Własny Fundusz Stypendialny

Własny Fundusz Stypendialny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2022 Rektora UEP, Własny Fundusz Stypendialny został zasilony środkami na wypłatę stypendiów w roku akademickim 2022/2023. Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 studiowali w UEP i uzyskali za ten okres co najmniej średnią ocen 4,90, mogą ubiegać się o to świadczenie.
Wnioski należy składać do dnia 15 grudnia 2022 r. w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych bud. A pok. 119a, w dni robocze w godzinach 11:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni (liczy się data stempla pocztowego). Proszę zaznaczyć na kopercie WFS.
Stypendia, zgodnie z § 8 ust. 10 Regulaminu WFS, zostaną przekazane na rachunek bankowy studenta w terminie miesiąca od dostarczenia decyzji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.