować praktyczna sztukę zarządzania projektami. W szczególności zainteresowani będą:
· kadra zarządzająca projektami,
· uczestnicy projektów,
· osoby, które przygotowują się do roli kierowników projektów,
· właściciele projektów,
· kadra menedżerska planująca wprowadzić w firmie praktyczne zasady zarządzania projektami oraz osób chcących poprawić swoje kompetencje i trafniej podejmować decyzje i skutecznie zarządzać pracą innych.

Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face.

Dzień 1 (9.30-14.00)
· Podejścia do zarządzania projektami w praktyce
· Kluczowe czynniki decydujące i o powodzeniu projektu – na co zwracać uwagę
· Inicjowanie projektu / planowanie wstępne i jego znaczenie
– Opracowanie Karty Projektu
– Analiza ryzyka
– Analiza interesariuszy
· Określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie

Dzień 2 (9.30-14.00)
· Planowanie szczegółowe w projekcie
– Zasady dobrego planowania (duża zmienność)
– Harmonogramowanie
– Określenie pozostałych zasobów w projekcie
· Realizacja projektu
– Zarządzanie zmianami, problemami, ryzykiem
– Zarządzanie zespołem i komunikacją
· Zakończenie projektu

dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis – PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

 

 

 

 

 

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 8 54 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cel szkolenia?

Uczestnik:

– pozna aktualne wymogi ustawy AML,

–  pozna praktyczne wymogi organów nadzorczych, podczas przeprowadzanych kontroli z zakresu AML/CFT,

– wypracuje praktyczne sposoby na wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML,

 

Instytucja obowiązana uniknie nałożenia kary z tytułu braku szkoleń (zgodnie z art. 52 ustawy AML).

Dla kogo?

– dla osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a jednocześnie są instytucjami obowiązanymi, w myśl ustawy AML,

– dla nowo zatrudnionych pracowników w instytucjach obowiązanych,

– dla obecnych pracowników instytucji obowiązanych, którzy zobowiązani są uczestniczyć w ponownym szkoleniu z zakresu AML,

– dla każdej osoby, która chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu AML, a jednocześnie poznać wiele aspektów praktycznych, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, od eksperta z 20-letnim doświadczeniem.

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I-godz. 09.00-16.00

Dzień II – godz. 09.00-16.00

 

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje nadzorcze, metody prania pieniędzy.

2. Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Stosunki gospodarcze a transakcje okazjonalne.

4. Rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ocena jego poziomu.

5. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.

6. Klient, osoba reprezentująca, osoba upoważniona do działaniu w imieniu klienta.

7. Beneficjent rzeczywisty oraz Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

8. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

9. Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

10. Szczególne środki ograniczające.

11. Ochrona danych osobowych.

12. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.

13. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.

14. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

15. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

16. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.

17. Kary administracyjne.

Mirosława Zachaś – Lewandowska

 

Doradca, ekspert, trener z zakresu Compliance, Whistleblowing oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współtworząc instytucję finansową, w tym  przez prawie 14 lat pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa,
z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

Przez 8 lat pełniła także funkcję Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w instytucji finansowej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W okresie kilkunastu lat pracy uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach
i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego,
z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych (w tym płatniczych).

W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.

Koszt szkolenia: 2250 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

 

 

Procedura ubiegania się przez Pracodawcę o środki na szkolenia dla Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Uwaga! Możliwość dofinansowania danego szkolenia uzależniona jest zawsze od terminów naborów wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonych w poszczególnych miastach.

1.Sprawdź wymagania formalne w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, należy upewnić się, że spełnia się wymagania formalne określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Na przykład: dla Poznania wszelkie informacje znajdziemy na stronie Urzędu Pracy https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

2.Wybierz odpowiednie szkolenie na stronie CEM UEP – wybierz szkolenie, które jest zgodne z potrzebami Twojego zespołu, a jednocześnie spełnia wymagania określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W CEM UEP możesz wybrać następujące szkolenie:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) (szkolenie online)

 

Zarządzanie ciągłością działania organizacji oparte na standardzie ISO 22301 (szkolenie online)

 

Akademia fakturowania – Krajowy System e-faktur (szkolenie stacjonarne)

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju (ESG)

 

Prześlij swoje zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie:

https://e-cem.ue.poznan.pl/kursy-i-szkolenia

Będziemy wiedzieć, że jesteś zainteresowany udziałem w danym szkoleniu!

Skontaktuj się z Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: szkolenia@ue.poznan.pl

pomożemy Tobie w wypełnieniu dokumentów.

3.Złożenie wniosku o dofinansowanie – po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, należy złożyć wniosek o dofinansowanie, wskazując m.in. cel szkolenia, liczbę uczestników i koszty-wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę.

4.Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie przyznania dofinansowania (można również zostać wezwanym do poprawek).

5.Realizacja szkolenia – po uzyskaniu dofinansowania weźmiesz udział w szkoleniu, które będzie się odbywać zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami ( we wskazanym terminie i w określonej formule).

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Jednym z głównych wyzwań Małych i Średnich Firm jest ich nieadekwatne przygotowanie do szybkiego wzrostu. Kiedy nieduża firma zaczyna się dynamicznie rozwijać, przyjmuje coraz większe zlecenia, wchodzi na nowe rynki i wprowadza nowe linie produktów lub usług, często brakuje jej odpowiedniej wiedzy, struktury i sprawności operacyjnej. Taki moment charakteryzuje się wzrostem przychodów przy jednoczesnym spadku profitowości lub rosnącym chaosie i frustracji pracowników.  Sytuacja może prowadzić do pogorszenia standardów obsługi, wydłużenia czasów dostaw, a w skrajnych przypadkach nawet do upadku firmy, która staje się ofiarą własnego sukcesu.

 

Szkolenie „Rozwój Organizacyjny Małych i Średnich Przedsiębiorstw” ma na celu przygotowanie kadry zarządzającej do stopniowych zmian organizacyjnych, które pozwolą na poprawę kluczowych procesów, wykorzystanie najlepszych narzędzi i praktyk, oraz jasne określenie priorytetów i obszarów koncentracji działań. Poprzez adaptacje sprawdzonych rozwiązań, firmy osiągają większą dojrzałość organizacyjną, co jest kluczowe dla ich dalszego dynamicznego rozwoju.

 

Proces zmiany zwykle dotyczy wielu obszarów organizacji i wymaga świadomości, wiedzy i odwagi kadry zarządzającej. Jednakże, jest on  niezbędny, aby firma mogła kontynuować swój rozwój w sposób bezpieczny, stabilny i profitowy.

Cel szkolenia:

1. Przygotowanie organizacyjne MŚP do stabilnego i profitowego wzrostu
2. Dostosowanie najlepszych rozwiązań dojrzałych organizacji do realiów MŚP

Do kogo skierowane?

Managerowie średniego szczebla, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 14h

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-15.00
Dzień II – godz. 09.00-15.00

Moduł 1. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
● Wizja i strategia organizacji
● Planowanie krótko i średnioterminowe
● Optymalizacja struktury organizacyjnej
● Zapewnienie kluczowych narzędzi, systemów i procesów
● Budowanie organizacji zarządzanej projektowo
● Mniej To Więcej – koncentracja na kluczowych obszarach wzrostu
● Osiąganie doskonałości operacyjnej
● Określenie i pomiar kluczowych czynników sukcesu – KPIs
Szacowany czas trwania modułu: 7h

Moduł 2. MOTYWACJA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
● Kultura organizacyjna czyli kształtowanie wartości i norm
● Różnice pokoleniowe i nowoczesne style przywódcze
● Zarządzanie przez cele
● Komunikacja wewnątrz organizacji
● Programy rozwoju pracowników
● Zarządzanie zmianą
● Zarządzanie kryzysowe
Szacowany czas trwania modułu: 7h

 

 

Aleksander Pałka

Biznes Coach, Operator, Wykładowca MBA

Aleksander Pałka to doświadczony ekspert biznesowy, który z pasją łączy praktyczne doświadczenie korporacyjne i startupowe z zaangażowaniem w nauczanie i coaching. Jako były pracownik renomowanych globalnych przedsiębiorstw, takich jak Unilever, Danone i AmRest, Aleksander posiada wyjątkowe spojrzenie na mechanizmy działania dużych firm oraz umiejętność przekładania tych strategii na potrzeby mniejszych organizacji, wspierając ich intensywny rozwój. Jego rola jako wykładowcy w programach MBA umożliwia mu przekazywanie zaawansowanej wiedzy i najlepszych praktyk biznesowych, przy równoczesnym śledzeniu najnowszych trendów i teorii zarządzania. Specjalizując się w implementacji najwyższych standardów korporacyjnych, Aleksander oferuje mniejszym firmom unikalną szansę przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności, wykorzystując bogate doświadczenie międzynarodowych gigantów. Jego podejście do biznesu wyróżnia się pragmatyzmem, skoncentrowaniem na celu oraz głębokim zrozumieniem potrzeb i wyzwań, z jakimi stykają się ambitne przedsiębiorstwa i ich kadra zarządzająca.

Koszt szkolenia: 2550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cele szkolenia

 1. Rozwój kompetencji w obszarze zaawansowanych stylów przywództwa, takich jak  przywództwo wizjonerskie, coachingowe,   sytuacyjne  czy transformacyjne
 2. Poszerzenie samoświadomości uczestników w kontekście ich naturalnego stylu i  preferencji przywódczych oraz wynikających z tego szans rozwojowych i potencjalnych ograniczeń

 

Opis szkolenia – założenia i korzyści

Jak skutecznie budować profitowy biznes dbając jednocześnie o ludzi w czasach zmian społeczno-politycznych, technologicznych i pokoleniowych, które dzieją się na niespotykaną dotąd skalę? Odpowiedzią może być zaawansowane przywództwo nastawione zarówno na dostarczanie wyników, jak i rozwój siebie jako lidera oraz swojego zespołu. Zdolność tworzenia atrakcyjnej wizji, która pociągnie za sobą ludzi, umiejętność konstruowania silnej strategii opartej o przewagę konkurencyjną, czy też zarządzanie sytuacyjne czy coachingowe to kompetencje, które nabywamy poprzez naukę i doświadczenie. Podczas szkolenia poznasz zarówno najważniejsze metody, techniki i narzędzia skutecznego Lidera jak również masz szansę dokonać ciekawych odkryć na swój temat, które być może zapoczątkują nowy, ciekawy etap Twojego rozwoju osobistego i zawodowego.

Do kogo skierowane:

Managerowie średniego szczebla, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 14h

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa

12.40-14.10

14.15-15.00

 

Dzień II

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa

12.40-14.10

14.15-15.00

Moduł 1. PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

●      Kontekst zmian cywilizacyjnych

●      Style przywództwa

●      Zarządzanie vs. przywództwo

●      Formowanie zespołu

●      Zasady zarządzania zespołem

●      Delegowanie zadań

●      Zarządzanie sytuacyjne

●      Zarządzanie zmianą

●      Zarządzanie konfliktem

●      Asertywna komunikacja

●      Informacja zwrotna

●      Błędy przywódcze

Szacowany czas trwania modułu: 7h

Moduł 2.  ŚWIADOMOŚĆ LIDERA

●      Fazy rozwoju kompetencji

●      Odkrywanie „martwych punktów”

●      Testy osobowości

●      Wartości i integralność lidera

●      Inteligencja emocjonalna

●      Aktywne słuchanie

●      Budowanie odporności psychicznej (Rezyliencji)

●      Indywidualny Plan Rozwoju

●      Zarządzanie poprzez coaching i mentoring

Szacowany czas trwania modułu: 7h

 

Aleksander Pałka

Biznes Coach, Operator, Wykładowca MBA

 

 

 

Aleksander Pałka to doświadczony ekspert biznesowy, który z pasją łączy praktyczne doświadczenie korporacyjne i startupowe z zaangażowaniem w nauczanie i coaching. Jako były pracownik renomowanych globalnych przedsiębiorstw, takich jak Unilever, Danone i AmRest, Aleksander posiada wyjątkowe spojrzenie na mechanizmy działania dużych firm oraz umiejętność przekładania tych strategii na potrzeby mniejszych organizacji, wspierając ich intensywny rozwój. Jego rola jako wykładowcy w programach MBA umożliwia mu przekazywanie zaawansowanej wiedzy i najlepszych praktyk biznesowych, przy równoczesnym śledzeniu najnowszych trendów i teorii zarządzania. Specjalizując się w implementacji najwyższych standardów korporacyjnych, Aleksander oferuje mniejszym firmom unikalną szansę przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności, wykorzystując bogate doświadczenie międzynarodowych gigantów. Jego podejście do biznesu wyróżnia się pragmatyzmem, skoncentrowaniem na celu oraz głębokim zrozumieniem potrzeb i wyzwań, z jakimi stykają się ambitne przedsiębiorstwa i ich kadra zarządzająca.

Koszt szkolenia: 2550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cele szkolenia:

– zapoznanie  się z normą ISO 22301

– zapoznanie się z definicjami i  terminologią związaną  z ciągłością działania

– nabycie umiejętności definiowania procesów krytycznych w organizacji

– umiejętność opracowania dokumentacji zgodnej z wymogami normy ISO 22301

– zrozumienie podejścia do zarządzania biznesem poprzez zapewnienie ciągłości działania

– zrozumienie budowania planów ciągłości działania

-nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania ciągłością działania oraz nabycie kompetencji w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie.

 

Do kogo skierowane?

– do osób zajmujących się obszarem ciągłości działania w organizacji.

– do pracowników z działów IT

– do kadru kierowniczej

– do wewnętrznych i zewnętrznych audytorów systemów zarządzania ciągłością działania z mniejszym lub większym doświadczeniem w obszarze ciągłości działania.

– do Wszystkich zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie ciągłości działania wg normy ISO 22301 oraz zajmujących się w organizacji zarządzaniem procesami, zarządzaniem kryzysowym oraz szacowaniem ryzyka finansowego dla ciągłości działania

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

UCZESTNICY SZKOLENIA PRACUJĄ NA WŁASNYCH LAPTOPACH (WYMAGANE OPROGRAMOWANIE MS EXCEL 2016 lub wyższe)

Czas trwania:  2 dni

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-15.00
Dzień II – godz. 09.00-15.00

 

Moduł 1.
Szacowany czas trwania modułu: 1h

Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania
Definicje i terminologia
Podstawowe zasady w ciągłości działania.
Dokumentacja

Moduł 2.
Szacowany czas trwania modułu: 2,5h

Wymagania normy ISO 22301
Kontekst organizacji.
Polityka ciągłości działania.
Role, uprawnienia i odpowiedzialności
Planowanie Systemu zarządzania ciągłością działania
Przywództwo i odpowiedzialność.

Moduł 3
Szacowany czas trwania modułu:2h

Identyfikacja procesów krytycznych – wprowadzenie
Wymagania normy ISO 22301
Analiza wpływu na biznes (analiza BIA)
Analiza ryzyka

Moduł 4
Szacowany czas trwania modułu: 1,5h

Budowanie procesu zarządzania ryzykiem
Wymagania normy ISO 22301 w szacowania i oceny ryzyka.
Postępowanie z ryzykiem

Moduł 5
Szacowany czas trwania modułu: 2h

Zarządzanie incydentem w ciągłości działania
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Plan ciągłości działania
Procedury
Omówienie przykładowego planu ciągłości działania.

Moduł 6
Szacowany czas trwania modułu:2h

Testowanie
Nadzór nad systemem zarządzania ciągłością działania
Monitorowanie i pomiary
Audyt wewnętrzny.
Niezgodności i działania korygujące.
Przegląd zarządzania systemu ciągłości działania.

 

Renata Podlewska

Doświadczony manager IT i trener w zakresie wdrażania systemów: bezpieczeństwa informacji, opartego na normie ISO 27001, zarządzania usługami opartego na normie ISO 20000, ciągłością działania opartego na normie ISO 22301, zarządzania ryzykiem opartego na normie ISO 31000 oraz szacowania ryzka IT i cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.
Audytor Wiodący ISO/IEC 27001, Audytor Wiodący ISO/IEC 22301 oraz audytor wewnętrzny ISO 22301. Właścicielka firmy XL IT Projekty, Konsultacje, Szkolenia.
Akredytowana trenerka ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. oraz zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner).
Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu katalogiem usług IT, SLA, zarządzaniu projektami i audytorka wewnętrzna w korporacji i instytucji publicznej.
Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych.
Inspektor Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wykładowca akademicki.
Członek zespołu ds. sektora medycznego oraz ds. nowych technologii w Instytucie Prawa Ochrony Danych przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej i Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Cena netto/brutto: 2150 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

 

Procedura ubiegania się przez Pracodawcę o środki na szkolenia dla Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Uwaga! Możliwość dofinansowania danego szkolenia uzależniona jest zawsze od terminów naborów wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonych w poszczególnych miastach.

1.Sprawdź wymagania formalne w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, należy upewnić się, że spełnia się wymagania formalne określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Na przykład: dla Poznania wszelkie informacje znajdziemy na stronie Urzędu Pracy https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

2.Wybierz odpowiednie szkolenie na stronie CEM UEP – wybierz szkolenie, które jest zgodne z potrzebami Twojego zespołu, a jednocześnie spełnia wymagania określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W CEM UEP możesz wybrać następujące szkolenie:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) (szkolenie online)

 

Zarządzanie ciągłością działania organizacji oparte na standardzie ISO 22301 (szkolenie online)

 

Akademia fakturowania – Krajowy System e-faktur (szkolenie stacjonarne)

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju (ESG)

 

Prześlij swoje zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie:

https://e-cem.ue.poznan.pl/kursy-i-szkolenia

Będziemy wiedzieć, że jesteś zainteresowany udziałem w danym szkoleniu!

Skontaktuj się z Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: szkolenia@ue.poznan.pl

pomożemy Tobie w wypełnieniu dokumentów.

3.Złożenie wniosku o dofinansowanie – po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, należy złożyć wniosek o dofinansowanie, wskazując m.in. cel szkolenia, liczbę uczestników i koszty-wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę.

4.Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie przyznania dofinansowania (można również zostać wezwanym do poprawek).

5.Realizacja szkolenia – po uzyskaniu dofinansowania weźmiesz udział w szkoleniu, które będzie się odbywać zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami ( we wskazanym terminie i w określonej formule).

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie koncentruje się na integracji aspektów zarządzania finansami przedsiębiorstwa ze zrównoważonymi praktykami biznesowymi. Punktem wyjścia niniejszego szkolenia jest nadrzędny cel funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja jego wartości. Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zostaną przeprowadzeni przez kolejne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz finansowych, które z uwzględnieniem czynników ESG, powinny doprowadzić do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. Istotnym elementem szkolenia będzie wykształcenie umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, również z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz zastosowania modeli predykcji upadłości w celu odpowiednio wczesnego rozpoznania sytuacji zagrożenia finansowego w przedsiębiorstwie. Będzie to stanowiło kompleksowe podejście do zarządzania finansami, uwzględniające nie tylko ewentualne sytuacje kryzysowe związane przykładowo z niewypłacalnością, ale również wbudowujące w proces decyzyjny pozafinansowe czynniki ESG.

W wyniku zaproponowanego szkolenia uczestnicy zyskują zestaw kwalifikacji i kompetencji wymaganych i poszukiwanych obecnie na rynku pracy, w tym tak kluczowych jak krytyczne i analityczne myślenie, rozwiązywanie złożonych problemów, wnioskowanie i tworzenie rekomendacji.

Szkolenie stwarza możliwość nabywania umiejętności w zakresie fundamentalnych technik i podstawowych narzędzi zarządzania finansami. Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności analitycznych dotyczących między innymi wartości pieniądza w czasie, generowania przepływów pieniężnych, oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, planowania finansowego, oceny inwestycji materialnych oraz szacowania kosztu kapitału. Jednocześnie analiza praktycznych przypadków daje szansę na kształtowanie umiejętności poszukiwania danych i treści w środowiskach cyfrowych, a także odpowiedniego filtrowania istotnych informacji oraz krytycznej oceny ich wiarygodności. Poruszone zostaną również aspekty związane z modelowaniem finansowym, co dodatkowo pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych. Szkolenie rozwija także kompetencje zarządcze w zakresie umiejętności podejmowania decyzji w zakresie zarządzania finansami zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Forma zajęć: online

UCZESTNICY SZKOLENIA PRACUJĄ NA WŁASNYCH LAPTOPACH (WYMAGANE OPROGRAMOWANIE MS EXCEL 2016 lub wyższe)

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

 

Czas trwania : 4 dni szkoleniowe

Dzień I -IV
Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Dzień I

 1. Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa w świetle zrównoważonego rozwoju
 2. Źródła informacji w zarządzaniu finansami
 3. Sprawozdanie finansowe a zrównoważony rozwój
 4. Podstawy analizy sprawozdania finansowego – CASE STUDY

 

Dzień II

 1. Ocena kondycji finansowej na podstawie danych dostępnych w sprawozdaniu finansowym
 2. Jednowymiarowa analiza wskaźnikowa jako podstawowa metoda oceny kondycji finansowej – CASE STUDY
 3. Modele predykcji upadłości jako metoda wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem finansowym – CASE STUDY

 

Dzień III

 1. Rola przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami
 2. Źródła finansowania działalności i koszt kapitału
 3. Planowanie finansowe z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju – CASE STUDY

 

Dzień IV

 1. Planowanie finansowe z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju – CASE STUDY (ciąg dalszy)
 2. Metody oceny inwestycji zrównoważonych – CASE STUDY
 3. Analiza ryzyka w ocenie opłacalności inwestycji – CASE STUDY

dr Bartosz Kabaciński

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Business Valuation, Corporate Finance and Business Analysis, Mergers and Acquisitions, Advanced Financial Management ACCA. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, a także oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA, m. in. przedmiotów: Finanse, Zaawansowane finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Rynek instrumentów pochodnych. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje w szczególności zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem finansowym oraz wykorzystanie metod ilościowych w naukach o finansach. Od 2011 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów. Obecnie związana również z firmą RSM Poland, realizuje projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego. Posiada także doświadczenie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w ocenie opłacalności inwestycji.

Koszt szkolenia:  3500 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne online,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

 

Procedura ubiegania się przez Pracodawcę o środki na szkolenia dla Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Uwaga! Możliwość dofinansowania danego szkolenia uzależniona jest zawsze od terminów naborów wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonych w poszczególnych miastach.

1.Sprawdź wymagania formalne w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, należy upewnić się, że spełnia się wymagania formalne określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Na przykład: dla Poznania wszelkie informacje znajdziemy na stronie Urzędu Pracy https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

2.Wybierz odpowiednie szkolenie na stronie CEM UEP – wybierz szkolenie, które jest zgodne z potrzebami Twojego zespołu, a jednocześnie spełnia wymagania określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W CEM UEP możesz wybrać następujące szkolenie:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) (szkolenie online)

 

Zarządzanie ciągłością działania organizacji oparte na standardzie ISO 22301 (szkolenie online)

 

Akademia fakturowania – Krajowy System e-faktur (szkolenie stacjonarne)

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju (ESG)

 

Prześlij swoje zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie:

https://e-cem.ue.poznan.pl/kursy-i-szkolenia

Będziemy wiedzieć, że jesteś zainteresowany udziałem w danym szkoleniu!

Skontaktuj się z Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: szkolenia@ue.poznan.pl

pomożemy Tobie w wypełnieniu dokumentów.

3.Złożenie wniosku o dofinansowanie – po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, należy złożyć wniosek o dofinansowanie, wskazując m.in. cel szkolenia, liczbę uczestników i koszty-wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę.

4.Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie przyznania dofinansowania (można również zostać wezwanym do poprawek).

5.Realizacja szkolenia – po uzyskaniu dofinansowania weźmiesz udział w szkoleniu, które będzie się odbywać zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami ( we wskazanym terminie i w określonej formule).

Informacji udziela:

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu wykorzystanie elastyczności umysłu do zmiany wzorców myślenia oraz naukę korzystania z podejścia opartego na mocnych stronach w radzeniu sobie z przeszkodami.

Do kogo skierowane: osoby aktywne zawodowo, które pracują pod silną presją, oraz osoby, które odczuwają pierwsze objawy wypalenia zawodowego

 

Opis szkolenia – założenia i korzyści

Czy praca może być przyjemnością, nawet gdy mamy do czynienia z poważnymi wyzwaniami a gra toczy się o wysoką stawkę? Czym jest dobry stres i zły stres? Jak zrozumieć równowagę między życiem prywatnym a zawodowym? Czym jest stan „Flow”? Jak to możliwe, że niektórzy ludzie pracujący codziennie po 10-12 godzin na ważnych i odpowiedzialnych stanowiskach są pełni zaangażowania, pasji i radości w pracy, podczas gdy inni po 4 godzinach są psychicznie wyczerpani? Czy odporność na stres to bardziej cecha wrodzona, czy raczej świadomie rozwinięty system zachowań? Biorąc pod uwagę nasze indywidualne cechy osobowości, jak się chronić przed wypaleniem zawodowym i sprawić, by praca dostarczała nam więcej energii, niż jej zabierała?”

 

Podczas szkolenia odpowiemy na powyższe nurtujące pytania jak również omówimy najbardziej skuteczne metody i sprawdzone narzędzia do budowania własnej odporności psychicznej. Poruszymy także objawy wypalenia zawodowego i sposoby skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które chcą znaleźć swoją własną, indywidualną drogę do budowania odporności psychicznej, jak i dla tych, którzy już zauważają niepokojące objawy wypalenia zawodowego i szukają skutecznych sposobów na wzbudzenie nowej energii w swoim rozwoju zawodowym.

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 8h

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa

12.40-14.10

14.20-15.50

 

●      Poznanie i zrozumienie pojęcia odporności psychicznej.

●      Refleksja nad własnymi wzorcami myślenia i sposobami radzenia sobie z przeciwnościami.

●      Badanie pojęcia równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

●      Zdefiniowanie i zrozumienie stanu „Flow” oraz sposobów osiągania go.

●      Analiza różnic indywidualnych w odporności na stres i możliwości ich kształtowania.

●      Identyfikacja objawów wypalenia zawodowego oraz sposoby skutecznego przeciwdziałania.

●      Nauka praktycznych technik budowania własnej odporności psychicznej.

●      Zastosowanie narzędzi do zarządzania stresem i utrzymania równowagi psychicznej.

●      Ćwiczenia praktyczne i scenariusze, które pomogą uczestnikom lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

●      Podsumowanie i plan działań na przyszłość, mający na celu dalsze rozwijanie odporności psychicznej i zdrowia psychicznego.

Szacowany czas trwania: 8h

 

Aleksander Pałka

Biznes Coach, Operator, Wykładowca MBA

Aleksander Pałka to doświadczony ekspert biznesowy, który z pasją łączy praktyczne doświadczenie korporacyjne i startupowe z zaangażowaniem w nauczanie i coaching. Jako były pracownik renomowanych globalnych przedsiębiorstw, takich jak Unilever, Danone i AmRest, Aleksander posiada wyjątkowe spojrzenie na mechanizmy działania dużych firm oraz umiejętność przekładania tych strategii na potrzeby mniejszych organizacji, wspierając ich intensywny rozwój. Jego rola jako wykładowcy w programach MBA umożliwia mu przekazywanie zaawansowanej wiedzy i najlepszych praktyk biznesowych, przy równoczesnym śledzeniu najnowszych trendów i teorii zarządzania. Specjalizując się w implementacji najwyższych standardów korporacyjnych, Aleksander oferuje mniejszym firmom unikalną szansę przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności, wykorzystując bogate doświadczenie międzynarodowych gigantów. Jego podejście do biznesu wyróżnia się pragmatyzmem, skoncentrowaniem na celu oraz głębokim zrozumieniem potrzeb i wyzwań, z jakimi stykają się ambitne przedsiębiorstwa i ich kadra zarządzająca.

Koszt szkolenia: 1250 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:
– zasad funkcjonowania zespołów w organizacji,
– budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi,
– skutecznej komunikacji z pracownikami,
– sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych,
– umiejętności przywódczych,

– dostosowania technik motywacyjnych do pracowników i organizacji

– delegowania zadań i rozwijania pracowników

– rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach z pracownikami.

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-15.50
Dzień II – godz. 09.00-15.50

 

1. Wprowadzenie – zarządzanie a przywództwo
– budowanie własnego wizerunku i autorytetu wśród pracowników
– Jakie role pełni manager?
– Które z umiejętności potrzebne są przy zarządzaniu a które przy przewodzeniu? – jak rozwijać obie grupy kompetencji

2. Skuteczność i elastyczność stylów kierowania
– style kierowania i ich efektywność – dostosowanie stylu kierowania do sytuacji, dojrzałości pracowników, rodzaju zadania
– sposób komunikacji z pracownikami w różnych stylach kierowania
– wydawanie poleceń i przekazywania zadań w różnych stylach kierowania
– wpływ preferowanego stylu kierowania na rozwój i motywacje pracowników
– styl kierowania a kształtowanie kultury organizacyjnej

3. Skuteczny proces budowania efektywnego zespołu
– cechy dobrego zespołu, korzyści i zagrożenia wynikające z budowania zespołowości
– jak powstaje zespół? – etapy budowania zespołu
– rola przełożonego / lidera na każdym z etapów
– sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych na różnych etapach rozwoju zespołu (radzenie sobie z oporem, przekazywanie informacji niepopularnych, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom zespołowym)

4. Efektywna komunikacja z pracownikami
– informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem (technika FUO / FUKO w konstruowaniu komunikatów krytycznych)
– wpływ stylu komunikacji na rozwój i motywacje pracowników
– prowadzenie rozmów o charakterze motywacyjnym, korygującym, rozwojowym – warsztaty

5. Motywowanie pracowników jako element zarządczy
– jak skutecznie motywować? – zasady i techniki skutecznego motywowania
– co motywuje a co demotywuje pracowników- od teorii do praktyki
– czynniki motywujące i zwiększające zaangażowanie (róże typu pracowników i rodzaje potrzeb a ich wpływ na proces motywowania – kotwice Scheina)
– przyczyny spadku motywacji (rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom)
– jak motywować do rozwoju, do stawiania sobie wyzwań, do współpracy, do samodzielności

6. Delegowanie zadań i wyznaczanie celów
– różnica pomiędzy wydawaniem poleceń a delegowaniem zadań
– zlecanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań – od teorii do praktyki
– na czym polega proces delegowania zadań?
– komu i jakie zadania można delegować
– dlaczego tak trudno jest delegować zadania?
– proces delegowania w praktyce (menedżerska gra symulacyjna ilustrująca omawiane zagadnienie)
– jak skutecznie wyznaczać cele (zasady / techniki)

7. Podsumowanie – zaprojektowanie Action Plan’u (Planu działań)
· Indywidualnego – dla uczestnika,
· Zespołowego – dla całego zespołu, którym zarządza

Magdalena Serafin – trener, wykładowca, coach i konsultant.
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:

Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Niniejsze szkolenie skierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się tworzeniem, ewidencjonowaniem i sprawdzaniem faktur VAT, w tym księgowych i handlowców.  Podczas spotkania zostaną omówione elementy i cechy, jakimi powinna charakteryzować się faktura jako dowód księgowy tworzony na podstawie przepisów polskiego prawa podatkowego i funkcjonujący w systemie rachunkowości.  Słuchacze w praktyce nauczą się tworzyć faktury, a także poznają zasady ich oceny i konsekwencje  wystąpienia błędów. Dodatkowo podjęta zostanie tematyka implementacji Krajowego Systemu e-Faktur w jednostkach gospodarczych. Zajęcia będą miały formę zajęć stacjonarnych z ćwiczeniami praktycznymi realizowanym przez słuchaczy.

 

Materiały udostępniane będą miały zróżnicowaną formę- drukowaną prezentację oraz materiały elektroniczne wykorzystywane w ćwiczeniach praktycznych z zakresu fakturowania i oceny dekretacyjnej dokumentów.

 

Forma realizacji:

Stacjonarnie. Uwaga! szkolenie odbywa się z wykorzystaniem własnych laptopów, dlatego też uczestnicy proszeni są o zabranie na zajęcia laptopów z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 2013 lub wyższej.

Czas trwania: 8h

Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uwaga! Możliwość dofinansowania danego szkolenia uzależniona jest zawsze od terminów naborów wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonych w poszczególnych miastach. Więcej informacji w zakładce Koszt szkolenia.

 1. Dowody księgowe w rachunkowości:

– cechy dowodów stanowiących podstawę ewidencji księgowej,

– kontrola dowodów księgowych,

– podstawowe rodzaje dowodów zakupowych i sprzedażowych.

 1. Dowody księgowe wynikające z regulacji VAT:

– podstawowe elementy konstrukcyjne podatku od towarów i usług,

– faktura VAT (w tym: elementy konstrukcyjne, terminy wystawiania, dokumenty krajowe i zagraniczne, dokumenty uproszczone, konsekwencje błędów w dokumentach),

– faktura korygująca (w tym: zasady wystawiania, terminy ujęcia w ewidencji VAT),

– noty korygujące.

 1. Krajowy System e-Faktur (KseF)

– pojęcie i zasady wystawiania faktur elektronicznych,

– założenia konstrukcyjne KseF,

– dostęp do systemu KseF,

– proces obsługi dokumentów w KseF,

– zalety dobrowolnego korzystania z KseF w 2023r.

Dr Artur Jastrzębowski jest pracownikiem Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2012 roku pracuje także jako główny księgowy w jednej z poznańskich spółek. Posiadaną wiedzą teoretyczną i praktyczną dzieli się także ze słuchaczami studiów podyplomowych i kursów realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Koszt szkolenia: 1250 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)
Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach,
– materiały dydaktyczne,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Oto procedura ubiegania się przez pracodawcę o środki na szkolenie dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Uwaga! Możliwość dofinansowania danego szkolenia uzależniona jest zawsze od terminów naborów wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonych w poszczególnych miastach.

Sprawdź wymagania formalne – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, należy upewnić się, że spełnia się wymagania formalne określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Dla Poznania wszelkie informacje znajdziemy na stronie Urzędu Pracy https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Wybierz odpowiednie szkolenie – wybierz szkolenie, które jest zgodne z potrzebami Twojego zespołu, a jednocześnie spełnia wymagania określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może to być „Akademia Fakturowania. Krajowy System eFaktur”, „Analiza finansowa przedsiębiorstw sektora MŚP” oraz szkolenia z obszaru zarządzania projektami

 

Skontaktuj się z Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: szkolenia@ue.poznan.pl

pomożemy Tobie w wypełnieniu dokumentów.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie – po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, należy złożyć wniosek o dofinansowanie, wskazując m.in. cel szkolenia, liczbę uczestników i koszty- wniosek składamy w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę.

 

Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie przyznania dofinansowania (można również zostać wezwanym do poprawek).

 

Realizacja szkolenia – po uzyskaniu dofinansowania weźmiesz udział w szkoleniu, które będzie się odbywać zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami ( we wskazanym terminie i miejscu).

 

Procedura ubiegania się przez Pracodawcę o środki na szkolenia dla Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Uwaga! Możliwość dofinansowania danego szkolenia uzależniona jest zawsze od terminów naborów wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonych w poszczególnych miastach.

1.Sprawdź wymagania formalne w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie szkolenia, należy upewnić się, że spełnia się wymagania formalne określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Na przykład: dla Poznania wszelkie informacje znajdziemy na stronie Urzędu Pracy https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

2.Wybierz odpowiednie szkolenie na stronie CEM UEP – wybierz szkolenie, które jest zgodne z potrzebami Twojego zespołu, a jednocześnie spełnia wymagania określone przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W CEM UEP możesz wybrać następujące szkolenie:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) (szkolenie online)

 

Zarządzanie ciągłością działania organizacji oparte na standardzie ISO 22301 (szkolenie online)

 

Akademia fakturowania – Krajowy System e-faktur (szkolenie stacjonarne)

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju (ESG)

 

Prześlij swoje zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie:

https://e-cem.ue.poznan.pl/kursy-i-szkolenia

Będziemy wiedzieć, że jesteś zainteresowany udziałem w danym szkoleniu!

Skontaktuj się z Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: szkolenia@ue.poznan.pl

pomożemy Tobie w wypełnieniu dokumentów.

3.Złożenie wniosku o dofinansowanie – po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, należy złożyć wniosek o dofinansowanie, wskazując m.in. cel szkolenia, liczbę uczestników i koszty-wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy adekwatnym dla miejsca prowadzenia działalności przez Twojego pracodawcę.

4.Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na decyzję Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie przyznania dofinansowania (można również zostać wezwanym do poprawek).

5.Realizacja szkolenia – po uzyskaniu dofinansowania weźmiesz udział w szkoleniu, które będzie się odbywać zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami ( we wskazanym terminie i w określonej formule).

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Towarowa 55, budynek D
tel. 61 854 30 77, 39 18
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl
Szkolenie oferowane jest również poprzez Bazę Usług Rozwojowych – sprawdź możliwość uzyskania dofinansowania TUTAJ

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę na stanowiskach związanych z procesami zarządzania zasobami ludzkimi oraz do osób chcących pogłębić swoje kompetencje w tym obszarze.

Cele szkolenia:

Dzięki szkoleniu Akademia HR Managera uczestnicy:
– uświadomią sobie rolę i wymagania stawiane przed HR managerami,
– nabędą wiedzę w zakresie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy,
– będą potrafili przeprowadzać proces selekcji i rekrutacji, również przy wykorzystaniu nowoczesnych metod,
– pozyskają wiedzę na temat roli i znaczenia systemu ocen pracowniczych w kontekście misji i strategii firmy,
– nabędą umiejętności projektowania systemu ocen pracowniczych, projektowania arkuszy oceny, budowania kryteriów oceny,
– nabędą umiejętność przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych,
– nabędą umiejętności projektowania systemów szkoleniowych,
– dowiedzą się w jaki sposób tworzyć i zarządzać ścieżkami karier pracowników,
– będą potrafili w prawidłowy sposób wykorzystywać sposoby motywacji pracowników przy uwzględnieniu różnorodności pokoleniowej, specyfiki organizacji,
– będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę do rozpoznawania oraz zarządzania talentami.

Forma zajęć: warsztaty

Czas trwania: 16h

Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1. Rola HR Managera w procesie zarządzania ludźmi i procesami biznesowymi
a) Kluczowe kompetencje wymagane na stanowisku HR Managera
b) Najważniejsze zadania i wyzwania
c) Funkcje pełnione przez managera w obszarze HR w organizacji

2. Employer Branding – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy
a) Co to jest employer branding?
b) Jakie działania warto podjąć, aby budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy?
c) Jak w praktyce zaplanować i wdrożyć strategię employer brandingową?
d) Budowanie wizerunku firmy a ESG – jak przygotować pracowników?

3. Rekrutacja i selekcja pracowników
a) Jak poszukiwać kandydatów na rynku pracy i przyciągać najlepszych
b) Jak dobrze przygotować profil kandydata, czyli kogo szukamy?
c) Skuteczne techniki selekcji (wywiady, testy, kwestionariusze, symulacje)
d) Assessment Center jako metoda selekcji na kluczowe stanowiska
e) Jak przygotować procedurę wdrażania do pracy nowych pracowników

4. System Ocen Okresowych
a) Cele i korzyści wprowadzania ocen pracowniczych
b) Rodzaje ocen pracowników i ich dostosowanie do specyfiki firmy
c) Proces przygotowania i wdrażania Systemu Ocen Pracowniczych
d) Projektowanie arkuszy ocen i budowanie kryteriów oceny
e) Przeszkolenie oceniających i ocenianych
f) Wykorzystanie wyników ocen w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

5. Zarządzanie wiedzą i systemy szkoleniowe
a) Czym jest zarządzanie wiedzą w organizacji?
b) Jakie działania można podjąć, aby wiedza była zdobywane, gromadzona i przekazywana?
c) Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do strategii i celów firmy
d) Projektowanie systemu szkoleń
e) Badanie efektywności szkoleń

6. Tworzenie ścieżek kariery i zarządzanie talentami
a) Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o świadomość różnorodności pokoleniowej
b) Tworzenie ścieżek kariery
c) Badanie potencjału pracowników – development center
d) Sposoby rozwijania talentów
e) Planowanie sukcesji
f) Rola działu HR w monitorowaniu systemu zarządzania talentami i tworzeniu ścieżek karier

7. Pozapłacowe systemy motywacyjne
a) Wsparcie menedżerów w procesie motywowania pracowników
b) Zasady stosowania bodźców motywacyjnych
c) Jak skutecznie zaplanować system benefitów
d) Systemy motywacji niematerialnej w organizacji
e) Błędy systemów motywacyjnych

8. Rola komunikacji wewnętrznej w budowaniu kultury organizacyjnej i zarządzanie przez wartości w oparciu o filozofie human2human

Magdalena Serafin – trener, wykładowca, coach i konsultant.
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach,
– materiały dydaktyczne,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:
– zasad funkcjonowania zespołów w organizacji,
– budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi,
– skutecznej komunikacji z pracownikami,
– sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych,
– umiejętności przywódczych,

– dostosowania technik motywacyjnych do pracowników i organizacji

– delegowania zadań i rozwijania pracowników

– rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach z pracownikami.

Forma zajęć: warsztaty

Czas trwania: 16h (2 dni)

Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1. Wprowadzenie – zarządzanie a przywództwo
– budowanie własnego wizerunku i autorytetu wśród pracowników
– Jakie role pełni manager?
– Które z umiejętności potrzebne są przy zarządzaniu a które przy przewodzeniu? – jak rozwijać obie grupy kompetencji

2. Skuteczność i elastyczność stylów kierowania
– style kierowania i ich efektywność – dostosowanie stylu kierowania do sytuacji, dojrzałości pracowników, rodzaju zadania
– sposób komunikacji z pracownikami w różnych stylach kierowania
– wydawanie poleceń i przekazywania zadań w różnych stylach kierowania
– wpływ preferowanego stylu kierowania na rozwój i motywacje pracowników
– styl kierowania a kształtowanie kultury organizacyjnej

3. Skuteczny proces budowania efektywnego zespołu
– cechy dobrego zespołu, korzyści i zagrożenia wynikające z budowania zespołowości
– jak powstaje zespół? – etapy budowania zespołu
– rola przełożonego / lidera na każdym z etapów
– sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych na różnych etapach rozwoju zespołu (radzenie sobie z oporem, przekazywanie informacji niepopularnych, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom zespołowym)

4. Efektywna komunikacja z pracownikami
– informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem (technika FUO / FUKO w konstruowaniu komunikatów krytycznych)
– wpływ stylu komunikacji na rozwój i motywacje pracowników
– prowadzenie rozmów o charakterze motywacyjnym, korygującym, rozwojowym – warsztaty

5. Motywowanie pracowników jako element zarządczy
– jak skutecznie motywować? – zasady i techniki skutecznego motywowania
– co motywuje a co demotywuje pracowników- od teorii do praktyki
– czynniki motywujące i zwiększające zaangażowanie (róże typu pracowników i rodzaje potrzeb a ich wpływ na proces motywowania – kotwice Scheina)
– przyczyny spadku motywacji (rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom)
– jak motywować do rozwoju, do stawiania sobie wyzwań, do współpracy, do samodzielności

6. Delegowanie zadań i wyznaczanie celów
– różnica pomiędzy wydawaniem poleceń a delegowaniem zadań
– zlecanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań – od teorii do praktyki
– na czym polega proces delegowania zadań?
– komu i jakie zadania można delegować
– dlaczego tak trudno jest delegować zadania?
– proces delegowania w praktyce (menedżerska gra symulacyjna ilustrująca omawiane zagadnienie)
– jak skutecznie wyznaczać cele (zasady / techniki)

7. Podsumowanie – zaprojektowanie Action Plan’u (Planu działań)

· Indywidualnego – dla uczestnika,

· Zespołowego – dla całego zespołu, którym zarządza

Magdalena Serafin – trener, wykładowca, coach i konsultant.
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach,
– materiały dydaktyczne,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących postępowania przetargowe po stronie podmiotów publicznych zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r., członków komisji przetargowych, osób merytorycznych, kierowników jednostek publicznych a także dla każdego, kogo interesują zagadnienia zamówień publicznych i w tym także aspektów zielonych zamówień publicznych.  Do niewątpliwych korzyści zaliczymy pozyskanie umiejętności stosowania strategii zielonych zamówień publicznych przygotowując i prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także ciekawe informacje dotyczące wymogów związanych z elektromobilnością.

Forma zajęć: stacjonarne

Miejsce szkolenia: ul. Towarowa 55, budynek D, Poznań

Plan dnia szkoleniowego: godz. 10.00-15.00

 

 

Program:
1. Zielone zamówienia publiczne w Polsce
2. Kluczowe elementy procedur o zamówienie publiczne i aspekty środowiskowe:

3. Opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający aspekty środowiskowe
Zasady i sposoby opisu przedmiotu zamówienia
Aspekty środowiskowe określone w wymaganiach związanych
z realizacją zamówienia
4. Przedmiotowe środki dowodowe – etykiety
Możliwości oraz warunki wykorzystania oznakowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Środki dowodowe potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cecha-
mi zamówienia
5. Środowiskowe kryteria oceny ofert
Definicja oferty najkorzystniejszej
Katalog przykładowych kryteriów oceny ofert
Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia
6. Rachunek kosztów cyklu życia
Koszty uwzględniane w ramach rachunku kosztów cyklu życia
Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym
7. Rażąco niska cena a aspekty środowiskowe
Obowiązek i uprawnienie zamawiającego w zakresie wystąpienia
o wyjaśnienia do wykonawcy
Zakres wyjaśnień wykonawcy dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu
8. Sprawozdawczość zamawiających – uwzględnienie aspektów środowiskowych
Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych
9. Elektromobilność w zamówieniach publicznych
Kto jest zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących elektromobilności
Zadanie publiczne a zamówienie publiczne
Wymagania dotyczące zapewnienia poziomu pojazdów elektromobilnych.

 

Andrzej Łukaszewicz

WYKŁADOWCA,SZKOLENIOWIEC AUTOR PUBLIKACJI Z ZAKRESU PZP
zajmuje się obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zarówno zamawiających jak i wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającym KIO. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stałe współpracuje z Platformą zakupową OpenNexus, PortalemZP, Wielkopolską Grupą Prawniczą, także of cousel Kancelarii Jarzyński Brzeziński Partners. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zamówień Publicznych. www.zprzetargi.pl

Koszt szkolenia: 999 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych,
• materiały dydaktyczne ( w formie elektronicznej),
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat UEP ukończenia szkolenia wystawiony będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacie PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Celem szkolenia jest zaprojektowanie i zaplanowanie swojego biznesu z Chinami w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy z rynkami azjatyckimi. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze zdobywają kompetencje, związane z prowadzeniem działań na rynku chińskim.

Ponadto uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat chińskiej i azjatyckiej kultury biznesu i jej specyfice, a także najskuteczniejszych metod negocjacji z azjatyckimi partnerami.

Szkolenie skierowane jest do:
– osób przygotowujących się do pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach azjatyckich, w szczególności rynku chińskim,
– osób poszukujących wiedzy i narzędzi z obszaru negocjacji i sprzedaży w chińskiej kulturze biznesu,
– pracowników działów importu i eksportu firm handlujących na rynkach azjatyckich,
– osób zajmujących się tworzeniem i realizacją projektów międzynarodowych,
– menedżerów sprzedaży w chińskiej kulturze biznesu,
– opiekunów klientów na rynkach azjatyckich,
– doradców klienta UE – Chiny i Azja,
– team liderów w międzynarodowych zespołach sprzedaży i zakupów.

Szkolenie obejmuje 16h.
Plan dnia szkoleniowego:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50

Część teoretyczna: Bezpieczny import w 3 krokach: podstawowe reguły gry

KROK I: ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE
1. Chińska kultura biznesu
Chiny dziś
Różnice kulturowe a biznes – jak zrozumieć Chińczyka?
Mity i fakty w handlu z Chinami
2. Wybór produktu
Co produkować w Chinach – czy import gwarantuje zysk?
Recepta na udany biznes z Chinami
3. Obowiązki i formalności – jak kalkulować koszty?
Przepisy, obostrzenia, wymagane certyfikaty
Procedury celne
Należności celno-podatkowe
Sposoby transportu a dokumenty
Incoterms, czyli międzynarodowe metody handlu
Finansowanie importu i sposoby płatności
Konieczne rejestracje

KROK II: WYBÓR WŁAŚCIWEGO PARTNERA
1. Gdzie i jak szukać
5 sprawdzonych sposobów
2. Selekcja, czyli którego dostawcę wybrać
O co warto pytać
3. Negocjacje
Jak prowadzić rozmowy handlowe – praktyczne wskazówki
Chińska cena a negocjacje – czynniki wpływające na otrzymaną ofertę
Schemat negocjacji z chińskim partnerem

KROK III: MINIMALIZACJA RYZYKA
1. Weryfikacja chińskiego kontrahenta
Zagrożenia i pułapki – na co warto zwrócić uwagę
Próbki towarów
Metody weryfikacji zdalnej oraz audyt fabryki
2. Kontrola towaru w Chinach
Inspekcja przed, w toku i po produkcji
3. Kontrakt handlowy
Jak prawidłowo skonstruować umowę z chińskim partnerem

* Część praktyczna: Projekt importu z Chin

1. Problemy – jak sobie z nimi radzić (najczęstsze błędy polskich importerów)
2. Opowieści handlowe (case study)
3. Budowanie strategii biznesowej

Przemysław Dzierka-Rosiński

Backup as a Cloud IT specialist, nauczyciel języka angielskiego w IBM Global Services Delivery Center sp. zo.o. Lektor języka chińskiego oraz języka angielskiego w szkołach językowych i firmach na terenie Śląska. Prowadził liczne szkolenia metodyczne, nauczania języka chińskiego i angielskiego dorosłych oraz dzieci. Posiada Certyfikaty językowe języka chińskiego. Ukończył kurs języka chińskiego dla obcokrajowców na Politechnice Pekińskiej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na Wydziale filologii angielskiej – tłumaczeniowym z językiem chińskim.

Michał Hanuszek

Przedsiębiorca, Trener Biznesu, Konsultant ds. rynku chińskiego
Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacji Gospodarczej na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych na wydziale Ekonomii i Zarządzania w Opolu w zakresie: Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny. Absolwent Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
Doświadczenie zawodowe:
Wiceprezes i współzałożyciel firmy o międzynarodowym zasięgu w branży energetycznej, która z dużymi sukcesami działa na rynku od 20 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach biznesowych w zakresie międzykulturowym – negocjował na rynkach azjatyckich i europejskich. Wiceprezes firmy Pasja Grupa Dobrych Trenerów, Dyrektor ds. sprzedaży w firmie Rule No.8.
Największe sukcesy:
Umiejętnie i z zaangażowaniem godzi obowiązki rodzinne z pracą zawodową. Wraz z żoną i trójką dzieci aktywnie spędza czas wolny. Wspólnie z Przyjacielem i wspólnikiem zaprojektował i wdrożył na polskim rynku, pod swoją marką, nową grupę produktów w branży energetycznej, która z powodzeniem konkuruje z największymi producentami na świecie.
Pasje:
Zapalony pasjonata podróży, wspinaczek wysokogórskich, edukacji z zakresu kultury azjatyckiej i psychologii biznesu. Kocha wyzwania biznesowe, gdzie ludzie, którzy z nim współpracują „ nie muszą tylko chcą”.

Paulina Kiełbus-Jania

Prezes Zarządu BigChina Sp. z o.o.
Specjalista ds. handlu z Chinami
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz, politolog, przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie importu z Chin.
Od 2009 roku Prezes Zarządu Spółki BigChina, której celem jest wsparcie biznesu na linii Polska-Chiny. Współtworzy pierwszy i największy w Polsce serwis b2b dla importerów z Chin – BigChina.pl.
Odpowiedzialna za rozwój BigChina w zakresie świadczenia usług zabezpieczających interesy polskich firm w relacjach z chińskim kontrahentami.
Praktyk w dziedzinie biznesu z Chinami. Posiada szerokie doświadczenie w imporcie z Chin oraz kontaktach z chińskimi partnerami. Nadzoruje realizację zleceń importowych dla klientów BigChina. Pełni także funkcję doradcy w relacjach handlowych kilkudziesięciu polskich firm prowadzących interesy z Państwem Środka.
Od 2010 roku dzieli się swoją wiedzą w ramach prowadzonych prelekcji, szkoleń i konferencji branżowych, a także publikacji i opinii udzielanych na łamach mediów. Szkolenia opiera na połączeniu praktyki zawodowej z osobistymi doświadczeniami rynku chińskiego.
Misja: uświadamiać polskich przedsiębiorców, że handel z Chinami to ciekawy i dochodowy rodzaj biznesu, pod warunkiem jednak, że podchodzimy do niego z głową.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które nie miały wcześniej do czynienia z arkuszem MS Excel, jak i tych, którzy mają już podstawową wiedzę, która wymaga uporządkowania i pogłębienia. W trakcie pierwszego dnia szkolenia, krok po kroku przejdziemy przez podstawowe pojęcia związane z arkuszem kalkulacyjnym, podstawowe czynności takie jak utworzenie nowego pliku, wprowadzenie zmian i ich zapisanie, dodawanie, usuwanie czy kopiowanie arkuszy do nowych skoroszytów. Następnie przejdziemy do wprowadzania danych do arkusza, a także przez formatowanie komórek. Pokazane zostaną przykłady zastosowania podstawowych funkcji dostępnych w MS Excel, tj. funkcji matematycznych (np. MODUŁ.LICZBY, SUMA, SUMA.ILOCZYNÓW, funkcje zaookrąglania), logicznych (np. JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD), , daty i godziny (np. DATA, DZIEŃ, TERAZ), finansowych (FV, IPMT, IRR, NPV, PV) oraz statystycznych (MEDIANA, ODCH.STANDARDOWE, ŚREDNIA, WARIANCJA).

W ramach drugiego dnia szkolenia nacisk zostanie położony na prezentację oraz analizę danych. W tym celu przeanalizowane zostaną przykłady zastosowania formatowania warunkowego (zarówno wbudowane formaty, jak i tworzenie własnych), tworzenia tabel w MS Excel oraz ich filtrowania celem uzyskania konkretnych informacji dla podejmujące decyzje menedżerskie. Kolejnym krokiem będzie prezentacja danych w formie wykresu, a także zastosowanie wbudowanych w MS Excel narzędzi optymalizujących podejmowane decyzje, takich jak solver, analiza warunkowa oraz podstawy stawiania prognoz.

Uwaga! szkolenie odbywa się z wykorzystaniem własnych laptopów, dlatego też uczestnicy proszeni są o zabranie na zajęcia laptopów z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 2013 lub wyższej.

Czas trwania: 16h

 

 

 

Dzień 1
1 Wstęp do arkusza kalkulacyjnego: podstawowe informacje i pojęcia
2 Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie arkuszy w ramach skoroszytu
3 Kopiowanie, wklejanie, wycinanie i blokowanie danych
4 Formatowanie komórek: wbudowane formaty oraz podstawy formatowania niestandardowego
5 Funkcje matematyczne, logiczne, daty i godziny, finansowe oraz statystyczne
Dzień 2
1 Formatowanie warunkowe
2 Tworzenie tabel i filtrowanie danych
3 Tworzenie wykresów liniowych, kołowych, kolumnowych i słupkowych
4 Narzędzia optymalizujące w MS Excel

Bartosz Kabaciński, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Advanced Financial Management ACCA, Finanse przedsiębiorstw, Corporate Finance and Business Analysis, Fuzje i przejęcia, Zaawansowane finanse przedsiębiorstw. Prowadzi również szkolenia z zastosowania MS Excel w analizie finansowej w formie otwartych warsztatów online organizowanych przez SKN Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał”, warsztatów na studiach podyplomowych, jak i szkoleń dedykowanych dla firm.

Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa oraz realnego zarządzania zyskami. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów. Obecnie związany z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

 

Szkolenie skierowane jest to osób, które brały udział w podstawowym szkoleniu lub posiadają wiedzę na temat zastosowania Arkusza MS Excel na poziomie przynajmniej podstawowym. W skład szkolenia wchodzą cztery dni szkoleniowe, które stanowią jednocześnie integralne bloki szkoleniowe.

W ramach pierwszego dnia, na przykładach, zaprezentowane zostaną funkcje dostępne w MS Excel, które można wykorzystać do bardziej zaawansowanych działań. Przedstawione zostaną funkcje finansowe, które można wykorzystać przykładowo do przeprowadzenia oceny efektywności inwestycji. Funkcje daty i godziny oraz funkcje tekstowe umożliwią sprawne wstawianie śladu czasowego w pliki, konwersję liczb na daty i odwrotnie, a także pracę na formacie tekstowym, m.in. poprzez automatyczne pobieranie fragmentów tekstu z komórek. Funkcje matematyczne i statystyczne mają za zadanie wspomóc menadżera w podejmowaniu decyzji, m.in. poprzez analizę dużych zbiorów danych, która dodatkowo może być obwarowana określonymi warunkami. Proces analizy danych może zostać dodatkowo wparty poprzez zastosowanie funkcji wyszukiwania i adresu, czy funkcji logicznych.

Drugi dzień szkoleniowy poświęcony będzie narzędziom umożliwiających sterowanie i zabezpieczenie arkusza, których zastosowanie sprawia, że praca w arkuszu staje się przejrzysta i łatwiejsza, szczególnie dla zewnętrznego użytkownika. Po raz pierwszy w tym cyklu szkoleniowym wykorzystamy kartę Deweloper, która otwiera olbrzymie możliwości jeśli idzie o zaawansowane zastosowanie MS Excel. Omówione i zastosowane na przykładach zostaną w pierwszej kolejności kontrolki formularzy umożliwiające łatwe ustawianie parametrów analizy, które wcześniej decydent musi samodzielnie określić. Następnie przejdziemy do bardziej zaawansowanych, ale jednocześnie bardziej elastycznych kontrolek ActiveX, które dodatkowo można powiązać z makrami VBA. Oprócz ukazania mechanizmów działania kontrolek ActiveX, przestawiony zostanie również wcześniej przygotowany formularz użytkownika wykorzystujący te kontrolki, tak aby uczestnicy szkolenia poznali pełnię możliwości jakie daje to narzędzie. Makra wykorzystane w formularzu zostaną omówione w ostatni dzień szkolenia. Dzień drugi zakończy się omówieniem sposobów kontroli poprawności danych oraz zabezpieczenia arkusza przed niepożądanymi zmianami wprowadzanymi przez osoby trzecie.

Trzeci dzień szkolenia poświęcony będzie wizualizacji i analizie danych. W pierwszej kolejności omówimy sposób definiowania nazw w MS Excel, który jest pomocny przy tworzeniu bardziej zaawansowanych wykresów. Nazwy przechowują określone funkcje, których działanie może zależeć od wyborów dokonanych przez użytkownika, na przykład przy wykorzystaniu narzędzi sterowania arkuszem. Następnie przejdziemy przez sporządzanie wykresów, rozpoczynając od wykresów typu kombi, które umożliwiają jednoczesną prezentację dwóch typów danych posiadających zupełnie inne jednostki, a tym dwie różne osie na tym samym wykresie. Zakończymy wykresami dynamicznymi, które będą pokazywały określone informacje w przedziałach czasowych, wybranych przez użytkownika. Jeśli użytkownik zmieni swój wybór, wykres automatycznie dostosuje się do nowej sytuacji. Dzień ten zakończymy zastosowaniem na różnych przykładach tabel oraz wykresów przestawnych, które umożliwiają łatwą analizę dość dużych zasobów danych. Ponownie, to użytkownik wybiera informacje, które chce włączyć do tabeli i poddać określonym procesom obliczeniowym czy pokazać na wykresie.

Ostatni dzień szkolenia upłynie pod kątem zastosowania języka VBA (Visual Basic for Applications) w celu automatyzacji, a zatem przyśpieszenia pracy w MS Excel. Zaczniemy od wprowadzenia do samego VBA, nagramy wspólnie pierwsze makra, które później będziemy analizować poznając podstawy składni języka, a także modyfikować. Następnie omówimy podstawowe pętle stosowane w VBA, a także zastosowanie komend warunkowych, co umożliwi nam w dalszych częściach tworzenie bardziej zaawansowanych makr, które będą wykonywać powtarzalne czynności zależne od naszych wyborów. Wprowadzimy również narzędzia komunikacji użytkownika z programem oraz programu z użytkownikiem. Dzięki temu, użytkownik w trakcie działania makra będzie mógł wprowadzać parametry potrzebne do analizy oraz jednocześnie być informowany przez program o wynikach tej analizy. Makra, które będziemy analizować oraz samodzielnie tworzyć będą korespondowały z formularzem użytkownika przedstawionym w trakcie drugiego dnia szkolenia i tym samym zamkną całe szkolenie w swoistej pętli.

Uwaga! szkolenie odbywa się z wykorzystaniem własnych laptopów, dlatego też uczestnicy proszeni są o zabranie na zajęcia laptopów z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 2013 lub wyższej.

Czas trwania: 4 dni

 

Dzień 1. Funkcje w MS Excel – aspekty zaawansowane
1 Zastosowanie funkcji finansowych w procesie podejmowania decyzji, m.in.: EFEKTYWNA, FV, IPMT, IRR, MIRR, NPV, PMT, PV.
  Funkcje daty i godziny oraz funkcje tekstowe, m.in.: DATA, DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, DŁ, LEWY, PRAWY, SZUKAJ.TEKST
2 Funkcje matematyczne i statystyczne, m.in.: LOS, LOS.ZAKR, MODUŁ.LICZBY, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, funkcje zaokrąglania, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.JEŻELI, MIN.K, MAX.K, REGLINP, ŚREDNIA.WARUNKÓW
3 Funkcje wyszukiwania i adresu oraz logiczne, m.in.: INDEKS, PRZESUNIĘCIE, WYSZUKAJ.PIONOWO, JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, ORAZ, LUB
4 Samodzielne tworzenie funkcji
Dzień 2. Sterowanie arkuszem kalkulacyjnym i jego zabezpieczenie
1 Karta Deweloper w kontekście zaawansowanego zastosowania MS Excel
2 Kontroli formularzy w sterowaniu arkuszem kalkulacyjnym, m.in.: pole kombi, przycisk opcji, pole wyboru, przycisk pokrętła, pole grupy, pasek przewijania
3 Kontrolki ActiveX i ich przewaga nad kontrolkami formularzy: tryb projektowania, nawiązanie do zastosowania VBA, przykłady kontrolek, m. in.: przycisk polecenia, pole kombi, przycisk wyboru, pole tekstowe
4 Przykład formularza użytkownika stanowiący połączenie kontrolek ActiveX i VBA (makra zastosowane w tej części zostaną omówione podczas ostatniego dnia szkoleniowego)
5 Poprawność danych i ochrona arkusza
Dzień 3. Wizualizacja i analiza danych
1 Definiowanie nazw jako pomoc w tworzeniu wykresów dynamicznych
2 Wykresy typu kombi, tworzenie wykresów dynamicznych
3 Tabele i wykresy przestawne
Dzień 4. Zastosowanie VBA w celu automatyzacji pracy w arkuszu kalkulacyjnym
1 Wprowadzenie do VBA: co to jest VBA, nagrywanie i edycja makr, przechowywanie makr i makra prywatne, podstawy składni VBA
2 Podstawy działania pętli w VBA: pętla for i while, wprowadzenie warunku if do kodu
3 Komunikacja z użytkownikiem za pomocą VBA poprzez zastosowanie InputBox, MsgBox oraz StatusBar w prostych przykładowych makrach
4 Przykłady wykorzystania VBA do automatyzacji procesu analizy finansowej, w tym: obliczanie wskaźników i sporządzanie dynamicznych wykresów w pętli, z wykorzystaniem kontrolek formularzy lub ActiveX, otwieranie danych zgromadzonych w innych plikach, tworzenie rankingów

Bartosz Kabaciński, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Advanced Financial Management ACCA, Finanse przedsiębiorstw, Corporate Finance and Business Analysis, Fuzje i przejęcia, Zaawansowane finanse przedsiębiorstw. Prowadzi również szkolenia z zastosowania MS Excel w analizie finansowej w formie otwartych warsztatów online organizowanych przez SKN Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał”, warsztatów na studiach podyplomowych, jak i szkoleń dedykowanych dla firm.

Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa oraz realnego zarządzania zyskami. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów. Obecnie związany z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

Koszt szkolenia: 3600 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Szkolenie oferowane jest również poprzez Bazę Usług Rozwojowych – sprawdź możliwość uzyskania dofinansowania TUTAJ

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie oferowane jest również poprzez Bazę Usług Rozwojowych – sprawdź możliwość uzyskania dofinansowania TUTAJ

Nadrzędnym celem funkcjonowania przedsiębiorstw jest maksymalizacja ich wartości, a wszystkie decyzje inwestycyjne podejmowane w przedsiębiorstwie powinny prowadzić do realizacji tego celu. Na proponowanym szkoleniu przestawione zostaną metody, które pozwolą spojrzeć na inwestycje w rozpatrywane aktywa z punktu widzenia ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają wiele metod bazujących na przepływach pieniężnych mających postać wpływów oraz wydatków z tytułu inwestycji. Przedstawione zostaną także metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych oraz oceny opłacalności inwestycji nietypowych. Należy podkreślić, że projekt inwestycyjny rozumiemy szeroko, zarówno poprzez zakup maszyny do przedsiębiorstwa, jak i fuzję czy przejęcie innego podmiotu.

Szkolenie kierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą dokonać oceny, czy planowane inwestycje przełożą się na wzrost wartości ich przedsiębiorstw, a także do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, a zwłaszcza za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Szkolenie polecane jest również pracownikom działów transakcyjnych, finansowo-księgowych, planowania, analiz oraz controllingu. Na udziale w szkoleniu skorzystają również inwestorzy, którzy chcą dokonać oceny skutków transakcji pomiędzy podmiotami, również w przypadku gdy co najmniej jeden z nich notowany jest na rynku publicznym.

Przedmiot: OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Forma zajęć: Warsztaty praktyczne. Laboratorium komputerowe
Wymiar godzinowy: 24 h

Treści programowe:
1. Zasady tworzenia planu finansowego na potrzeby oceny opłacalności inwestycji.
2. Kalkulacja stopy dyskontowej.
3. Mierniki opłacalności inwestycji: NPV, IRR, MIRR, okres zwrotu, PI.
4. Analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych: : analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza Monte Carlo.
5. Ocena efektywności inwestycji nietypowych.
6. Ocena opłacalności transakcji fuzji i przejęć.

Plan dnia szkoleniowego:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50

dr Bartosz Kabaciński – asystent w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw. Wykładowca przedmiotów: Corporate Actions, Finanse, Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Zaawansowane finanse przedsiębiorstw na studiach licencjackich oraz magisterskich. Prowadzi warsztaty dla studentów z zakresu praktycznego zastosowania oprogramowania MS Excel w finansach przedsiębiorstw. Opiekun laboratorium tradingowego na Uniwersytecie Ekonomicznym, w ramach którego prowadzi warsztaty dla studentów z zakresu z handlu na rynku kontraktów terminowych oraz podstaw analizy technicznej. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

Odpowiedzialność karna to coś, czego nie da się wykluczyć za pomocą prostych zapisów umownych. Podejmując decyzje biznesowe powinieneś uwzględniać możliwość jej poniesienia.  Z kolei nadmierna obawa przed odpowiedzialnością za podejmowane decyzje może sparaliżować rozwój Twojej firmy. Ryzykiem odpowiedzialności karnej trzeba zarządzać efektywnie. Na skuteczność działań wpływ mogą mieć relacje pomiędzy zarządem, a radą nadzorczą. Gdy do Twoich obowiązków należy nadzór powinieneś natomiast wiedzieć, które z działań zarządu wykraczają poza dozwolone ryzyko. W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

 

– Jakie obowiązki ciążą na członkach zarządu;

– Jakie obowiązki ciążą na członkach rady nadzorczej;

– Jak ostatnie zmiany przepisów wpływają na Twoje obowiązki;

– Jak wzajemne relacje zarządu i rady nadzorczej wpływają na ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej;

– Jak skutecznie zarządzać ryzykiem odpowiedzialności karnej;

– Jakie narzędzia mogą wesprzeć zarządzanie tym ryzykiem w Twojej firmie;

– Jaki wpływ na Twoją karierę mogą mieć bieżące relacje z radą nadzorczą.

 To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

– Jesteś członkiem zarządu spółki lub planujesz pełnić taką funkcję,

– Jesteś członkiem rady nadzorczej lub planujesz pełnić taką funkcję,

– Jesteś dyrektorem lub kierownikiem zespołu lub chcesz w ten sposób rozwijać swoją karierę,

– Odpowiadasz za bezpośrednią relację zespołu z zarządem lub radą nadzorczą,

– Jesteś doradcą członków rady nadzorczej lub planujesz pełnić taką funkcję,

– Chcesz wprowadzić zmiany w organizacji zapewniające sprawną komunikację pomiędzy zarządem a radą nadzorczą,

– Chcesz ograniczyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej związanej z pełnieniem funkcji kierowniczych,

– Chcesz poznać narzędzia umożliwiające ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej,

– Chcesz poznać praktyczne rozwiązania możliwe do wdrożenia w Twojej organizacji.

Czas trwania: 8h

 

Moduł 1. – adw. dr Adrian Rycerski – Zarząd i rada nadzorcza

1.    Jaka jest rola zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych?

2.    Czy każda spółka musi mieć radę nadzorczą?

3.    Jakie korzyści i jakie wyzwania dla zarządu niesie ze sobą ustanowienie rady nadzorczej w spółce?

4.    Czy zarząd ma obowiązki organizacyjne? Czym różnią się od obowiązków rady nadzorczej?

5.    Jak relacje rady nadzorczej i zarządu wpływają na pracę spółki?

6.    Jak zmieniły się obowiązki zarządu po nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 13 października 2022 r.?

7.    Czy spółki kapitałowe muszą dokonać zmian organizacyjnych w związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych?

 

 

 

Moduł 2 – adw. Anna Zbierska

I.     Najczęstsze typy przestępstw dotyczące zarządzania i nadzoru. Karna niegospodarność;

1.    Czym jest „karna niegospodarność”

2.    Czy za przestępstwo niegospodarności odpowiada tylko zarząd?

3.    Za jakie przestępstwa może zostać skazany członek rady nadzorczej?

4.    Jakie grożą kary?

5.    Czy udzielenie zarządowi absolutorium wyłącza odpowiedzialność karną?

II.    Naruszenie obowiązków informacyjnych wobec rady nadzorczej

 

1.    Kto jest zobowiązany do udzielania informacji radzie nadzorczej?

2.    Jaki jest zakres obowiązku informacyjnego?

3.    Jakie są skutki odmowy udzielenia informacji?

4.    Czy brak udzielenia informacji zawsze skutkuje odpowiedzialnością karną?

5.    Jakie grożą kary?

6.    Czy kara wymierzona za popełnione przestępstwo to jedyne skutki jakie wiążą się ze skazaniem?

7.    Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością karną?

8.    Czy rada nadzorcza może odwoływać się do odpowiedzialności karnej by uzyskać niezbędne informację?

 

 
 
 

adw. dr Adrian Rycerski

Adwokat, doktor nauk prawnych, Senior Associate SMM LEGAL, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015), adiunkt na Uniwersytecie SWPS, gdzie w ramach pracy dydaktycznej zajmuje się prawem handlowym, prawem rynku kapitałowego, prawem prywatnym międzynarodowym oraz prawem cywilnym. Posiada doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe obejmujące ponad 700 godzin. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym współautor komentarza do ustawy o obligacjach (2022 r.), ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2022 r.) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2019 r.). Specjalizuje się w prawie spółek (ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych), obowiązkach informacyjnych emitentów (MAR), obrocie instrumentami finansowymi (MiFID II),  kryptoaktywami (MiCA) oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

 adw. Anna Zbierska

Anna Zbierska, Adwokat, Audytor Śledczy, Senior Associate w SMM LEGAL. W Kancelarii od prawie 12 lat wspiera klientów w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu. W praktyce zawodowej skutecznie połączyła wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców z reprezentacją w postępowaniach karnych. Praktyczne doświadczenie zyskała w trakcie kilkuset rozpraw karnych i kilku tysiącach godzin spędzonych na przesłuchaniu świadków. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Audyt Śledczy oraz Rachunkowość i finanse.  Pomaga w praktycznym zarządzaniu ryzykiem karnym w biznesie.  Posiada kilkuletnie doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe. Współpracuje m.in.  z Uniwersytetem SWPS, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Podstawowym długookresowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości dla właścicieli. Wiele przedsiębiorstw w drodze do realizacji tego celu stawia sobie również dodatkowe cele dotyczące kwestii środowiskowych. Osiągnięcie stawianych celów wymaga właściwego planowania. Dobrze skonstruowany plan finansowy pozwala nie tylko na sprawdzenie, czy zakładany cel jest możliwy do osiągnięcia w danych warunkach, ale również na wskazanie możliwych dróg osiągnięcia tego celu, na przykład poprzez dobór odpowiednich źródeł finansowania lub zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Kwestie środowiskowe mają duże znaczenie dla planowania przychodów, kosztów operacyjnych czy opłat i podatków środowiskowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody umożliwiające prognozowanie zmiennych finansowych będących fundamentem planu finansowego z uwzględnieniem tych oraz innych kwestii z zakresu green finance, rodzaje różnych planów finansowych oraz zasady podejmowania na ich podstawie decyzji ukierunkowanych na realizację założonego celu. Omawiane na podstawie praktycznych przykładów treści będą dotyczyły również analizy ryzyka utworzonego planu finansowego, a także zagadnień z zakresu budżetowania stanowiącego formę planowania finansowego.

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pragnących nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu planowania finansowego, a w szczególności do:

1) właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, odpowiedzialnych za formułowanie celów finansowych przedsiębiorstwa, określenie dróg ich osiągnięcia oraz monitorowanie ich realizacji,

2) osób zarządzających finansami,

3) osób zajmujących się modelowaniem finansowym,

4) osób chcących pozyskać zewnętrzne finansowanie w oparciu o przygotowywany biznes plan,

5) pracowników działów pozyskiwania funduszy UE, finansowo-księgowych, planowania, analiz oraz controllingu,

6) osób zainteresowanych technikami prognozowania zmiennych finansowych.

Liczba godzin: 24 (3 dni)

Plan dnia szkoleniowego:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50

 

Treści programowe

 1. Plan finansowy jako narzędzie zarządzania w przedsiębiorstwie zorientowanym na maksymalizację wartości oraz cele środowiskowe
 2. Rodzaje planów finansowych. Podejmowanie decyzji a rodzaj planu finansowego.
 3. Elementy składowe planu finansowego. Istota oraz zasady konstruowania zestawień finansowych pro forma z uwzględnieniem aspektów środowiskowych.
 4. Plan finansowy na potrzeby zarządzania płynnością. Konstrukcja preliminarza obrotów gotówkowych.
 5. Planowanie przepływów pieniężnych dla projektów środowiskowych.
 6. Uwzględnienie ryzyka w planowaniu finansowym: analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza Monte Carlo.
 7. Green Controlling a budżetowanie. Zasady i metody tworzenia budżetów w przedsiębiorstwie.
 8. Analiza odchyleń – rodzaje, sposoby ustalania i interpretacja.

 

dr Bartosz Kabaciński – asystent w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw. Wykładowca przedmiotów: Corporate Actions, Finanse, Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Zaawansowane finanse przedsiębiorstw na studiach licencjackich oraz magisterskich. Prowadzi warsztaty dla studentów z zakresu praktycznego zastosowania oprogramowania MS Excel w finansach przedsiębiorstw. Opiekun laboratorium tradingowego na Uniwersytecie Ekonomicznym, w ramach którego prowadzi warsztaty dla studentów z zakresu z handlu na rynku kontraktów terminowych oraz podstaw analizy technicznej. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 39 18
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Na treningu uczestnicy poznają efektywne metody pracy z klientami oraz uzyskają następujące umiejętności:
– skuteczne oddziaływanie na klientów,
– właściwie sterowanie przebiegiem sytuacji i sondowanie potrzeb klienta,
– dostosowanie sposobu komunikacji do typu klienta,
– konstruktywne przekazywanie informacji negatywnych (niezgodnych z oczekiwaniami klienta),
– zachowania asertywne,
– radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
– opracowania i wdrożenia standardów obsługi klienta.

Metody szkoleniowe:
– szkolenie ma formę aktywnego treningu kształtowania pożądanych postaw pracowniczych,
– uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, analizują rzeczywiste przypadki i realizują zadania próbne,
– na szkoleniu uczestnicy otrzymają informacje zwrotną o swoim funkcjonowaniu w relacjach z klientami i w zespole pracowniczym, poznają mocne i słabsze strony osobistych umiejętności.

 

1. Otwarcie szkolenia
• Cele szkolenia, diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników
• Ćwiczenie otwierające o charakterze integracyjnym

2. Kształtowanie profesjonalnego wizerunku firmy
• Udział pracowników w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy – jak budujemy pozytywny wizerunek? – co wpływa na pojawienie się negatywnego wizerunku?
• Standardy obsługi klienta w kontakcie telefonicznym i osobistym
Warsztaty- praca zespołowa

3. Podstawowe zasady procesu komunikowania się z klientem
• Sondowanie potrzeb i oczekiwań
• Umiejętność zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja
• Diagnoza sytuacji – o co chodzi klientowi?
• Bariery komunikacyjne utrudniające porozumienie
• Przekazywanie informacji „językiem klienta”
Warsztaty – doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb lub sytuacji

4. Przekazywanie informacji negatywnej (czyli trudnej, niezgodnej z oczekiwaniami klientów)
• Zamiana negatywów w pozytywy
• Cztery reguły ułatwiające przekazanie informacji niezgodnej z oczekiwaniami
• Reklamacje, błędy, nieporozumienia – jak reagować?
• Zachowania asertywne w procesie obsługi klienta
Warsztaty – doskonalenie umiejętności przekazywania informacji negatywnej na bazie praktycznych przykładów zawodowych uczestników

5. Zachowania asertywne w procesie obsługi klienta
a) asertywne odmawianie
• kiedy i w jaki sposób odmawiać, aby klient nie poczuł się urażony?
• Jak reagować na próby wymuszenia, manipulowania, żądania
b) reagowanie na krytykę
• standardy reagowania w obliczu krytyki
• krytyka słuszna i niesłuszna – różnice w sposobie reagowania

Warsztaty – doskonalenie umiejętności przekazywania reagowania na krytykę na bazie praktycznych przykładów zawodowych uczestników

 1. Dostosowanie stylu obsługi do typu klienta
  • Typologia klientów
  • Z jakim typem klienta pracuje mi się najlepiej i najtrudniej

Autodiagnoza (test) – analiza własnego stylu zachowań

 • Jak dostosować swój styl obsługi / komunikacji do typu klienta?
 1. Sytuacje trudne w procesie obsługi klienta
  • Sytuacja trudna czy klient trudy? – jak sobie „zyskać” trudnego klienta?
  • Radzenie sobie z atakiem werbalnym
  • Umiejętność opanowania emocji własnych i emocji klienta
  • Budowanie własnej stanowczości w sytuacjach trudnych

Warsztaty – doskonalenie umiejętności przekazywania reagowania w sytuacjach trudnych na bazie praktycznych przykładów zawodowych uczestników

 1. Podsumowanie szkolenia

Magdalena Serafin – trener, wykładowca, coach i konsultant.
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie ukierunkowane jest na zapoznanie uczestników z koncepcją wartości przedsiębiorstwa, jej kreacji i pomiaru, także w kontekście aspektów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty stosowania metod najczęściej wykorzystywanych w praktyce, tj. metod majątkowych, porównawczych, dochodowych, także kombinacji tych metod. Szczególna uwaga zostanie poświęcona niuansom związanym z wyceną za pomocą metod dochodowych. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z pomiarem oraz wpływem na wartość kwestii środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego (ESG). Wszystkie omawiane w trakcie szkolenia metody zostaną przedstawione z użyciem studiów przypadku, co podkreśla wymiar praktyczny szkolenia.

W ramach pierwszego dnia szkolenia zrealizowane zostanie wprowadzenie do tematyki wyceny oraz potencjalnego wpływu aspektów ESG na wartość przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną dwie grupy metod: majątkowe oraz porównawcze. Drugi dzień szkolenia poświęcony będzie zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako najczęściej stosowanej metody dochodowej. Nacisk zostanie położony na praktyczne dylematy zastosowania tej metody dotyczące przykładowo szacowania kosztu kapitału, stosowania premii i dyskont wartości, ale również uwzględniające zróżnicowane aspekty zrównoważonego rozwoju.

 

Uwaga! szkolenie odbywa się z wykorzystaniem własnych laptopów, dlatego też uczestnicy proszeni są o zabranie na zajęcia laptopów z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 2013 lub wyższej.

Czas trwania: 16h

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-15.50
Dzień II – godz. 09.00-15.50

Dzień 1

 1. Czym jest wartość przedsiębiorstwa?
 2. Po co wyceniamy przedsiębiorstwa, jakie dane są nam potrzebne, aby to zrobić w sposób rzetelny?
 3. Omówienie standardów wartości przedsiębiorstwa
 4. Aspekty środowiskowe, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego i ich wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 5. Metody wyceny przedsiębiorstwa: zasady, źródło wartości oraz możliwości uwzględnienia aspektów ESG
 6. Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw – analiza studiów przypadku
 7. Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw – analiza studiów przypadku

Dzień 2

 1. Wprowadzenie do metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 2. Dwa podejścia do wyceny przedsiębiorstw metodą dochodową: FCFF vs FCFE
 3. Szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby wyceny
 4. Koszt kapitału – ujęcie praktyczne: koszt długu, koszt kapitału własnego oraz średni ważony koszt kapitału
 5. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – analiza studium przypadku
 6. Przykłady zastosowania uwzględnienia aspektów ESG w wycenie dochodowej
 7. Podsumowanie szkolenia

 

 

dr Bartosz Kabaciński

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Business Valuation, Corporate Finance and Business Analysis, Mergers and Acquisitions, Advanced Financial Management ACCA. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, a także oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 39 18
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cyberbezpieczeństwo firmy to nie tylko najnowsze oprogramowanie i dział CyberSecurity. To przede wszystkim ludzie i ich świadomość potencjalnych zagrożeń i wiążącej się z nimi odpowiedzialności. Nawet najlepsze zabezpieczenia technologiczne nie będą miały znaczenia, jeśli poufne dokumenty firmy będą krążyć między pracownikami na ich prywatnych skrzynkach, czy dyskach sieciowych. Czy odpowiedzialność za naruszenie danych ciąży wyłącznie na cyberprzestępcach? Czy brak wystarczających procedur bezpieczeństwa rodzi ryzyko dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki?

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

– Jakie obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa ciążą na członkach zarządu?

– Jak skonstruować skuteczne procedury bezpieczeństwa w firmie?

– Czy lekkomyślność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych może grozić skazaniem na karę pozbawienia wolności?

– Jak skutecznie zarządzać ryzykiem odpowiedzialności karnej?

– Jak struktura organizacji wpływa na cyberbezpieczeństwo?

– Jakie narzędzia mogą wesprzeć zarządzanie tym ryzykiem w Twojej firmie?

– Jak bieżąca organizacja pracy wpływa na potencjalną obronę przed cyberzagrożeniami?

Udział w szkoleniu pozwoli Ci m.in.:

-Określić zakres Twojej odpowiedzialności w strukturach spółki,

– Określić potencjalne prawnokarne skutki stworzenia fikcyjnych procedur bezpieczeństwa w firmie,

– Poznać narzędzia minimalizujące ryzyko poniesienia wysokich kar,

– Poznać narzędzia, które pomogą ochronić Twój osobisty majątek oraz wizerunek,

– Poznać realne zagrożenia związane z pełnioną funkcją.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

– Jesteś członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub planujesz pełnić taką funkcję,

– Jesteś dyrektorem lub kierownikiem zespołu lub chcesz w ten sposób rozwijać swoją karierę,

– Chcesz ograniczyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej związanej z pełnieniem funkcji kierowniczych,

– Chcesz poznać narzędzia umożliwiające ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej,

– Chcesz poznać praktyczne rozwiązania możliwe do wdrożenia w Twojej organizacji,

– Chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć się na wypadek potencjalnego procesu karnego.

By uczestniczyć w szkoleniu nie musisz mieć wiedzy z zakresu prawa karnego i cyberbezpieczeństwa. Wystarczy podstawowa znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych.

Czas trwania: 8h

 

Moduł 1. – adw. Arkadiusz Habiera

1.    Wstęp do cyberbezpieczeństwa

a.    Z jakimi zagrożeniami powinni liczyć się przedsiębiorcy?

b.    Jakie są rodzaje ataków na przedsiębiorców?

c.     Czym jest phishing a czym spoofing?

d.    Jak odróżnić  DDoS i ransomware?

e.    Jak zarządzać bezpieczeństwem informacji?

2.    Procesowe aspekty ochrony firmy przed cyberprzestępczością.

a.    Co to jest cyberprzestępstwo?

b.    Czym odróżnia się od innych przestępstw?

c.     Czym są dowody elektroniczne?

d.    Jak gromadzić dowody elektroniczne dla potrzeb złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia cyberprzestępstwa?

e.    Kto powinien zawiadomić o cyberprzestępstwie?

f.     Jak zabezpieczyć się przed cyberprzestępstwem? Czy to możliwe?

g.    Case study.

3.    Odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem za niewystarczające zabezpieczenie informacji

a.    Kto odpowiada za zabezpieczenie informacji w przedsiębiorstwie?

b.    Jakie mogą być skutki niedostatecznego zabezpieczenia informacji?

 

 

 

Moduł 2 – adw. Anna Zbierska

1.    Audyt Śledczy a cyberbezpieczeństwo

a.    Czy Audyt Śledczy może służyć wykryciu potencjalnych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa?

b.    Jak przebiega badanie audytowe?

c.     Czy procedury mają znaczenie?

d.    Jak procedura wpływa na ryzyko odpowiedzialności za przestępstwo dla kadry kierowniczej?

e.    Czy mogę ponieść karę za niedostateczne zabezpieczenie danych nawet, gdy nie dojdzie do cyber ataku?

2.    Sesja pytań, dyskusja

 

Arkadiusz Habiera, Adwokat, Associate w kancelarii SMM Legal. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawnokarnymi aspektami zabezpieczania przedsiębiorstw przed stratami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i współczesnych zagrożeń w internecie. Autor publikacji popularnonaukowych, prelegent szeregu konferencji naukowych i branżowych.

 

 

 

Anna Zbierska, Adwokat, Audytor Śledczy, Senior Associate w SMM LEGAL. W Kancelarii od prawie 12 lat wspiera klientów w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu. W praktyce zawodowej skutecznie połączyła wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców z reprezentacją w postępowaniach karnych. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Audyt Śledczy oraz Rachunkowość i finanse.  Pomaga w praktycznym zarządzaniu ryzykiem karnym w biznesie.  Posiada kilkuletnie doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe. Współpracuje m.in.  z Uniwersytetem SWPS, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 39 18
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie ukierunkowane jest na zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania działalnością bieżącą. Zarządzanie kapitałem obrotowym obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania majątkiem obrotowym oraz doborem źródeł jego finansowania z perspektywy zwiększania rentowności oraz utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Omawiane w trakcie szkolenia zagadnienia zostaną przedstawione z użyciem przykładów oraz studiów przypadku. Duży nacisk będzie położony na problematykę zarządzania należnościami i zobowiązaniami, ze względu na ich znaczenie dla utrzymania płynności finansowej. W ramach pierwszego dnia szkolenia przedstawione będą strategie kapitału obrotowego, zwrócona zostanie uwaga na znaczenie okresu konwersji gotówki i zapotrzebowania na kapitał obrotowy dla odpowiedniego kształtowania płynności i rentowności przedsiębiorstwa. Poruszone będą także kwestie polityki zaciągania kredytu kupieckiego, z uwęgleniem uwarunkowań prawnych tego zagadnienia.  Drugi dzień szkolenia poświęcony będzie przede wszystkim zarządzaniu należnościami. Przedstawiony zostanie sposób analizy opłacalności wykorzystania faktoringu w przedsiębiorstwie. Omówione w praktyce zostaną narzędzia zarządzania należnościami niezbędne na etapach weryfikacji klientów, zmian w polityce sprzedaży na kredyt kupiecki oraz monitorowania i oceny jakości należności. Zwieńczeniem szkolenia będzie budowa krótkoterminowego planu finansowego – preliminarza gotówki, ułatwiającego planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 

Samo szkolenie ma postać konwersatorium (1 dzień) oraz warsztatową (2 dzień).

Uwaga! szkolenie odbywa się z wykorzystaniem własnych laptopów, dlatego też uczestnicy proszeni są o zabranie na zajęcia laptopów z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 2013 lub wyższej.

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 8.30-15.20
Dzień II – godz. 8.30-15.20

Dzień 1
Cele i strategie zarządzania kapitałem obrotowym
Pomiar płynności finansowej  w ujęciu statycznym
Pomiar płynności finansowej  w ujęciu dynamicznym
Okres konwersji gotówki i jego znaczenie dla płynności i rentowności przedsiębiorstwa
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i jego znaczenie dla płynności i rentowności przedsiębiorstwa
Wykorzystanie kredytu kupieckiego jako źródła finansowania działalności bieżącej
Strategia płatności za dostawy a ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dzień 2
Faktoring jako źródło finansowania i metoda zarządzania należnościami
Zarządzanie należnościami: weryfikacja ryzyka kredytowania odbiorców
Zarządzanie należnościami: dobór narzędzi polityki kredytowej
Zarządzanie należnościami: ocena zmian w polityce kredytowej
Zarządzanie należnościami: monitorowanie i ocena jakości należności
Preliminowanie gotówki – krótkoterminowy plan finansowy
Podsumowanie szkolenia

Jarosław Kubiak, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracujący w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie płynnością finansową, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Kształtowanie struktury kapitału, Advanced Financial Management ACCA. Od roku 1997 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor programów restrukturyzacyjnych i wycen przedsiębiorstw. Prowadził szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw między innymi dla: Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Warszawie, STOEN w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Poznaniu, Aqaunet w Poznaniu, KGHM Polska Miedź S.A.

 

Koszt szkolenia: 1850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D ul. Towarowa 55, pok. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Odpowiedzialność karna to coś, czego nie da się wykluczyć za pomocą prostych zapisów umownych. Podejmując decyzje biznesowe, powinieneś uwzględniać nie tylko ryzyko gospodarcze.  Z kolei nadmierna obawa przed odpowiedzialnością za podejmowane decyzje może sparaliżować rozwój Twojej firmy.  Ryzykiem odpowiedzialności karnej trzeba zarządzać efektywnie. Jak to zrobić? Nie musisz opracowywać planu działania samodzielnie.  Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszego eksperta!

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

– Jakie obowiązki ciążą na członkach zarządu?

– Jak odróżnić dozwolone ryzyko gospodarcze od karnej niegospodarności?

– Czy niepowodzenie biznesowe może grozić skazaniem na karę pozbawienia wolności?

– Jak skutecznie zarządzać ryzykiem odpowiedzialności karnej?

– Jak struktura organizacji wpływa na ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej?

– Jakie narzędzia mogą wesprzeć zarządzanie tym ryzykiem w Twojej firmie?

– Jak bieżąca organizacja pracy wpływa na potencjalną obronę w postępowaniu karnym?

– Czy udzielenie absolutorium wyklucza ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej?

– Czy za nałożone w postępowaniu karnym grzywny możesz odpowiedzieć całym swoim majątkiem?

Udział w szkoleniu pozwoli Ci m.in.:

-Określić zakres Twojej odpowiedzialności w strukturach spółki,

– Określić potencjalne  prawnokarne skutki podejmowanych decyzji,

– Poznać narzędzia minimalizujące ryzyko poniesienia wysokich kar,

– Poznać narzędzia, które pomogą ochronić Twój osobisty majątek oraz wizerunek,

– Poznać realne zagrożenia związane z pełnioną funkcją.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

– Jesteś członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub planujesz pełnić taką funkcję,

– Jesteś dyrektorem lub kierownikiem zespołu lub chcesz w ten sposób rozwijać swoją karierę,

– Chcesz ograniczyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej związanej z pełnieniem funkcji kierowniczych,

– Chcesz poznać narzędzia umożliwiające ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej,

– Chcesz poznać praktyczne rozwiązania możliwe do wdrożenia w Twojej organizacji,

– Chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć się na wypadek potencjalnego procesu karnego.

By uczestniczyć w szkoleniu nie musisz mieć wiedzy z zakresu prawa karnego. Wystarczy podstawowa znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych.

Czas trwania: 8h

 

Moduł I – Zagrożenia związane z pełnieniem funkcji kierowniczych.

1.    Czy odpowiedzialność członka zarządu różni się od odpowiedzialności dyrektora lub pracownika ?

2.    Za jakie przestępstwa można ponieść odpowiedzialność w związku z zarządzaniem lub nadzorem nad spółką kapitałową? Jakie kary grożą?

3.    Czym jest przestępstwo „karnej niegospodarności”?

4.    Czy kara wymierzona za popełnione przestępstwo to jedyne skutki jakie wiążą się ze skazaniem?

Moduł II – Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej.

1.    Ocena ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej na podstawie case study;

2.    Metody i narzędzia ograniczające ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej:

·        Zasady obiegu dokumentów;

·        Struktura organizacji;

·        Audyty i opinie prawne;

Moduł III – Usprawnienie obrony w procesie karnym przeciwko członkowi zarządu.

1.    Postępowanie w czasie pierwszego przesłuchania w charakterze świadka;

2.    Postępowanie w przypadku zatrzymania;

3.    Postępowanie w czasie pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego;

4.    Zabezpieczenie dowodów dla potrzeb postępowania karnego;

Moduł IV- Dyskusja, sesja pytań.

Anna Zbierska, Adwokat, Audytor Śledczy, Senior Associate w SMM LEGAL. W Kancelarii od prawie 12 lat wspiera klientów w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu. W praktyce zawodowej skutecznie połączyła wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców z reprezentacją w postępowaniach karnych. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Audyt Śledczy oraz Rachunkowość i finanse.  Pomaga w praktycznym zarządzaniu ryzykiem karnym w biznesie.  Posiada kilkuletnie doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe. Współpracuje m.in.  z Uniwersytetem SWPS, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 39 18
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Ryzyko i niepewność stanowiące nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej uzasadniają konieczność posiadania umiejętności identyfikacji czynników ryzyka, pomiaru ich wpływu oraz metod ograniczania ryzyka. Zaprezentowane podczas szkolenia przykłady ukazujące ryzyko finansowe – jego źródła, pomiar i sposoby zarządzania, umożliwią podejmowanie właściwych decyzji sprowadzających ryzyko do poziomu akceptowalnego. Praktyczne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem pozwoli na przedstawienie wpływu ryzyka finansowego na wyniki przedsiębiorstwa oraz skutecznych sposobów ograniczających zmienność.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym tematyką zarządzania ryzykiem i praktycznym ujęciem tego procesu. W szczególności polecane jest przedsiębiorcom i osobom zarządzającym podmiotami gospodarczymi oraz odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem. Niewątpliwie udział w szkoleniu przyniesie korzyści także pracownikom działów finansowo-księgowych, planowania oraz analitykom i kontrolerom, dla których znajomość wpływu ryzyka finansowego na wyniki pozwoli na skuteczniejszą ocenę decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy szkolenia, nabywając praktyczne umiejętności pomiaru ryzyka oraz dostosowania do jego poziomu odpowiednich działań, mają możliwość poszerzenia umiejętności zawodowych i mogą wykorzystać je w swojej organizacji.

Przedmiot: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Forma zajęć: Warsztaty praktyczne. Laboratorium komputerowe)
Wymiar godzinowy:24h

Treści programowe:
1. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa:
• istota i koncepcje ryzyka,
• podejście do ryzyka,
• obszary ryzyka
2. Proces zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie:
• cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym,
• etapy procesu zarządzania ryzykiem
3. Pomiar ryzyka finansowego:
• miary zmienności,
• miary wrażliwości,
• miary zagrożenia
4. Zabezpieczanie ryzyka:
• wewnętrzne metody ograniczania ryzyka
• narzędzia zewnętrzne (wykorzystanie instrumentów pochodnych)
• implementacja i monitorowanie skuteczności przyjmowanych strategii zabezpieczających
5. Zarządzanie ryzykiem w ujęciu księgowym a kasowym

Plan dnia szkoleniowego:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50

mgr Agnieszka Stróżyńska – w latach 2011-2016 doktorantka Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadząca zajęcia na studiach licencjackich oraz magisterskich z przedmiotów: Zarządzanie Ryzykiem, Finanse, Finanse Przedsiębiorstw, Zaawansowane Finanse Przedsiębiorstw. W trakcie kursów stosuje aktywizujące formy nauczania, angażując uczestników do samodzielnej pracy oraz działań zespołowych. Od roku 2012 bierze udział w konsultacjach z zakresu finansów, głównie wspomagając proces wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.