Zajęcia otwarte to forum dialogu przedstawicieli biznesu, administracji i innych instytucji ze studentami – młodymi dorosłymi, którzy dosłownie „za chwilę” zaczną wpływać na ich kształt i jednocześnie staną się częścią tworzonego przez te podmioty środowiska.
Już od kilkunastu lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) jest gospodarzem tego forum upatrując w tym szansy na wzajemne poznanie, zrozumienie i zbudowanie relacji dla wszystkich uczestniczących w nim stron.