Liderzy dla studentów

Projekt „Liderzy dla studentów” ma wspierać wypracowane i pielęgnowane przez lata kontakty z absolwentami UEP. Ideą Projektu jest zbudowanie grupy absolwentów, praktyków i ekspertów, którzy skłonni są wziąć udział w zajęciach prowadzonych na Uczelni.

Interesujące poglądy? Cenne doświadczenia? Ciekawostki branżowe? Wskazówki w planowaniu ścieżki kariery zawodowej? Pomocne rady przekazują praktycy biznesu – absolwenci UEP, uczestnicy projektu Liderzy dla studentów.

    Mateusz Grabowski - Karty Grabowskiego

    Mateusz Grabowski, właściciel firmy Karty Grabowskiego, przedstawia kilka praktycznych porad dla przyszłych przedsiębiorców. Jako absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dzieli się swoim zawodowym doświadczeniem ze studentami zachęcając do nawiązywania relacji z przedstawicielami biznesu.

    Strona Karty Grabowskiego

    Mariusz Szeib - Texet Poland Sp. z o.o.

    Mariusz Szeib, Prezes firmy Texet Poland Sp. z o.o., przekazuje cenne wskazówki, które mogą być pomocne w osiągnięciu osobistego i zawodowego sukcesu.

Zostań jednym z liderów!

Kontakt z absolwentami chętnymi do udziału w zajęciach nawiązywany jest głównie poprzez dotychczas wypracowane kontakty osobiste nauczycieli akademickich. Przyjęcie przez absolwentów zaproszenia oznacza ich zgłoszenie do programu. Na podstawie zgłoszeń tworzona jest baza absolwentów, którzy chętni są do udziału w zajęciach wraz z informacją o reprezentowanych kompetencjach – obszarach tematycznych, w ramach których mogą się wypowiadać

Strategia biznesu; zarządzanie strategiczne; zarządzanie sportem; zarządzanie klubem piłkarskim; social media; public relations; zarządzanie sobą; CSR; organizacja przedsięwzięć charytatywnych; HRM; rekrutacje; budowa kariery; logistyka; zarządzanie łańcuchem dostaw; transport; logistyka; dystrybucja; samorządy; polityka; finanse; systemy płatnicze; gospodarka elektroniczna; marketing; leadership; media relations; wsparcie kultury; edukacja; reforma edukacji; ubezpieczenia; ubezpieczenia gospodarcze; ubezpieczenia korporacyjne; captive; ubezpieczenia kredytu; finanse ubezpieczeń; ubezpieczenia osobowe; przestępczość ubezpieczeniowa; windykacja; restrukturyzacja.

Programy nauczania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu cechują przygotowanie ogólnoakademickie oraz orientacja praktyczna. Takie podejście jest spójne z koncepcją kształcenia specjalistów zdolnych do sprostania wymogom wyzwań współczesnego biznesu, potrzebnych gospodarce opartej na wiedzy i wysokiej konkurencyjności. Jednocześnie zapewnia ono, że mimo dynamicznego rozwoju technologii oraz metod pracy, ogólna wiedza pozwala naszym absolwentom na szybkie przystosowanie się do nowych warunków funkcjonowania w środowisku biznesowym i gospodarczym. Takie podejście do kształtowania oferty dydaktycznej pomaga studentom i absolwentom w efektywnej realizacji obowiązków zawodowych, budowaniu kariery i odnoszeniu sukcesów. Kadry o wysokim kapitale intelektualnym stanowią wartość społeczną – tworzą i zasilają firmy o solidnych podstawach ekonomicznych, sprawnie zarządzane, o konkurencyjnej ofercie, zdolne do tworzenia przewag rynkowych i nowych miejsc pracy.

Współpraca z biznesem realizowana jest w naszej Uczelni od lat i stanowi jeden z celów strategicznych UEP. Praktycy biznesu często goszczą na zajęciach, prowadzą gościnne wykłady, biorą udział w debatach. Zapoznają studentów ze studiami przypadków, rzeczywistymi problemami i sytuacjami biznesowymi, prezentują konkretne procesy, strategie i modele biznesowe oraz sposoby działania. Spotkania z nimi mają ogromną wartość edukacyjną. Są one także cenną inspiracją. W ten sposób przygotowują studentów do przyszłych zadań zawodowych, a także umożliwiają wymianę poglądów i nawiązanie kontaktów z potencjalnym pracodawcą. Firmy, które reprezentują nasi goście, prowadzą rekrutacje, udostępniają materiały do prac licencjackich, dyplomowych i doktorskich.

Wiele inicjatyw realizowanych jest z absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To osoby zatrudnione na stanowiskach specjalistów i menedżerów, odnoszący sukcesy przedsiębiorcy i przedstawiciele świata gospodarki oraz nauki. Mają oni wysokie kompetencje, bogate doświadczenia i rzeczową wiedzę biznesową. Dysponują różnymi możliwościami wsparcia w budowaniu ścieżek zawodowych. Korzyści z takiej współpracy są obustronne, bo studenci odważnie zabierają głos w prowadzonej dyskusji, proponują nowe spojrzenie na zagadnienie, zwracają uwagę na to, co dotąd umykało, a także pomagają w rozwiązywaniu konkretnych, omawianych problemów biznesowych.

Program „Liderzy dla studentów” w pewien sposób formalizuje nasze kontakty z absolwentami, pomaga w usystematyzowaniu współpracy z nimi, a także jej rozwijaniu. Widzimy bowiem w tym programie duży potencjał, który może owocować podjęciem wielu wspólnych inicjatyw w przyszłości. Baza absolwentów Uczelni chętnych do udziału w zajęciach na zasadzie prezentacji konkretnego zagadnienia, naświetlenia problemu, przedstawienia studium przypadku czy po prostu dyskusji w temacie będzie dostępna dla nauczycieli akademickich.

Program „Liderzy dla studentów” wpisuje się w cele Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego na lata 2021-2024.

Koordynatorką projektu jest Pani Monika Bryłkowska (monika.brylkowska@ue.poznan.pl).

Udział absolwentów w zajęciach powinien dotyczyć wybranego jednego lub dwóch spotkań w całym cyklu wykładowym i nie powinien przekraczać jednorazowo 30 minut. Spotkanie może mieć formę online.

Wykładowcy chcący zaprosić reprezentanta praktyki gospodarczej – naszego absolwenta – na swoje zajęcia kontaktują się w tym celu z Panią Moniką Bryłkowską. Po wstępnej zgodzie absolwenta, uzgadnianie szczegółów spotkania odbywa się już między absolwentem a wykładowcą.

Wszyscy absolwenci uczestniczący w projekcie będą mieli w przyszłości utworzony swój profil z opisem sylwetki zawodowej na dedykowanej podstronie internetowej UEP. Kontakt z naszymi absolwentami będziemy także utrzymywali na platformie LinkedIn UEP. Zaangażowani absolwenci będą zapraszani na uroczystości i wydarzenia odbywające się w Uczelni.

Kontakt

Mgr Monika Bryłkowska specjalista
Bud. A-skrzydło, pokój nr 123a
DANE KONTAKTOWE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.