Projekty i badania naukowe

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań Polskiego Ładu
Jednostka finansująca
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Konkurs
Konkurs: Nauka dla Społeczeństwa
Nr rejestracyjny
NdS/543640/2021/2022
Czas trwania projektu
01/01/2022 - 01/01/2024
Budżet
699 200,00 zł
badania

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań Polskiego Ładu

Opis projektu: Wejście w życie Polskiego Ładu wraz z początkiem roku 2022 będzie miało znaczący wpływ na polską rzeczywistość gospodarczą. Polski Ład, jako plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii...

Opis projektu:

Wejście w życie Polskiego Ładu wraz z początkiem roku 2022 będzie miało znaczący wpływ na polską rzeczywistość gospodarczą. Polski Ład, jako plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ma za zadanie zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe m.in. dzięki realizacji założeń przyjętych w ramach poszczególnych obszarów Polskiego Ładu i wpływających na warunki, w których funkcjonować będą przedsiębiorstwa (Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, 2021).

Wniosek wpisuje się w założenia programu Nauka dla Społeczeństwa związane z budowaniem współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej poprzez wypracowanie nowej wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania przez przedsiębiorstwa efektów wejścia w życie Polskiego Ładu. Wniosek korzysta z najnowszego dorobku naukowego (Bamiatzi i inn. 2016) oraz wpisuje się w aktualny nurt badań (Cheong i Hoang, 2021) i bogatą praktykę gospodarczą w obszarze wykorzystania analizy ekonomicznej przedsiębiorstw do poprawy jakości decyzji.

W ramach niniejszej aplikacji dokonano kompleksowej analizy dostępnej dokumentacji (Ministerstwo Finansów, 2021), w wyniku czego wyselekcjonowano obszary Polskiego Ładu, których realizacja ma mieć największe przełożenie na warunki, w których funkcjonować będą przedsiębiorstwa, a następnie skonceptualizowano efekty realizacji założeń zawartych w tych obszarach poprzez określenie „zmiennych Polskiego Ładu”, tj. zmiennych opisujących otoczenie przedsiębiorstw, które w największym stopniu mają zostać dotknięte wejściem w życie Polskiego Ładu (katalog tych zawarty jest we wniosku). Równolegle, na bazie prowadzonych prac analitycznokoncepcyjnych oraz krytycznej analizy literatury wyselekcjonowano, a następnie precyzyjnie skonceptualizowano konstrukty, które w najbardziej syntetyczny sposób opisują sytuację ekonomiczną (kondycję finansową) przedsiębiorstw, i które zostaną dotknięte zmianami „zmiennych Polskiego Ładu”, tj. rentowność i płynność finansową (Mikołajewicz i Nowicki, 2021).

Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Konkurs
Konkurs: VI
Nr rejestracyjny
GOSPOSTRATEG-VI/0029/2021-00
Czas trwania projektu
01/02/2022 - 31/01/2025
Budżet
3 773 767,71 zł
badania

Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej

Opis projektu: Celami projektu są (a) wypracowanie instrumentów oceny skutków rozwiązań podatkowych dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości osób fizycznych, (b) określenie metod poprawy jakości systemów informacyjnych...

Opis projektu:

Celami projektu są (a) wypracowanie instrumentów oceny skutków rozwiązań podatkowych dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości osób fizycznych, (b) określenie metod poprawy jakości systemów informacyjnych ewidencji podatkowej i bilansu płatniczego oraz obniżenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców, (c) oszacowanie skali zjawiska międzynarodowego transferu zysków związanego m.in. z prawami własności intelektualnej, (d) ocena efektów spillover firm zagranicznych dla innowacyjności i konkurencyjności firm krajowych, (e) zaproponowanie rozwiązań metodologicznych pomiaru potencjału innowacyjnego mikrofirm z uwzględnieniem różnych systemów ewidencji księgowej oraz możliwości uzyskania ulg na B+R oraz IP box.
Projekt odnosi się do się do 4 obszaru badawczego programu Gospostrateg VI: „Obszar pułapki słabości instytucji” i będzie się składał z 12 zadań. Wykorzystane zostaną dane z badań GUS (BBGD, SP-3, PNT-01 i PNT-02), dane Ministerstwa Finansów (MF) z PIT, CIT, jpk VAT i IFT, a także dane pozyskane z wywiadów bezpośrednich i eksperymentu ekonomicznego. Efektami projektu będą m.in:narzędzia do oszacowanie skutków ulgi na B+R i ulgi IP Box dla działalności innowacyjnej, narzędzia do oceny zjawiska transferu zysków, merytoryczny wkład do hurtowni danych podatkowych WHTAX oraz planowanych baz danych podatkowych MF; rekomendacje dotyczące objęcia podmiotów obowiązkiem sprawozdawczości i/lub zmniejszenia obciążeń administracyjnych dzięki zintegrowaniu tych samych danych sprawozdawanych dla różnych celów; propozycje metodologiczne w zakresie badań działalności badawczo-rozwojowej i potencjału innowacyjnego mikrofirm oraz badań determinantów podejmowania działalności gospodarczej przez gospodarstwa domowe; rekomendacje dotyczące tworzenia bilansu płatniczego kraju (zintegrowanie systemu sprawozdawczości do NBP z danymi o transakcjach zagranicznych z jpk VAT (Big Data) i docelowo z danymi z chmury eFaktura oraz danymi o przepływach biernych IFT).

Botonomia: wpływ inteligentnych maszyn na zachowania ekonomiczne
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: SONATA BIS-11
Nr rejestracyjny
UMO-2021/42/E/HS4/00289
Czas trwania projektu
29/03/2022 - 28/03/2027
Budżet
1 856 663,00 zł
badania

Botonomia: wpływ inteligentnych maszyn na zachowania ekonomiczne

Opis projektu: W roku 2019 Google wprowadził na rynek bota Duplex, algorytm komputerowy, który potrafił prowadzić rozmowy głosowe. Cechą tego bota była umiejętność imitowania mowy człowieka tak dobrze, że...

Opis projektu:

W roku 2019 Google wprowadził na rynek bota Duplex, algorytm komputerowy, który potrafił prowadzić rozmowy głosowe. Cechą tego bota była umiejętność imitowania mowy człowieka tak dobrze, że ludzie nie wiedzieli, że rozmawiają z maszyną, a nie z człowiekiem. Rok później, komputer bazujący na zaawansowanym modelu przetwarzania języka naturalnego (GPT-3) współtworzył artykuł opublikowany w The Guardian.

Wraz z rozwojem botów, drastycznie wzrośnie ich wpływ na nasze społeczeństwo. Zmienią one to jak będziemy korzystać z urządzeń elektronicznych (głównie za pomocą głosu), to jak będziemy podejmować decyzje (coraz częściej w oparciu o rady bota, dotyczące takich kwestii jak np. miejsce spędzania wakacji), oraz to jak wykonamy naszą pracę (np. współpracując przy stawianiu diagnozy medycznej). W konsekwencji kluczowym jest wyjaśnienie zawiłości komunikacji i współpracy pomiędzy człowiekiem a maszyną, tak abyśmy skorzystali z tej technologii jako społeczeństwo, a nie stali się jej ofiarą. Nadal wiemy niewiele na temat tego, jak boty wpłyną na decyzje o charakterze ekonomicznym. Przykładowo, przebieg interakcji z zaawansowanym botem może decydować o decyzjach inwestycyjnych, podobnie jak to dzieje się obecnie w przypadku (mniej zaawansowanych) robodoradców (np. Betterment). W ramach trzech wątków badawczych, skupimy się na podobnych zachowaniach o charakterze ekonomicznym. Skorzystanie z tego samego algorytmu, który napisał artykuł w The Guardian (GPT-3) pozwala badaczom już teraz przyjrzeć się temu, jak będzie wyglądać interakcja z botami w przyszłości.

W pierwszym wątku zbadamy kwestię jak uniknąć niekorzystnej reakcji człowieka na maszynę. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że – w wielu okolicznościach – ludzie nie lubią, gdy maszyna (lub algorytm) mówi im co mają zrobić (preferując doradztwo człowieka). Jest to zjawisko, które jest znane jako awersja do algorytmów. Poprzez nasze badania sprawdzimy, czy „zwiększenie” obecności człowieka w interakcji zmniejsza tę awersję. Zbadamy także, czy zachowania ekonomiczne będą odmienne, jeśli osoba wejdzie w interakcję z konwersacyjnym botem (zamiast ze statycznym, niekonwersacyjnym botem), botem dostrojonym przez człowieka z dużą wiedzą ekspercką (np. przez ekonomistę), lub jeśli osoba ma chwilowo mniejsze zasoby mentalne (jest pod wpływem obciążenia poznawczego).

Drugi wątek dotyczy tego jak maszyny mogą zwiększyć nieetyczne lub antyspołeczne zachowania. Istniejące badania wskazują na to, że z jednej strony, nie lubimy, gdy maszyny podejmują decyzje mające podłoże moralne. Z drugiej strony, maszyny nie są skore do wydawania krytycznych osądów o nas, co sprawia, że zachowanie się “przed nimi” w sposób nieetyczny jest łatwiejsze. W projekcie wykorzystamy nowe narzędzia, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak maszyny mogą zwiększyć naszą skłonność do nieetycznych zachowań. Ponadto, przetestujemy, czy ludzie staną się bardziej skłonni do nieetycznych zachowań, jeśli bot został dostrojony przez osobę z wysoką pozycją moralną (np. przez etyka).

Następnie zbadamy, czy ludzie zachowują się mniej prospołecznie i są mniej ufni wobec osób, jeśli ich działania są wspomagane przez bota, lub jeśli druga osoba korzysta z bota. Wreszcie, przetestujemy, czy interakcja z maszyną zamiast z człowiekiem sprawia, że ludziom łatwiej jest dokonywać osądów moralnych, które nie są społecznie pożądane.

Trzeci wątek dotyczy tego jak boty mogą wykorzystać „dźwignię afektywną”, w celu zwiększenia pożądanych zachowań. To już ma miejsce. Przykładowo, w jednej firmie algorytm słucha, jak pracownicy wchodzą w interakcje z klientami i sugeruje im, co powinni powiedzieć w danym momencie. W naszym projekcie zbadamy jak efektywnie boty mogą odgadnąć co dana osoba myśli i czuje, w celu dostosowania sposobu mówienia do tej osoby (i, w konsekwencji, zwiększenia pożądanych zachowań ekonomicznych). Dodatkowo, zbadamy, czy ludzie uznają za społecznie akceptowalne to, że boty podejmują takie działania.

Tworzenie i eksploracja multimedialnych środowisk i materiałów szkoleniowych dla pracowników w Przemyśle 4.0 z zastosowaniem wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz reprezentacji wiedzy dziedzinowej
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Konkurs
Konkurs: LIDER XII
Nr rejestracyjny
LIDER/55/0287/L-12/20/NCBR/2021
Czas trwania projektu
01/03/2022 - 01/04/2024
Budżet
1 303 357,50 zł
badania

Tworzenie i eksploracja multimedialnych środowisk i materiałów szkoleniowych dla pracowników w Przemyśle 4.0 z zastosowaniem wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz reprezentacji wiedzy dziedzinowej

Opis projektu: Przemysł 4.0 to obecnie główny trend kształtujący rozwój produkcji, polegający na użyciu innowacyjnych technologii do komunikacji i współpracy między urządzeniami w fabryce oraz usprawnieniu automatycznego podejmowania decyzji i...

Opis projektu:

Przemysł 4.0 to obecnie główny trend kształtujący rozwój produkcji, polegający na użyciu innowacyjnych technologii do komunikacji i współpracy między urządzeniami w fabryce oraz usprawnieniu automatycznego podejmowania decyzji i interfejsów człowiek-maszyna. Wiąże się to ze wzrostem złożoności wyposażenia fabryki i stopniem skomplikowania pracy oraz:
• Potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia niewykwalifikowanych pracowników;
• Ryzykiem uszkodzenia urządzeń przez takich pracowników, co z kolei może zakłócać działanie innych współpracujących urządzeń.
• Szkolenie pracowników zwykle wymaga profesjonalnych trenerów i wyłączenia z produkcji danego sprzętu. Powoduje to wyzwania organizacyjne i
dodatkowe koszty oraz obniża efektywność produkcji.

Przedmiotem projektu jest opracowanie metod i narzędzi tworzenia i eksploracji multimedialnych środowisk i materiałów szkoleniowych dla pracowników w Przemyśle 4.0 bazujących na VR, AR oraz reprezentacji wiedzy dziedzinowej. Wyniki projektu w znacznym stopniu rozwiążą wspomniane problemy.
Wyniki projektu pozwolą tworzyć środowiska i materiały szkoleniowe VR/AR oraz eksplorować zawartą w nich wiedzę przez specjalistów dziedzinowych niebędących informatykami ani grafikami. Są to funkcje niespotykane dotąd w innych systemach.

Cele projektu obejmują opracowanie:
• Metod i narzędzi tworzenia i eksploracji środowisk i materiałów szkoleniowych VR/AR przez ekspertów dziedzinowych,
• Bazy komponentów szkoleń,
• Bazy szkoleń w VR/AR,
• Metody szkolenia pracowników z wykorzystaniem utworzonych narzędzi i baz,
• Projektu przemysłowego stanowiska szkoleniowego VR/AR.

Budowanie wiarygodności i wyniki ekonomiczne firm z gospodarek posttransformacyjnych w krajach rozwiniętych – badanie polskich filii w Niemczech
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4. Realizacja projektu we współpracy z jednostkami z Niemiec:  HHL Leipzig Graduate School of Management the University of Regensburg.
Nr rejestracyjny
2020/39/G/HS4/01086
Czas trwania projektu
01/03/2022 - 28/02/2025
Budżet
739 698 zł
badania

Budowanie wiarygodności i wyniki ekonomiczne firm z gospodarek posttransformacyjnych w krajach rozwiniętych – badanie polskich filii w Niemczech

Opis projektu: Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań wiarygodności i sukcesu rynkowego firm z krajów post-transformacyjnych w krajach wyżej rozwiniętych w sensie otoczenia gospodarczego i instytucjonalnego. Pomimo faktu, iż...
Opis projektu:
Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań wiarygodności i sukcesu rynkowego firm z krajów post-transformacyjnych w krajach wyżej rozwiniętych w sensie otoczenia gospodarczego i instytucjonalnego. Pomimo faktu, iż niemieckie przedsiębiorstwa od dłuższego czasu dokonują inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, odwrotne zjawisko pozostaje nadal relatywnie ograniczone. Stąd niewiele uwagi badawczej poświęcono strategiom i wynikom ekonomicznym polskich filii w Niemczech. Do niedawnych przykładów tego zjawiska można zaliczyć trzy przejęcia niemieckich przedsiębiorstw przez meblarską firmę Nowy Styl Group, czy z drugiej strony rozwój własnej działalności przez markę odzieżową Reserved. O ile działania te można uznać za wyraz dynamicznej i przedsiębiorczej ekspansji, o tyle oznacza to jednocześnie, że wiele firm próbujących wejść na rynek niemiecki musi poszukiwać innych taktyk aniżeli wyłącznie poleganie na własnej marce i wizerunku wynikającym z kraju pochodzenia. W istocie, istnieją przesłanki, że powodzenie polskich filii w Niemczech może być problematyczne z uwagi na nadal relatywnie ograniczone zasoby menedżerskie i krótkie międzynarodowe doświadczenie polskich przedsiębiorstw na tle ich konkurencji z krajów wysoko rozwiniętych.
Wykorzystanie Technologii Informacyjnych w podnoszeniu skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Konkurs
Konkurs: TANGO V
Nr rejestracyjny
TANGO-V-A/0043/2021-00
Czas trwania projektu
03/01/2021 - 31/03/2023
Budżet
243 581,53 zł
badania

Wykorzystanie Technologii Informacyjnych w podnoszeniu skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)

Opis projektu: Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu prac koncepcyjnych, rozwojowych oraz przedwdrożeniowych, których celem będzie stworzenie koncepcji i implementacja prototypu platformy internetowej EcoRank...

Opis projektu:

Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu prac koncepcyjnych, rozwojowych oraz przedwdrożeniowych, których celem będzie stworzenie koncepcji i implementacja prototypu platformy internetowej EcoRank umożliwiającej śledzenie skuteczności organizacji w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), łączącej użytkowników indywidualnych oraz organizacje.

Oprogramowanie pomoże organizacjom monitorować, mierzyć i raportować osiągnięte efekty działalności środowiskowej oraz wskaźniki środowiskowe, a konsumentom uzyskać transparentną informację związaną z rzeczywistym wpływem organizacji na środowisko oraz porównać wpływ na środowisko różnych organizacji w celu podjęcia świadomej decyzji zakupowej.

OpenFact – narzędzia weryfikacji wiarygodności źródeł informacji i detekcji fałszywych informacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
Jednostka finansująca
Konkurs
Nr rejestracyjny
Czas trwania projektu
Budżet
badania

OpenFact – narzędzia weryfikacji wiarygodności źródeł informacji i detekcji fałszywych informacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Opis projektu: Celem projektu OpenFact jest opracowanie narzędzia do weryfikacji wiarygodności źródeł informacji w internecie oraz detekcji fałszywych informacji, tzw. fake news przy pomocy metod sztucznej inteligencji....
Opis projektu:
Celem projektu OpenFact jest opracowanie narzędzia do weryfikacji wiarygodności źródeł informacji w internecie oraz detekcji fałszywych informacji, tzw. fake news przy pomocy metod sztucznej inteligencji. Rozwiązanie będzie przeznaczone do pracy w języku polskim w różnych dziedzinach tematycznych. Jego zadaniem będzie informować użytkownika o wyniku oceny wiarygodności wiadomości w wyszukiwarkach i popularnych sieciach społecznościowych. Do detekcji fałszywych informacji zostaną zastosowane najnowsze metody z obszaru data science, obejmujące między innymi techniki uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji oraz przetwarzania języka naturalnego.
Własności przekroju stóp zwrotu na rynkach kryptowalut
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 21
Nr rejestracyjny
2021/41/B/HS4/02443
Czas trwania projektu
26/01/2022 - 25/01/2025
Budżet
483 212,00 zł
badania

Własności przekroju stóp zwrotu na rynkach kryptowalut

Opis projektu: W ciągu ostatnich lat kryptowaluty przyciągnęły znaczące zainteresowanie ze strony naukowców, inwestorów finansowych i regulatorów. Kryptowaluty stanowią elektroniczne środki płatnicze, które umożliwiają płatności...

Opis projektu:

W ciągu ostatnich lat kryptowaluty przyciągnęły znaczące zainteresowanie ze strony naukowców, inwestorów finansowych i regulatorów. Kryptowaluty stanowią elektroniczne środki płatnicze, które umożliwiają płatności online bez pośrednictwa instytucji finansowych. Co istotne, w przeciwieństwie do innych klas aktywów, kryptowaluty nie są emitowane przez jakiekolwiek państwa oraz nie mają fizycznej formy. Ich wartość zależy od jakości i bezpieczeństwa algorytmu pozwalającego śledzić transakcje, nie natomiast od jakichkolwiek fizycznych aktywów, kondycji finansowej firmy czy wiarygodności państwa. Gwałtowny wzrost popularności kryptowalut jest związany z ich unikatowymi własnościami: niezależnością od władzy państwowe, systemem bezpośredniej wymiany pomiędzy użytkownikami i minimalnymi kosztami transakcyjnymi.

Niniejszy projekt ma w zamyśle być kompleksową analizą możliwości prognozowania przekroju stóp zwrotu na rynkach surowców. Planuje się nie tylko zweryfikować istnienie szeregu prawidłowości, ale także wykorzystać je jako podstawę do dalszych badań nad znaczeniem kosztów transakcyjnych, zmiennością w czasie, związkami z innymi klasami aktywów oraz szeregiem innych zagadnień.

Ślad węglowy miejskich gospodarstw domowych – wpływ środowiska zbudowanego oraz czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: Preludium 20
Nr rejestracyjny
2021/41/N/HS4/02900
Czas trwania projektu
17/01/2022 - 16/01/2025
Budżet
209 969,00 zł
badania

Ślad węglowy miejskich gospodarstw domowych – wpływ środowiska zbudowanego oraz czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych

Opis projektu: W projekcie zbadany zostanie związek między śladem węglowym miejskich gospodarstw domowych a ich otoczeniem – „środowiskiem zbudowanym”. Przez długi czas zakładano, że niektóre formy środowiska...
Opis projektu:
W projekcie zbadany zostanie związek między śladem węglowym miejskich gospodarstw domowych a ich otoczeniem – „środowiskiem zbudowanym”. Przez długi czas zakładano, że niektóre formy środowiska zbudowanego sprzyjają niskowęglowym zachowaniom – np. mieszkanie w dobrze skomunikowanym centrum miasta ułatwia użytkowanie roweru zamiast samochodu, a mieszkanie w budynku wielorodzinnym wymaga mniej energii do jego ogrzania niż domu jednorodzinnego. Jednakże, gdy weźmie się pod uwagę całkowitą konsumpcję (włączając np. konsumpcję dóbr importowanych), obraz staje się znacznie bardziej skomplikowany. Okazuje się, że środowiska zbudowane, uważane za sprzyjające niższym emisjom, są jednocześnie zamieszkiwane przez osoby, które emitują więcej z powodu poziomu swojej konsumpcji. Nie jest jeszcze jasne, na ile jest to spowodowane samym środowiskiem, a na ile tym, że ludzie o pewnych cechach społeczno-ekonomicznych (np. dochodzie) i społeczno-kulturowych (np. przekonania) zamieszkują różne środowiska i to właśnie cechy gospodarstw, a nie środowiska zbudowanego są głównym czynnikiem wysokich emisji.Głównym celem projektu jest zatem:

Opisanie związku między środowiskiem zbudowanym, konsumpcją miejskich gospodarstw domowych i ich śladem węglowym, w kontekście innych istotnych czynników społeczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych.

Projekt ma za zadanie odpowiedzieć na poniższe pytanie badawcze:

W jaki sposób środowisko zbudowane, w połączeniu z innymi istotnymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi i społeczno-kulturalnymi, wpływa na konsumpcję miejskich gospodarstw domowych i ich ślad węglowy?

Efektywność środowiskowa organizacji i jej determinanty
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 21
Nr rejestracyjny
2021/41/B/HS4/02391
Czas trwania projektu
18/01/2022 - 17/01/2025
Budżet
326 011,00 zł
badania

Efektywność środowiskowa organizacji i jej determinanty

Opis projektu: Projekt badawczy ma na celu zdobycie nowej wiedzy dotyczącej efektywności środowiskowej organizacji. Rezultaty przeprowadzonych badań przyczynią się do uzyskania wiedzy na temat efektywności środowiskowej organizacji, a...

Opis projektu:

Projekt badawczy ma na celu zdobycie nowej wiedzy dotyczącej efektywności środowiskowej organizacji. Rezultaty przeprowadzonych badań przyczynią się do uzyskania wiedzy na temat efektywności środowiskowej organizacji, a także do poszerzenia wiedzy dotyczącej wpływu systemów zarządzania środowiskowego na efektywność środowiskową organizacji z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia.
Głównym celem naukowym prowadzonych badań jest przeprowadzenie wielowymiarowej analizy efektywności środowiskowej organizacji oraz określenie czynników (stymulant i barier) ją warunkujących. W badaniu przyjęto, że efektywność środowiskowa organizacji jest relatywną miarą efektów (wyników) organizacji w ograniczaniu negatywnych skutków jej działalności gospodarczej na środowisko. Miarą bezwzględną jest natomiast opracowany w ramach projektu Współczynnik Środowiskowy, którego wartość jest pochodną sześciu efektów cząstkowych osiąganych przez badaną jednostkę w zakresie: zużycia energii, wykorzystania materiałów, zużycia wody, produkcji odpadów, różnorodności biologicznej oraz emisji zanieczyszczeń.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące badania:
– opracowanie koncepcji pomiaru efektywności środowiskowej, w tym Współczynnika Środowiskowego, efektywności środowiskowej organizacji, efektywności strukturalnej, luki środowiskowej oraz trajektorii środowiskowej,
– analiza deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS oraz wprowadzanie wybranych kategorii do bazy danych,
– przygotowanie koncepcji badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych,
– realizacja badań ankietowych i wywiadów pogłębionych oraz wstępne opracowanie wyników,
– analiza rezultatów badań ankietowych i wywiadów pogłębionych – identyfikacja czynników determinujących efektywność środowiskową organizacji,
– przygotowanie bazy danych do badań statystycznych i ekonometrycznych – wstępna analiza danych surowych pochodzących z badania ankietowego oraz deklaracji EMAS,
– obliczenie wartości Współczynnika Środowiskowego oraz jego pochodnych. Analiza wrażliwości uzyskanych rezultatów,
– wstępna analiza statystyczna Współczynnika Środowiskowego i miar efektywności środowiskowej oraz czynników je determinujących,
– analiza ekonometryczna – estymacja modeli regresji wielorakiej,
– synteza rezultatów badania ankietowego oraz analiz statystyczno-ekonometrycznych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.