Pomoc zdalna oraz instrukcje dla pracowników uczelni

Instrukcje i oprogramowanie dostępne dla studentów

 • Logowanie do systemu USOSweb

  Korzystanie z platformy systemowej odbywa się po wprowadzeniu loginu i hasła (opcja „zaloguj się” w górnym prawym rogu strony). Studenci/doktoranci UEP logują się do systemu za pomocą UID (NIU), czyli numeru użytkownika w uczelnianych systemach informatycznych oraz hasła do poczty uczelnianej

  Codziennie o godz. 4:00 i 11:00 będzie następowała synchronizacja danych z główną bazą uniwersytecką USOS – w czasie trwania synchronizacji system będzie niedostępny! Synchronizacja trwa kilka minut.

  USOSweb dla studentów
 • Poczta dla studentów i doktorantów

  Każdy student/doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiada indywidualna pocztę w domenie @student.ue.poznan.pl.

  Logowanie odbywa się przez stronę Microsoft za pomocą adresu email NIU@student.ue.poznan.pl, hasło z systemu USOSweb.

  Przejdź do studenckiej poczty UEP
 • Moje konto USOSweb został wyłączone.

  Jeżeli twoje konto zostało wyłączone prosimy o weryfikacje w biurze obsługi studenta (bos@ue.poznan.pl) czy twój profil w USOSweb ma prawidłowe daty oraz czy posiadasz status studenta.

  Jeżeli BOS potwierdzi, że status oraz daty są prawidłowe, prosimy o kontakt z działem IT na adres: helpdesk@ue.poznan.pl

  Moje konto pocztowe został zablokowane z powodu rozsyłania spamu.

  Jeśli Twoje hasło zostało skradzione i zaczęto używać Twojego konta do rozsyłania spamu, natychmiast podejmij następujące kroki:

  1. Zmień hasło w USOSweb – zmiana hasła będzie obowiązywała również w Poczcie, Moodle, APD itd.
  2. Upewnij się, że hasło, które było używane w USOSweb nie jest używane w innych systemach np. poczta, facebook itp.
  3. Odczekaj kilka dni aż Microsoft zdejmie blokadę wysyłania wiadomości (blokada może trwać do 30 dni).
 • Seriws Moodle UEP – portal dydaktyczny dla studentów.

  Logowanie za pomocą numeru NIU/UID, hasło jak do USOSweb.

  Moodle UEP - Portal dydaktyczny
 • Logowanie do systemów uczelnianych – wiele aplikacji, jeden login

  W przypadku problemów z logowaniem do systemu USOSweb, Moodle, Microsoft Teams, Microsoft Office 365 i Microsoft Azure prosimy zapoznać się z powyższą instrukcją.

  Zmianę hasła do powyższych systemów należy wykonać przez stronę https://auth.ue.poznan.pl:8443/cas/login

  Link do zmiany hasła w USOSweb
 • Moje konto zostało wyłączone (USOS, Poczta, Moodle itp.)

  W przypadku wyłączonego konta prosimy o kontakt z biurem obsługi studenta: BOS@ue.poznan.pl

  Centrum Informatyki nie zarządza kontami studentów. Powyższym procesem zajmuje się tylko BOS.

  Napisz wiadomość na skrzynkę: BOS@ue.poznan.pl
 • Co to jest mLegitymacja?
  mLegitymacja to elektroniczny odpowiednik ELS. Elektroniczą legitymacje posiadasz w telefonie.

  Jakie są warunki niezbędne do uzyskania mLegitymacji?
  Aby otrzymać mLegitymację musisz spełnić powyższe warunki:

  • Jesteś aktywnym studentem UEP
  • Posiadasz numer PESEL i numer Albumu
  • Masz zatwierdzone zdjęcie w systemie USOS
  • Masz Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową)
  • Twoja plastikowa legitymacja jest ważna
  • Masz zainstalowaną na telefonie aplikacji mObywatel
  • Posiadasz Profil Zaufany
  • Twoje dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS

  Jak złożyć wniosek o mLegitymację
  W celu złożenia wniosku zaloguj się do systemu USOSweb i wejdź w zakładkę:

  • DLA STUDENTÓW > Moje studia > mLegitymacja
  • Po złożeniu wniosku otrzymasz komunikat o przyjęciu do przetwarzania twojego zamówienia – status: oczekujący
  • Uzyskasz kolejny status przetwarzania: w toku
  • Po kilku minutach odśwież stronę aplikacji USOSweb i sprawdź czy widzisz:
  • Status: gotowy do pobrania, wskazuje to, że proces realizacji wniosku się zakończył i możesz przystąpić do pobrania mLegitymacji (aplikacji na smartfon) zgodnie z opisem na ekranie.

   

  Jak zakończyć zamówienie mLegitymacji?

  • Uruchom aplikację mObywatel
  • Dodaj legitymację do aplikacji mObywatel poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego na ekranie (możliwe jest także skopiowanie kodu, choć bardziej uciążliwe). Oto szczegółowe kroki do wykonania na ekranie smartfona – aplikacja mObywatel:
  • Na środku ekranu kliknij przycisk „+”,
  • Wybierz – mLegitymacja Studencka.
  • Zapoznaj się z krótkim opisem sposobu aktywacji mLegitymacji,
  • Kliknij przycisk Dalej,
  • Zatwierdź przyciskiem Akceptuję Regulamin usługi mLegitymacja studencka,
  • Przejdź do zgody na używanie przez aplikację aparatu,
  • Kliknij Dalej,
  • Zostaniesz poproszony o podanie kodu QR,
  • Potwierdź wczytywany do mObywatel kod QR za pomocą wygenerowanego jednorazowo kodu aktywacyjnego (widoczny na ekranie USOSweb)
  • Zatwierdź
  • Wyświetli się na ekranie Twoja mLegitymacja
  • Prawidłowe zakończenie powyższego procesu, sygnalizowane jest w USOSweb zmianą statusu zamówienia na: odebrane
 • Jesteś chętny studiować na UEP? Zapraszamy do naszego systemu e-Rekrutacja.

  e-Rekrutacja UEP

  Oferta edukacyjna dla I i II stopnia, informacje dotyczące szkoły doktorskiej oraz studiów podyplomowych.

  Rekrutacja - Oferta edukacyjna
 • Nie znam swojego numeru NIU/UID

  Aby odzyskać swój numer NIU/UID udaj się do aplikacji SSO

  SSO - Odzyskaj swój numer NIU/UID
 • Pakiet Microsoft Office 365

  Pakiet biurowy Microsoft Office 365 dla studentów dostępny jest tylko w wersji Online – w przeglądarce. Zalogowanie się kontem do pakietu Microsoft Office zainstalowanego na komputerze NIE spowoduje jego aktywacji.

  Microsoft Teams jest dostępny w wersji Online jak i wersji instalacyjnej „Desktop”.

  Przejdź do pakietu Microsoft Office - wersja Online

  Microsoft Teams dla studentów, doktorantów i słuchaczy

  Microsoft Teams jest dostępny w wersji Online jak i wersji instalacyjnej „Desktop”.

  Pobierz lub uruchom MS Teams
 • Co to jest Microsoft Azure Dev Tools for Teaching?

  Narzędzia Azure Dev Tools for Teaching (wcześniej jako Microsoft Imagine) to oferta oparta na subskrypcji dla szkół i działów technologicznych oraz programów naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM).

  Dostęp/Logowanie

  Do korzystania z usługi wymagane jest logowanie przez konta Office 365 dla studentów uczelni – http://office365.ue.poznan.pl/

  Logowanie za pomocą adresu NIU@student.ue.poznan.pl, hasło z systemu USOSweb. Oprogramowanie jest dostępne przez Education Hub https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

  Wszelkie uwagi, problemy oraz brak dostępnego oprogramowania należy zgłaszać bezpośrednio do Microsoftu pod adresem aka.ms/studentsupport.

  Prawo do korzystania z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching posiadają tylko studenci i pracownicy Uczelni. Po zakończeniu studiów, nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale traci się prawo do jego dalszych aktualizacji.

  Microsoft Azure - Oprogramowanie
 • Oprogramowanie SPSS

  W celu uzyskania dostępu do oprogramowania SPSS należy wysłać wiadomość email z uczelnianego konta pocztowego z danymi: imię, nazwisko, nr NIU/UID na adres helpdesk@ue.poznan.pl

  Każdy wnioskujący o dostęp zgłasza prośbę indywidualnie.

   

  Oprogramowanie dostępne dla Windows i MacOS

  Oprogramowanie SPSS - Do pobrania

  SPSS nie działa w systemie Sonoma (macOS 14.0) — dostępna poprawka producenta

  Na stronie IBM dostępna jest poprawka oprogramowania SPSS dla MacOS 14.0 Sonoma, w przypadku problemów z instalacją lub działaniem zalecana jest instalacja poprawek.

  Poprawka SPSS - dla MacOS 14.0 Sonoma

  Oficjalne instrukcje instalacji i aktywacji SPSS od producenta.

  Official SPSS installation and activation instructions from the manufacturer.

 • Oprogramowanie Statistica

  Aby uzyskać dostęp do aplikacji STATISTICA należy zalogować się numerem NIU/UID pod adresem: https://statistica.ue.poznan.pl

  Oprogramowanie dostępne tylko dla system Windows.

  Aplikacja STATISTICA - Do pobrania
 • Oprogramowanie STATA

  Aby uzyskać dostęp do aplikacji STATA należy zalogować się numerem NIU/UID pod adresem: http://stata.ue.poznan.pl

  Oprogramowanie dostępne dla Windows, Linux, MacOS

  Oprogramowanie STATA - Do pobrania
 • Oprogramowanie OxMetrics

  Kod dostępu można uzyskać bezpośrednio od Pani Agaty Kliber
  e-mail: agata.kliber@ue.poznan.pl

  Oprogramowanie dostępne dla Windows i MacOS

  Kontakt email - Pani Agata Kliber
 • Eduroam – ogólnouczelniana sieć Internetowa

  Eduroam to sieć, która jest włączona do międzynarodowego projektu EDUROAM. Pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Eduroam wymaga przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system

  Eduroam w Polsce http://www.eduroam.pl
  Eduroam na świecie. http://www.eduroam.org

 • eSylabus UEP – Karta opisu przedmiotu

  Informator zawierający program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne.

  Administratorzy systemu:

  • mgr inż. Małgorzata Czajkowska
  • mgr Sylwia Maćkowiak

  kontakt: esylabus@ue.poznan.pl

  Sylabus UEP - karta opisu przedmiotu
 • Archiwum prac dyplomowych – APD

  • Logowanie do systemu APD odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania UEP (login i hasło takie jak do systemu USOSweb.
  • Rozpoczęcie procesu obiegu i archiwizacji prac dyplomowych w systemie jest możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich danych w systemie USOS (tytuł pracy, promotor) przez pracownika Biura Obsługi Studenta lub Działu Współpracy z Zagranicą (w wypadku studiów anglojęzycznych).
  • Praca przed przekazaniem do recenzji musi zostać przesłana (poprzez system APD) do sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
  • Recenzje pracy są widoczne dla autora pracy w systemie APD po ich zatwierdzeniu.
  • Informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dostępnym w APD.
  • Nazwa pliku z pracą dyplomową w formacie PDF musi zawierać nazwisko autora, następnie – bez spacji – cyfry identyfikujące numer albumu autora i dalej – bez spacji – skrótowe określenie rodzaju pracy (lic, inż, mgr), np. kowalski22136mgr.
  Archiwum prac dyplomowych
 • Dostępne oprogramowanie w laboratoriach CEUE

  Sale dydaktyczne komputerowe CEUE wyposażone są w oprogramowanie:

  Specyfikacja dla obrazu polskiego VDI

  • System operacyjny Windows 10 – wersja Polska
  • Microsoft Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Access – wersja Polska
  • Adobe Acrobat
  • Anaconda Navigator
  • AutoCAD 2020
  • Autodesk Fusion 360
  • Behaviorsearch 6.0.2
  • BlueSol 3.0
  • BlueSol 4.0
  • Esko Local License Manager
  • Mozilla Firefox
  • GanttProject
  • GeoDa
  • Google Chrome
  • HubNet Client 6.0.2
  • IWM PL
  • JFLAP 7.1
  • MATLAB R2016a
  • Microsoft Edge
  • Media Player Classic x64
  • NetLogo 3D 6.0.2
  • NeyLogo 6.0.2
  • Notepad++
  • Ontorion Fluent Editor 2015
  • Open Cape Pack 16
  • OxMetrics 8
  • Oxygen XML Editor 19.1
  • Płatnik
  • Protege
  • ProjectLibre
  • PS Desktop – SPSS
  • PSQL
  • Qlik Sense Destkop
  • R Studio
  • R 4.2.2
  • RapidMiner Studio
  • SAP Logon
  • SimaPro 9.3.0.3
  • Softlab ERP by Asseco V2021 Studia 2022
  • Statistica
  • Tableau 2021.1
  • Vensim PLE x32
  • WinBUGS14

  Specyfikacja dla obrazu angielskiego VDI

  • System operacyjny Windows 10 – wersja Angielska
  • Microsoft Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Access – wersja Angielska
  • Adobe Acrobat
  • Gretl
  • MatLAB R2016a
  • Microsoft Edge
  • PS Desktop – SPSS
  • PowerBi Desktop
  • R Studio
  • R 4.2.2
 • Poznaj infrastrukturę UEP.

  Infrastruktura UEP
 • Plan zajęć

  Plan zajęć
 • Plan zajętości sal dydaktycznych

  Zajętość sal dydaktycznych UEP

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.