Do Szkoły mogli zostać przyjęci studenci wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia UEP, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, a także studenci wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia. Aby zostać przyjętym do Szkoły student musiał przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy  na adres sll@ue.poznan.pl do dnia 22 kwietnia 2024 roku. W drugiej edycji SLL UEP do programu przyjętych zostało 29 studentów.

Uczestnicy, którzy zostali przyjęci do II edycji programu SLL UEP:

93751@

88721@

84917@

83437@

73179@

83585@

85955@

83809@

88488@

89039@

89253@

87838@

93705@

83375@

92748@

82531@

89187@

75280@

89127@

89478@

88008@

87979@

91104@

93779@

70979@

85797@

83541@

84890@

82529@