Promotorzy wg nazw instytutów

 • Instytut Ekonomii

  prof. dr hab. Ryszard Barczyk
  prof. dr hab. Bazyli Czyżewski
  dr hab. Jacek Jankiewicz, prof. UEP
  dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP
  prof. dr hab. Ewa Łaźniewska
  prof. dr hab. Anna Matuszczak
  dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, prof. UEP
  dr hab. inż. Hanna Pondel, prof. UEP
  prof. dr hab. Marek Ratajczak
  dr hab. Katarzyna Smędzik-Ambroży, prof. UEP
  dr hab. Sebastian Stępień, prof. UEP
  dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP
  dr hab. Radosław Trojanek, prof. UEP
  dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP
  dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP

 • Instytut Ekonomiczno-Społeczny

  prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska
  dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP
  dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP

 • Instytut Finansów

  dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP
  dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. UEP
  dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. UEP
  dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP
  prof. dr hab. Jacek Lisowski
  dr hab. Eryk Łon, prof. UEP
  dr hab. Krzysztof Łyskawa
  dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP
  dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP
  dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
  dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
  dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP
  dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP

 • Instytut Gospodarki Międzynarodowej

  prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
  prof. dr hab. Waldemar W. Budner
  prof. dr hab. Aleksandra Gaweł
  prof. dr hab. Marian Gorynia
  prof. dr hab. Barbara Jankowska
  dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP
  dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP
  dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
  dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP
  dr hab. Jan Polowczyk, prof. UEP
  dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP
  prof. dr hab. Beata Stępień
  prof. dr hab. Maciej Szymczak
  dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP
  dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

 • Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  prof. dr hab. Witold Abramowicz
  dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP
  dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
  dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP
  prof. dr hab. Elżbieta Gołata
  dr hab. Michał Konopczyński, prof. UEP
  dr hab. Justyna Rój, prof. UEP
  dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP

 • Instytut Marketingu

  dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP
  dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP
  dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP
  dr hab. Mirosława Kaczmarek, prof. UEP
  dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP
  dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. UEP
  dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP
  dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP
  dr hab. Robert Romanowski
  prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski
  dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP

 • Instytut Nauk o Jakości

  dr hab. Magdalena Ankiel, prof. UEP
  dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP
  dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP
  dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP
  dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj
  dr hab. inż. Inga Klimczak, prof. UEP
  dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP
  dr hab. Marta Ligaj
  prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman
  dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP
  dr hab. Agnieszka Skuza
  dr hab. Sławomir Zapłata, prof. UEP
  dr hab. inż. Daria Wieczorek, prof. UEP
  dr hab inż. Patrycja Wojciechowska
  dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UEP

 • Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami

  dr hab. Joanna Błażyńska, prof. UEP
  dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP
  dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP
  dr hab. Magdalena Kowalczyk

  dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP
  dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP
  prof. dr hab. Marzena Remlein
  dr hab. Beata Zyznarska-Dworczak

 • Instytut Zarządzania

  dr hab. Marcin Gołembski
  dr hab. Agnieszka Ignyś, prof. UEP
  dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP
  dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP
  prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman
  dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP
  dr hab. Maja Sajdak, prof. UEP
  dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP
  dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP
  dr hab. Grzegorz Wojtkowiak

Promotorzy

 • prof. dr hab. Witold Abramowicz

  Instytut: Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
  Katedra: Katedra Informatyki Ekonomicznej
  Pokój: pok. 3.30 CEUE
  Adres e-mail: witold.abramowicz@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: 6.2 informatyka: 25%; 5.6 nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
  Kody JEL wraz z nazwami: D800 (Information, Knowledge, and Uncertainty: General), D830 (Search; Learning; Information and Knowledge; Communication; Belief), D890 (Information and Uncertainty: Other), L860 (Information and Internet Services; Computer Software), C880 (Data Collection and Data Estimation Methodology; Computer Programs: Other Computer Software)
  Słowa kluczowe: data science ; big data ; information management

  Wybrane publikacje
  1. Stróżyna Milena, Eiden Gerd, Abramowicz Witold [i in.] : A framework for the quality-based selection and retrieval of open data – a use case from the maritime domain, w: Electronic Markets, vol. 28, nr 2, 2018, ss. 219-233, DOI:10.1007/s12525-017-0277-y
  2. Aviad Adiel, Węcel Krzysztof, Abramowicz Witold: A Concept for Ontology-Based Value of Cybersecurity Knowledge, w: International Journal of Management and Economics, vol. 54, nr 1, 2018, ss. 50-57, DOI:10.2478/ijme-2018-0005
  3. Lewoniewski Włodzimierz, Węcel Krzysztof, Abramowicz Witold: Relative Quality and Popularity Evaluation of Multilingual Wikipedia Articles, w: Informatics, vol. 4, nr 4, 2017, ss. 1-24, DOI:10.3390/informatics4040043
  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Włodzimierz Lewoniewski (2019), Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (link)
  2. Milena Stróżyna (2018), Modelowanie ryzyka i niezawodności morskich usług transportowych, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (link)
  3. Elżbieta Lewańska (2016), Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (link)
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: D800, D830, D890, L860, C880
  Słowa kluczowe: data science; big data; information management
  Preferowany język dysertacji: angielski, niemiecki, polski
 • dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP

  Instytut: Informatyki i Ekonomii Ilościowej
  Katedra: Badań Operacyjnych
  Pokój: 301 B
  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: badania operacyjne
  Kody JEL wraz z nazwami: C44 (Operations Research, Statistical Decision Theory), C45 (Neural Networks and Related Topics), C61 (Optimization Techniques, Programming Models, Dynamic Analysis), C64 (Computational Techniques, Simulation Modeling), R41 (Transportation: Demand, Supply, and Congestion, Travel Time, Safety and Accidents, Transportation Noise)

  Słowa kluczowe: optymalizacja na grafach i sieciach ; sztuczna inteligencja w optymalizacji ; optymalizacja stochastyczna ; symulacje ; optymalizacja w logistyce


  Trzy wybrane publikacje
  1. Anholcer M., Bosek B., Grytczuk J. (2019), Weight choosability of oriented hypergraphs. Ars Mathematica Contemporanea 16(1), 111-117
  2. Anholcer M., Cichacz S., Przybyło J. (2019), Linear bounds on nowhere-zero group irregularity strength and nowhere-zero group sum chromatic number of graphs. Applied Mathematics and Computation 343, 149-155.

  3. Anholcer M., Fülöp J. (2019), Deriving Priorities From Inconsistent PCM using the Network Algorithms. Annals of Operations Research 274(1-2), 57-74.


  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Optymalizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa branży piwowarskiej (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/294288)
  2. Modele zarządzania zapasami dla produktów o wykładniczym rozkładzie prawdopodobieństwa sprzedaży (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/463951)
  Formularz dla potencjalnych Promotorów Szkoły Doktorskiej UEP

  3. Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/540953)


  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: C44, C45, C53, C58, C61
  Słowa kluczowe: optymalizacja na grafach i sieciach; sztuczna inteligencja w optymalizacji; sztuczna inteligencja w prognozowaniu; metody ilościowe w logistyce; metody ilościowe w finansach
  Preferowany język dysertacji: polski, angielski
 • dr hab. Magdalena Ankiel, prof. UEP

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości
  Katedra: Katedra Marketingu Produktu
  Pokój: 411
  Adres e-mail: magdalena.ankiel@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: zarządzanie produktem
  Kody JEL wraz z nazwami: M31 (Marketing), M30 (Marketing General), M11 (Production Management), E21
  (Consumption, Saving and Wealth), O31 (Innovation and Invention. Processes and Incentives)
  Słowa kluczowe: zarządzanie produktem ; zachowania konsumentów ; komunikacja marketingowa ; konsumpcja ; innowacje opakowaniowe

  Wybrane publikacje
  1. Ankiel, M., Sojkin, B., 2018, Wartość informacyjna opakowań kosmetyków jako determinanta decyzji nabywczych konsumentów, Handel Wewnętrzny, 4 (375) tom 2, s. 296-306.
  2. Ankiel, M., Kosiór, M., 2018, Wyznaczniki innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych OTC, Handel Wewnętrzny, 4 (375) tom 1, s. 5-16.
  3. Ankiel, M., Gogołek, A., 2017, Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 330, s. 7-15.

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Działania komunikacyjne segmentu marek odzieżowych fast fashion w mediach społecznościowych w kształtowaniu zachowań nabywczych pokolenia Z (link)
  2. Wyznaczniki innowacji opakowaniowych w segmencie leków OTC (link)
  3. Uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów korzystających z usług medycyny estetycznej (przewód otwarty)
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: O31 , P23, E21, P36, M21
  Słowa kluczowe: zarządzanie produktem ; zarządzanie opakowaniem ; innowacje opakowaniowe; zachowania konsumentów; komunikacja marketingowa
  Preferowany język dysertacji: polski
 • prof. dr hab. Ryszard Barczyk

  Katedra: Katedra Koniunktury Gospodarczej
  Pokój: 623 Altum
  Adres e-mail: ryszard.barczyk@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: ekonomia i finanse, koniunktura gospodarcza
  Kody JEL wraz z nazwami: E3 (Prices, Business Fluctuations, and Cycles ), E4 (Money and Interest Rates ), E5 (Monetary Policy, Central Banking and the Supply of Money and Credit ), E6 (Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance), G01 (Financial Crises)
  Słowa kluczowe: cykle koniunkturalne ; polityka fiskalna ; stabilizacja makroekonomiczna ; bezrobocie ; inflacja

  Wybrane publikacje
  1. Barczyk R., 2011, Contemporary Recession and the Main Instruments of Stabilization Policy in Poland’s Economy, in: The Economy and Economics after Crisis, eds. J. Sepp, D. Frear, BMV Berlin, pp. 119-134.
  2. Barczyk R., 2012, Determinanty wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych w polityce antycyklicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. LXXIV, nr 4, s.149-161.
  3. Barczyk R., 2015, Cykl koniunkturalny a cykle kredytowe w gospodarce polskiej w latach 1998-2013, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 3, nr 4, s. 78-83.

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Szczepkowska-Flis A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1990-2002, AE Poznań, 2004.
  2. Spychała J. Antycykliczna polityka fiskalna w Polsce w warunkach deficytu budżetowego, UE Poznań, 2016.(link)
  3. Mizgajski J., Zmiany struktury gospodarczej jako czynnik determinujący jakość środowiska na przykładzie emisji CO2 w Polsce, UE Poznań, 2016. (link)
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: E3, E4, E5, E6, G01
  Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny; polityka antycykliczna; polityka pieniężna; polityka fiskalna; bezrobocie
  Preferowany język dysertacji: język niemiecki, język angielski
 • prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat

  Instytut: Instytut Gospodarki Międzynarodowej
  Katedra: Katedra Zarządzania Międzynarodowego
  Pokój: 1418 Altum
  Adres e-mail: m.purgat@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: marketing, zachowania konsumentów
  Kody JEL wraz z nazwami: M31 (Marketing), O33 (Technological Change: Choices and Consequences • Diffusion Processes), D12 (Consumer Economics: Empirical Analysis), D91 (Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making), Z1 (Cultural Economics, Economic Sociology, Economic Anthropology)
  Słowa kluczowe: zachowania konsumentów ; komunikacja marketingowa ; różnice kulturowe ; nowe technologie ; międzynarodowe strategie przedsiębiorstw

  Wybrane publikacje
  1. Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B. (2019), Exploiting e-commerce trends for market expansion – the perspective of Polish fashion firms, European Journal of International Management, DOI: 10.1504/EJIM.2020.10019859
  2. Bartosik-Purgat, M. (2018), International contexts of social media and e-WoM communication in the customer decision-making process, Journal of Management and Business Administration, Central Europe, Vol. 26, No. 2, p. 16–33. DOI:10.7206/jmba.ce.2450-7814.226 .
  3. Bartosik-Purgat Małgorzata, Jankowska Barbara: The Degree of Internationalization and the Use of Social Media in Marketing Communication: The Case of SMEs in Poland, w: International Journal of E-Services and Mobile Applications, vol. 11, nr 3, 2019, ss. 1-18. DOI:10.4018/IJESMA.2019070101.

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Determinants of Women`s Representation in Executive Positions in Science- and Education-oriented Organisations (link)
  2. Znaczenie wartości dla klienta w wyborze dostawców w branży narzędziowej na rynkach międzynarodowych (link)
  3. Interpersonal Communication Skills in Religiously Diverse Teams (link)
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: M31, D12, D91, Z1, O33
  Słowa kluczowe: zachowania konsumentów na rynku międzynarodowym; nowe technologie w zachowaniach konsumentów i przedsiębiorstw; uwarunkowania kulturowe; komunikacja międzykulturowa w przedsiębiorstwach; międzynarodowe strategie przedsiębiorstw
  Preferowany język dysertacji: polski, angielski
 • dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP

  Instytut: Instytut Marketingu
  Katedra: Katedra Badań Rynku i Usług
  Pokój: 211 C
  Adres e-mail: sylwester.bialowas@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: ekonomia
  Kody JEL wraz z nazwami: D14 (Household Saving; Personal Finance ), D15 (Intertemporal Household Choice; Life Cycle Models and Saving ), D91 (Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making ), C91 (Laboratory, Individual Behavior ), Z11 (Economics of the Arts and Literature )
  Słowa kluczowe: zachowania finansowe ; ilościowe metody analizy danych ; rynek sztuki ; kształtowanie się cen na rynku sztuki ; finanse gospodarstw domowych

  Wybrane publikacje
  1. Białowąs Sylwester, Potocki Tomasz, Rogozińska Anna: Financial returns and cultural price determinants on the polish art market, 1991–2012, w: Acta Oeconomica, vol. 68, nr 4, 2018, ss. 591-615, DOI:10.1556/032.2018.68.4.6
  2. Białowąs Sylwester: Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych : postawy, determinanty, model, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 9788374177719, 147 s.
  3. Białowąs Sylwester: Subjective vs. objective assessment of financial literacy – do beliefs meet reality?, w: Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 3 (29), 2018, ss. 27-36

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Impact of football fans’ attitudes on their sport market related behaviours
  2. The relationship between financial literacy and financial satisfaction and their impacts on long-term financial planning
  3. Wpływ doświadczenia związanego z korzystaniem z gier wideo na decyzje konsumenckie graczy
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: Z11, D84, D44, G11, D14
  Słowa kluczowe: rynek sztuki; kształtowanie się cen dzieł sztuki (determinanty wartości dzieła); decyzje konsumenckie ; zachowania finansowe gospodarstw domowych; zachowania konsumentów
  Preferowany język dysertacji: polski, angielski
 • dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP

  Instytut: Nauk o Jakości
  Katedra: Przyrodniczych Podstaw Jakości
  Pokój: O30
  Adres e-mail: alfred.blaszczyk@ue.poznan.pl
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Alfred_Blaszczyk2
  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=EVol6kwAAAAJ

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: Energia odnawialna
  Kody JEL wraz z nazwami: Q2 (Renewable resources), Q4 (Energy), Q1 (Sustainable development), L66 (Industry studies: manufacturing food, beverages, cosmetics, wine, spirits), O13 (Economic development: agriculture, natural resources, Energy)
  Słowa kluczowe: Odnawialne źródła energii ; zrównoważony rozwój ; innowacyjne produkty ; odpady rolne ; środowisko

  Wybrane publikacje
  1. Błaszczyk, A. (2018). Strategies to improve the performance of metal-free dye-sensitized solar cells. Dyes and Pigments, 707-718. DOI:10.1016/j.dyepig.2017.11.045
  2. Mikołajczyk-Bator, K., Błaszczyk, A., Czyżniejewski, M. & Kachlicki, P. (2016). Characterisation and identification of triterpene saponins in the roots of red beets (Beta vulgaris L.) using two HPLC–MS systems. Food Chemistry, 979-990. DOI:10.1016/j.foodchem.2015.07.111
  3. Błaszczyk, A., Sady, S. & Sielicka, M. (2018). The stilbene profile in edible berries. PHYTOCHEMISTRY REVIEWS, (59), 1-31. DOI:10.1007/s11101-018-9580-2

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Zastosowanie wytłoków aronii w opracowaniu innowacyjnych jadalnych osłonek opakowaniowych
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: 013, Q2, Q4, L66, O13
  Słowa kluczowe: Energia odnawialna; Fotowoltaika; Analiza cyklu życia produktu; Odpady; Innowacje
  Preferowany język dysertacji: polski
 • dr hab. Joanna Błażyńska, prof. UEP

  Instytut: Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw
  Katedra: Rachunkowości i Audyty
  Pokój: 117C
  Adres e-mail: joanna.blazynska@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: Ekonomia i Finanse / rachunkowość
  Kody JEL wraz z nazwami: G100 (rynki finansowe), G120 (wycena aktywów), M400 (księgowość, rachunkowość i audyt), G330 (Upadłość, likwidacja), K350 (Prawo upadłościowe)
  Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa ; raportowanie zintegrowane ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; współczesne problemy rachunkowości ; weryfikacja informacji niefinansowych w powiązaniu z informacjami finansowymi

  Wybrane publikacje
  1. Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015.
  2. 2018, Integrated Reporting – Changes in Company Reporting, Finanse, Rynki Kapitałowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet w Szczecinie,
  3. 2018, Standaryzacja raportowania niefinansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, SGH Warszawa.
  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Ewolucja rachunkowości we Włoszech
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: M400, G120, G100, G330, K3550
  Słowa kluczowe: współczesne problemy raportowania sytuacji jednostki; weryfikacja informacji w sprawozdawczości; raportowanie zintegrowane; standaryzacja informacji niefinansowych; audyt
  Preferowany język dysertacji: polski
 • prof. dr hab. Waldemar W. Budner

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej
  Katedra: Logistyki
  Pokój: Collegium Altum pok. 1721
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Waldemar_Budner2
  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=oqvzalkAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://ue.poznan.pl/pl/dr-hab-waldemar-w-budner-prof-uep,a68087.html


  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: ekonomika miast i regionów; gospodarka przestrzenna; ekonomia przestrzenna; rozwój lokalny Kody JEL wraz z nazwami: D2 (Production and Organizations), LO (Industrial Organization), L2 (Firm Objectives, Organization, and Behavior), H7 (State and Local Government; Intergovernmental Relation), R33 (Nonagricultural and Nonresidential Real Estate Markets)
  Słowa kluczowe: lokalizacja przedsiębiorstw ; miasto ; konkurencyjność miast i regionów ; atrakcyjność inwestycyjna ; zagospodarowanie
  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)
  1. Budner, W. (2017). TENDENCJE ROZWOJU RYNKU NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE, ACTA Scientiarum Polonorum, seria Administratio Locorum 16 (1) 2017, s. 19-28.
  2. Budner, W. (2018). Przestrzenne uwarunkowania powstawania klastrów logistycznych – konsekwencje dla gospodarki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 07/2018, s.17-23

  3. Budner, W. (2018). Zmiany dominacji funkcjonalnych na Obszarze Metropolii Poznań. Red. K. Stachowiak, Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, z. 271, s. 42-53


  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Ekonomiczna ocena atrakcyjności architektonicznej w tworzeniu wartości dodanej dla miasta (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/486786)
  2. Determinanty lokalizacji centrów usług outsourcingowych w Polsce
  3. Inwestycje budownictwa mieszkaniowego a kształtowanie miasta zwartego

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: D2, L0, R33, H7, L2
  Słowa kluczowe: lokalizacja przedsiębiorstw; rozwój miast; lokalny rozwój ekonomiczny; konkurencyjność miast; gospodarowanie przestrzenią
  Preferowany język dysertacji: j. polski
 • dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP

  Instytut: Marketingu
  Katedra: Handlu i Marketingu
  Pokój: 318
  Adres e-mail: w.ciechomski@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: Handel, Zarządzanie marketingowe, Marketing terytorialny, Zarzadzanie jakością usług edukacyjnych
  Kody JEL wraz z nazwami: Handel (L81), Zarządzanie marketingowe (M31), Marketing terytorialny (M38), Zarządzanie jakością usług edukacyjnych (I21), Strategie marketingowe przedsiębiorstw (M31)
  Słowa kluczowe: Handel detaliczny ; Merchandising ; Strategie marketingowe firm ; Marketing miast i gmin ; Zachowania nabywców

  Wybrane publikacje
  1. Ciechomski Wiesław: Współczesne trendy zachowań konsumentów a sukces marek handlowych, w: Handel Wewnętrzny, nr 6 (377), tom II, 2018;
  2. Ciechomski Wiesław: Ewolucja i implementacja marketingu terytorialnego, w: Marketing i Rynek, nr 10, 2017;
  3. Ciechomski Wiesław: Rola marketingu sensorycznego w kreowaniu zachowań konsumentów, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XVII, nr 4, cz. 3, 2016.

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Determinanty i metody pomiaru jakości usług edukacyjnych – Poznań: UE, 2016. (http://150.254.171.196/ipac20/ipac.jsp?index=NK&term=xx003710486)
  2. Absorpcja innowacji a strategie rozwoju wielkopowierzchniowych sklepów specjalistycznych – Poznań : UE, 2018. (http://www.wbc.poznan.pl/Content/441645/Pawlowski_Tomasz-rozprawa_doktorska.pdf)
  3. Doświadczenia zakupowe jako element kształtowania zaufania klientów do przedsiębiorstw handlu elektronicznego
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: M31, L81, M31, M38, I21
  Słowa kluczowe: Marketing; Handel i dystrybucja; Marketing terytorialny; Strategie marketingowe przedsiębiorstw; Jakość usług edukacyjnych
  Preferowany język dysertacji: polski
 • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP

  Instytut: Instytut Finansów
  Katedra: Katedra Finansów Publicznych
  Pokój: 209, ul Towarowa
  Adres e-mail: m.cieslukowski@ue.poznan.pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: finanse publiczne, finanse Unii Europejskiej, podatki, zrównoważony rozwój
  Kody JEL wraz z nazwami: H23 (Externalities • Redistributive Effects • Environmental Taxes and Subsidies), Q01 (Sustainable Development), H77 (Intergovernmental Relations • Federalism • Secession), H87 (International Fiscal Issues • International Public Goods), H43 (Project Evaluation • Social Discount Rate)
  Słowa kluczowe: podatki, podatki ekologiczne i ekologizacja systemu podatkowego ; zrównoważony rozwój ; federalizm fiskalny ; budżet i fundusze UE, finanse organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, itp.), harmonizacja podatków ; ocena projektów publicznych, pomoc publiczna

  Wybrane publikacje
  1. Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 50, nr 1, 2016, ss. 83-91.
  2. Cieślukowski Maciej, Mutascu Mihai : Fiscal consequences of the abolition of sugar levies, w: Economics and Business Review, vol. 4 (18), nr 4, 2018, ss. 83-96.
  3. Znaczenie testu prywatnego inwestora w ocenie efektywności inwestycji publicznych, w: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 4(129), 2017, ss. 65-76.

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Antykryzysowa polityka podatkowa wybranych państw Unii Europejskiej po 2007 roku (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=450448&from=publication)
  2. Wpływ funduszy europejskich na warunki kształcenia w niepublicznych szkołach wyższych w Wielkopolsce
  3. The fiscal impact of United Nations Agencies on local communities
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: H87, H23, H43, H77, Q01
  Słowa kluczowe: budżet i fundusze UE, finanse organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, itp.), harmonizacja podatków; podatki, podatki ekologiczne i ekologizacja systemu podatkowego; federalizm fiskalny; ocena projektów publicznych, pomoc publiczna; zrównoważony rozwój
  Preferowany język dysertacji: polski, angielski
 • prof. dr hab. Bazyli Czyżewski

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

  Pokój: 1020 Altum

  Adres e-mail: bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Bazyli_Czyzewski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=qv0yiA4AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1513585&p=fgdl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia rolna (agricultural economics), ekonomia środowiska (environmental economics), ekonomia zrównoważonego rozwoju (economics of sustainable development)

  Kody JEL wraz z nazwami: Q12 ( Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and Farm Input Markets ), Q13 (Agricultural Markets and Marketing • Cooperatives • Agribusiness ), Q15 ( Land Ownership and Tenure • Land Reform • Land Use • Irrigation • Agriculture and Environment), Q18 ( Agricultural Policy • Food Policy ), Q51 (Valuation of

  Environmental Effects)

  Słowa kluczowe: rolnictwo/agriculture ; zrównoważony rozwój /sustainable development ; dobra publiczne/public goods ; polityka środowiskowa/environmental policy ; Wspólna Poliyka Rolna UE/ CAP EU


   

  Wybrane publikacje

  1. Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A., 2018, Influence of Agricultural Policy on The Environmental Sustainability of European Farming, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No 1, 426-434. http://www.jepejournal.info/journal-content/vol-19-no-1

  2. Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Radosław Miśkiewicz, Public Goods Versus the Farm Price-Cost Squeeze: Shapingthe Sustainability of the EU’s Common Agricultural Policy, Technological and Economic Development of Economy, 2019 Volume 25, Issue 1: 82–102; https://doi.org/10.3846/tede.2019.7449 ; ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921

  3. Czyżewski, B., Przekota, G., Poczta-Wajda, A., 2017, The incidence of agricultural policy on the land market in Poland:Two-dimensional and multilevel analysis, Land Use Policy, 63, 174-185.

  https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.01.016 ; ISSN: 0264-8377

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Michał Borychowski, Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004

  roku (link)

  2. Anna Szepańska-Przekota, Zależności cen gotówkowych i terminowych na światowych rynkach surowców rolnych

  3. Łukasz Kryszak, Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE po 2003 roku

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: Q12, Q13, Q15, Q18, Q51

  Słowa kluczowe: dobra publiczne/public goods; zrównoważony rozwój /sustainable development;

  rolnictwo/agriculture; Wspólna Poliyka Rolna UE/ CAP EU; polityka środowiskowa/environmental policy

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP

  Instytut: Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  Katedra: Statystyki

  Pokój: 415C

  Adres e-mail: g.dehnel@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Grazyna_Dehnel3

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=U3yBjwQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonometria i statystyka

  Kody JEL wraz z nazwami: C13 (Estimation: General ), C15 (Statistical Simulation Methods: General), C51 (Model Construction and Estimation), M20 (Business Economics – General), C3 (Multiple or Simultaneous Equation Models • Multiple Variables)

  Słowa kluczowe: statystyka gospodarcza ; statystyka małych obszarów ; estymacja odporna ; estymacja pośrednia ; analiza przestrzenna

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Dehnel, G., Stratification of domains using composite estimation to measure the revenue level of small businesses in Poland [w:] Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 6(339), Wydawnictwo UŁ, ISSN 0208-6018 e-ISSN 2353-7663, 2018, s. 161-183, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.339.10

  2. Dehnel, G., The use of the robust GREG estimator to estimate small trade firms, (2018), [w:] Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 2(334), Wydawnictwo UŁ, ISSN 0208-6018 e-ISSN 2353-7663, s. 39-51, DOI:http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.334.03

  3. Dehnel, G., M-estimators in business statistics, [w:] Statistics in Transition. New Series, red. W. Okrasa, 2016, Vol. 17,

  No. 4, s. 749–762, ISSN 1234-7655, DOI: 10.21307/stattrans-2016-050 url: http://pts.stat.gov.pl/files/gfx/pts/pl/defaultstronaopisowa/58/1/1/sitns_17.4-_wersja_wydrukowana.pdf

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Estymacja pośrednia ubóstwa na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce

  2. Rynek pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE

  3. Poufność danych w badaniach statystyki publicznej


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: C13, C15, C51, M20, C3

  Słowa kluczowe: statystyka gospodarcza; statystyka małych obszarów; estymacja odporna; estymacja pośrednia; analiza przestrzenna

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP

  Instytut: Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
  Katedra: Katedra Badań Operacyjnych
  Pokój: 304B
  UEP link: link

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: Badania operacyjne
  Kody JEL wraz z nazwami: C6 (Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling), D8 (Information, Knowledge, and Uncertainty), D9 (Micro-Based Behavioral Economics), C44 (Operations Research; Statistical Decision Theory), podaj 5. kod JEL (podaj opis 5. kodu JEL)
  Słowa kluczowe: 1. Optymalizacja jedno- i wielokryterialna ; 2.Podejmowanie decyzji w warunkach pewności i niepewności ; 3. Preferencje decydenta ; 4.Reguły decyzyjne, algorytmy ; 5. Gry z naturą
  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)
  1. Gaspars-Wieloch H. (2019) Project Net Present Value estimation under uncertainty, w: Central European Journal of Operations Research 27(1), p.179-197
  2. Gaspars-Wieloch H. (2017) Newsvendor problem under complete uncertainty – a case of innovative products, w: Central European Journal of Operations Research 25(3), p.561-585
  3. Gaspars-Wieloch H. (2015) On a decision rule supported by a forecasting stage based on the decision maker’s coefficient of optimism, w: Central European Journal of Operations Research 23, p. 579–594

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych (Time-resource optimization of software projects). – Poznań : UE, 2017 (Urbaniak Michał,)

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Formularz dla potencjalnych Promotorów Szkoły Doktorskiej UEP
  Kody JEL: C6, Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling, D8, Information, Knowledge, and Uncertainty, D9 Micro-Based Behavioral Economics
  Słowa kluczowe: 1. Optymalizacja jedno- i wiekryterialna; 2. Podejmowanie decyzji ekonomicznych w warunkach pewności i niepewności; 3. Reguły decyzyjne i preferencje decydenta; 4. Planowanie scenariuszowe; 5. Gry z naturą
  Preferowany język dysertacji: polski lub angielski
 • prof. dr hab. Aleksandra Gaweł

  Instytut: Instytut Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Pokój: 617a Altum

  Adres e-mail: aleksandra.gawel@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Gawel

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=_DQcbGkAAAAJ&hl=pl


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość międzynarodowa, procesy przedsiębiorcze

  Kody JEL wraz z nazwami: L26 (Entrepreneurship), M13 (New Firms, Startups), J24 (Occupational choice), O31

  (Innovation and Invention: Processes and Incentives), A2 (Economic Education and Teaching of Economics)

  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość międzynarodowa ; proces przedsiębiorczy ; innowacje ; edukacja

  przedsiębiorcza


   

  Wybrane publikacje

  1. „Orientacja przedsiębiorcza w wyjaśnianiu wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw”, Problemy Zarządzania, vol.13, no. 4 (56), 2015, ss. 55-67, doi: 10.7172/1644-9584.56.3

  2. „Wirtualne gry strategiczne – narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością?”, Przedsiębiorczość-Edukacja, vol. 12, 2016, ss. 340-351

  3. „Modele internacjonalizacji w świetle wyników badań eksperymentalnych”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018, tom XIX, część 2, ss. 39-48.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Determinanty intencji przedsiębiorczych młodzieży – studium porównawcze Polski i Finlandii (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=450122&from=publication)

  2. Rozwój przedsiębiorczości w warunkach jednolitego rynku europejskiego na przykładzie prywatnej służby zdrowia

  3. Technologie informatyczne narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: L26, M13, O31, J24, O33

  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość; startupy; innowacje; przedsiębiorczość międzynarodowa; proces przedsiębiorczy tworzenia nowych firm

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • prof. dr hab. Elżbieta Gołata

  Instytut: Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  Katedra: Katedra Statystyki

  Pokój: 413 C

  Adres e-mail: elzbieta.golata@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Golata

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=XkfTnY8AAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP0ddbb90858ff4be29b935595cfaa33be&affil=&lang=pl


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: demografia, statystyka

  Kody JEL wraz z nazwami: C8 (Data Collection and Data Estimation Methodology), J1: J10-J15 (Demographic Economics), J21 (Labor Force and Employment, Size, and Structure), J6 (Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers), R1, R2 (General Regional Economics, Household Analysis)

  Słowa kluczowe: statystyka oparta na rejestrach ; spis ludności ; rynek pracy ; procesy demograficzne ; rozwój miast


   

  Wybrane publikacje

  1. Gołata, E., 2016, Shift in Methodology and Population Census Quality , STATISTICS IN TRANSITION – new series, 4, s. 631-658

  2. Gołata, E., 2016, Estimation of fertility in Poland and of Polish born women in the United Kingdom, Studia Demograficzne, 1 (169), s. 13-38

  3. Gołata, E., Kuropka, I., 2016, Large cities in Poland in face of demographic changes, Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 34, s. 17-31


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Beręsewicz Maciej, 2017: Internet data sources for real estate market statistics

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=393454&from=publication )

  2. Kamil Wilak, 2018: Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregow

  czasowych (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=444648&from=publication )

  3. Roszka Wojciech, 2013: Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=265243&from=publication )


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: C8, J1, J2, R1, R2

  Słowa kluczowe: demografia; statystyka społeczna; rynek pracy ; rozwój regionalny; jakość danych statystycznych

  opartych na wielu źródłach

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Marcin Gołembski

  Instytut: Zarządzania

  Katedra: Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

  Pokój: 1119 Altum

  Adres e-mail: marcin.golembski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Golembski

  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=bHvIQFEAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?tab=&enttype=author&id=UEPbaccd76a2ed84b7d9e161c97982bd24f&lang=pl


  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Zarządzanie zasobami ludzkimi Kody JEL wraz z nazwami: J24 (Kapitał ludzki, Umiejętności, Wybór zawodu, Wydajność pracy), M11 (Zarządzanie personelem), M51 (Firmowe decyzje dotyczące zatrudnienia, Awanse), M54 (Zarządzanie pracą), M14 (Kultura korporacyjna, Różnorodność, Odpowiedzialność społeczna)
  Słowa kluczowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ; Funkcja personalna ; Procesy kadrowe ; Rozwój pracowników ; Zarządzanie kompetencjami
  Trzy wybrane publikacje
  1. Gołembski Marcin: Determinants and barriers to using the personnel function management control system in the theory and practice of enterprises, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 144, 2020, ss. 105-114, DOI:10.29119/1641-3466.2020.144.8
  2. Skowron-Mielnik Beata, Gołembski Marcin: Employee turnover as a factor in the optimization of HR processes , w: Management Forum, vol. 7, nr 1, 2019, ss. 8-13, DOI:10.15611/mf.2019.1.02
  3. Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak, 2020, Expert opinions as a method of diversification of sources in qualitative research in management science , 36th IBIMA Conference on 4-5 November 2020 Granada, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0- 9998551-5-7, Published in the USA
  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Dąbrowski Julian, Zarządzanie talentami w procesie pozyskiwania i utrzymywania pracowników centrów usług wspólnych (Talent management in a process of acquisition and retention of employees in shared services centers). – Poznań : UE, 2018. (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/544282 )
  2. Kampioni-Zawadka Monika, Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy (Determinants and effects of employer branding). – Poznań : UE, 2016 (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/486780)

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: J24, M11, M14, M51, M54
  Słowa kluczowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Funkcja personalna; Procesy kadrowe; Rozwój pracowników; Współczesny HR
  Preferowany język dysertacji: Polski
 • prof. dr hab. Marian Gorynia

  Katedra: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Pokój: 612 Altum

  Adres e-mail: m.gorynia@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Marian_Gorynia

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=UZGgJ2sAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPb5141ac59e364852b9aaecb721ec101a&affil=&lang=pl


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia, ekonomia międzynarodowa i biznes międzynarodowy

  Kody JEL wraz z nazwami: A11 (Role of Economics • Role of Economists • Market for Economists), A12 (Relation of

  Economics to Other Disciplines), F1 (Trade), F2 (International Factor Movements and International Business), F6

  (Economic Impacts of Globalization)

  Słowa kluczowe: rola badań ekonomicznych, efekty badań ekonomicznych ; tożsamość nauk ekonomicznych, interdyscyplinarność, multidyscyplinarność w badaniach ekonomicznych ; handel międzynarodowy, międzynarodowa integracja gospodarcza ; inwestycje międzynarodowe, firmy międzynarodowe, biznes międzynarodowy ; korzyści i niekorzyści globalizacji, dysproporcje rozwoju gospodarczego, rozkład bogactwa


   

  Wybrane publikacje

  1. GORYNIA, Marian, NOWAK, Jan, TRĄPCZYŃSKI, Piotr and WOLNIAK, Radosław, 2019, Friend or Foe? On the role of institutional reforms in the investment development path of Central and East European economies. International Business Review. 2019. Vol. 28, no. 3, p. 575–587. DOI 10.1016/j.ibusrev.2018.12.003.

  2. GORYNIA, Marian, 2018, Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2018. Vol. 80, no. 4, p. 209–228. DOI 10.14746/rpeis.2018.80.4.16.

  3. MROCZEK-DĄBROWSKA, Katarzyna and GORYNIA, Marian, 2019, Understanding transaction costs in the mesoeconomic perspective. Argumenta Oeconomica. 2019. No. 1 (42), p. 337–360. DOI 10.15611/aoe.2019.1.14.


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Dzikowska M., 2012, Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=235423&from=publication)

  2. Mroczek K., 2013, Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=272464&from=publication)

  3. Trąpczyński P., 2014, Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation process of Polish companies (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=325673&from=publication)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F2 – strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, F2 – strategie firm lokalnych wobec ekspansji firm zagranicznych, F2 – zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako forma ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa, F2 -strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, F2 – ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych (investment development path)

  Słowa kluczowe: strategia przedsiębiorstwa, biznes międzynarodowy; strategia firmy lokalnej, ekspansja firm zagranicznych; zagraniczne inwestycje bezpośrednie, formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa; strategia przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo międzynarodowe; inwestycje przychodzące, inwestycje wychodzące, międzynarodowa pozycja inwestycyjna

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski, francuski

 • dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości

  Katedra: Katedra Przyrodniczych Podstaw jakości

  Pokój: 2B

  Adres e-mail: daniela.gwiazdowska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Gwiazdowska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=2mjdDRcAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1616841


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: Q02 (commodity markets), L65 (biotechnology), L66 (Food, Beverages, Cosmetics), P46 (Consumer Economics, Health), Q16 (Agriculture Technology)

  Słowa kluczowe: mikrobiologiczna jakość produktów ; projektowanie biopreparatów ; nowoczesne metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznej w przemyśle ; biologiczna kontrola patogenów w łańcuchu żywnościowym ; innowacje produktowe z wykorzystaniem mikroorganizmów – żywność fermentowana


   

  Wybrane publikacje

  1. Perczak, A., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Juś, K., Gwiazdowski, R., & Waśkiewicz, A. (2019). Antifungal activity of selected essential oils against Fusarium culmorum and F. graminearum and their secondary metabolites in wheat seeds. Archives of microbiology, 1-13, IF 1,6.

  2. Michał Niemczak, Damian Krystian Kaczmarek, Tomasz Klejdysz, Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska, Juliusz Pernak nic liquids derived from vitamin C as multifunctional active ingredients for sustainable stored-product management, ACS Sustainable Chemistry & Engineering7(1), 1072-1084, IF 6,14.

  3. Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., & Kluczyńska, K. (2015). The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth. Acta Biochimica Polonica62(4) IF 1,2.


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Projektowanie dodatków paszowych z wykorzystaniem bakterii fermentacji mlekowej

  (http://www.wbc.poznan.pl/Content/409255/Marchwinska_Katarzyna-rozprawa_doktorska.pdf)

  2. Mikrobiologiczne metody ograniczania występowania grzybów i mykotoksyn fuzaryjnych w łańcuchu żywnościowym

  (http://www.wbc.poznan.pl/Content/450378/Juś_Krzysztof-Rozprawa_doktorska.pdf)

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: L65, L66, P46, Q02, Q16

  Słowa kluczowe: projektowanie biopreparatów; nowoczesne metody kontroli zagrożeń i oceny jakości mikrobiologicznej

  produktów; biologiczna kontrola patogenów w łańcuchu żywnościowym; innowacje produktowe z wykorzystaniem

  mikroorganizmów – żywność fermentowana

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. UEP

  Katedra: Katedra Finansów Publicznych

  Pokój: 210C

  Adres e-mail: malgorzata.hybka@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Hybka

  GScholar link: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=Hybka&btnG=

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP1692eac127184686ac0908224ce62b00/Ma%25C5%2582gorzata+Hybka+title?affil=WE&r=publication&lang=pl&cid=188097


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse, podatki, finanse publiczne, polityka fiskalna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe

  Kody JEL wraz z nazwami: H20 (Taxation, Subsidies and Revenue: General), H00 (Public Economics: General), H30 (Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents: General), G40 (Behavioral Finance: General), F23 (Multinational Firms; International Business), F65 (Economic Impacts of Globalisation: Finance)

  Słowa kluczowe: podatki ; behawioralne finanse publiczne ; finanse Unii Europejskiej ; opodatkowanie korporacji międzynarodowych ; ekonomia sektora publicznego i administracja publiczna


   

  Wybrane publikacje

  1. M. M. Hybka, Restraining Harmful Tax Competition: An Analysis of American CFC Legislation, Economics and Law, 2014, Vol. 13, No. 3.

  2. M. M. Hybka, Collection Dilemmas and Performance Measures of the Value Added Tax in Germany and Poland, International Journal of Management and Economics, 2018, Vol. 54, No. 2.

  3. M. M. Hybka, Federalne podatki dochodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki – konstrukcja prawna i znaczenie fiskalne, 2016, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 4, No. 4.


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. A. Kaczyńska, Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty

  2. O. Palczewska, Podatek od wartości dodanej jako źródło dochodów publicznych Japonii

  3. M. Spychała, Pomoc publiczna jako instrument stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie województwa wielkopolskiego)


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: H20 (Taxation, Subsidies and Revenue: General), H26 (Tax Evasion and Avoidance), H30 (Fiscal policy and Behaviour of Economic Agents), H83 (Public Administration; Public Sector Accounting and Audits), H25 (Business Taxes and Subsidies including sales and value-added), D90 (Micro-Based Behavioral Economics: General).

  Słowa kluczowe: podatki i polityka fiskalna; opodatkowanie korporacji międzynarodowych; behawioralne finanse publiczne; administracja publiczna; finanse Unii Europejskiej

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski, niemiecki

 • dr hab. Agnieszka Ignyś, prof. UEP

  Instytut: Instytut Zarządzania

  Katedra: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

  Pokój: 122C

  Adres e-mail: a.ignys@ue.poznan.pl

  Research Gate link:

  GScholar link:

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Ignys&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1510691

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Zarządzanie przedsiębiorstwami

  Kody JEL wraz z nazwami: M12 (Personnel Management • Executives; Executive Compensation), M14 (Corporate

  Culture • Diversity • Social Responsibility), M10 (General)

  Słowa kluczowe: CSR ; Ład korporacyjny ; Systemy motywowania ; Metody organizacji i zarządzania ; Teoria zarządzania


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Influence of intrinsic rewards on work related attitudes of Israeli employees = Wpływ wewnętrznych bodźców

  motywacyjnych na podstawy pracownicze w przedsiębiorstwach izraelskich

  2. Kierowanie konfliktami w zarządzaniu szkołą ponadgimnazjalną = Conflict management in upper secondary school

  3. Talent Management Effectiveness in Global Organizations – Gilad Golani


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M10, M12, M14, M19,

  Słowa kluczowe: CSR; Ład korporacyjny; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Metody organizacji i zarządzania

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. UEP

  Instytut: Finansów

  Katedra: Pieniądza i Bankowości

  Pokój: 1216 Altum

  Adres e-mail: anna.iwanczuk-kaliska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2099867869_Anna_Iwanczuk-Kaliska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=anna+iwa%C5%84czukkaliska&oq=Iwa

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP9da81f4cd27d4c2a809c87d465e14f21&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: E42 (Monatary Systems, Payment Systems), E58 (Central Banks and Their Policies), G21

  (Banks), G23 (Non-bank Financial Institutions), G28 (Government Policy and Regulation)

  Słowa kluczowe: banki ; bankowość centralna ; pieniądz ; system płatniczy ; finansowanie


   

  Wybrane publikacje

  1. Iwańczuk-Kaliska Anna: Bank failures and their implications for payment intermediation in conditions of financialization, w: Financialization and the Economy / Gemzik-Salwach Agata, Opolski Krzysztof ( red. ), Routledge Critical Studies in Finance and Stability, 2017, Routledge Taylor&Francis Group, ISBN 9781315281537, ss. 83-95

  2. Iwańczuk-Kaliska Anna: Pieniądz cyfrowy banków centralnych – wnioski z analizy wybranych koncepcji, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 531, 2018, ss. 180-189, DOI:10.15611/pn.2018.531.16

  3. Iwańczuk-Kaliska Anna: Challenges for central banks in a changing payments landscape, w: E-Finanse, vol. 13, nr 2,2018, ss. 75-86, DOI:10.1515/fiqf-2016-0024

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Finansowe aspekty modeli biznesowych banków spółdzielczych w Polsce

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: E42, E58, G21, G23, G28

  Słowa kluczowe: banki; bankowość centralna; pieniądz; system płatniczy; ryzyko finansowe

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Jacek Jankiewicz, prof. UEP

  Instytut: Ekonomii

  Katedra:Mikroekonomii

  Pokój: 914 Altum

  Adres e-mail: Jacek.jankiewicz @ue.poznan.pl

   

  UEP link:

   

  Obszar zainteresowań

   

  Subdyscyplina: Mikroekonomia
  Kody JEL wraz z nazwami: D1 (Zachowanie gospodarstwa domowego i ekonomia rodziny), D2 (Produkcja i organizacje), E3 (Ceny, fluktuacje koniunkturlne i cykle), I3 (Dobrobyt, dobre samopoczucie i ubóstwo), L (Organizacja przemysłowa)
  Słowa kluczowe: produkcja gospodarstwa domowego ; konsumpcja ; budżet czasu ; rynek usług lotniczych ; prognozowanie gospodarcze

   

  Wybrane publikacje

   

  1. Jankiewicz, J., Huderek-Glapska, S., 2016, The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalisation – Different paths of growth, Journal of Transport Geography, Vol. 50, January, Air transport liberalisation and airline network dynamics: Investigating the complex relationships, Edited by Frédéric Dobruszkes and Anne Graham, s. 45-56, http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.06.002
  2. Jankiewicz J., 2017, Time allocation in Poland before and after 1989 – working time perspective, Time & Society, Vol. 26 issue 1
  3. Jankiewicz, J., 2014, The Level of Wealth and the Financial Condition of Households in Relation to the Results of Consumer Surveys, Economics and Sociology, Vol. 7, No 3, s. 116-129. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-3/9

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

   

  Kody JEL: D1, E3, L, J22, D2
  Słowa kluczowe: zachowanie gospodarstwa domowego; rynek usług lotniczych; konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw; podaż pracy; cykl koniunkturalny
 • prof. dr hab. Barbara Jankowska

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Konkurencyjności Międzynarodowej

  Pokój: 618 Altum

  Adres e-mail: Barbara.jankowska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Jankowska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?view_op=search_authors&mauthors=Jankowska+Barbara&hl=pl&oi=drw

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Jankowska&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1492827


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: international business – biznes międzynarodowy

  Kody JEL wraz z nazwami: F23 (Multinational Firms • International Business), M21 (Business Economics Impacts), M38

  (Government Policy and Regulation), F22 (Firm Behavior: Empirical Analysis), M16 (International Business

  Administration)

  Słowa kluczowe: internacjonalizacja ; zagraniczne inwestycje bezpośrednie ; klastry ; konkurencyjność ; Przemysł 4.0


   

  Wybrane publikacje

  1. Goetz Marta, Jankowska Barbara: Clusters and Industry 4.0 – do they fit together?, w: European Planning Studies, vol. 25, nr 9, 2017, ss. 1633-1653, DOI:10.1080/09654313.2017.1327037

  2. Gotz Marta, Bartosik-Purgat Małgorzata, Jankowska Barbara: International Aspects and Challenges of Digital Transformation, w: Gospodarka Narodowa, nr 1, 2018, ss. 87-102

  3. Gotz Marta, Jankowska Barbara: Outward foreign direct investment by Polish state-owned multinational enterprises:is ‘stateness’ an asset or a burden?, w: Post-Communist Economies, vol. 30, nr 2, 2018, ss. 216-237,DOI:10.1080/14631377.2017.1361695

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy na przykładzie sektora poligrafii i reklamy subregionu leszczyńskiego (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=416155&from=publication)

  2. Międzynarodowa konkurencyjność sektora odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Polsce

  3. DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) LOCATION IN THE ERA OF INDUSTRY 4.0 – THE CASE OF WIELKOPOLSKA

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F23, M38, F61, D02, M16

  Słowa kluczowe: zagraniczne iwnestycje bezpośrednie; Przemysł 4.0; klastry; konkurencyjność przedsiębiorstw i branż;

  umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski, niemiecki

 • dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP

  Instytut: Marketingu

  Katedra: Strategii Marketingowych

  Pokój: 726 CA

  Adres e-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Jerzyk

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=9Cx2y6kAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1615540


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Marketing

  Kody JEL wraz z nazwami: M31 (Marketing), D12 (Consumer Economics: Empirical Analysis), D91 (Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making), L81 (Retail and Wholesale Trade; e-Commerce), M15 (IT Management)

  Słowa kluczowe: marketing ; zachowania nabywców ; podejmowanie decyzji ; komunikacja marketingowa ; neuromarketing


   

  Wybrane publikacje

  1. Jerzyk Ewa, Wawrzynkiewicz Natalia: The effect of a face on packaging from the perspective of marketing communication with older consumers, w: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019 / Jedlička Pavel, Marešová Petra, Soukal Ivan ( red. ), Hradec Economic Days, vol. 9, nr 1, 2019, University of Hradec Králové, ISBN 978-80-7435-735-0, ss. 349-356

  2. Jerzyk Ewa: Zastosowanie okulografii w badaniach uwagi wzrokowej konsumentów, w: Handel Wewnętrzny, nr 6, 2017, ss. 122-131

  3. Jerzyk Ewa, Wyczyński Kamil: The Nationality and the Type of Celebrities Endorsing Products Versus Ethnocentric Attitudes of Polish Consumers, w: Entrepreneurship, Business and Economics – Vol. 1 / Bilgin Mehmet Huseyin, Danis Hakan ( red. ), Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 3/1, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-

  319-27569-7, ss. 501-514, DOI:10.1007/978-3-319-27570-3_37


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Badania neuromarketingowe w przewidywaniu intencji zakupowych

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=466362&from=publication)

  2. Wpływ opakowania na intencje zakupowe e-konsumentów

  3. Kreowanie wizerunku szkoły ponadgimnazjalnej na rynku usług edukacyjnych

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=368920&from=publication)


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D83, D87, M31, M37, D91

  Słowa kluczowe: zachowania nabywców; marketing; neuromarketing; uwarunkowania psychologiczne; decyzje

  zakupowe

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP

  Instytut: Zarządzania Finansami i Rachunkowości

  Katedra: Finansów Przedsiębiorstw

  Pokój: 206C

  Adres e-mail: tomasz.jewartowski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Jewartowski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=mJzPKNYAAAAJ&hl=pl&authuser=1

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPc3169ce891724ff884b2cd63d2735114&affil=&lang=pl


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse przedsiębiorstw

  Kody JEL wraz z nazwami: G3 (Corporate Finance and Governance), G32 (Financing Policy • Financial Risk and Risk Management • Capital and Ownership Structure • Value of Firms • Goodwill), G34 (Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance), L25 (Firm Performance: Size, Diversification, and Scope), G23 (Non-bank Financial Institutions • Financial Instruments • Institutional Investors)

  Słowa kluczowe: corporate finance (finanse przedsiębiorstw) ; corporate governance (nadzór korporacyjny) ; corporate diversification (dywersyfikacja działalności) ; capital and ownership structure (struktura kapitału i struktura własności) ;corporate restructuring (restrukturyzacja przedsiębiorstw)

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Jewartowski, T., & Lizińska, J. (2012). Short-and long-term performance of Polish IPOs. Emerging Markets Finance and

  Trade48(2), 59-75. DOI: 10.2753/REE1540-496X480204

  2. Jewartowski, T., & Kałdoński, M. (2015). Family control and debt when dual-class shares are restricted: the case of

  Poland. Emerging Markets Finance and Trade51(1), 174-187. DOI: 10.1080/1540496X.2015.1011529

  3. Kałdoński, M., Jewartowski, T. & Mizerka, J. (2019). Capital market pressure, real earnings management, and

  institutional ownership stability – Evidence from Poland. International Review of Financial Analysis, forthcoming. DOI:

  10.1016/j.irfa.2019.01.009


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji zakładów górniczych – Cezary Mróz (jako promotor pomocniczy – promotorstwo dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP) (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=380135&from=publication)

  2. Confrontational Hedge Fund Activism – Michael Izdebski


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G32, G34, G35, L25, G23

  Słowa kluczowe: corporate finance (finanse przedsiębiorstw); corporate governance (nadzór korporacyjny); corporate restructuring (restrukturyzacja przedsiębiorstw); institutional ownership (akcjonariusze instytucjonalni); business groups (grupy kapitałowe)

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Mirosława Kaczmarek, prof. UEP

  Instytut: Instytut Marketingu
  Katedra: Katedra Badań Rynku i Usług
  Pokój: 2 bud.C
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Miroslawa_Kaczmarek
  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=blStdvUAAAAJ
  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=kaczmarek&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1578

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: badania rynkowe i marketingowe, zachownia konsumentów
  Kody JEL wraz z nazwami: O33 (Zmiana technologiczna: wybór i konsekwencje, Procesy dyfuzji technologii), M31(Marketing), C38 (Metody klasyfikacji, Analiza skupień, Modele czynnikowe), D91 (Znaczenie i wpływ czynników psychologicznych, emocjonalnych, społecznych i poznawczych na podejmowanie decyzji), D12 (Ekonomia konsumencka: analiza empiryczna)
  Słowa kluczowe: nowe technologie w zachowaniach konsumentów ; Generacja X, Y, Z ; ilościowe i jakościowe badania rynku ; bankowość mobilna i internetowa ; metody klasyfikacji

  Trzy wybrane publikacje
  1. Kaczmarek M., Jakość użytkowa serwisów transakcyjnych banków w ocenie klientów z pokolenia X i Y, Bank i Kredyt, nr 2, 2019, 195-220
  2. Kaczmarek M., Struktura rynku bankowości mobilnej w Polsce − analiza wybranych wskaźników jego funkcjonowania, Bank i Kredyt, nr 2, 2018, 145-168
  3. Tarka P., Kaczmarek M., Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing researches, Market research methodologies – multi-method and quqlitative approaches, (eds.) A. Takhar-Lail; A. Ghorbani, 2015, IGI Global, ISBN 9781466663718, 137-155
  Kody JEL: O33, D91, D12, C38, M31
  Słowa kluczowe: nowe technologie w zachowaniach konsumentów; aplikacje mobilne; media społecznościowe; elektroniczne kanały komunikacji; elektroniczne kanały dystrybucji usług
  Preferowany język dysertacji: polski
 • dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP

  Instytut: INSTYTUT ZARZĄDZANIA FINANSAMI I RACHUNKOWOŚCI

  Katedra: FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

  Pokój: 212 BUDYNEK C

  Adres e-mail: michal.kaldonski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Kaldonski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=en&user=Q_kD1nQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP3f968311ccdd4cba87e0de06c2cfba8d&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse przedsiębiorstw (corporate finance)

  Kody JEL wraz z nazwami: G3 (Corporate Finance and Governance), H25 (Business Taxes and Subsidies), H26 (Tax Evasion and Avoidance), G14 (Information and Market Efficiency • Event Studies • Insider Trading), L2 (Firm Objectives, Organization, and Behavior)

  Słowa kluczowe: finanse korporacji ; nadzór korporacyjny ; opodatkowanie przedsiębiorstw ; kształtowanie zysków ; firmy rodzinne


   

  Wybrane publikacje

  1. Kałdoński, Michał; Jewartowski, Tomasz; Mizerka, Jacek (2019): Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability – Evidence from Poland. w: International Review of Financial Analysis (forthcoming). DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.009.

  2. Kałdoński, Michał; Jewartowski, Tomasz (2017): Agency costs of overvalued equity and earnings management in companies listed on WSE. w: EBR 3 (1).

  3. Jewartowski, Tomasz; Kałdoński, Michał (2015): Family Control and Debt When Dual-Class Shares Are Restricted: The Case of Poland. w: Emerging Markets Finance and Trade 51 (1), s. 174–187.


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne (http://www.wbc.poznan.pl/publication/528871)

  2. Elastyczność finansowa spółek publicznych z perspektywy akcjonariuszy


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G3, H25, H26, G14, L2

  Słowa kluczowe: finanse korporacji; nadzór korporacyjny; opodatkowanie przedsiębiorstw ; kształtowanie zysków ;

  firmy rodzinne

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Magdalena Kaźmierczak

  Instytut: Instytut Nauk o jakości

  Katedra: Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

  Pokój: 1719 Collegium Altum

  Adres e-mail: magdalena.kazmierczak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Kazmierczak

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=p5Wx9V0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPf2a04dc1676c4a6e9fc1d6e1a8fcee07&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: M13 (Startupy społecznie odpowiedzialne – socially responsible startup), M14 (Społeczna odpowiedzialność – Social Responsibility ), M12 (zarządzanie zasobami ludzkimi – human resource management), L15 (tematyka jakości produktów i procesów – ich powtarzalności, standaryzacji działań oraz oceny zgodności z wymaganiami jakościowymi – quality management), M10 (administracja i organizacja projakościowego zarządzania w organizacji)

  Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu ; standardy zarządzania społecznie odpowiedzialnego ; zarządzanie jakością ; metody i narzędzia zarzadzania jakością ; interesariusze organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Kaźmierczak, M., 2019, Rola działań normalizacyjnych w zarządzaniu społecznie odpowiedzialnym, w: Łańcucki Jerzy (red.), 2019, Systemy Zarządzania w Znormalizowanym Świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019, ss. 272-295,

  2. Kaźmierczak, M., 2018, The assessment of activities for employees within the framework of socially responsible management in the SME sector, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 128, ss. 177-189,

  3. Kaźmierczak, M., 2019, Determinanty zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 280

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Promotor pomocniczy, otwarty przewód doktorski- mgr Aleksandra Kamińska; wszczęcie 19.06.2017 – „Rola narzędzi Lean Manufacturing w doskonaleniu działań środowiskowych w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej”

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M10, M12, M13, L15

  Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu; standardy zarządzania społecznie odpowiedzalnego; zarządzanie jakością; metody i narzędzia zarządzania jakością; interesariusze organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj

  Imię i nazwisko: Dariusz Kikut-Ligaj

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości

  Katedra: Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości

  Pokój: 030

  Adres e-mail: dariusz.kikut@ue.poznan.pl

  Research Gate link: www.researchgate.net/search/publications?q=kikut-ligaj

  GScholar link: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=dariusz+kikut-ligaj&oq=kikut-ligaj

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1

  612892

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: I150 (Health and Economic Development), Q160 (Agricultural R&D; Agricultural Technology;

  Agricultural Extension Services), Q180 (Agricultural Policy; Food Policy), I120 (Health Behavior), L660 (Food; Beverages;

  Cosmetics; Tobacco; Wine and Spirits )

  Słowa kluczowe: jakość prozdrowotna żywności ; jakość organoleptyczna produktów kosmetycznych ; sterowanie

  jakością organoleptyczną produktów ; naturalne związki bioaktywne ; prognozowanie aktywności komponentów

  smakowych żywności

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Kikut-Ligaj D., Trzcielińska-Lorych J.: (2015), How taste works: cells, receptors and gustatory perception, Cell. Mol. Biol. Lett., ISSN (Online) 1689-1392, ISSN (Print) 1425-8153, DOI: 10.1515/cmble-2015-0042, October 2015.

  2. Kikut-Ligaj D., (2014), Prediction of the bitter taste of selected quinolizidine alkaloids, Food. Science. Technology. Quality., 6(97), 182–196.

  3. I. Szymańska, H. Radecka, J. Radecki & D. Kikut-Ligaj; „Fullerene modified supported lipid membrane as sensitive element of sensor for odorants”; Biosensor & Bioelectronic, 16, (2001), 911-915.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Doskonalenie i prognozowanie cech jakościowych wybranych grup produktów kosmetycznych

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: I150, Q160, Q180, I120, L660

  Słowa kluczowe: jakość prozdrowotna żywności; jakość organoleptyczna produktów kosmetycznych; sterowanie jakością organoleptyczną produktów; naturalne związki bioaktywne; prognozowanie aktywności komponentów smakowych żywności

  Preferowany język dysertacji: język polski

 • dr hab. inż. Inga Klimczak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Inga Klimczak

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości

  Katedra: Towaroznawstwa Żywności

  Pokój: 09 A

  Adres e-mail: Inga.klimczak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Inga_Klimczak

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=S36jy3UAAAAJ&hl=pl

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o jakości , technologia żywności

  Kody JEL wraz z nazwami: L66 (Food Beverages Cosmetics, Tobacco), Q55 (Technological Innovation), L15 (Information and Product Quality), I (Health, Education and Welfare)

  Słowa kluczowe: kształtowanie jakości żywności ; właściwości prozdrowotne żywności ; badania sensoryczne i konsumenckie ; edukacja żywieniowa ; metody chemometryczne analizy danych

   


   

  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)

  1. Gliszczyńska-Świgło A., Klimczak I., Rybicka I., 2018, Chemometric analysis of minerals in gluten-free products Journal of the Science of Food and Agriculture 98 (8), 3041-3048.

  2. Klimczak I., Gliszczyńska-Świgło A., 2017, Green tea extract as an anti-browning agent for cloudy apple juice, Journal of the Science of Food and Agriculture 97 (5), 1420-1426.

  3. Klimczak I., Gliszczyńska-Świgło A., 2015, Comparison of UPLC and HPLC methods for determination of vitamin C,Food Chemistry 175, 100-105.

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: I Health, Education and Welfare, L66 Food Beverages Cosmetics, Tobacco, L15 Information and Product Quality, Q55 Technological Innovation,

  Słowa kluczowe: kształtowanie jakości żywności; badania sensoryczne i konsumenckie; trendy w żywieniu i żywności; zdrowie publiczne; edukacja żywieniowa

  Preferowany język dysertacji: język polski

 • dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP

  Instytut: Instytut Ekonomii
  Katedra: Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
  Pokój: 1022CA
  Adres e-mail: Magdalena.knapinska@ue.poznan.pl
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Knapinska-2
  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=O6G6JykAAAAJ&hl=pl
  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPa54d9316eb2e4fcd88854af5a28e666e&affil=&lang=pl


  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami:F66 (Economic Impacts of Globalization: Labor), O15 (Economic Development, Innovation, Technological Change and Growth: Human Resources, Human Development, Incom Distribution, Migration), J (Labor and Demographic Economics), E24 (Employment, Unemployment, Wages, Intergenerational Income Distribution, Aggregate Human Capital, Aggregate Labor Productivity), F22 (International Factor Movements and International Business: International Migration)

  Słowa kluczowe: rynek pracy ; ekonomia ; rozwój gospodarczy ; integracja europejska ; makroekonomia


   

  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)

  1. Knapińska, M. (2019). Precariat as a phenomenon of the modern labour market in Poland and in the European Union. Archives of Business Research, vol. 7, nr 3. 157-170. DOI:1014738/abr.73.6196. http://scholarpublishing.org/index.php/ABR/article/view/6196/3807

  2. Knapińska, M. (2018). Polityka gospodarcza państwa w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. nr 9. 101-112. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.138http://ptezg.pl/Files/files/zn9/art08.pdf.

  3. Knapińska, M. (2017). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów świata – perspektywa makroekonomiczna. Studia Oeconomica Posnaniensia. vol. 5. no. 5. 38-58 http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.3.


   

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów (jeśli praca została obroniona, to proszę podać link do zasobów BG UEP)

  1. Katarzyna Woźniak: Imigracja ludności w kontekście polityki migracyjnej w krajach OECD (https://ue-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?session=1616510VVJ845.3136878&profile=ks&uri=link=3100007~!366004~!3100001~!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=1&source=~!buep&term=Wo%C5%BAniak%2C+Katarzyna+%28ekonomia%29.&index=AUTHOR)

  2. Wojciech Siński: Ocena rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym na przykładzie gminy miejskiej Ustka (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/586955/edition/498588)


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: E24, F22, J, F66, O15

  Słowa kluczowe: ekonomia; rynek pracy; rozwój gospodarczy; zasoby ludzkie; polityka rynku pracy

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Michał Konopczyński, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Michał Konopczyński

  Instytut: WIGE

  Katedra: Katedra Ekonomii Matematycznej

  Pokój: 4.7 CEUE

  Adres e-mail: Michal.konopczynskki@ue.poznan.pl

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=VG3OQl0AAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP9d6c4cd7b0a44226ad058878

  8708b68f/Micha%25C5%2582%2BKonopczy%25C5%2584ski?affil=&tab=main&

  conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia

  Kody JEL wraz z nazwami: E00 (Macroeconomics and Monetary Economics: General), E62 (Fiscal Policy), H00 (Public

  Economics: General), H21 (Taxation and Subsidies: Efficiency; Optimal Taxation), H52 (National Government

  Expenditures and Education)

  Słowa kluczowe: growth theory ; optimal fiscal policy ; public debt ; human capital ; government expenditures

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Konopczyński, M., 2018, How Taxes, Education and Public Capital Influence Economic Growth in Poland, Contemporary Economics 12 (3), s. 337-360.

  2. Konopczyński, M., 2018, Optimal Fiscal Policy in an Emerging Economy with Credit Constraints: Theory and Application for Poland, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 10(3), s. 169-231.

  3. Konopczyński M., How Taxes and Spending on Education Influence Economic Growth in Poland, Contemporary Economics, Vol 8, Issue 3, 2014, September 2014, p. 329-347.

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: E00, E62, H00, H21, H52

  Słowa kluczowe: growth theory; optimal fiscal policy; public debt; human capital; government expenditures

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Grzegorz Kotliński

  Instytut: Finansów

  Katedra: Pieniądza i Bankowości

  Pokój: 1219 Collegium Altum

  Adres e-mail: grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Kotlinski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=f-Si1lcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP5e3f838223194aad9e63eced29c

  d2e0b&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: 5.1. ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: D81 (Covers mostly theoretical studies about issues related to criteria for decision making

  under risk and uncertainty. Empirical studies that are of general interest are also classified here.), G21 (Covers studies

  about issues (including mortgages) related to private as well as public or semi-public banks and other depository

  institutions including micro-finance institutions. Also includes studies about credit cards as a part of the business

  operations of financial institutions.), M31 (Covers studies about issues related to marketing, including marketing

  experiments. Marketing studies about consumer behavior that are not based on economic models or analysis are

  classified only here.), O32 (Covers studies about issues related to technological change including: how and why it is

  initiated (O31), how its process (e.g. the allocation of R&D capital) is managed (O32), how it is adopted and how it

  affects various segments of the economy (O33), and how the associated intellectual property rights are used and

  protected (O34). Studies should be cross-classified appropriately if they encompass more than one O3 category), O35

  (Social innovation entails the employment of new modes of practice and organization that address social problems and

  meet social needs. It reflects the importance of the social processes of innovation, such as open source methods of

  production, which lead to the creation of value to the society as a whole, and those economic and social arrangements

  that best aid in the widespread diffusion of technology)

  Słowa kluczowe: Ekonomia ; finanse ; bankowość ; technologie informacyjne ; systemy informacyjne w finansach,

  marketing

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Kotliński G., Innowacje informacyjne w bankowości. Ujęcie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo UE w Poznaniu,

  Poznań, 2016.

  2. Kotliński G.: Kluczowe aspekty wirtualizacji i obsługi klientów w bankowości , w: Gospodarka w sieciach relacji /

  Sobiecki Roman ( red. ), 2014, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), ISBN 978-83-7702-872-8, ss.

  45-55

  3. Kotliński G.: Konsekwencje i determinanty wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy w obszarze pośrednictwa

  finansowego i w bankowości, w: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 8, 2018,

  ss. 83-97, DOI:10.26366/PTE.ZG.2018.125

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D81, G21, M31, O32, O35

  Słowa kluczowe: finanse; innowacje informacyjne; ryzyko operacyjne; marketing bankowy; automatyzacja i robotyzacja

  w finansach

  Preferowany język dysertacji: polski, niemiecki, rosyjski, angielski, francuski.

 • dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Elżbieta Kowalczyk

  Instytut: Instytut Zarządzania

  Katedra: Teorii Organizacji i Zarządzania

  Pokój: 224 C

  Adres e-mail: e.kowalczyk@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Kowalczyk2

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=B3_RJ2UAAAAJ&hl=pl&oi=ao

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne

  Kody JEL wraz z nazwami: J240 (Human Capital; Skills; Occupational Choice; Labor Productivity), M510 (Personnel

  Economics: Firm Employment Decisions; Promotions), J290 (Time Allocation, Work Behavior, and Employment

  Determination: Other), M530 (Pesronel Economics:Training), J280 (Safety; Job Satisfaction; Related Public Policy)

  Słowa kluczowe: negocjacje ; patologie organizacyjne ; konflikty ; psychologia organizacji ; zarządzanie zasobami

  ludzkimi

   


   

  Wybrane publikacje

  1. E. Kowalczyk (2012), Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy, Ekonomista 1,

  41-52

  2. E. Kowlaczyk (2016), EKSPERYMENT W PSYCHOLOGII I MOŻLIWOŚĆ JEGO WYKORZYSTANIA W NAUKACH O

  ZARZĄDZANIU, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 4, 89-108

  3. E. Kowalczyk (2017), WYKORZYSTANIE I PERCEPCJA DWUZNACZNYCH ETYCZNIE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH,

  ORGANIZACJA I KIEROWANIE 175, 133-149

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Kompetencje zawodowe w kształtowaniu poziomu zaangażowania organizacyjnego funkcjonariuszy Państwowej

  Straży Pożarnej

  2. Determinanty odejść pracowników wiedzy z organizacji działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w

  Polsce

  3. Postawy nauczycieli wobec zmian zachodzących w liceach ogólnokształcących: aspekty organizacyjne i

  psychospołeczne

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: J240, M510, J290, M530, J280

  Słowa kluczowe: kompetencje; negocjacje; patologie organizacyjne ; zaangażowanie ; kapitał ludzki

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Magdalena Kowalczyk

  Instytut: Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami
  Katedra: Katedra Rachunkowości Zarządczej
  Pokój: 115
  Adres e-mail: Magdalena.kowalczyk@ue.poznan.pl
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Kowalczyk4/publications

   

  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=Hk4_Nx8AAAAJ&hl=pl&oi=ao

   

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Kowalczyk&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=392498

   

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego

  Kody JEL wraz z nazwami: H7 Samorząd terytorialny (H71 Budżet jednostki samorządu terytorialnego, wydatki), H83 Administracja publiczna, Rachunkowość sektora publicznego, audyt (M41 rachunkowość )

  Słowa kluczowe: rachunkowość budżetowa ; blockchain  ; pomiar dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego ; mierniki niefinansowe ; rachunkowość zarządcza

   

  Trzy wybrane publikacje

  1. Garstecki Dawid, Kowalczyk Magdalena, Kwiecińska Karolina: CSR Practices in Polish and Spanish Stock Listed Companies: A Comparative Analysis, w: Sustainability, vol. 11, nr 4, 2019, ss. 1-19, DOI:10.3390/su11041054

   

  2. Kowalczyk Magdalena: Public sector accounting, auditing and control in Poland, w: Public sector accounting, auditing and control in South Easter Europe / Vašiček Vesna, Roje Gorana (red.), Public Sector Financial Management, 2019, ISBN 978-3-030-03352-1, ss. 29-60

   

  3. Kowalczyk Magdalena: Key Performance Indicators in Local Government in Poland, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 503, 2018, ss. 236-245, DOI:10.15611/pn.2018.503.21

   

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów 

  1. Wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego – promotor pomocniczy  (link)

  2. Wycena aktywów kompetencyjnych i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym podmiotu społecznie odpowiedzialnego – promotor pomocniczy (link)

   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: H7, M41

  Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego; rachunkowość ; rachunkowość budżetowa; zrównoważony rozwój;

  Preferowany język dysertacji: język polski, język angielski

 • dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Wojciech Kozak

  Instytut: Nauk o Jakości

  Katedra: Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

  Pokój: 43A

  Adres e-mail: wojciech.kozak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Kozak

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=5TGQC0IAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP209f01e2d1e840d189b4b5ba1d97e

  dc3&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Nauki o Jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: O31 (Innovation and Invention: Processes and Incentives), O32 (Management of

  Technological Innovation and R&D), O33 (Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes), O34

  (Intellectual Property and Intellectual Capital), Y8 (Related Disciplines)

  Słowa kluczowe: innowacje opakowaniowe ; opakowania aktywne i inteligentne ; automatyczna identyfikacja towarów ;

  kształtowanie jakości produktów przemysłowych ; ocena gotowości technologicznej i ekonomicznej wynalazków do

  komercjalizacji

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Foltynowicz Zenon, Bardenshtein Alexander, Sängerlaub Sven [i in.] : Nanoscale, zero valent iron particles for

  application as oxygen scavenger in food packaging, w: Food Packaging and Shelf Life, vol. 11, 2017, ss. 74-83,

  DOI:10.1016/j.fpsl.2017.01.003

  2. Kozak Wojciech, Samotyja Urszula: The use of oxygen content determination method based on fluorescence

  quenching for rapeseed oil shelf-life assessment, w: Food Control, vol. 33, nr 1, 2013, ss. 162-165,

  DOI:10.1016/j.foodcont.2013.02.028

  3. Samotyja Urszula, Kozak Wojciech: Headspace oxygen measurements can be used as a fast and convenient method

  for shelf-life assessment of potato snacks, w: European Journal of Lipid Science and Technology, vol. 117, nr 6, 2015, ss.

  851-857, DOI:10.1002/ejlt.201400333

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Wyznaczniki postępu procesu komercjalizacji innowacyjnych pochłaniaczy tlenu

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: O31, O32, O33, O34, Y8

  Słowa kluczowe: innowacje opakowaniowe; opakowania aktywne i inteligentne; automatyczna identyfikacja towarów;

  kształtowanie jakości produktów przemysłowych; ocena gotowości technologicznej i ekonomicznej wynalazków do

  komercjalizacji

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Janusz Kraśniak

  Instytut: Zarządzania

  Katedra: Zarządzania Strategicznego

  Pokój: 300A

  Adres e-mail: janusz.krasniak@ue.poznan.pl

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=w_O9CoAAAAAJ

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie przedsiębiorstwami

  Kody JEL wraz z nazwami: L2 (Organizacja i zachowania firm)

  Słowa kluczowe: struktury organizacyjne ; internacjonalizacja zarządzania ; zarządzanie procesami

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Kraśniak J., 2019, Adaptacyjnośc strukturalna polskich przedsiębiorstw jako przejaw procesu adaptacji organizacji,

  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 538, s. 194-203

  2. Kraśniak, J., 2017, W kierunku organizacji procesowej. Determinanty wdrażania, Prace Naukowe Uniwersytetu

  Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 463, s. 183-190

  3. Sadłowska-Wrzesińska, J., Kraśniak, J., 2016, Behawioralne wyznaczniki wybranych kompetencji interpersonalnych

  specjalisty BHP, Przegląd Organizacji, 8, s. 54-63.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowaym w przedsiębiorstwie

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=317003&from=publication)

  2. Doskonalenie procesu zarządzania projektami

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: L2

  Słowa kluczowe: zarzadzanie projektami; zarządzanie procesami; struktura organizacyjna przedsiębiorstwa; Lean

  Management; adaptacja organizacji

  Preferowany język dysertacji: język polski

 • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

  Imię i nazwisko: Grażyna Krzyminiewska

  Instytut: Ekonomiczno-społeczny

  Katedra: Socjologii i Etyki Gospodarczej

  Pokój: 316

  Adres e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Grazyna_Krzyminiewska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=K-Fy79MAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP18e2a

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: socjoekonomia

  Kody JEL wraz z nazwami: A100 ( General Economics: General), A130 (Relation of Economics to Social Values), A140

  Sociology of Economics (Sociology of Economics), R000 (Urban, Rural, and Regional Economics: General), A190 General

  Economics: Other (General Economics: Other)

  Słowa kluczowe: kultura ekonomiczna ; obszary wiejskie ; srebrna gospodarka ; ekonomia społeczna ; wartości w

  gospodarce

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Krzyminiewska Grażyna: Economic culture in social economy entities. Problems and challenges, w: Proceedings of the

  5th International Scientific Conference on Modern Economics / Zakrzewska Małgorzata, Grünwald Norbert (red.), 2018,

  University of Wismar, ISBN 978-3-942100-56-4

  2. Krzyminiewska Grażyna: Silver economy in rural development strategies, w: Journal of Agribusiness and Rural

  Development, vol. 50, nr 4, 2018, ss. 415-420, DOI:10.17306/J.JARD.2018.00439 Krzyminiewska Grażyna: Kultura

  ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich : problemy, przekształcenia, wyzwania, 2013, Wydawnictwo Adam

  Marszałek, ISBN 9788377806180

  3. Krzyminiewska Grażyna: Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich : problemy, przekształcenia,

  wyzwania, 2013, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 9788377806180

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Rafał Iwański: Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=373594&from=publication)

  2. Edyta Płaskonka: Culture industries w kreowaniu konkurencyjności miast, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w

  Poznaniu.

  3. Mirosława Krzyścin: Ekonomiczne i społeczne skutki reklamy wybranych banków w Polsce w latach 2004-2010

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: A100, A130, R000, A190, A140

  Słowa kluczowe: ekonomia społeczna; obszary wiejskie; srebrna gospodarka; kulturowe aspekty gospodarki; wartości w

  gospodarce

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Grzegorz Leszczyński

  Instytut: Marketingu

  Katedra: Strategii Marketingowych

  Pokój: 719 Altum

  Adres e-mail: g.leszczynski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Leszczynski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=xkSpuqIAAAAJ

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: M3 (Marketing and Advertising), L2 ( Firm Objectives, Organization, and Behavior), L1

  (Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance),

  Słowa kluczowe: marketing ; relacje ; business-to-business ; strategia ; sprzedaż

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Leszczyński G., Zieliński, M. (2018), Exploring the Dark Side of Trust in Business Relationships from the Perspective of

  Sales People, Journal of Selling, Vol. 19, pp. 5-22

  2. Fonfara, K., Ratajczak-Mrozek, M., Leszczyński, G., 2016, Change and transformation of networks and relationships –

  Fundamental aspects of business reality, Industrial Marketing Management, 58, s. 187-189.

  3. Gaczek P., Leszczyński G., Zieliński M., (2018), Do Sales People Trust Nerw Customers Because of Who They Are?, The

  Industrial Marketing and Purchasing Journal, Vol 12, pp. 498-518.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Sztuczna inteligencja w relacjach business-to-business (tytuł roboczy)

  2. Internet rzeczy a modele biznesowe (tytuł roboczy)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M3, L2, L1

  Słowa kluczowe: marketing; relacje; sieci biznesowe; sztuczna inteligencja; business-to-business

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Marta Ligaj

  Imię i nazwisko: Marta Ligaj

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości

  Katedra: Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

  Pokój: 039A

  Adres e-mail: Marta.ligaj@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ligaj_Marta

  GScholar link: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=marta+Ligaj&btnG=

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang

  =pl&cid=1612892

   


   

   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: I150 (Health and Economic Development), Q160 (Agricultural R&D; Agricultural Technology;

  Biofuels; Agricultural Extension Services), Q180 (Agricultural Policy; Food Policy), I120 (Health Behavior), L79 (Industry

  Studies: Primary Products and Construction / Other)

  Słowa kluczowe: jakość prozdrowotna żywności ; elektrochemiczne biosensory DNA ; kwasy nukleinowe ; związki

  bioaktywne ; opakowania funcjonalne

   


   

   

  Wybrane publikacje

  1. Ligaj, M., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Filipiak, M., 2014, Electrochemical DNA biosensor for the detection of

  pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila, Electrochimica Acta, 128, 67–74.

  2. Ligaj, M., Tichoniuk, M., Filipiak, M., 2008, Detection of bar gene encoding phosphinothricin herbicide resistance in

  plants by electrochemical biosensor, Bioelectrochemistry, 74, 32-37.

  3. Ligaj, M., Jasnowska, J., Musiał, W.G., Filipiak, M., 2006, Covalent attachment of single-stranded DNA to carbon paste

  electrode modified by activated carboxyl groups, Electrochimica Acta 51 (24), 5193-5198.

   


   

   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Ocena aktywności elektrochemicznej ekstraktów roślinnych w prognozowaniu ich funkcjonalności w opakowalnictwie

   


   

   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: I150, Q160, Q180, I120, L79

  Słowa kluczowe: jakość prozdrowotna żywności; elektrochemiczne biosensory DNA; kwasy nukleinowe; związki

  bioaktywne; opakowania funcjonalne

  Preferowany język dysertacji: język polski

 • prof. dr hab. Jacek Lisowski

  Imię i nazwisko: Jacek Lisowski

  Instytut: Finansów

  Katedra: Ubezpieczeń

  Pokój: 112

  Adres e-mail: Jacek.Lisowski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Lisowski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=tS2UnFsAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&c

  id=1678389#

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse, ubezpieczenia gospodarcze

  Kody JEL wraz z nazwami: G220 (Insurance; Insurance Companies )

  Słowa kluczowe: ubezpieczenia gospodarcze ; finanse ubezpieczeń ; Ubezpieczenia kredytu ; gwarancje

  ubezpieczeniowe ; wyzwania i rozwój rynku ubezpieczeniowego

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Lisowski Jacek: Trade credit insurance – specifity of risks, w: Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4, 2014, ss. 19-27

  2. Lisowski Jacek: Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego a projekt Dyrektywy IMD2, w: Zarządzanie i Finanse, nr 2 cz. 5,

  2013, ss. 105-120

  3. Lisowski Jacek: Specyfika i znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w działalności ubezpieczycieli kredytu

  kupieckiego, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, nr 11, 2013, ss. 28-41

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Zastosowanie modelowania wysokości plonu w ubezpieczeniach indeksowych upraw w Polsce

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=435197&from=publication)

  2. Analiza orzecznictwa sądowego jako instrument zarządzania underwritingiem w gwarancjach ubezpieczeniowych

  3. Wpływ insur-techów na rynek ubezpieczeniowy

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G220

  Słowa kluczowe: ubezpieczenia kredytu; insurtechy; wyzwania na rynku ubezpieczeniowym; finanse ubezpieczeń;

  gwarancje ubezpieczeniowe

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP

  Dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP

  Instytut: Rachunkowości i Zarządzania Finansami

  Katedra: Finansów Przedsiębiorstw

  Pokój: 203 C

  Adres e-mail: joanna.lizinska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Lizinska

  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=yBlaxlAAAAAJ&authuser=1

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEPf54fecfde041451e82e4793b06ae09c7/

   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe

  Kody JEL wraz z nazwami: D4 (Market Structure, Pricing, and Design), E3 (Prices, Business Fluctuations, and Cycles), G1 (General Financial Markets), G2 (Financial Institutions and Services), G3 (Corporate Finance and Governance), G4 (Behavioral Finance), L2 (Firm Objectives, Organization, and Behavior), M2 (Business Economics), M4 (Accounting and Auditing), O1 (Economic Development), Q5 (Environmental Economics)

  Słowa kluczowe: finanse, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe, rynki kapitałowe, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, zarządzanie zyskami, jakość sprawozdań finansowych, zrównoważone finanse, behawioralne finanse, kryzys finansowy, ESG w finansach przedsiębiorstw, wartość rynkowa przedsiębiorstwa, finansowanie przedsiębiorstwa, emisje akcji (IPO, SEO), inwestowanie, inwestycje tradycyjne, inwestycje alternatywne, anomalie rynkowe, wycena rynkowa

   

  Wybrane publikacje

  Lizińska J., Remlein M. & Czapiewski L. (red.) (2024). Earnings Management and Corporate Finance. The Importance of Transparent Financial Reporting, Routledge, Taylor & Francis.

  Lizińska, J., Czapiewski, L., & Kubiak, J. (2022). Managing company value in times of COVID-19 turbulences: winners and losers in Central Europe. Journal of International Studies15(3), 23-37.

  Lizińska, J. & Jewartowski, T.(2012). Short-and long-term performance of Polish IPOs. Emerging Markets Finance and Trade48(2), 59-75.

   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  Wykorzystanie teorii perspektywy w podejściu opcyjnym do finansowej oceny inwestycji przedsiębiorstw

   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D4, E3, G1, G2, G3, G4, L2, M2, M4, O1, Q5

  Słowa kluczowe: finanse, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe, rynki kapitałowe, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, zarządzanie zyskami, jakość sprawozdań finansowych, zrównoważone finanse, behawioralne finanse, kryzys finansowy, ESG w finansach przedsiębiorstw, wartość rynkowa przedsiębiorstwa, finansowanie przedsiębiorstwa, emisje akcji (IPO, SEO), inwestowanie, inwestycje tradycyjne, inwestycje alternatywne, anomalie rynkowe, wycena rynkowa

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Ewa Łaźniewska

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej

  Pokój: 122B

  Adres e-mail: Ewa.lazniewska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Lazniewska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=v4i8IoYAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Ewa&r=publication&t=simple&lang

  =pl&cid=1493091

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: gospodarka regionalna, mezoekonomia, innowacyjność,

  Kody JEL wraz z nazwami:O18: Urban (Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure),

  O19 ( International Linkages to Development • Role of International Organizations), P25: (Urban, Rural, and Regional

  Economics), P51 (Comparative Analysis of Economic Systems), P25: (Urban, Rural, and Regional Economics)

  Słowa kluczowe: 1. innowacje ; 2. Przemysł 4.0 ; 3. Smart Ciies ; 4.Gospodarka regionalna ; 5. Sektory kreatywne

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Górecki Tomasz, Łaźniewska Ewa: Funkcjonalna analiza składowych głównych PKB, w: Wiadomości Statystyczne, nr 4,

  2013, ss. 23-34

  2. Łaźniewska Ewa: Rozwój regionalny a planowanie przestrzenne , w: Biuletyn Komitetu Przestrzennego

  Zagospodarowania Kraju PAN, nr 257-258, 2015, ss. 144-161

  3. Łaźniewska Ewa., Górecki Tomasz., 2012, Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa,

  Wiadomości Statystyczne, nr 5 – Główny Urząd Statystyczny (GUS). Warszawa, s. 1-10.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=221480&from=publication)

  2. Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w polityce wspierania innowacji Unii

  Europejskiej (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=200083)

  3. Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995-2010

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=259858&from=publication)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: O18: Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure, O19: International

  Linkages to Development • Role of International Organizations;, P25: Urban, Rural, and Regional Economics,

  Comparative Analysis of Economic Systems, O33: Technological Change: Choices and Consequences • Diffusion

  Processes

  Słowa kluczowe: 1. Innowacje; 2. Przemysł 4.0; 3. Współpraca transgraniczna; 4. Smart cities; 5.Modele biznesowe

  Preferowany język dysertacji: niemiecki, polski

 • dr hab. Eryk Łon, prof. UEP

  Instytut: Instytut Finansów
  Katedra: Katedra Finansów Publicznych
  Pokój: 207
  Adres e-mail: Eryk.Lon@ue.poznan.pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: E44, Financial Markets and the Macroeconomy, (E52, Monetary Policy), E58, Central Banks and Their Policies (F31, Foreign Exchange), F33, International Monetary Arrangements and Institutions (E02, Institutions and the Macroeconomy),

  Słowa kluczowe: polityka pieniężna ; rynek kapitałowy ; bankowość ; rynek akcji ; makroekonomia


   

  Wybrane publikacje

   

  1. Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa, 2005, nr 3, s. 11-33.
  2. Polityka pieniężna FED a sytuacja na wschodzących i dojrzałych rynkach akcji, w: Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 108, pod red. J. Ostaszewskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011
  3. Instrumenty niestandardowe banków centralnych, Pieniędze i Więź, wiosna 2018

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

   

  1. Wojciech Świder, Efekt kontynuacji i odwrócenia stóp zwrotu oraz wybrane anomalie kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995–2017
  2. Krystian Kursa, Efektywność audytu wewnętrznego w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  3. Katarzyna Sojka, Efektywnośd komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie uczelni publicznych

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: JE44, JE52, JE58, JF31, JF33

  Słowa kluczowe: polityka pieniężna; rynek kapitałowy; rynek akcji; bankowość; makroekonomia

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Krzysztof Łyskawa

  Imię i nazwisko: Krzysztof Łyskawa

  Instytut: Instytut Finansów

  Katedra: Katedra Ubezpieczeń

  Pokój: 106 Altum

  Adres e-mail: Krzysztof.lyskawa@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Lyskawa

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=iXklzp0AAAAJ&hl=pl

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: G22 (Insurance • Insurance Companies • Actuarial Studies), D81 (Criteria for Decision-Making

  under Risk and Uncertainty), G32 (Financing Policy • Financial Risk and Risk Management • Capital and Ownership

  Structure • Value of Firms • Goodwi), H55 (Social Security and Public Pensions), Q14 (Agricultural Finance)

  Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem ; ubezpieczenia ; ubezpieczenia rolne ; system emerytalny ; teoria ryzyka

   


   

  Wybrane publikacje

  1. M. Janowicz-Lomott, P. Rozumek, K. Łyskawa, Farm income insurance as an alternative for traditional crop insurance,

  “Procedia Economics and Finance” 2015, vol. 33, s. 439-449

  2. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, Catastrophic Risk in Local Government Units: Search for Optimal Risk Management,

  w: EU Crisis and the Role of the Periphery, eds. A. Karasawoglou, S. Ongan, P. Polychronidou, Springer International

  Publishing, New York-Dordrecht-London 2015, s. 115-129

  3. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, The new instruments of risk management in agriculture in the European Union,

  “Procedia Economics and Finance” 2014, vol. 9, s. 321-330

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce

  (https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/konkursy-i-postepowaniaawansowe,

  c7570/przewody-doktorskie,c7847/aleksandra-hecka,c12833/)

  2. Zastosowanie modelowania wysokości plonu w ubezpieczeniach indeksowych upraw w Polsce (pomocniczy)

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=435197&from=publication)

  3. Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres (pomocniczy)

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=388154&from=publication)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G22, G32, D81, H55, Q14

  Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem; ubezpieczenia; ubezpieczenia rolne; system emerytalny; teoria ryzyka

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Edyta Małecka-Ziembińska

  Instytut: Instytut Finansów

  Katedra: Katedra Finansów Publicznych

  Pokój: 212aC

  Adres e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: www.researchgate.net/profile/Edyta_Malecka-Ziembinska

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP6fdc3d2747354ea48a928959e6c41b87

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse publiczne

  Kody JEL wraz z nazwami: F3 (International Finance), G4 (Behavioral Finance), H (Public Economics), J3 (Wages,

  Compensation, and Labor Costs), K34 (Tax Law)

  Słowa kluczowe: Budżet i polityka budżetowa ; Podatki i polityka podatkowa ; Cło i systemy celne ; Finanse ubezpieczeń

  społecznych ; Koszty pracy i klin podatkowy

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Małecka-Ziembińska, E. (2018). European Union funds in IT deployment for the Polish tax administration. European

  Journal of Service Management, 27/2(3), 263–269. http://doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/2-32.

  2. Małecka-Ziembińska, E. (2017). Opodatkowanie spadków zagranicznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(9 cz.

  3), 43–57.

  3. Małecka-Ziembińska, E. (2017). Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczania. KWARTALNIK

  KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, (1), 45–60.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=415414&from=publication)

  2. Influence of personal income tax on income distribution in Israel between 1997 and 2015

  3. Prorodzinność podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007–2018

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G4, H, I3, J3, K34

  Słowa kluczowe: informatyzacja administracji publicznej; międzynarodowe aspekty opodatkowania; polityka

  antydumpingowa UE i konsekwencje celne Brexitu; luka podatkowa i działania uszczelniające system podatkowy;

  ekologizacja systemu podatkowego

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Piotr Manikowski

  Instytut: Finansów

  Katedra: Ubezpieczeń

  Pokój: 111 Collegium Altum

  Adres e-mail: Piotr.manikowski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Manikowski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=5EZIJs4AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/globalResultList.seam?lang=pl&cid=1587627

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

  Kody JEL wraz z nazwami: G22 (Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies),

  Słowa kluczowe: 1. Ubezpieczenia ; 2. Cykle ubezpieczeniowe ; 3. Ubezpieczenia komunikacyjne ; 4. Ubezpieczenia

  satelitarne ; 5. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Manikowski Piotr, Weiss Mary A.: The satellite insurance market and underwriting cycles, w: Geneva Risk and

  Insurance Review, vol. 38, nr 2, 2013, ss. 148-182

  2. Manikowski Piotr, Weiss Mary A.: Cyclicality or volatility? The satellite insurance market, w: Space Policy, vol. 28, nr 2,

  2012, ss. 192-198

  3. Manikowski Piotr, The Columbia Space Shuttle Tragedy: Third-Party Liability Implications for the Insurance of Space

  Losses w: Risk Management and Insurance Review, vol. 8, nr 1, 2005, ss. 141-150

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Wpływ eco-drivingu na ryzyko ubezpieczeniowe autocasco floty pojazdów lekkich w Polsce

  2. Determinanty wysokości zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego w kontekście kontroli ryzyka podmiotu

  leczniczego

  3. Wpływ czynników prawnych na wysokość odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów

  mechanicznych w Polsce

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G22

  Słowa kluczowe: 1. Ubezpieczenia; 2. Zarządzanie ryzykiem; 3. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń; 4.

  Ubezpieczenia komunikacyjne;

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Kamilla Marchewka-Bartkowiak

  Instytut: Instytut Finansów

  Katedra: Polityki Pienięznej i Rynków Finansowych

  Pokój: 1315 Altum

  Adres e-mail: kamilla.bartkowiak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Kamilla_Marchewka-Bartkowiak

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=CylYvu8AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP7203426e7b754af394ad1d0be75c7c39&

  affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: G1 (General Financial Markets), G2 (Financial Institutions and Services), H1 (Structure and

  Scope of Government), H6 (National Budget, Deficit, and Debt), H7 (State and Local Government • Intergovernmental

  Relations) H8 (Miscellaneous Issues), K4 (Legal Procedure, the Legal System, and Illegal Behavior)

  Słowa kluczowe: finanse publiczne ; rynek i instytucje finansowe ; pieniądz i polityka pieniężna ; ekonomiczna analiza

  prawa

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Sovereign Portfolio Management Agency jako instytucja zarządzająca państwowymi portfelami finansowymi, „Bank i

  Kredyt” 2008, nr 11

  2. Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia w strefie euro, Studia Ekonomiczne PAN

  nr 1/2012

  3. Regulacyjne środowisko testowe (regulatory sandbox) – doświadczenia i perspektywy, Studia BAS 1/2019

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Klaudia Jarno, Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej

  2. Ireneusz Rosiek, Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego – analiza na przykładzie

  gmin województwa kujawsko-pomorskiego

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=393453&from=publication)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G1, H1, H6, H7, H8

  Słowa kluczowe: finanse; finanse publiczne; rynek instrumentów dłużnych; pieniądza i polityka pieniężna; ekonomiczna

  ocena prawa

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Paweł Marszałek

  Instytut: Finansów

  Katedra: Katedra Pieniądza i Bankowości

  Pokój: 1213

  Adres e-mail: pawel.marszalek@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Marszalek

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=lnAU7QUq6n8C&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=pawe%C5%82&r=publication&t

  =simple&lang=pl&cid=1520664

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: B5 (Current Heterodox Approaches), E42 (Monetary Systems • Standards • Regimes •

  Government and the Monetary System • Payment Systems), E58 (Central Banks and Their Policies), G2 (Financial

  Institutions and Services), E71 (Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on the Macro

  Economy)

  Słowa kluczowe: pieniądz ; systemy pieniężne ; stabilność finansowa ; historia myśli ekonomicznej ; bankowość

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Czernek, K., Czakon, W., & Marszałek, P. (2017). Trust and formal contracts: Complements or substitutes? A study of

  tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318–326.

  http://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.07.001

  2. Kliber, A., Marszałek, P., Musiałkowska, I., & Świerczyńska, K. (2019). Bitcoin: Safe haven, hedge or diversifier?

  Perception of bitcoin in the context of a country’s economic situation – A stochastic volatility approach. Physica AStatistical

  Mechanics and Its Applications, 524, 246–257. http://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.145

  3. Marszałek, P. (2013). Finansyzacja w Polsce – ciekawostka teoretyczna czy realny problem? Prace Naukowe

  Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (306), 235–246.

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: B5, E42, E58, E71, G2

  Słowa kluczowe: pieniądz; systemy pieniężne; stabilność finansowa; historia myśli ekonomicznej; bankowość

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Marek Masztalerz

  Instytut: Instytut Rachunkowości i Finansów

  Katedra: Katedra Rachunkowości

  Pokój: 117 C

  Adres e-mail: marek.masztalerz@ue.poznan.pl

  Research Gate link: www.researchgate.net/profile/Marek_Masztalerz

  GScholar link: http://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=7ErO8O4AAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP29fad28354a24e57a1304b012a771

  0dd&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: rachunkowość

  Kody JEL wraz z nazwami: M41 (Accounting), M49 (Accounting: Other)

  Słowa kluczowe: rachunkowość ; komunikacja ; raportowanie ; wartość ; dokonania

  Wybrane publikacje

  1. Masztalerz M., 2018, Komunikacja w rachunkowości – aspekty językowe, Wydawnictwo UEP, Poznań.

  2. Masztalerz M., 2018, Co oznacza „finansowy” w rachunkowości?, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 98, s. 185-

  202.

  3. Masztalerz M., 2018, Interparadigmatic dialogue in management accounting, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,

  tom 72, s. 79-94.

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M41, M49,

  Słowa kluczowe: komunikacja w rachunkowości; raportowanie; narracje i grafika w rachunkowości; wartość w

  rachunkowości; teoria rachunkowości

  Preferowany język dysertacji: polski, francuski, angielski

 • prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

  Imię i nazwisko: Alina Matuszak-Flejszman

  Instytut: Instytut Zarządzania

  Katedra: Zarządzania Jakością

  Pokój: 1718 ALTUM

  Adres e-mail: alina.matuszak-flejszman@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Alina_Matuszak-Flejszman

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=8ulRQIEAAAAJ&hl=pl

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie środowiskowe, zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem, organizacja i

  zarządzanie

  Kody JEL wraz z nazwami: D04 (Microeconomic Policy: Formulation, Implementation, and Evaluation ), D2 (Production

  and Organizations ), L15 (Information and Product Quality • Standardization and Compatibility ), L2 (Firm Objectives,

  Organization, and Behavior ), M (Business Administration and Business Economics • Marketing • Accounting • Personnel

  Economics )

  Słowa kluczowe: zarządzanie jakością ; zarządzanie środowiskowe ; zarządzanie bezpieczeństwem ; skuteczność i

  efektywność zarządzania organizacją ; strategia przedsiębiorstw

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Matuszak-Flejszman, A., Szyszka, B., Jóhannsdóttir, L., 2019, Effectiveness of EMAS: A case study of Polish

  organisations registered under EMAS, w: Environmental Impact Assessment Review, vol. 74, ss. 86-94, (IF: 3,05);

  2. Szyszka, B., Matuszak-Flejszman, A., 2017, EMAS in Poland: Performance, Effectiveness, and Future Perspectives,

  Polish Journal of Environmental Studies, 26 (2), s. 809-817, (IF: 1,12)

  3. Matuszak-Flejszman, A. (2011). Factors for improving environmental management systems in polish companies

  according to ISO 14001, Polish Journal of Environmental Studies, 3, s. 709-718, (IF: 0,947)

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży wyrobów medycznych

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=328798&from=FBC)

  2. Skuteczność Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS w organizacjach na terenie Polski

  (http://www.wbc.poznan.pl/Content/393452/Szyszka_Beata-rozprawa_doktorska.pdf)

  3. Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w osiąganiu środowiskowych efektów działalności w fabrykach pojazdów

  samochodowych

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D04, D2, L15, L2, M

  Słowa kluczowe: zarządzanie organizacją; skuteczność i efektywność zarządzania; efekty działalności organizacji;

  strategia i skuteczność działalności; zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

  Preferowany język dysertacji: polski

 • prof. dr hab. Anna Matuszczak

  Imię i nazwisko: Anna Matuszczak

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

  Pokój: 1017 Altum

  Adres e-mail: Anna.matuszczak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Matuszczak

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=pzgYMKYAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP1ba1871b8fa545768f8ae0aa6229bb9b/Anna%2BMatu

  szczak?r=publication&affil=&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia rolna (agricultural economics), ekonomia środowiska (environmental economics), ekonomia

  zrównoważonego rozwoju (economics of sustainable development)

  Kody JEL wraz z nazwami: Q12 ( Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and Farm Input Markets ), Q13

  (Agricultural Markets and Marketing • Cooperatives • Agribusiness ), Q15 ( Land Ownership and Tenure • Land Reform

  • Land Use • Irrigation • Agriculture and Environment), Q18 ( Agricultural Policy • Food Policy ), Q51 (Valuation of

  Environmental Effects)

  Słowa kluczowe: rolnictwo/agriculture ; zrównoważony rozwój /sustainable development ; dobra publiczne/public

  goods ; polityka środowiskowa/environmental policy ; Wspólna Poliyka Rolna UE/ CAP EU

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A., 2018, Influence of Agricultural Policy on The Environmental Sustainability of

  European Farming, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No 1, 426-434. http://www.jepejournal.

  info/journal-content/vol-19-no-1

  2. Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Radosław Miśkiewicz, Public Goods Versus the Farm Price-Cost Squeeze: Shaping

  the Sustainability of the EU’s Common Agricultural Policy, Technological and Economic Development of Economy, 2019

  Volume 25, Issue 1: 82–102; https://doi.org/10.3846/tede.2019.7449 ; ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921

  3. B. CzyżewskiA. Matuszczak, Towards measuring political rents in agriculture: case studies of different agrarian

  structures in the EU, “Agricultural Economics” (AGRICECON), 2018 (3)/64, s. 101-114, DOI: 10.17221/286/2016-

  AGRICECON

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Dr Mikołaj Kaczmarek, Wpływ produkcji energii ze źródeł odnawialnych na ład ekonomiczny i środowiskowy, Poznań

  2018 (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=441642&from=publication)

  2. Dr Maryla Bieniek-Majka Przewagi konkurencyjne grup producentów owoców i warzyw w województwie kujawskopomorskim,

  Poznań 2017 (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=416315&from=publication)

  3. Mgr Piotr Łykowski, Związki bezpośredniego wsparcia gospodarstw z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich w

  powiatach Wielkopolski po 2004 roku

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: Q12, Q13, Q15, Q18, Q51

  Słowa kluczowe: dobra publiczne/public goods; zrównoważony rozwój /sustainable development;

  rolnictwo/agriculture; Wspólna Poliyka Rolna UE/ CAP EU; polityka środowiskowa/environmental policy

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Piotr Michoń

  Instytut: Ekonomiczno-społeczny

  Katedra: Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  Pokój: 312c

  Adres e-mail: Piotr.michon@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Michon

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Y7ETrqUAAAAJ

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: E2 (Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy), D1

  ( Household Behavior and Family Economics ), I3 (Welfare, Well-Being, and Poverty), H5 (National Government

  Expenditures and Related Policies), D7 (Analysis of Collective Decision-Making)

  Słowa kluczowe: household economics ; social policy ; well-being ; employment ; equality and justice

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Michoń, P. 2019, The Baltic miracle? The economic crisis and its consequences for young people in the labor market of

  the Baltic states, 2007–2017; Journal of Baltic Studies, 50 (1), 7-20.

  2. Michoń, P. (2015), Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the

  Visegrad countries, Community, Work & Family, 18 (2), 182-197.

  3. Michoń, P. (2017), Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce, Polityka Społeczna, 8, 41-47.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. The effect of Psychological Capital on Employment oriented behaviour of Israeli Arab women

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: I3, E24, D63, D71, D1

  Słowa kluczowe: dobrostan; państwo opiekuńcze; opieka nad dziećmi; polityka rodzinna; rynek pracy

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Jan Mikołajczyk

  Instytut: Marketingu
  Katedra: Handlu i Marketingu
  Pokój: 329 A

  Obszar zainteresowań 

  Subdyscyplina: Zarządzanie marketingowe, Handel, Strategie marketingowe przedsiębiorstw,
  Kody JEL wraz z nazwami: M31 (Zarządzanie marketingowe), L81 (Handel), M31 (Strategie marketingowe przedsiębiorstw)
  Słowa kluczowe: Marketing ; Handel ; Zarządzanie ; Strategie marketingowe ; Centra handlowe

  Trzy wybrane publikacje 
  1. Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy, UE Poznań, 2012
  2. Marketing w strategii przedsiębiorstwa, UE Poznań, 2022
  3. Critical Factors of Shopping Centre Attractiveness in the Opinions of Students-the Case of Poznan

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów 
  1. Wykorzystanie innowacji marketingowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej stacji paliw w Polsce (The use of marketing innovations in creating the competitive advantage of petrol stations in Poland). – Poznań : UE, 2019. (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/562021

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: M31, L81
  Słowa kluczowe: Marketing; Zarządzanie; Handel
  Preferowany język dysertacji: Polski
 • dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Paweł Mikołajczak

  Instytut: Finansów

  Katedra: Pieniądza i Bankowości

  Pokój: 1225

  Adres e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Mikolajczak

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=lBbKtx0AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Pawe%C5%82&r=publicati

  on&t=simple&lang=pl&cid=1488726

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: G23 (Non-bank Financial Institutions • Financial Instruments • Institutional Investors ), L31

  (Nonprofit Institutions • NGOs • Social Entrepreneurship ), L33 (Comparison of Public and Private Enterprises and

  Nonprofit Institutions • Privatization • Contracting Out), D22 (Firm Behavior: Empirical Analysis), L26 (Entrepreneurship)

  Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw ; finanse przedsiębiorstw społecznych ; finanse NGOs ; inwestycje i rozwój

  przedsiębiorstw ; fundusze europejskie

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Mikołajczak Paweł: The impact of the diversification of revenues on NGOs’ commercialization: evidence from Poland,

  w: Equilibrium, vol. 13, nr 4, 2018, ss. 761-779, DOI:10.24136/eq.2018.037

  2. Sources of Funding and Revenues of Social Enterprises in Poland in Comparison to Selected European Countries and

  World-Wide, w: Bezpieczny Bank, nr 2 (71) , 2018, ss. 113-125, DOI:10.26354/bb.6.2.71.2018

  3. Mikołajczak Paweł, Pawlak Jacek: Factors affecting outcomes of EU-supported investments in innovation among SMEs

  in the Greater Poland (Wielkopolska) region, Poland, w: Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, vol. 19,

  nr 2, 2017, ss. 140-160

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Efektywność finansowa przedsiębiorstw emitujących obligacje korporacyjne w Polsce

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=442811&from=publication )

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G23, L31, L33, L26, D22

  Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa społeczne; fundusze europejskie; inwestycje i rozwój

  przedsiębiorstw; organizacje pozarządowe

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Ewa Mińska-Struzik

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Pokój: 1321a Altum

  Adres e-mail: ewa.minska-struzik@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Minska-Struzik

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Tat8uScAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=

  1736694

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia międzynarodowa

  Kody JEL wraz z nazwami: F10 (Trade – General), F11 (Neoclassical models of trade), F12 (Models of trade with

  imperfect competition; Fragmentation ), F14 (Empirical studies of trade), F23 (Multinational firms; International

  Business)

  Słowa kluczowe: handel międzynarodowy ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; międzynarodowa dyfuzja technologii;

  globalizacja ; internacjonalizacja przedsiębiorstwa

   


   

  Wybrane publikacje

  1. The competitiveness of Polish furniture exports, w: Wood, vol. 61(202), 2018, s.1-18 (IF= 0,311 współautor:

  D.Augustyniak)

  2. Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 1(269),

  s.73-95;

  3. Dylematy badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstwa, „International Business and Global Economy” 2014, Tom

  33, s.394-405;

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Znaczenie „nowej gospodarki” we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych, 2013.

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=281923&from=publication)

  2. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji, 2015

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=377557&from=publication)

  3. Znaczenie innowacji wzorniczych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw meblarskich

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F10, F11, F12, F14, F23

  Słowa kluczowe: handel międzynarodowy; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; międzynarodowa dyfuzja technologii;

  globalizacja; internacjonalizacja przedsiębiorstwa

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Ida Musiałkowska

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Europeistyki

  Pokój: 1429 Coll. Altum

  Adres e-mail: ida.musialkowska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ida_Musialkowska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=KJr1zXIAAAAJ&hl=pl

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kody JEL wraz z nazwami: F (International Economics), P (Economic Systems), R (Urban, Rural, Regional, Real Estate, and

  Transportation Economics), O (Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth), H (Public

  Economics)

  Słowa kluczowe: gospodarcze procesy integracyjne ; rozwój i polityka regionalna ; finansowanie rozwoju ; Unia

  Europejska ; Ameryka Łacińska

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Dąbrowski Marcin, Musiałkowska Ida, Polverari Laura: EU–China and EU–Brazil policy transfer in regional policy, w:

  Regional Studies, vol. 52, nr 9, 2018, ss. 1169-1180, DOI:10.1080/00343404.2018.1431389

  2. Musiałkowska Ida, Idczak Piotr: Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study, in: Prace

  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, no. 536, 2018, pp. 143-151, DOI:10.15611/pn.2018.536.13

  3. Kliber Agata, Marszałek Paweł, Musiałkowska Ida, Świerczyńska Katarzyna: Bitcoin: Safe haven, hedge or diversifier?

  Perception of bitcoin in the context of a country’s economic situation – A stochastic volatility approach, in: Physica AStatistical

  Mechanics and Its Applications, vol. 524, 2019, pp. 246-257, DOI:10.1016/j.physa.2019.04.145

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. The Evolution of the EU’s Energy Policy

  2. Crowdfunding jako instrument finansowania działalności innowacyjnej

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F, P, R, O

  Słowa kluczowe: integracja gospodarcza na świecie; rozwój regionalny; polityka regionalna; polityki Unii Europejskiej;

  finansowanie rozwoju

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej
  Katedra: Konkurencyjności Międzynarodowej
  Pokój: 613 Altum
  Adres e-mail: Katarzyna.mroczek-dabrowska@ue.poznan.pl
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Mroczek-Dabrowska
  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=9AnrsOEAAAAJ&hl=pl
  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/globalResultList.seam?lang=pl&cid=398721

   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: international business – biznes międzynarodowy

  Kody JEL wraz z nazwami:F6 (Economic Impacts of Globalization), F1 (Trade), F5 (International Relations, National Security, and International Political Economy), D8 (Information, Knowledge, and Uncertainty), D6 (Welfare Economics)

  Słowa kluczowe:Globalization ; International relations ; Company strategy ; Entry modes ; Industries

   

  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)

  1. Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna, Matysek-Jędrych Anna : To fear or not to fear? The nature of the EU-27 countries’ vulnerability to Brexit, w: European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2020.1745761

  2. Mroczek-Dąbrowska Katarzyna: Transaction Costs and Their Impact on Industry’s Internationalisation Degree – Theoretical Framework, w: Economics and Business Review, vol. 2 (16), nr 1, 2016, ss. 3-14, DOI:10.18559/ebr.2016.1.1

  3.  Gotz Marta, Jankowska Barbara, Matysek-Jędrych Anna [i in.] : Governmental Change and FDI Inflow to Poland and Hungary in 2010-2016, w: Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, nr 1, 2018, ss. 153-173, DOI:10.15678/EBER.2018.060109

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów (jeśli praca została obroniona, to proszę podać link do zasobów BG UEP)

  1. Determinants of executive remuneration – cross-comparison of public companies in Israel  

  2. Organizational Determinants of Internationalization of Higher Education Institutions in Selected European Countries – promotor pomocniczy (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/543504)

  3. Traditional Occupations or Entrepreneurship? The case of labour characteristics in Igboland, Nigeria 

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F15, F18, F51, F55, F61-63

  Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw i branż; globalizacja; Brexit; konkurencyjność; integracja regionalna

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Renata Nestorowicz

  Instytut: Marketingu

  Katedra: Katedra Strategii Marketingowych

  Pokój: 726

  Adres e-mail: renata.nestorowicz@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Renata_Nestorowicz

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=sADXjusAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP3d8aac4e2cb346e69bd23f2a3

  1b7624c&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia behawioralna

  Kody JEL wraz z nazwami: D83 (Search • Learning • Information and Knowledge • Communication • Belief •

  Unawareness), D87 (Neuroeconomics), D82 (Asymmetric and Private Information • Mechanism Design), M31

  (Marketing), D91 (Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making)

  Słowa kluczowe: zachowania informacyjne konsumentów ; rynek żywności ekologicznej ; komunikacja marketingowa na

  rynku żywności ; asymetria wiedzy i informacji na rynkach produktów żywnościowych ; etnocentryzm konsumencki na

  rynku żywności

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Nestorowicz, R., 2017, Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów

  żywnościowych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  2. Nestorowicz R., Pilarczyk B. (2018). Tendencje w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce,

  w: Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 6, nr 11, 97-114

  3. Nestorowicz, R. (2018). Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce. Handel Wewnętrzny, (5

  (376)), 212-224.

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D91, D83, D83, M31, D87

  Słowa kluczowe: zachowania informacyjne konsumentów; asymetria wiedzy i informacji ; uwarunkowania decyzji

  zakupowych; etnocentryzm konsumencki; komunikacja marektingowa

  Preferowany język dysertacji: język polski

 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Agnieszka Niezgoda

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Katedra Turystyki

  Pokój: 712 Altum

  Adres e-mail: Agnieszka.niezgoda@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Niezgoda


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia, ekonomika turystyki

  Kody JEL wraz z nazwami: Z3 (Tourism Economics), Z32 (Tourism and Development), D11 (Consumer Economics:

  Theory), Q01 (Sustainable Development), L83 (Sports • Gambling • Restaurants • Recreation • Tourism)

  Słowa kluczowe: rynek turystyczny ; zachowania konsumentów ; rozwój turystyki ; rozwój zrównoważony ; leisure

  Wybrane publikacje

  1. Niezgoda, A.., Leisure and Tourism – Relationship and Changes, Folia Turistica, 44, 2017, s. 87-103.

  2. Awdeyk M., Niezgoda A.. Resilience planning as an opportunity for future sustainable development in tourism,

  Operations Research and Decisions – poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 28 (2), s. 23-40.

  3. Niezgoda A., Prosumers in the tourism market: the characteristics and determinants of their behaviour Poznań

  University of Economics Review 2013 nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). s. 130-141

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła

  Wodnego (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=327197&from=publication)

  2. Inteligentna specjalizacja w turystyce jako narzędzie rozwoju regionalnego

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=448056&from=publication)

  3. Wpływ sharing economy na konkurencyjność przedsiębiorstw hotelarskich

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: Z3, Z32, D11, Q01, L83

  Słowa kluczowe: rynek turystyczny; zachowania konsumentów; rozwój turystyki; rozwój zrównoważony; leisure

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Dariusz Nowak

  Instytut: Instytut Zarządzania

  Katedra: Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

  Pokój: 1115

  Adres e-mail: Dariusz.nowak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Nowak8

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=OEsqYgQAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP95ba462c77a14484868c5139c9

  912443&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: L23 (organizacja produkcji), M11 (zarządzanie produkcją ), L26 (przedsiębiorczość ), O31

  (innowacje i wynalzaki), L25 (działanie firmy: wiek, wielkość, zysk, sprzedaż)

  Słowa kluczowe: kluczowe kompetencje ; zasoby przedsiębiorstwa ; przedsiębiorczość i innowacje ; firmy rodzinne ;

  współpraca i współdziałanie

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Nowak, D., 2018, Kluczowe kompetencje firm rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (7) cz. I, s. 275-290.

  2. Nowak, D., 2018, The core competences of Polish industrial enterprises, Business Management, 1/2018, s. 23-43.

  3. D. Nowak, 2016, Ryzyko w relacjach biznesowych przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce – wyniki

  badań, Przegląd Organizacji, 10, s. 36-42.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich

  konkurencyjności (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=450376&from=publication)

  2. Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperacji przedsiębiorstw

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=413615&from=publication)

  3. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w mikroprzedsiębiorstwach

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: L23, M11, L25, L26, O31

  Słowa kluczowe: kluczowe kompetencje; zasoby przedsiębiorstwa; przedsiębiorczość i innowacje; firmy rodzinne;

  współpraca i współdziałanie

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Iwona Olejnik

  Instytut: Instytut Marketingu

  Katedra: Katedra Badań Rynku i Usług

  Pokój: 211C

  Adres e-mail: Iwona.olejnik@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Olejnik_Iwona

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=cnFN_zoAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=UEP9b12708fa6d44604b292a

  6c80af186b6&r=author&t=full&lang=pl&cid=1589012

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: J14 (Economics of the Elderly), J26 (Retirement • Retirement Policies), J32 (Retirement Plans

  • Private Pensions), D1 (Household Behavior and Family Economics)

  Słowa kluczowe: zabezpieczenie emerytalne ; starzenie się społeczeństwa ; zachowania konsumentów i gospodarstw

  domowych

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Securing old age vs. other saving goals of households Autorzy: Sylwester Białowąs, Iwona Olejnik. Economic and

  Environmental Studies 2018; vol. 18, issue 1 (45), s. 65-74. – Bibliogr. – Summ.

  2. Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants. Autorzy: Iwona Olejnik.

  Ekonometria. Econometrics 2017, nr 2 (56), s. 28-41.

  3. Pension literacy and consumers’ decisions in the context of pension system reforms. Autorzy: Iwona Olejnik,

  Sylwester Białowąs. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje2015, nr 29 (2), s. 13-33

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Zachowania gospodarstw domowych na rynku artykułów dekoracyjnych stołu i czynniki je kształtujące

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=385997&from=publication)

  2. Sprawność systemów emerytalnych w krajach byłego Związku Radzieckiego

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: J14, J26, J32, D1

  Słowa kluczowe: Zabezpieczenie emerytalne; zachowania gospodarstw domowych; konsekwencje starzenia się

  społeczeństwa; badania jakościowe i ilościowe

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Katarzyna Perez

  Instytut: Finansów

  Katedra: Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych

  Pokój: 1314 Altum

  Adres e-mail: katarzyna.perez@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Perez

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=ZhZGn64AAAAJ&hl=pl&oi=ao

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/reports/researcherReportHtml.seam?affil=&lang=pl&cid

  =1543049

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: G23 (Non-bak Financial Institutions, Financial Instruments, Insitutional Investors), D9 (Microbased

  Behavioral Economics), L1 (Firm Objectives, Organization, and Behavior), C5 (Econometric modeling), O3

  (Innovation in Finance)

  Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne ; zachowanie inwestorów i instytucji pośrednictwa finansowego na rynku

  finansowym ; organizacja rynku pośrednictwa finansowego ; modele ilościowe na rynku finansowym ; nowoczesne

  technologie w finansach

   


   

  Wybrane publikacje

  1. K. Perez, Polish absolute return funds and stock funds. Short and long term performance comparison, 2014, “Folia

  Oeconomica Stetinensia”, t. 14, nr 2, s. 179-197

  2. K. Perez, Analyzing short-term persistence in Polish mutual funds performance, w: Challenges and opportunities of

  glob-al business in the new millennium: contemporary issues and future trends, red. E. Kaynak, T.D. Harcar, „Advances

  in Global Management Development”, vol. XX. 2011, s. 157-164

  3. K. Perez, Wyniki inwestycyjne funduszy hedge. Czynniki wpływające na ich interpretację, „Bank i Kredyt”, 2011, vol.

  42, nr 6, s. 85-124

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. A unified capital asset pricing model (link)

  2. Wpływ ryzyka informacyjnego na długookresowe stopy zwrotu z akcji po pierwszych publicznych emisjach (link)

  3. Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G2, G4, D9, O3, C5

  Słowa kluczowe: instytucje i instrumenty finansowe; finanse behawioralne; zachowanie podmiotów na rynku

  finansowym; innowacje w finansach; modelowanie ekonometryczne

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Agnieszka Poczta-Wajda

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

  Pokój: 1018 Altum

  Adres e-mail: agnieszka.poczta@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Poczta-Wajda

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=mCyhhkMAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP64582621024947ab9385cf45c458

  edb0&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse: makroekonomia, ekonomia rolna, ekonomia międzynarodowa, ekonomia polityczna

  Kody JEL wraz z nazwami: Q18 (Polityka rolna, Polityka żywnościowa), Q17 (Rolnictwo w handlu międzynarodowym),

  Q01 (Zrównoważony rozwój), F13 (Polityka handlowa, Organizacje handlu międzynarodowego), I3 (Dobrobyt i ubóstwo)

  Słowa kluczowe: polityka rolna ; bezpieczeństwo żywnościowe ; deprywacja dochodowa ; handel zagraniczny ; WTO

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Czyżewski, B., Przekota, G., & Poczta-Wajda, A. (2017). The incidence of agricultural policy on the land market in

  Poland: Two-dimensional and multilevel analysis. Land Use Policy63, 174–185.

  http://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.01.016

  2. Poczta-Wajda, A., & Sapa, A. (2017). Potential Trade Effects of Tariff Liberalization under the Transatlantic Trade and

  Investment Partnership (TTIP) for the EU Agri-Food Sector. Journal of Agribusiness and Rural Development44(2), 421–

  433. http://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00308

  3. Poczta-Wajda, A., & Poczta, J. (2016). The role of natural conditions in qualified agritourism – case of Poland.

  Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika62(4), 167–180. http://doi.org/10.17221/97/2015-AGRICECON

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku,

  ( http://www.wbc.poznan.pl/publication/484844)

  2. Economic Behavior of Farmers Towards Adopting Drip Irrigation

  3. The Problem of Hunger in the Era of Globalization and Food Waste

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: Q18, Q17, Q01, F13, I3

  Słowa kluczowe: handel zagraniczny; polityka rolna; bezpieczeństwo żywnościowe; deprywacja dochodowa; rozwój

  zrównoważony

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Jan Polowczyk, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Jan Polowczyk

  Instytut: Instytut Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Pokój: 613 Altum

  Adres e-mail: jan.polowczyk@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Polowczyk

  GScholar link: https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=jan+polowczyk&oq=

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Jan+Polowczyk&r=publication&t=

  simple&lang=pl&cid=1685758

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie strategiczne

  Kody JEL wraz z nazwami: D91 (Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision

  Making), D26 (Crowd-Based Firms), M12 (Personnel Management, Executives; Executive Compensation), M13 (New

  Firms, Startups), M14 (Corporate Culture, Diversity, Social Responsibility)

  Słowa kluczowe: strategic management ; behavioral strategy ; entrepreneurship ; company value ; digital disruption

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Trąpczyński Piotr, Zaks Ofer, Polowczyk Jan: The Effect of Trust on Acquisition Success: The Case of Israeli Start-Up

  M&A, w: Sustainability, vol. 10, nr 7, 2018, ss. 1-16, DOI:10.3390/su10072499

  2. Zaks Ofer, Polowczyk Jan, Trąpczyński Piotr: Success Factors of Start-Up Acquisitions: Evidence from Israel, w:

  Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, nr 2, 2018, ss. 201-216, DOI:10.15678/EBER.2018.060211

  3. Jankowska Barbara, Polowczyk Jan: Digitalization fostering business cooperation – reality or fiction? , w: 9 th Annual

  Conference of the EuroMed Academy of Business. Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems / Vrontis

  Demetris, Weber Yaakov, Tsoukatos Evangelos (red.), 2016, EuroMed Press, ISBN 978-9963-711-43-7, ss. 1066-1078

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Ofer Zaks, „Acquired firm’s contribution to M&A’s success: Research evidence from the Israeli hi-tech experience”.

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=413189&from=publication)

  2. Bracha Efroni, Factors influencing Israeli women entrepreneurs’ performance in SMEs

  3. Eli Laniado, The role of organizational culture, motivation and trust as determinants of employee engagement in a

  multinational manufacturing enterprise

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D91, D26, M12, M13, M14

  Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne; podejście behawioralne; przedsiębiorczość; wartość firmy; nowe technologie

  Preferowany język dysertacji: polski lub angielski

 • dr hab. inż. Hanna Pondel, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Hanna Pondel

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

  Pokój: 1518 Altum

  Adres e-mail: hanna.pondel@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Pondel

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=XNPHikAAAAAJ

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: rozwój lokalny i regionalny

  Kody JEL wraz z nazwami: Q01 (Sustainable development), Q15 (Agriculture and Environment), Q18 (Agricultural

  Policy), R11 (Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes), R51 (Finance in

  Urban and Rural Economies)

  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie ; wyzwania rozwojowe ; finansowanie rozwoju ; rozwój

  lokalny i regionalny

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Krzyminiewska G., Pondel H., Care farms in the strategy of the multifunctional development of rural areas, Doubleblind

  peer-reviewed proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2018, Vol. 8(1),

  January 30-31, 2018, Hradec Kralove, Czech Republic, pp 482-489

  2. Pondel H., 2017, European Union Funds as a tool for creating new functions of rural areas, as illustrated by the ex

  ample of RDP, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (44), s. 435-443.

  3. Krzyminiewska G., Pondel H., Sustainable development of rural municipalities of the Wielkopolska Voivodship – an

  attempt at evaluation, Economic and Environmental Studies, 2016, no. 2 (38), s. 191-206

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: Q01, Q15, Q18, R11, R51

  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony; rozwój lokalny i regionalny; polityka rozwojowa obszarów wiejskich;

  finansowanie rozwoju; sektor rolno-żywnościowy

  Preferowany język dysertacji: polski

 • prof. dr hab. Marek Ratajczak

  Imię i nazwisko: Marek Ratajczak

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

  Pokój: 1027 Altum

  Adres e-mail: marek.ratajczak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Marek_Ratajczak2

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=YGypxg8AAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEPe678321b9079402b846406ae3c7a95e2/Mar

  ek%2BRatajczak

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: makroekonomia, ekonomia instytucjonalna, historia myśli ekonomicznej

  Kody JEL wraz z nazwami: B20 (History of Economic Thought since 1925 – general ), B25 (Historical • Institutional •

  Evolutionary • Austrian • Stockholm School), B52 (Historical • Institutional • Evolutionary), A12 (Relation of Economics

  to Other Disciplines), E6 (Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook)

  Słowa kluczowe: makroekonomia ; ekonomia instytucjonalna ; rozwój ; rola państwa ; systemy gospodarcze

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Liberalizm i neoliberalizm ekonomiczny w perspektywie historycznej, Ekonomista 2017, nr 1, ss.7-29.

  2. Finansyzacja gospodarki, Ekonomista, 2012 nr 3, s.281-302

  3. Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji, Bezpieczny Bank 2017, nr 3(68), S. 7-22, DOI: 10.26354/bb.2.3.68.2017

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Michał Adam, Determinanty kształtowania się spreadów swapów ryzyka kredytowego wystawionych na polskie

  obligacje skarbowe

  2. Piotr Rosik, Regionalne efekty społeczno-ekonomiczne rozwoju infrastruktury transportu w Hiszpanii i Polsce

  3. Izabela Bludnik, Stabilizacja gospodarki w świetle rozwoju Keynesizmu

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: B25, B52, A12, E6, B20

  Słowa kluczowe: makroekonomia; państwo; polityka makroekonomiczna; rozwój; instytucje

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Milena Ratajczak-Mrozek

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Marketingu Międzynarodowego

  Pokój: 516 Collegium Altum

  Adres e-mail: Milena.Ratajczak-Mrozek@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Milena_Ratajczak-Mrozek

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=uW1jTCUAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP8708e918dfbd4d78aaba133fef3e2a

  96/Milena+Ratajczak-Mrozek?affil=&tab=&lang=pl#

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: F23 (Multinational Firms, International Business), L14 (Transactional Relationships, Contracts

  and Reputation, Networks), L2 (Firm Objectives, Organization, and Behavior), M31 (Marketing), L6 (Industry studies:

  Manufacturing)

  Słowa kluczowe: biznes międzynarodowy ; przewaga konkurencyjna i wyniki przedsiębiorstw ; współpraca

  przedsiębiorstw ; relacje i sieci biznesowe ; marketing międzynarodowy

   


   

  Wybrane publikacje

  1. E. Baraldi, M. Ratajczak-Mrozek, 2019, From supplier to center of excellence and beyond: The network position

  development of a business unit within “IKEA Industry”, Journal of Business Research, Vol. 100, pp. 1-15

  2. M. Ratajczak-Mrozek, K. Fonfara, A. Hauke-Lopes, 2019, Conflict handling in small firms’ foreign business

  relationships, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol 34 No. 1, pp. 240-252

  3. K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, G. Leszczyński, 2016, Change and transformation of networks and relationships —

  Fundamental aspects of business reality, Industrial Marketing Management, Vol. 58, pp. 187-189

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Wpływ przedsiębiorczości międzynarodowej opartej na współpracy na kształtowanie konkurencyjności

  przedsiębiorstwa (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=432856&from=publication)

  2. Międzynarodowe relacje władzy i zależności na przykładzie polskiego przemysłu meblarskiego

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F23, L14, L2, L6, M31

  Słowa kluczowe: biznes międzynarodowy; internacjonalizacja; przewaga konkurencyjna i wyniki przedsiębiorstw;

  współpraca przedsiębiorstw; marketing międzynarodowy

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • prof. dr hab. Marzena Remlein

  Imię i nazwisko: Marzena Remlein

  Instytut: Rachunkowości i Zarządzania Finansami

  Katedra: Rachunkowości

  Pokój: 118 C

  Adres e-mail: marzena.remlein@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Marzena_Remlein

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=CxKFm8IAAAAJ&hl=pl&oi=ao

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Marzena&r=publication&t=si

  mple&lang=pl&cid=1575997

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse/rachunkowość

  Kody JEL wraz z nazwami: M4 (Accounting and Auditing)

  Słowa kluczowe: rachunkowość ; sprawozdawczość ; wycena ; konsolidacja sprawozdań finansowych ; społecznie

  odpowiedzialne inwestowanie

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Remlein, M., 2019, Społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP,

  Poznań.

  2. Remlein, M., 2018, Socially Responsible Investments in Financial Statements of Polish Public Companies, European

  Financial and Accounting Journal, 3, s.37-53.

  3. Remlein, M., 2015, Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży

  paliwowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82(138), s. 129-139.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości

  (http://www.wbc.poznan.pl/Content/351937/Jastrzebowski_Artur_doktorat.pdf)

  2. Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej

  (http://www.wbc.poznan.pl/Content/414190/Obrze%C5%BCgiewicz_Dawid-praca_doktorska.pdf)

  3. Wycena aktywów kompetencyjnych i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym podmiotu społecznie odpowiedzialnego

  (http://www.wbc.poznan.pl/Content/442812/Szymczak-Staniek_Regina-praca_doktorska.pdf)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M4 (Accounting and Auditing)

  Preferowany język dysertacji: język polski lub język angielski

 • dr hab. Robert Romanowski

  Imię i nazwisko: Robert Romanowski

  Instytut: Marketingu

  Katedra: Handlu i Marketingu

  Pokój: 325

  Adres e-mail: Robert.romanowski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Robert-Romanowski

  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=tSu9-VgAAAAJ&hl=pl&oi=ao

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP8d03743ad1394f05b88f10462fc5278a&affil=KBRiU&lang=pl


  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie innowacjami, rozwój lokalny, marketing terytorialny

  Kody JEL wraz z nazwami: (O3 Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights ), podaj 2. kod JEL (O1 Economic Development ), podaj 3. kod JEL (R11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes ), F2 (podaj opis 4. kodu JEL), F6 (podaj opis 5. kodu JEL)

  Słowa kluczowe: 1. Model potrójnej helisy i modele pochodne ; 2. Innowacje społeczne ; 3. Polityka innowacyjna na poziomie regionalnym i lokalnym ; 4. Marketing terytorialny – biznes, migracje, turystyka ;


  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)

  1. Romanowski Robert: Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny, 2015, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 352 s., ISBN 9788374178600

  2. Romanowski Robert (red.): Managing Economic Innovations – Ideas and Institutions, 2019, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 160 s., ISBN 978-83-7986-276-4. DOI:10.12657/9788379862764

  3. Romanowski Robert (red.): Sustainable development: Innovations in business, 2021, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 136 s., ISBN 978-83-8211-084-5. DOI:10.18559/978-83-8211-084-5

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów (jeśli praca została obroniona, to proszę podać link do zasobów BG UEP)

  1. „Wpływ etnocentryzmu konsumenckiego na preferencje zakupowe marek modowych” (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=235423&from=publication)

  2. Wpływ koncepcji tworzenia wartości wspólnej (CSV) na decyzje zakupowe klientów na rynku żywności (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=272464&from=publication)

  3. Wpływ komercjalizacji wiedzy na rozwój polskich uczelni (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=325673&from=publication)

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: O3 Innovation • Research and Development • Technological Change • Intellectual Property Rights , O1 Economic Development , R11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes , , podaj 5. kod JEL

  Słowa kluczowe: 1. Zarządzanie innowacjami; 2. Polityka innowacyjna; 3. Rozwój lokalny i regionalny; 4. Marketing terytorialny; 5. Model potrójej helisy w rozwoju systemów innowacji Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Justyna Rój, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Justyna Rój

  Instytut: Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  Katedra: Badań Operacyjnych

  Pokój: 304B

  Adres e-mail: justyna.roj@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Roj/research

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=mvlgTJUAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple

  &lang=pl&cid=1543009

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: finanse przedsiębiorstw, finanse, ekonomika zdrowia,

  Kody JEL wraz z nazwami: 1. G3 (Corporate finance and governance), 2. G4 (Behavioral finance), 3. G1 (General financial

  markets), 4. I11 (Analysis of health care markets), 5. I1 (Health)

  Słowa kluczowe: 1. finanse przedsiębiorstw; 2. finansowowanie opieki zdrowotnej; 3. szpital; 4. rynki finansowe; 5.

  ochrona zdrowia;

   


   

  Wybrane publikacje

  1. J.Rój, The determinants of corporate dividend policy in Poland, Ekonomika, 98 (1), p.96-110.

  2. J.Rój, Competition measurement of hospitals in Poland: the Herfindahl-Hirschman index approach, Ekonomika, 95 (1),

  p.166-181.

  3. J.Rój, Productivity of university hospitals in Poland: A Malmquist-index approach, Ekonomika, 89 (4), p.131-142.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Financing and efficiency of health care systems

  2. Analiza systemu refundacyjnego w Polsce

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  1. G3 (Corporate finance and governance)2. G4 (Behavioral finance), 3. G1 (General financial markets), 4. I11 (Analysis

  of health care markets), 5. I1 (Health)

  Słowa kluczowe: 1. finanse przedsiębiorstw2. finansowowanie opieki zdrowotnej; 3. szpital4. rynki finansowe5.

  ochrona zdrowia;

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski.

 • prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski

  Imię i nazwisko: Ireneusz Piotr Rutkowski

  Instytut: Marketingu

  Katedra: Badań Rynku i Usług

  Pokój: Budynek C p. 6

  Adres e-mail: Ireneusz.Rutkowski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ireneusz_Rutkowski

  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=eKy7E0EAAAAJ&hI=en

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang

  =pl&cid=1490655

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie; zarządzanie marketingowe; zarządzanie produktem; rozwój nowego produktu; strategie

  produktu; systemy informacyjne

  Kody JEL wraz z nazwami:D2 (Production and Organizations), M1 (Business Administration), M2 (Busineess Economics),

  M3 (Marketing and Advertising), O3 (Innovation; Research and Development; Technological Change; Intellectual

  Property Rights)

  Słowa kluczowe: Marketing ; Produkt; Rozwój i Zarządzanie Produktem ; Innowacje i Innowacyjność ; Zarządzanie;

  Zarządzanie Przedsiębiorstwem; Systemy Informacyjne ; Badania i Rozwój

   


   

  Wybrane publikacje

  1. IP Rutkowski; Strategie Produktu: Koncepcje i Metody Zarządzania Ofertą Produktową, PWE, Warszawa 2011; 379 s.

  2. IP Rutkowski; Metody Innowacji Produktu : Macierzowo – Sieciowe Metody Pomiaru Dojrzałości Procesu Innowacji

  Produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, 282 s.

  3. IP Rutkowski; The Method of Measuring the Progression of New Product Development Process Maturity and

  Introduction into the Market, Handel Wewnętrzny, 2017 nr 5, s. 319-326

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Jawne i utajone postawy młodych konsumentów wobec produktów marek własnych sieci handlowych

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=415615&from=publication)

  2.Udział w targach jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw produkujących płytki ceramiczne

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=130970)

  3.Determinanty powodzenia strategii wprowadzania na rynek nowego produktu kosmetycznego

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL:D2, M1, M2, M3, O3

  Słowa kluczowe: Produkt, Rozwój i Zarządzanie Produktem; Marketing; Proces Innowacji Produktu; Badania i Rozwój;

  Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Elżbieta Rychłowska-Musiał

  Instytut: Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  Katedra: Katedra Matematyki Stosowanej

  Pokój: 421 C

  Adres e-mail: elzbieta.musial@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Rychlowska-Musial

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=x3liJ74AAAAJ&view_op=list_works&

  sortby=pubdate

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang

  =pl&cid=1735167

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Ekonomia matematyczna

  Kody JEL wraz z nazwami: G13 (Contingent Pricing • Futures Pricing), D81 (Criteria for Decision-Making under Risk and

  Uncertainty), C78 (Bargaining Theory • Matching Theory)

  Słowa kluczowe: opcje realne ; gry opcyjne ; wycena projektów inwestycyjnych ; strategie przedsiębiorstwa

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Rychłowska-Musiał Elżbieta: Opcje realne na rynku konkurencyjnym – gry opcyjne, w: Ekonomista, nr 4, 2017, ss. 400-

  414

  2. Rychłowska-Musiał Elżbieta: Value Creation in a Firm Through Coopetition: Real Options Games Approach, w:

  Contemporary Trends and Challenges in Finance. Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in

  Finance / Jajuga Krzysztof, Orlowski Lucjan T., Staehr Karsten ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics,

  2017, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-54884-5, ss. 285-295, DOI:10.1007/978-3-319-54885-2_26

  3. Rychłowska-Musiał Elżbieta: Real Options Games Between Asymmetric Firms on a Competitive Market, w: Advances

  in Panel Data Analysis in Applied Economic Research : 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE) /

  Tsounis Nicholas, Vlachvei Aspasia ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, Springer International

  Publishing, ISBN 978-3-319-70054-0, ss. 299-310, DOI:10.1007/978-3-319-70055-7_23

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: G13, D81, C78

  Słowa kluczowe: opcje realne; gry opcyjne; wycena projektów inwestycyjnych; strategie przedsiębiorstwa

  Preferowany język dysertacji: język polski

 • dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP

  Instytut: Instytut Ekonomiczno-Społeczny
  Katedra: Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
  Pokój: 321 B

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: ekonomia i biznes, public relations
  Kody JEL wraz z nazwami: D8, D83 (Information, Knowledge, and Uncertainty / Search • Learning • Information and Knowledge • Communication • Belief • Unawareness), D9, D91 (Micro-Based Behavioral Economics / Role and Efects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making), E7, E71 (Macro-Based Behavioral Economics / Role and Efects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on the Macro Economy), G4, G41 (Behavioral Finance / Role and Efects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making in Financial Markets), H12, L1, L8, L86, L15 (Crisis Management, Industry Studies: Services, Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance included Information and Internet Services Information and Product Quality)
  Słowa kluczowe: information ; communication ; crisis management ; crisis ; internet


  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)
  1. Rydzak Waldemar, Crisis public relations in transition countries, in: Ukrainian-polish cooperation in the context of globalization, Economics & Sociology ; no. 1, 2008. s. 21-25
  2. Modes of Wildland Firefighting through Educational Campaign in Transition Countries in Europe: Case Study of Poland / Rydzak Waldemar, Trębecki Jacek. – Journal of Forestry 2009 nr 8 – Bethesda : Society of American Foresters. s. 419-424
  3. Improvised or Planned Communication? Identifying the determinants of positive effects in crisis situations / Rydzak Waldemar. – Journal of International Studies 2010 no 1, s. 103-108


  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Rola działań informacyjnych w gospodarce senioralnej
  2. Media społecznościowe i ich wpływ na proces zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
  3. Wpływ digitalizacji na zmiany na rynku muzycznym w latach 1999-2019


  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: D8 i 9 oraz pokrewne, E7 i pokrewne, G4 i pokrewne, L1 i L8 oraz pokrewne, H12
  Słowa kluczowe: information ; reputation; trust; crisis; behavioral economics
  Preferowany język dysertacji: polski, angielski
 • dr hab. Maja Sajdak, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Maja Sajdak
  Instytut: Zarządzania
  Katedra: Katedra Zarządzania Strategicznego
  Pokój: Skrzydło Budynku Głównego p.327
  Adres e-mail: maja.sajdak@ue.poznan.pl
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Maja_Sajdak
  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=pBSMHPgAAAAJ&hl=pl
  UEP link: https://ue.poznan.pl/pl/dr-maja-sajdak,a17335.html

   


  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: L21 (Business Objectives of the Firm), L22 (Firm Organization and Market Structure), L25 (Firm Performance: Size, Diversification, and Scope), L26 (Entrepreneurship), L29 (Firm Objectives, Organization, and Behavior: Other)

  Słowa kluczowe: strategia ; adaptacja ; wyniki  ; przedsiębiorczość ; cele

   

  Trzy wybrane publikacje

  1. Sajdak Maja: Zwinność strategiczna przedsiębiorstw, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 978-83-7417-998-0, 240 s.

  2. Sajdak Maja: Enterprises’ Sensitivity to the Environment from the Perspective of Competitive Advantage – Research Results, w: Problemy Zarządzania, vol. 17, nr 2 (82), 2019, ss. 252-269, DOI:10.7172/1644-9584.82.14

  3. Malewska Kamila, Sajdak Maja: Profil przedsiębiorcy w procesie rozpoznawania i generowania okazji, w: Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / Bratnicka-Myśliwiec Katarzyna, Dyląg Anna, Gabryś Bartłomiej J. (red.), 2018, ISBN 978-83-233-4468-1, ss. 23-36

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów 

  1. Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa indukowanej kryzysem branży (LINK)

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: L21, L22, L25, L26, L29

  Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne ; zwinność przedsiębiorstw; wybory strategiczne; konkurencyjność; zarządzanie kryzysowe

  Preferowany język dysertacji:  polski

 • dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Urszula Samotyja

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości

  Katedra: Katedra Towaroznawstwa Żywności

  Pokój: 130 A

  Adres e-mail: urszula.samotyja@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Urszula_Samotyja

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=M1uPsOUAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPbe5698c1fe18443bb27ec1be23384

  eb4&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o jakości; technologia żywności

  Kody JEL wraz z nazwami: L15 (Information and Product Quality, Standardization and Compatibility), L66 (Food,

  Beverages, Cosmetics, Tobacco, Wine and Spirits), Q01 ( Sustainable Development), P46 ( Consumer Economics • Health

  • Education and Training • Welfare, Income, Wealth, and Poverty ), L23 (Organization of Production)

  Słowa kluczowe: kształtowanie jakości żywności ; jakość żywności ; trwałość żywności ; konsument ; jakość życia

   


   

  Wybrane publikacje

  1. SAMOTYJA, U. 2019. Potato Peel as a Sustainable Resource of Natural Antioxidants for the Food Industry. Potato

  Research, 1–17.

  2. SAMOTYJA, U. 2017. Drzewo decyzyjne – narzędzie wspomagające proces decyzyjny. Znakowanie żywności. Przemysł

  Spożywczy 2, 46–48.

  3. SAMOTYJA, U. 2015. Influence of shelf life labelling on the sensory acceptability of potato snacks. British Food Journal

  117, 1, 222–233.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Stabilność oksydacyjna frakcji tłuszczowej wytłoku z orzecha włoskiego w kontekście jego wykorzystania w przemyśle

  spożywczym

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: L66, Food, Beverages, Cosmetics, Tobacco, Wine and Spirits, L15, Information and Product Quality,

  Standardization and Compatibility, Q01 Sustainable Development

  Słowa kluczowe: jakość żywności; trwałość żywności; postrzeganie zmian jakości żywności podczas przechowywania;

  konsumenckie kryteria oceny jakości żywności; trwałość lipidów żywności

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Beata Skowron-Mielnik

  Instytut: Zarządzania

  Katedra: Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

  Pokój: 1116 Altum

  Adres e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Skowron-Mielnik

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=EFV-go8AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Beata&r=publication&t=simple

  &lang=pl&cid=1600178

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie zasobami ludzkimi

  Kody JEL wraz z nazwami: M12 (Personnel Management • Executives; Executive Compensation), M51 (Firm

  Employment Decisions • Promotions), M54 (Labor Management), O15 (Human Resources • Human Development •

  Income Distribution • Migration), M14 (Corporate Culture • Diversity • Social Responsibility)

  Słowa kluczowe: elastyczność pracowników ; kompetencje pracowników ; różnorodność kadrowa ; efektywność pracy ;

  funkcja personalna

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer

  brandingu;

  2. Formy zatrudnienia: analiza elastyczności pracowników

  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych;

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. M. Kampioni-Zawadka, Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy, (link)

  2. J. Dąbrowski, Zarządzanie talentami w procesie pozyskiwania i utrzymywania pracowników centrów usług

  wspólnych, (link)

  3. I. Biernat-Stawecka, Uwarunkowania i wykorzystanie audytu personalnego w sektorze małych i średnich

  przedsiębiorstw

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M12, M51, M54, O15, M14

  Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi; różnorodność kadrowa; elastyczność pracy; kompetencje

  pracowników; efektywność pracy

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. Agnieszka Skuza

  Imię i nazwisko: Agnieszka Skuza

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości

  Katedra: Katedra Marketingu Produktu

  Pokój: 420

  Adres e-mail: agnieszka.skuza@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Skuza

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=JG_Qrn0AAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple

  &lang=en&cid=1517805

   


   

   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Kody JEL wraz z nazwami: 1. M12 (Personnel Management), M51 (Firm Employment Decisions), M53 (Training), M54

  (Labor Management), M50 (Personnel Economics – General)

  Słowa kluczowe: 1. zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management); 2. zarządzanie talentami (talent

  management) ; 3. rozwój talentów (talent development); 4. strategic human resource management (strategiczne

  zarządzanie zasobami ludzkimi); 5. international human resource management (międzynarodowe zarządzanie zasobami

  ludzkimi)

   


   

   

  Wybrane publikacje

  1. Skuza, A., Scullion, H., McDonnell, A., 2013, An analysis of the talent management challenges in a post-communist

  country: the case of Poland, The International Journal of Human Resource Management, 3, s. 453470.

  2. Skuza, A., Woldu, H., 2012, Individual, Organizational, and Managerial Predictors of Organizational Innovation: The

  Case of Poland, Journal of Transnational Management, 1, s. 420.

  3. Skuza, A., McDonnell, A., Scullion, H., 2019, Macro talent management in Poland: The role of talent and the

  challenges ahead w: Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, David G. Collings (red.), Macro Talent Management

  in Emerging and Emergent Markets. A Global Perspective, Routledge, London, s. 4663.

   


   

   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: 1. M12 (Personnel Management), M51 (Firm Employment Decisions), M53 (Training), M54 (Labor

  Management), M50 (Personnel Economics – General)

  Słowa kluczowe: 1. zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management); 2. zarządzanie talentami (talent

  management) ; 3. rozwój talentów (talent development); 4. strategic human resource management (strategiczne

  zarządzanie zasobami ludzkimi); 5. international human resource management (międzynarodowe zarządzanie zasobami

  ludzkimi)

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Katarzyna Smędzik-Ambroży, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Katarzyna Smędzik-Ambroży

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

  Pokój: 1021 (Altum)

  Adres e-mail: Katarzyna.Smedzik-Ambrozy@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Smedzik-Ambrozy

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=Hx4uzUQAAAAJ&hl=pl

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia rolna

  Kody JEL wraz z nazwami: E01 (Measurement and Data on National Income and Product Accounts and Wealth •

  Environmental Accounts), E02 ( Institutions and the Macroeconomy), D24 (Production • Cost • Capital • Capital, Total

  Factor, and Multifactor Productivity • Capacity), D22 (Firm Behavior: Empirical Analysis), D57 (Input–Output Tables and

  Analysis)

  Słowa kluczowe: ekonomia stosowana ; rozwój zrównoważony ; efektywność i dochody ; zróżnicowanie ekonomiczne ;

  ekonomia rolna

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Smędzik-Ambroży, K., 2018, Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, wyd.

  pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.

  2. Smędzik-Ambroży, K., 2011, Efektywność ekonomiczna i zrównoważenie środowiskowe gospodarstw indywidualnych

  z obszaru intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce według typów., Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, s. 83-91

  3. Smędzik-Ambroży, K., Czyżewski, A., 2014, Input-output model in assessment of effectiveness of agricultural sector –

  theoretical prerequisites and practical implications., Economic Science for Rural Development, 34, s. 145-153.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Konkurencyjności polskiego rolnictwa na tle regionów UE w latach 2004-2017

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: E01, E02, D24, D22, D57

  Słowa kluczowe: rozwój i wzrost gospodarczy; efektywność i dochodowość; zróżnicowanie ekonomiczno-społeczne;

  ekoomia rolna i analizy sektorowe; integracja

  Preferowany język dysertacji: polski, niemiecki

 • dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Magdalena Stefańska

  Instytut: Instytut Marketingu

  Katedra: Katedra Strategii Marketingowych

  Pokój: 722 Collegium Altum

  Adres e-mail: Magdalena.Stefanska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Stefanska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=parwv78AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP87d7bc5ceb2a4c609d7e5cc6

  20cfa55a&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: M14 (Społeczna Odpowiedzialność), M31 (Marketing), M12 (Zarządzanie pracownikami), M37

  (Reklama)

  Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność ; zrównoważony rozwój ; zarządzanie ; komunikacja marketingowa ;

  relacje w organizacji

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Stefańska Magdalena: Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

  handlu detalicznego , 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 9788374178082, 327 s.

  2. Stefańska Magdalena, Bilińska-Reformat Katarzyna: Młodzi konsumenci w środowisku wirtualnym – znaczenie

  zmiennych demograficznych i psychograficznych w ocenie postaw użytkowników smartfonów, w: Handel Wewnętrzny,

  nr 6 (377), tom II, 2018, ss. 385-397

  3. Stefańska Magdalena: The relationship between the perception of the company and employee attitude in the context

  of CSR – the results of the empirical study, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 520,

  2018, ss. 136-149, DOI:10.15611/pn.2018.520.12

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Znaczenie relacji przełożony-podwładny dla zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych

  2. Znaczenie kapitału społecznego dla kształtowania wizerunku wewnętrznego organizacji – moderująca rola

  komunikacji

  3. Relacje z kluczowymi klientami

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: społeczna odpowiedzialność organizacji, komunikacja marketingowa, zarządzanie relacjami

  Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność organizacji; zarządzanie; relacje wewnątrz organizacji; zrównoważony

  rozwój; zachowania konsumentów

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • prof. dr hab. Beata Stępień

  Imię i nazwisko: Beata Stępień

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Pokój: 1413a Altum

  Adres e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Stepien

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=XDOkcXcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP0e9a58d7f41e4c65b54d1219f5b59d3

  d&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse; biznes międzynarodowy

  Kody JEL wraz z nazwami: F23 (Multinational Firms; International Business), M21 (Business Economics), D11,12

  (Consumer Economics), F52 (52 National Security; Economic Nationalism), F51 ( International Conflicts; Negotiations;

  Sanctions)

  Słowa kluczowe: biznes międzynarodowy ; teoria zachowania konsumenta ; tworzenie wartości dla klienta ; biznes

  luksusu ; instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej działalności gospodarczej

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Stępień, B., Pospieszna, P., Skrzypczyńska, J., 2016, Challenges in evaluating impact of sanctions – political vs economic

  perspective, Przegląd Politologiczny, 4, s. 155-168.

  2. Stępień, B., 2017, In Search of Apprehending Customers’ Value Perception, International Journal of Management and

  Economics, 53 (1), s. 99-117.

  3. Stępień, B., Pinto Lima, A., Sagbansua, L., Hinner, M., 2016, Comparing consumers’ value perception of luxury goods: Is

  national culture a sufficient explanatory factor?, Economics and Business Review, 2 (2), s. 74-93.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Czynniki różnicujące pozycję i relacje przedsiębiorstw w branży lotniczej w Polsce

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=459039&from=publication)

  2. Wpływ potencjału kooperencyjnego na rozwój przedsiębiorstw

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=464151&from=publication)

  3. Składniki wartości determinujące zakup i użytkowanie gier komputerowych

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F21, M21, D11, D12, F52

  Słowa kluczowe: wartość dla klienta; strategie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej; biznes luksusu;

  instytucjonalne uwarunkowania działalności międzynarodowej; ekonomiczny nacjonalizm

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Sebastian Stępień, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Sebastian Stępień

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

  Pokój: 1020/1021

  Adres e-mail: sebastian.stepien@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Stepien

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=wUWBQoUAAAAJ&hl=pl&oi=ao

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: makroekonomia, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia rolna

  Kody JEL wraz z nazwami: E0 (Macroeconomics: General), E3 (Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations, and

  Cycles), E6 (Macroeconomics: Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finances, and General Outlook),

  Q1 (Agriculture), Q5 (Environmental Economics)

  Słowa kluczowe: wahania cykliczne ; polityka rolna ; rozwój zrównoważony ; funkcjonowanie rynków rolnych ;

  zarządzanie ryzykiem

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Stępień S., Czyżewski A., Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej, w:

  Ekonomista, nr 6, 2017, ss. 675-697.

  2. Stępień S., Guth M., Smędzik-Ambroży K., Rola wspólnej polityki rolnej w kreowaniu dochodów gospodarstw rolnych

  w Unii Europejskiej w kontekście zrównoważenia ekonomiczno-społecznego, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej

  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 18, nr 3, 2018, ss. 295-305.

  3. Stępień S., Czyżewski A., Discovering economics in the EU’s common agricultural policy. Recommendations for the

  new period 2021–2026, w: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference „Economic Sciences for

  Agribusiness and Rural Economy” No 1, 7–8 June 2018, ss. 154-161

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ugrupowaniach integracyjnych na przykładzie ASEAN

  2. Budowanie relacji w ramach transakcji B2B w przemyśle spożywczym w Polsce

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: E3, E6, Q1, Q12, Q5

  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony; polityka rolna; małe gospodarstwa rolne; powiązania rynkowe; zarządzanie

  ryzykiem

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Katarzyna Szarzec

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

  Pokój: 1015 Altum

  Adres e-mail: katarzyna.szarzec@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Szarzec

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=CQE–boAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP4b52cae3ebcb43d49824493330a050

  2f/Katarzyna+Szarzec?affil=WE&tab=&lang=en&cid=166343

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia

  Kody JEL wraz z nazwami: E (Macroeconomics and Monetary Economics ), P (Economic systems), B (History of Economic

  Thought, Methodology, and Heterodox Approaches )

  Słowa kluczowe: makroekonomia ; systemy gospodarcze ; ekonomia polityczna ; państwo w gospodarce ; historia myśli

  ekonomicznej

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Szarzec Katarzyna, Nowara Wanda: The economic performance of state-owned enterprises in Central and Eastern

  Europe, in: Post-Communist Economies, vol. 29, no. 3, 2017, pp. 375-391, DOI:10.1080/14631377.2017.1316546

  2. Szarzec Katarzyna, Nowara Wanda, Żurek Mirosława: Forma własności a wyniki ekonomiczne największych

  przedsiębiorstw krajów Europy Środkowo-Wschodniej, in: Gospodarka Narodowa, no. 3, 2017, pp. 89-114

  3. Szarzec Katarzyna, Piątek Dawid, Pilc Michał: Economic freedom, democracy and economic growth: a causal

  investigation in transition countries, in: Post-Communist Economies, vol. 25, no. 3, 2013, pp. 267-288,

  DOI:10.1080/14631377.2013.813137

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Bartosz Totleben, Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa (Economic and political

  determinants of state failure) (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=435536&from=publication)

  2. Stanisław Rzepka, Ewolucja koncepcji człowieka gospodarującego w pracach Ludwiga von Misesa

  3. Piotr Matuszak, State ownership and economic growth

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: P, B, E

  Słowa kluczowe: rola państwa w gospodarce; ekonomia polityczna; warianty kapitalizmu; własność w gospodarce;

  makroekonomia

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • prof. dr hab. Maciej Szymczak

  Imię i nazwisko: Maciej Szymczak

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw

  Pokój: 1725

  Adres e-mail: maciej.szymczak@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Szymczak

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=18bYbN0AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&ci

  d=1565388

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

  Kody JEL wraz z nazwami: M16 (International Business Administration), M19 (Business Administration – other), M39

  (Marketing and Advertising – other), R41 (Transportation: Demand, Supply, and Congestion, Travel Time, Safety and

  Accidents, Transportation Noise), R49 (Transportation Economics – other)

  Słowa kluczowe: logistyka ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; logistyka miejska ; ICT w logistyce ; transport

   


   

  Wybrane publikacje

  1. SZYMCZAK, M., RYCIUK, U., LEOŃCZUK, D., PIOTROWICZ, W., WITKOWSKI, K., NAZARKO, J., JAKUSZEWICZ, J., 2018, Key Factors for

  Information Integration in the Supply Chain – Measurement, Technology and Information Characteristics, Journal of

  Business Economics and Management, vol. 19, iss. 5, ss. 759-776.

  2. BARANIECKA, A., JAJKO-SIWEK, A., SZUSTER, M., SZYMCZAK, M, WIETESKA, G., 2017, Relativism in the approach to managing

  supply chain maturity, Procedia Engineering, vol. 182, ss. 50-57.

  3. SZYMCZAK, M., 2016, Ku koncepcji abonamentu mobilności?, Studia Miejskie, tom 23, ss. 29-40.

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Zarządzanie przepływem partii produktowych w rurociągach transgranicznych

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=325206&from=publication)

  2. Metodyka integracji technologii semantycznych wspomagająca realizację procesów traceability

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=430096&from=publication)

  3. Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast

  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=122963)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M16, M19, M39, R41, R49

  Słowa kluczowe: logistyka; zarządzanie łańcuchem dostaw; logistyka miejska; ICT w logistyce; transport

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab Piotr Trąpczyński, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Piotr Trąpczyński

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Konkurencyjności Międzynarodowej

  Pokój: 614 Altum

  Adres e-mail: piotr.trapczynski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Trpczynski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=kkBvaKgAAAAJ&hl=pl

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: biznes międzynarodowy

  Kody JEL wraz z nazwami: F23 (Multinational Firms • International Business), F61 (Microeconomic Impacts), G34

  (Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance), L25 (Firm Performance: Size, Diversification, and

  Scope), M16 (International Business Administration)

  Słowa kluczowe: zagraniczna ekspansja ; internacjonalizacja przedsiębiorstw ; modele biznesowe ; adaptacja strategii ;

  wyniki ekonomiczne

  Wybrane publikacje

  1. Trąpczyński, P., Banalieva, E., 2016, Institutional Distance, Experience, and Foreign Affiliate Performance, Journal of

  World Business, 51(5): 826-842

  2. Trąpczyński, P., Gorynia, M., 2017, A Double-Edged Sword? The Moderating Effect of Control on Firm Capabilities and

  Institutional Distance in Explaining Foreign Affiliate Performance, International Business Review, 26(4): 697-709

  3. Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P. & Wolniak, R. (2019). Friend or Foe? On the role of institutional reforms in the

  investment development path of Central and East European economies. International Business Review, (3), 575-587

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Determinanty podejmowania decyzji o wprowadzeniu produktów farmaceutycznych na zagraniczne rynki –

  perspektywa porfelowa (opiekun)

  2. Modele biznesu a wczesne umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i jego wyniki (opiekun)

  3. Uwarunkowania sukcesu przejęć start-up’ów (jako promotor pomocniczy)

  (http://www.wbc.poznan.pl/publication/510890)

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: F23, F61, G34, L25, M16

  Słowa kluczowe: zagraniczna ekspansja; internacjonalizacja przedsiębiorstw; modele biznesowe; adaptacja strategii;

  wyniki ekonomiczne

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Radosław Trojanek, prof. UEP

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Mikroekonomii

  Pokój: 915

  Adres e-mail: r.trojanek@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Radoslaw_Trojanek

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=4YzfemUAAAAJ&hl=pl&oi=ao

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP6cf89d4368564e438bb48ca9d9af99e1&affil=&

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: mikroekonomia

  Kody JEL wraz z nazwami: C55 (large data sets: modeling and analysis), R21 (housing demand), R31 (housing supply and market), D46 (value theory), E27 (forecasting and simulation: models and applications)

  Słowa kluczowe: indeksy cen nieruchomości ; wycena nieruchomości ; cykle na rynku nieruchomości ; ujawnione preferencje na rynku nieruchomości ; data mining

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Trojanek, R., & Gluszak, M. (2018). Spatial and time effect of subway on property prices. Journal of Housing and the Built Environment33(2), 359–384. https://doi.org/10.1007/s10901-017-9569-y

  2. Trojanek, R., Gluszak, M., & Tanas, J. (2018). The Effect of Urban Green Spaces on House Prices in Warsaw. International Journal of Strategic Property Management22(5), 358–371. https://doi.org/10.3846/ijspm.2018.5220

  3. Trojanek, R., & Huderek-Glapska, S. (2018). Measuring the noise cost of aviation – The association between the Limited Use Area around Warsaw Chopin Airport and property values. Journal of Air Transport Management67. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.12.002


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: C55, R21, R31, D46, E27

  Słowa kluczowe: indeksy cen nieruchomości; wycena nieruchomości; cykle na rynku nieruchomości; ujawnione preferencja na rynku nieruchomości; data mining

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Zarządzania Międzynarodowego

  Pokój: 1420

  Adres e-mail: rafal.sliwinski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Rafal_Sliwinski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=S3YPQf8AAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=rafa%C5%82&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=591407

   


   

  Obszar zainteresowań

  Kody JEL wraz z nazwami: F1 Trade F2 International Factor Movements and International Business (F2 International Factor Movements and International Business), F4 Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance (F6 Economic Impacts of Globalization), M1 Business Administration (O3 Innovation; Research and Development; Technological Change; Intellectual Property Rights), D4 Market Structure, Pricing, and Design (D2 Production and Organizations), L1 Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance (L2 Firm Objectives, Organization, and Behavior)

  Słowa kluczowe: Zarządzanie Strategiczne ; Międzynarodowa Konkurencyjność Przedsiębiorstw ; Megatrendy ; Modele Biznesu ; Globalne technologie

   


   

  Trzy wybrane publikacje 

  1. Grzegorczyk Tomasz, Śliwiński Rafał, Kaczmarek Joanna: Attractiveness of augmented reality to consumers, w: Technology Analysis & Strategic Management, 2019, ss. 1-14, DOI:10.1080/09537325.2019.1603368

  2. Śliwińska Magdalena, Śliwiński Rafał: International Development of German Enterprises on the example of the Wielkopolska Region, w: Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 5, nr 2, 2017, ss. 211-226, DOI:10.15678/EBER.2017.050212

  3. Śliwiński Rafał, Śliwińska Magdalena: Growth and internationalization of fast growing firms, w: Journal for East European Management Studies, vol. 21, nr 2, 2016, ss. 231-253, DOI:10.1688/JEEMS-2016-Sliwinski


   

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Determinanty akceptacji produktów autonomicznych przez konsumentów

  2. Rola mediów społecznościowych w procesie budowy marki lidera

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: JELF International Economics, M1 Business Administration, M2 Business Economics,

  Słowa kluczowe: Globalne technologie i trendy rynkowe; Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw; Zarządzanie strategiczne; Wpływ megatrendów na przedsiębiorstwo i/lub gospodarkę; Nowoczesne modele biznesu

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Justyna Światowiec-Szczepańska

  Instytut: Zarządzania

  Katedra: Logistyki i transportu

  Pokój: 1523 Altum

  Adres e-mail: Justyna.swiatowiec-szczepanska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Swiatowiec-Szczepanska

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=gWK5czYAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl

  &cid=1521041

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: zarządzanie strategiczne, marketing, logistyka

  Kody JEL wraz z nazwami: L1 (Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance ), L2 (Firm Objectives,

  Organization, and Behavior), D8 (Information, Knowledge, and Uncertainty ), D2 (Production and Organizations ), C18

  (Methodological Issues: General)

  Słowa kluczowe: strategie przedsiębiorstw ; kooperacja i koopetycja ; przewaga konkurencyjna ; sieci ; ryzyko

  menedżerskie

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Golgeci, I., Światowiec-Szczepańska, J., Raczkowski, K., 2017, How does cultural intelligence influence the

  relationships between potential and realised absorptive capacity and innovativeness? Evidence from Poland,

  Technology Analysis & Strategic Management, 29 (8), s. 857-871.

  2. Światowiec-Szczepańska, J., Szczepański, R., 2012, Risk management system in business relationships—Polish case

  studies, Industrial Marketing Management, 5, s. 790–799. .

  3. Światowiec-Szczepańska, J., 2012, Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Ekonomista, 2, s.

  203-226.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Determinanty efektów sieciowych w zrzeszeniach gospodarczych w Polsce

  2. Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w spółkach publicznych

  3. Dojrzałość zarządzania ryzykiem w sektorze spółdzielni finansowych w Polsce

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: L14 Transactional Relationships • Contracts and Reputation • Networks , L25 Firm Performance: Size,

  Diversification, and Scope, D85 Network Formation and Analysis: Theory , D81 Criteria for Decision-Making under Risk

  and Uncertainty , D23 Organizational Behavior • Transaction Costs • Property Rights

  Słowa kluczowe: współpraca przedsiębiorstw; sieci; ryzyko; strategia rozwoju; dywersyfikacja

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Sławomir Zapłata, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Sławomir Zapłata

  Instytut: Nauk o Jakości

  Katedra: Znormalizowanych Systemów Zarządzania

  Pokój: 1719 Collegium Altum

  Adres e-mail: slawomir.zaplata@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Zaplata

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=ZgehZewAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP1d9803bd3ac442ddacd81f99ce

  76793c&affil=&lang=pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: D20 (ogólne zagadnienia dotyczące organizacji pracy w aspekcie zarządzania jakością,

  zarządzanie ryzykiem jakości), L10 (problematyka strategii organizacji i efektów prowadzenia działalności przy

  uwzględnieniu projakościowego zarządzania), L15 (tematyka jakości produktów i procesów – ich powtarzalności,

  standaryzacji działań oraz oceny zgodności z wymaganiami jakościowymi oraz zarządzania ciągłością działania), L20

  (generalne kwestie definiowania i realizacji w organizacji celów jakościowych oraz systemowych rozwiązań organizacji

  pracy), M10 (administracja i organizacja projakościowego zarządzania w organizacji)

  Słowa kluczowe: zarządzanie jakością ; system zarządzania jakością ; jakość ; ryzyko ; zarządzanie ryzykiem w organizacji

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Zapłata Sławomir: Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji, 2018,

  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 9788374179607, 250 s.

  2. Zapłata Sławomir: Podejście oparte na ryzyku w projakościowym zarządzaniu organizacją, w: Systemy zarządzania w

  znormalizowanym świecie / Łańcucki Jerzy ( red. ), 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN

  978-83-7417-999-7, ss. 57-73

  3. Zapłata Sławomir: Risk based approach wiihin process approach – quality frame, w: Process Management in

  Companies / Matuszak-Flejszman Alina ( red. ), Process and Product Management, 2018, Poznań University of

  Economics and Business, ISBN 978-83-948206-4-0, ss. 93-127

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej mgr inż. Anny Michalskiej pt. „Znaczenie certyfikacji dobrowolnej dóbr

  trwałego użytku dla sieci handlowych w Polsce

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D20, L10, L15, L20, M10

  Słowa kluczowe: zarządzanie jakością; system zarządzania jakością; jakość; ryzyko; zarządzanie ryzykiem w organizacji

  Preferowany język dysertacji: język polski

 • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

  Instytut: Instytut Finansów

  Katedra: Katedra Pieniądza i Bankowości

  Pokój: 1225 Altum

  Adres e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Waliszewski

  GScholar link: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&q=Krzysztof+Waliszewski&btnG=&lr=lang_pl

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse

  Kody JEL wraz z nazwami: D14 (Household Saving; Personal Finance), D31 (Personal Income, Wealth, and Their Distributions), D15 (Intertemporal Household Choice; Life Cycle Models and Saving), D18 (Consumer Protection), G18 (General Financial Markets: Government Policy and Regulation)

  Słowa kluczowe: pośrednictwo finansowe ; doradztwo finansowe ; unia bankowa i unia rynków kapitałowych ; ochrona konsumenta na rynku finansowym ; bankowość spółdzielcza


   

  Wybrane publikacje

  1. Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej, Bezpieczny Bank, 1/2016

  2. Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym, Nauki o finansach, 2/2015

  3. Personal financial planning in Poland against the background of international experience, Nauki o Finansach, 4/2014


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Efektywność techniczna banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim w latach 2005-2012 (link)

  2. Europejska unia bankowa: przyczyny, cele, instrumenty – założenia i realizacja

  3. Determinanty efektywności kosztowej i rentowności banków spółdzielczych w Systemie Ochrony Instytucjonalnej na przykładzie IPS SGB


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: D14, D18, M14, G21, G18

  Słowa kluczowe: pośrednictwo i doradztwo finansowe; unia bankowa i unia rynków kapitałowych; CSR w instytucjach finansowych; instytucje parabankowe; finanse osobiste

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab. inż. Daria Wieczorek, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Daria Wieczorek

  Instytut: Nauk o Jakości

  Katedra: Technologii i Analizy Instrumentalnej

  Pokój: 316

  Adres e-mail: daria.wieczorek@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Daria_Wieczorek

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=OYTvHF8AAAAJ

     Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: Q55 (Technological Innovation), L65 (Chemicals), L66 (Cosmetics), L65 (Drugs)

  Słowa kluczowe: jakość ; kosmetyki ; produkty chemii gospodarczej ; właściwości surfaktantów

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Wieczorek D., Gwiazdowska, D., Staszak, K., Chen, Y., Shen, T., 2016, Surface and Antimicrobial Activity of

  Sulfobetaines, Journal of Surfactants and Detergents, 19, s. 813–822

  2. Wieczorek D., Dobrowolski A., Staszak, K., Kwaśniewska D., Dybik P., Synthesis, surface and antimicrobial activity of

  piperidine based sulfobetaines, Journal of Surfactants and Detergents, 2017, 20, 151–158

  3. Zieba M., Wieczorek D., Klimaszewska E., Małysa A., Kwaśniewska D., Application of new synthesized zwitterionic

  surfactants as hair shampoo components, Journal of Dispersion Science and Technology, 2018, 1-8

   


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: Q55, L66, L65

  Słowa kluczowe: jakość kosmetyków; jakość produktów chemii gospodarczej; właściwości surfaktantów

  Preferowany język dysertacji: polski

 • dr hab inż. Patrycja Wojciechowska

  Instytut: Instytut Nauk o Jakości

  Katedra: Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

  Pokój: 053

  Adres e-mail: patrycja.wojciechowska@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Patrycja_Wojciechowska

  GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=dHxpPSgAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPbd46d300cd394345a9b1f87f0aa5d539&affil=&lang=pl


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kody JEL wraz z nazwami: O31 (Innovation and Invention: Processes and Incentives), Q01 (Sustainable development), Q55 (Technological Innovation), L65 (Chemicals, Rubber, Drugs, Biotechnology, Plastics)

  Słowa kluczowe: innovation ; sustainable packaging ; plastics ; biopolymers ; active packaging


   

  Wybrane publikacje

  1. Wojciechowska Patrycja, Tichoniuk Mariusz, Gwiazdowska Daniela [i in.]: Antimicrobial activity of organic–inorganic hybrid films based on gelatin and organomodified silicones, Advances in Polymer Technology, vol. 37, nr 8, 2018, ss. 2958-2970, DOI:10.1002/adv.21967

  2. Wojciechowska Patrycja, Pietras Przemysław, Maciejewski Hieronim: Synthesis, Characterization, and Thermal Properties of Organic-Inorganic Hybrids Based on Gelatin and Organomodified Silicones, Advances in Polymer Technology, vol. 33, nr S1, 2014, ss. 1-8, DOI:10.1002/adv.21459

  3. Wojciechowska Patrycja, Foltynowicz Zenon, Nowicki Marek: Cellulose acetate butyrate nanocomposites synthesized via sol-gel method, Polimery, vol. 58, nr 7/8, 2013, ss. 543-549, DOI:10.14314/polimery.2013.543

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe. Synteza, właściwości i zastosowania

  (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/12352)


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: O31, Q01, Q55, L65

  Słowa kluczowe: innovation; sustainable packaging; plastics; biopolymers; active packaging

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. Grzegorz Wojtkowiak

  Imię i nazwisko: Grzegorz Wojtkowiak
  Instytut: Zarządzania
  Katedra: Zarządzania Zasobami Przedsiebiorstwa
  Pokój: 1112 Altuum
  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: zarządzanie zasobami ludzkimi; zarządzanie zmianą
  Kody JEL wraz z nazwami: M12 (Personnel Management; Executives; Executive Compensation), M5 (Personnel Economics), D81 (Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty)
  Słowa kluczowe: restrukturyzacja ; controlling kadrowy; podejmowanie decyzji.


  Trzy wybrane publikacje 
  1. Wojtkowiak, G., & Skowron-Mielnik, B. (2018). Flexibility of employees in the restructuring of an enterprise. In International Scientific-Practical Conference. Possibilities for Business Development-Economic, Management and Social Dimension. Conference proceedings (Vol. 2, pp. 40–58). D.A.Tsenov Academy of Economics
  2. Wojtkowiak, G. (2021). Modern Downsizing. In Khosrow-Pour D.B.A., M. (Eds.), Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technology (pp. 1969-1982). IGI Global
  3. Wojtkowiak, G. (2016). Wzrost wydajności pracy jako przyczyna zmniejszania skali zatrudnienia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(1), 155-168


  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. (promotor pomocniczy) M. Kampioni-Zawadka, Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy (https://ue-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?session=155E2885608Q9.230157&profile=ks&source=%7E!buep&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001%7E!164346%7E!1&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Kampioni-Zawadka,+Monika.&index=AUTHOR&uindex=&aspect=basic_search&menu=search&ri=2)

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: M12, M5, D81,
  Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami lidzkimi; kontroling kadrowy; restrukturyzacja;
  Preferowany język dysertacji: polski, angielski
 • dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP

  Instytut: Ekonomii
  Katedra: Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
  Pokój: 1024
  Adres e-mail: Beata.wozniak-jechorek@ue.poznan.pl
  UEP link: link

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomia instytucjonalna, ekonomia pracy

  Kody JEL wraz z nazwami: E02 (Institutions and the Macroeconomy), E14 (Austrian, Evolutionary, Institutional), E24 (Employment, Unemployment, Wages, Intergenerational Income Distribution, Aggregate Human Capital, Aggregate Labor Productivity), K00 (Law & Economics), P16 (Political Economy)

  Słowa kluczowe: instytucje rynku pracy ; ekonomia instytucjonalna ; rynek pracy ; ekonomia polityczna ; regulacje rynku pracy


   

  Wybrane publikacje

   

  1. Morawska, S., Banasik, P., Woźniak-Jęchorek, B., 2019, The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs, Ekonomista, Nr 3, s. 321-342.
  2. Morawska, S., Prusak, B., Banasik, P., Woźniak-Jęchorek, B., 2019, Sanctions and their role in preventing the appropriation of creditor’s property rights in bankruptcy proceedings – the theory of property rights, Economics and Business Review, Vol. 5(19), No. 1, s. 93-113.
  3. Wallusch, J., Woźniak-Jęchorek, B., 2015, United in diversity – consequences for common Labour Market Policy in times of crisis, in. Fadda S., Tridico P. (eds.), The Economic Crisis in Social and Institutional Context: Theories, Policies and Exit Strategies, Routledge Taylor&Francis Group, London-New York, s. 178-199 (in English).

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Igrzyska olimpijskie w koncepcji teorii wyboru publicznego (Julia Jastrząbek, w trakcie przygotowania)


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: E02, E14, E24, K00, P16

  Słowa kluczowe: instytucje rynku pracy; regulacje rynku pracy; modele instytucjonalne; polityka rynku pracy; ekonomia globalna

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Agnieszka Ziomek

  Instytut: Ekonomii

  Katedra: Polityki Gospodarczej i Samorządowej

  Pokój: 119 B

  Adres e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/scientificcontributions/

  2119712197_Agnieszka_Ziomek?claimPup=true

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&hl=pl&pli=1&user=gu2GodIAAAAJ

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Agnieszka&r=publication&t=simple&lang

  =pl&cid=1506333

   


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: Polityka gospodarcza

  Kody JEL wraz z nazwami: E60 ( Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General

  Outlook: General ), J01 (Labor Economics: General), H70 (State and Local Government; Intergovernmental Relations:

  General), B50 (Current Heterodox Approaches), O00 (Economic Development, Innovation, Technological Change, and

  Growth)

  Słowa kluczowe: Gospodarka ; Rynek pracy ; Cyfryzacja ; Energia ; Samorząd

   


   

  Wybrane publikacje

  1. Ziomek, A. (2016). Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. Studia Oeconomica

  Posnaniensia4(9), 136–152. http://doi.org/10.18559/SOEP.2016.9.8

  2. Ziomek, A., & Wesołek, M. (2016). The Role of Environment and Restructuring Policy for Local Labour Markets –

  Analysis Based on Polish Peripheral Areas. Intercathedra, (32 (4)), 101–107.

  3. Ziomek, A. (2015). The impact of the production of energy from renewable sources on the state of local road in

  Poland. Intercathedra, (31 (2)), 123–130.

   


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Współczesne zarządzanie ryzykiem w kształtowaniu ładu korporacyjnego w organizacji

  2. Identyfikacja modyfikacji modeli biznesowych związanych z inwestycjami w moce wytwórcze w energetyce wiatrowej

  3. Polityka państwa w zakresie planowania i finansowania rozwoju liniowej infrastruktury transportowej

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: O00, J01, B50, H70, E60

  Słowa kluczowe: gospodarka; zatrudnienie; strategia; energia; cyfryzacja

  Preferowany język dysertacji: polski, angielski

 • dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UEP

  Imię i nazwisko: Wojciech Zmudziński
  Instytut: Instytut Nauk o Jakości
  Katedra: Katedra Towaroznawstwa Żywności
  Pokój: 09A
  Adres e-mail: Wojciech.zmudzinski@ue.poznan.pl
  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Zmudzinski
  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=IScUcxIAAAAJ
  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP195731a1f04449deb7a8072ceebcc
  9c9&affil=&lang=pl

  Obszar zainteresowań
  Subdyscyplina: nauki o jakości, technologia żywności
  Kody JEL wraz z nazwami: Q53 (Air Pollution, Water Pollution, Noise, Hazardous Waste, Solid Waste, Recycling), Q55
  (Technological Innovation), L66 (Food, Beverages, Cosmetics, Tobacco, Wine and Spirits), L15 (Information and Product
  Quality, Standardization and Compatibility)
  Słowa kluczowe: procesy fotokatalityczne ; wskaźniki tlenu ; ochrona środowiska ; bezpieczeństwo żywności ; nawyki
  żywieniowe


  Wybrane publikacje
  1. Bińczak O., Zmudziński W., The degree of aluminum extraction to tea infusions due to its interaction with citric acid,
  Towaroznawcze Problemy Jakości, 2018, 3, 68-75
  2. Zmudziński W., Doba K., Pawłowski T., Photocatalytic Decolourization of Chlorophyllins E141 (ii) on Irradiated TiO2,
  Polish Journal of Environmental Studies 26 (4), 1913-1919
  3. Pawłowski T., Zmudziński W., Wskaźniki obecności tlenu aktywowane promieniowaniem UV. Ocena możliwości
  zastosowania zieleni metylenowej i czerwieni metylowej, w: Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym /
  Lewandowicz Grażyna, Makowska Agnieszka ( red. ), 2016, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-
  833-9, ss. 112-120


  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Wskaźniki obecności tlenu dla opakowań żywności oparte na ditlenku tytanu
  2. Degradacja barwników w aspekcie ochrony jakości środowiska
  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
  Kody JEL: Q53 Air Pollution, Water Pollution, Noise, Hazardous Waste, Solid Waste, Recycling, Q55, Technological
  Innovation , L66, Food, Beverages, Cosmetics, Tobacco, Wine and Spirits , L15, Information and Product Quality,
  Standardization and Compatibility
  Słowa kluczowe: opakowania żywności; wskaźniki tlenu; ochrona środowiska; nawyki żywieniowe; fotokataliza
  Preferowany język dysertacji: język polski

 • dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

  Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

  Katedra: Turystyki/Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Pokój: 715a

  Adres e-mail: piotr.zmyslony@ue.poznan.pl

  Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Zmyslony

  GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=IOSqlfYAAAAJ&hl=pl

  UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP53bea70d90c74fbda8c25015a4548032&affil=&lang=en


   

  Obszar zainteresowań

  Subdyscyplina: ekonomika turystyki

  Kody JEL wraz z nazwami: Z32 (Tourism and Development), Z31 (Tourism Economics – Industry Studies), L83 (Industry Studies: Services – Sports, Gambling, Restaurants, Recreation, Tourism), D02 (Institutions: Design, Formation, Operations, and Impact), R58 (Regional Development Planning and Policy)

  Słowa kluczowe: destination governance ; destination management ; meetings industry ; city tourism ; tourism economics


   

  Wybrane publikacje

  1. Zmyślony Piotr: Identification of leadership in emerging tourist destinations, in: Tourism Review, vol. 69, no. 3, 2014, pp. 173-186

  2. Zmyślony Piotr: Internationalization of tourism management in Polish cities: Strategies, marketing and structures, in: European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, vol. 5, no. 3, 2014, pp. 69-89

  3. Idziak Wacław, Majewski Janusz, Zmyślony Piotr: Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland, in: Journal of Sustainable Tourism, vol. 23, no. 8-9, 2015, pp. 1341-1362


   

  Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

  1. Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta (http://www.wbc.poznan.pl/publication/512916)

  2. Determinanty zarządzania aliansami strategicznymi miast


   

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

  Kody JEL: Z32, Z31, L83, R58, D02

  Słowa kluczowe: destination governance; meetings industry; tourism economics; city tourism; tourism management

  Preferowany język dysertacji: angielski, polski

 • dr hab. Beata Zyznarska-Dworczak, prof. UEP

  Instytut: Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami

  Katedra: Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej
  Pokój: 118C

  Obszar zainteresowań 

  Subdyscyplina: ekonomia i finanse/ rachunkowość
  Kody JEL wraz z nazwami: M41 (Accounting), M42 (Auditing), Q56 (Sustainability, Enviromental Accounts and Accounting
  Słowa kluczowe: rachunkowość; rachunkowość rozwoju zrównoważonego; sprawozdawczość finansowa; sprawozdawczość niefinansowa; audyt finansowy

  Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)
  1. Zyznarska-Dworczak, B. (2020). Sustainability Accounting—Cognitive and Conceptual Approach. Sustainability, 12(23), 9936.
  2. Zyznarska-Dworczak, B. (2019). Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, 2019, ISBN 978-83-66199-91-0
  3. Zyznarska-Dworczak, B. (2015). Sustainable management accounting in the light of legitimacy theory. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (82), 181-190.

  Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
  1. Informacje środowiskowe ujawniane w raportach przedsiębiorstw wydobywczych – promotor pomocniczy (https://bip.ue.poznan.pl/248/mgr-anna-korecka.html)

  Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich 
  Kody JEL: M41, M42, Q56,
  Słowa kluczowe: rachunkowość; sprawozdawczość finansowa; rewizja finansowa; rachunkowość zrównoważona; atestacja danych niefinansowych
  Preferowany język dysertacji: język polski, język angielski

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.