Handsome self-employed business working from home on a laptop

Rada Doktorantów

W skład Rady Doktorantów wchodzą przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na poszczególnych wydziałach UEP (łącznie 38 doktorantów).

Rada Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

 • jest wyrazicielem interesów całej społeczności doktorantów UEP i reprezentuje ją przed Władzami Uczelni,
 • zapewnia ciągłość działań prowadzonych w imieniu i w interesie doktorantów UEP,
 • promuje w społeczności doktorantów UEP działania i postawy, zgodne z Kodeksem Etyki Doktoranta UEP.
 • Misja Rady Doktorantów

  Reprezentujemy społeczność doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aby w efektywny sposób zapewnić doktorantom możliwie najlepsze warunki studiowania i egzystencji w środowisku Uczelni. Działając w imieniu doktorantów reprezentujemy ich interesy przed Władzami Uczelni oraz w Organach Uczelnianych, wyrażając opinie w sprawach dotyczących społeczności doktorantów. We współpracy z Organami i Administracją uczelni dbamy o integrację środowiska doktorantów, ich rozwój naukowy i sportowy oraz warunki socjalno-bytowe. Podejmujemy działania konsultacyjno-informacyjne, aby członkowie społeczności doktorantów mogli dobrze funkcjonować w środowisku Uczelni.

  Rada Doktorantów, wypełniając swoją misję, kieruje się zasadą SENSu realizowanych działań, skupiając się na czterech głównych elementach: S – społeczności E – efektywności N – nauce S – sporcie.
  SENS realizowanych zadań polega na konkretnym określeniu ich celu, polegającego w szczególności na integracji społeczności doktorantów, wspomaganiu rozwoju naukowego lub sportowego doktorantów, przy uwzględnieniu efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami.

 • Struktura Rady Doktorantów

  Z pośród wszystkich doktorantów (studia doktoranckie na UEP, MiSD GO, Szkoła Doktorska) wybieranych jest 20 reprezentantów do Rady Doktorantów. Już spośród członków Rady wybierany jest przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, z których jeden jest skarbnikiem i jeden sekretarzem oraz przedstawiciele samorządu do odpowiednich komisji rektorskich i senackich.

 • Jak zostać członkiem Rady Doktorantów?

  Wybory do Rady Doktorantów odbywają się na każdym wydziale na przełomie listopada/grudnia. Informacja do doktorantów o wyborach jest rozsyłana z odpowiednim wyprzedzeniem. Podczas zebrania wszystkich doktorantów, każda chętna osoba może podać swoją kandydaturę na przyszłego członka Rady Doktorantów. Z ogółu doktorantów wybierane zostaję 20 osób, które otrzymały największą liczbę głosów.

Samorząd doktorantów

Od 2006 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu działa samorząd doktorantów, który reprezentuje interesy uczestników studiów doktoranckich oraz wyraża opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących studiów trzeciego stopnia. Samorząd doktorantów UEP, poprzez podejmowanie wielu inicjatyw o charakterze naukowym, szkoleniowym oraz integracyjnym, odgrywa także istotną w aktywizacji środowiska doktorantów. Zadaniem Samorządu jest także wspieranie doktorantów Uczelni w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków na rozwój własny oraz promocji prowadzonych prac badawczych.
Samorząd doktorantów UEP działa na podstawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2012 roku. Zgodnie z Regulaminem organami Samorządu są :

•    Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich,
•    Rada Doktorantów,
•    Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów.

Kontakt

Zarząd Rady Doktorantów

Przewodniczący: mgr Michał Barszczewski
Sekretarz: mgr Zuzanna Maleszewska
Skarbnik: mgr Mateusz Byczyk

Adres do korespondencji:

Rada Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.