Biuro Karier i Absolwentów

Biuro Karier i Absolwentów UEP łączy studentów, absolwentów i pracodawców.

Nasze działania skierowane są do tych trzech grup. W naturalny sposób studenci stają się absolwentami, wchodzą na rynek pracy, współtworzą go stając się pracodawcami. Zależy nam, aby absolwenci/pracodawcy tworzyli nowe miejsca pracy i praktyk dla studentów UEP. Dlatego współpraca z biznesem jest dla nas kluczowa. Jesteśmy pośrednikiem dla firm poszukujących pracowników, pomocą dla studentów zainteresowanych praktykami i stażami oraz dla absolwentów szukających pracy.

Nasze działania:

 • Targi Pracy na UEP – Job Spot
 • Organizowanie warsztatów, szkoleń i wykładów dla studentów i absolwentów prowadzonych przez praktyków biznesu
 • Pozyskiwanie od firm ofert pracy i praktyk i zamieszczanie ich na stronie UEP
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • Doradztwo zawodowe
 • Praktyki nieobowiązkowe

Oferty pracy i praktyk dla studentów

Każdego roku przekazujemy studentom ponad 2 500 ofert pracy i praktyk. Sprawdź co mamy dla Ciebie!

Informacje dla studentów

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego!

Jeżeli szukacie odpowiedzi na pytania:

 • Jakich błędów nie popełniać w CV i liście motywacyjnym?
 • Jak rekrutują korporacje i jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
 • Jak wygląda rekrutacja online?
 • Co to jest Assessment Center?
 • Jak rozpocząć swoją karierę zawodową?
 • Jak dokonywać wyborów i zmian na ścieżce zawodowej?

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na konsultacje online lub na UEP.

Jak zapisać się na indywidualne spotkanie?
Mailowo: monika.magdziarek@ue.poznan.pl
lub telefonicznie 61 856 91 92
i ustalić dogodny termin oraz formę spotkania.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

JOB SPOT na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to jedno z największych wydarzeń kierowanych do poznańskiej społeczności akademickiej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów i podejmujemy działania mające na celu przybliżenie im specyfiki rynku pracy.

Od 2003 r. niezmiennie wspiera nas w tym Klub Partnera UEP – prestiżowe grono wiodących firm i instytucji z Wielkopolski. Jednocześnie wydarzenie stwarza przedsiębiorcom niepowtarzalną okazję bezpośredniego dotarcia do studentów naszej uczelni  i pozyskania kandydatów do pracy spełniających ich oczekiwania.

Praktyki nieobowiązkowe

Studenci zainteresowani odbywaniem bezpłatnych praktyk nieobowiązkowych wypełniają i składają w Biurze Karier, odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem praktyk:

 1. umowę o praktykę podpisaną przez organizatora praktyk (w trzech egzemplarzach),
 2. podanie rozpatrzone pozytywnie przez właściwego Dyrektora Studiów z prośbą o udzielenie zgody na odbywanie praktyk (należy podać dokładny termin i miejsce odbywania praktyki) i jednoczesnym zobowiązaniem, że praktyka nie będzie kolidować z zajęciami na Uczelni.

Po zakończeniu odbywania praktyk studenci powinni dostarczyć do Biura Karier potwierdzenie odbycia nieobowiązkowych praktyk zawodowych wraz z pozytywną opinią opiekuna praktyk.

 • Pełnomocnikiem Rektora ds. praktyk zawodowych jest dr inż. Krzysztof Wójcicki.
 • Sprawy praktyk reguluje Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Odbywanie praktyki nieobowiązkowej nie jest jakimkolwiek usprawiedliwieniem dla nieobecności na zajęciach lub dla braku zaliczeń.
 • Studenci ostatnich semestrów studiów (I i II stopnia) mogą wnioskować wyłącznie o praktyki kończące się w dniu obrony.
 • Umowa inna niż uczelniana wymaga akceptacji radcy prawnego UEP.
 • Na czas trwania praktyki student musi posiadać ubezpieczenie NNW (polisa dla studentów UEP do 30 czerwca: NNW lub po tym terminie dowolna polisa NNW).
 • Praktyki płatne nie wymagają podpisania umowy trójstronnej. Student podpisuje indywidualnie umowę z organizatorem praktyk.
Praktyki obowiązkowe

Student odbywa praktyki zawodowe na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyk i studentem, która to umowa określa między innymi termin, wymiar oraz zasady odbywania praktyk. Obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o ramowy program, sporządzony przez studenta w porozumieniu z opiekunem praktyk i zaakceptowany przez pełnomocnika rektora ds. praktyk zawodowych. Realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych dokumentowana jest w Dzienniku Praktyk.

Regulamin praktyk studenckich oraz wzory: Umowy, Formularza ramowego i Dziennika Praktyk, dostępne są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”. W zakładce umieszczono również instrukcję dotyczącą zaliczenia praktyk.

Wszelkie zapytania dotyczące praktyk prosimy kierować do Pełnomocnika Rektora ds. praktyk zawodowych dr inż. Krzysztof Wójcickiego z Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej, Instytutu Nauk o Jakości.

Informacje dla pracodawców

Jak zamieścić ofertę (praca, praktyka, staż)?

Prosimy o przysłanie ogłoszeń w formacie PDF, zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej na nasz adres mailowy: bk@ue.poznan.pl
Oprócz wymagań i zakresu zadań prosimy o podanie w ofercie sposobu zgłaszania się kandydatów do firmy.
Oferty zamieszczamy na 3 tygodnie, jeżeli nie jest wskazana inna data w ogłoszeniu.
Oferty firm rekruterskich zamieszczamy wyłącznie z nazwą pracodawcy poszukującego pracowników.
Zamieszczanie ofert jest bezpłatne.

Jak zorganizować spotkanie, warsztat, szkolenie dla studentów?

Prosimy o kontakt mailowy  lub telefoniczny z Biurem, jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie.

icon email send
Prześlij ogłoszenie w formacie PDF na adres: bk@ue.poznan.pl
icon presentation
Zamieszczone przez nas ogłoszenie dostępne będzie przez 3 tygodnie.
icon documents
Wszystkie przesłane kandydatury trafią bezpośrednio do Ciebie.

Kontakt

Mgr Monika Magdziarek starszy specjalista
Bud. A-skrzydło, pokój nr 230
DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.