Do Szkoły mogą zostać przyjęci studenci wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia UEP, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, a także studenci wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia. Aby zostać przyjętym do Szkoły student musi przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) na adres sll@ue.poznan.pl do dnia 28 lutego 2023 roku. W pierwszej edycji SLL UEP do programu przyjętych zostanie 30 studentów.