Cele Zrównoważonego Rozwoju UEP

24 marca, 2022

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te stanowią element Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ i są coraz szerzej włączane w strategiczne działania biznesu, organizacji społecznych i instytucji, w tym instytucji naukowych na całym świecie.

Za priorytetowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostały uznane:

 • cel 3: dobre zdrowie i jakość życia – zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • cel 4: dobra jakość edukacji – zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 • cel 5: równość płci – osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 • cel 8: wzrost gospodarczy i godna praca – promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • cel 9: innowacyjność, przemysł, infrastruktura – budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 • cel 12: odpowiedzialna produkcja i konsumpcja – zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

W ramach wyżej wskazanych celów wyznaczono następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju UEP:

 • kształtowanie dobrostanu oraz dobrobytu społeczeństwa (nawiązanie do 3. CZR ONZ)
 • zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się przez całe życie (nawiązanie do 4. CZR ONZ)
 • osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet (nawiązanie do 5. CZR ONZ)
 • promowanie zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, produktywnego zatrudnienia oraz godziwej pracy (nawiązanie do 8. CZR ONZ)
 • inwestowanie w infrastrukturę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (nawiązanie do 9. CZR ONZ)
 • wykorzystywanie oraz promowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji (nawiązanie do 12. CZR ONZ)

Lista Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ znajduje się na stronie: http://www.un.org.pl/

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.