Wejście do budynku CEUE z bocznej perspektywy.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) prowadzi działalność dydaktyczną na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów UEP.

Na studiach stacjonarnych studenci uczą się języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego – w grupach początkujących i zaawansowanych. Na studiach niestacjonarnych w Poznaniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego w grupach średnio zaawansowanych.

Oprócz tego odbywają się kursy przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych. Dodatkowo, studenci mogą uczęszczać na płatne kursy języków obcych.

Kierownikiem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest mgr Anna Malinowska
Zastępcą Kierownika Studium jest mgr Beata Miszczuk-Regulska

Pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych pracują w trzech zespołach językowych.

 • Zespół Lektorów Języka Angielskiego liczy 22 osoby. Koordynatorem jest mgr Marzena Sacewicz-Ruskowiak.
 • Zespół Lektorów Języka Niemieckiego i Rosyjskiego składa się z 10 pracowników. Koordynatorem jest mgr Klaudia Czyż-Mikołajczak
 • Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Hiszpańskiego tworzy 8 osób. Koordynatorem jest mgr Beata Sawicka-Kantel.
 • Dydaktyka

  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) prowadzi działalność dydaktyczną na  wszystkich kierunkach i rodzajach studiów UEP.

  Na studiach stacjonarnych  studenci uczą się języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, i rosyjskiego – w grupach początkujących i zaawansowanych. Na studiach niestacjonarnych  w Poznaniu  prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, i rosyjskiego w grupach średnio zaawansowanych.

  Oprócz tego odbywają się kursy przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.

  Dodatkowo, studenci mogą uczęszczać na  płatne kursy języków obcych.

  Co roku odbywa się również Konkurs o Nagrodę – Stypendium im. Marii Marcinkowskiej.

 • Informacja o Konkursie im. mgr Marii Marcinkowskiej - Edycja 35, rok akademicki 2022/2023

  Nauczyciel akademicki mgr Maria Marcinkowska była lektorką języka rosyjskiego w SPNJO ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Była osobą bardzo oddaną Studium i studentom i studentkom. Poprzez swoją pracę dydaktyczną i zaangażowanie zdobyła szacunek pracowników Uczelni i sympatię młodzieży akademickiej. Jej ostatnią wolą było przekazanie spadku na rzecz Uczelni i ustanowienie nagrody dla studentów Akademii Ekonomicznej.

  Zgodnie z wolą ofiarodawczyni, w 1985 roku decyzją Senatu Uczelni, powołano Konkurs o Nagrodę im. mgr Marii Marcinkowskiej. Komisję Konkursu tworzyli profesorowie Uczelni oraz wykładowcy akademiccy języka rosyjskiego zatrudnieni w SPNJO.

  Pracownicy Zespołu Lektorów Języka Rosyjskiego, nieprzerwanie od 1985 roku, organizowali z zaangażowaniem Konkurs im. mgr Marii Marcinkowskiej dla studentów uczących się języka rosyjskiego  jako formę sprawdzającą znajomość kompetencji językowych. Do 2020 roku odbyły się 34 edycje Konkursu w oparciu o ustalony regulamin.

  W obecnej kadencji władz rektorskich 2020-2024 skład komisji konkursowej tworzą: prof. dr hab. Piotr Banaszyk – przewodniczący komisji oraz nauczyciele akademiccy: dr  hab. Jan Polowczyk, mgr Magdalena Bystrzanowska, dr Natalia Popovich oraz mgr Anna Malinowska – Kierownik SPNJO UEP.

  Jury Konkursu ocenia poprawność gramatyczną i biegłość językową studentów w posługiwaniu się językiem rosyjskim podczas wypowiedzi na tematy z zakresu różnych dziedzin związanych z gospodarką oraz z tematami ogólnymi.

  Laureaci Konkursu otrzymują jednorazowe nagrody pieniężne oraz zwalniani są z końcowego egzaminu z przedmiotu z oceną bardzo dobrą. Wszyscy studenci zakwalifikowani do części ustnej Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, wręczane przez  Prorektora ds. Edukacji i Studentów.

  Kolejne pokolenia studentów chętnie biorące udział w wydarzeniu spowodowały, że Konkurs stał się stałym elementem dydaktyki języka rosyjskiego oraz tradycją Uczelni.

 • Informacja o konkursie organizowanym przez European Language Label

  Z przyjemnością ogłaszamy, że Zespół języka Francuskiego i Hiszpańskiego zgłosił swój projekt ARQUITECTURA DE LENGUAJE- EL ARTE DE HABLAR EN ESPAÑOL – ANTONI GAUDÍ POZNAŃ 2022 do konkursu organizowanego przez European Language Label ( Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) ubiegając się tym samym o europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony w 1998 roku przez Komisję Europejską.

  Organizatorzy: Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Hiszpańskiego

  Cel projektu: integracja wiedzy o kulturze Hiszpanii na przykładzie życia, twórczości oraz osiągnięć architekta Antoniego Gaudiego i umiejętności językowych w zakresie języka hiszpańskiego, a także asymilowanie treści międzykulturowych w edukacji oraz ćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi przy użyciu aplikacji mobilnych, platform e-learningowych, gier edukacyjnych, które pomagają w efektywnym przyswajaniu i poszerzaniu wiedzy językowej.

  Założenie: wspieranie samodzielności, rozwijanie zainteresowań, rozwój poznawczy i nabywanie wiedzy dotyczącej Hiszpanii. Odbiorcami projektu byli studenci lektoratu z języka hiszpańskiego, francuskiego oraz studenci anglojęzyczni.

  Forma projektu: samodzielna praca indywidualna lub grupowa, nadzorowana przez prowadzącego lektorat.

   Etapy:

  -opracowanie materiałów przez Zespół Języka Francuskiego i Hiszpańskiego, na podstawie wystawy odbywającej się w CK Zamek Antoni Gaudí Poznań 2022 i  innych materiałów dotyczących życia i twórczości A. Gaudiego
  -udział studentów w wystawie
  -wykonanie zdjęcia elementu ekspozycji,
  -zapoznanie się z materiałami i prezentacjami przygotowanymi przez ZJFiH.
  -rozwiązanie quizów, testów i zagadek po polsku, hiszpańsku i francusku  zamieszczonych na Tablicy Trello w przestrzeni roboczej Antoni Gaudí w aplikacjach: LearningApps, Quizizz, Canva, Genially, Phraseit.net, H5P, Word, itp.
  -wymiana informacji i ocena uczestników.

  Podsumowanie: projekt spełnił założenia w zakresie rozwijania zainteresowań studentów, wspierania ich samodzielności w zakresie nabywania wiedzy, motywowania do nabywania umiejętności językowych. Innowacyjność projektu nauczania języków polegała na wprowadzeniu nowych i efektywnych metod nauczania oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w celu lepszego i efektywniejszego przyswajania i nabywania kompetencji językowych.

  Link do projektu (dostępny po zalogowaniu):

  https://trello.com/invite/b/mMBo2EDv/97e215188a5df2921f9d0829307c8a4d/architektura-jezyka-el-arte-de-hablar-en-espanolarquitectura-de-lenguaje-el-arte-de-hablar-en-espanol

 • Regulamin SPNJO

Certyfikaty

Autoryzowane Centra Egzaminacyjne działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przeprowadzają egzaminy na wymienione poniżej certyfikaty znajomości języka obcego.

Business English Certificates (BEC) to egzaminy Cambridge ESOL z biznesowego języka angielskiego. Certyfikaty BEC są najbardziej obiektywnym i najbardziej prestiżowym dokumentem potwierdzającym znajomość języka biznesu. Egzamin składa się z czterech części (Reading, Writing, Listening, Speaking) i sprawdza znajomość języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania:

 • BEC Preliminary (poziom B1).
 • BEC Vantage (poziom B2),
 • BEC Higher (poziom C1).

Dlaczego warto zdobyć certyfikat BEC?

 • pozwala studiować w Polsce i za granicą,
 • pomaga znaleźć dobrą pracę,
 • pozwala na zostanie pracownikiem polskiej służby cywilnej,
 • jest to dyplom językowy ważny na całe życie, certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.

Konsultacje w sprawie kursów
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
KURSY SEMESTRALNE
TRAINING PWD

Sie lernen und üben:

 • komplexe Texte aus dem Wirtschaftsbereich verstehen
 • Aussagen zu Wirtschaftsthemen
 • Geschäftsbriefe nach den neuesten Standards schreiben
 • Präsentationen
 • Protokolle erstellen

Konsultacji w sprawie kursu udziela:
mgr Anna Malinowska
anna.malinowska@ue.poznan.pl
SPNJO UEP ul. Taczaka 9

 • Diplôme approfondi de français des affaires – Dyplom francuskiego języka biznesu (trzeciego stopnia),
 • Certificat de français du tourisme et de l’hôtellerie – Certyfikat znajomości języka francuskiego w zakresie turystyki i hotelarstwa,
 • Certificat de français du secrétariat – Certyfikat znajomości języka francuskiego sekretariatu,
 • Certificat de français scientifique et technique – Certyfikat znajomości języka francuskiego naukowego i technicznego.

O certyfikaty mogą ubiegać się wszystkie osoby, wyrażające chęć ich posiadania.

Pracownicy SPNJO

Pracownik dydaktyczny

mgr Anna Malinowska

Kierownik Studium
Pracownik dydaktyczny

mgr Beata Miszczuk-Regulska

Zastępca Kierownika Studium
Pracownik dydaktyczny

mgr Marzena Sacewicz-Ruskowiak

Koordynator Zespołu Lektorów Języka Angielskiego
Pracownik dydaktyczny

mgr Klaudia Czyż-Mikołajczak

Koordynator Zespołu Lektorów Języka Niemieckiego i Rosyjskiego
Pracownik dydaktyczny

mgr Beata Sawicka-Kantel

Koordynator Zespołu Języka Francuskiego i Hiszpańskiego.

Dyżury pracowników

mgr Anna Malinowska
ul. Taczaka 9, pok. 301
tel. 8543 551

mgr Beata Miszczuk-Regulska
Zastępca Kierownika Studium
ul. Taczaka 9, pok. 309
tel. 8543 550
e-mail: beata.miszczuk-regulska@ue.poznan.pl

L – Collegium Linquisticum, ul. Taczaka 9
A- Collegium Altum (Wieżowiec)

(Dyżury trwają 1 godzinę zegarową) 

Koordynator Zespołu – mgr Klaudia Czyż-Mikołajczak
ul. Taczaka 9, pok. 102 TA; tel. 61 854-36-52
e-mail: klaudia.czyz-mikolajczak@ue.poznan.pl

L – Collegium Linquisticum, ul. Taczaka 9
A- Collegium Altum (Wieżowiec)

(Dyżury trwają 1 godzinę zegarową)

Koordynator Zespołu – mgr Beata Sawicka-Kantel
ul. Taczaka 9; pok. 309
e-mail: beata.sawicka-kantel@ue.poznan.pl
tel. 61 854 35-50

L – Collegium Linquisticum, ul. Taczaka 9
A- Collegium Altum (Wieżowiec)

(Dyżury trwają 1 godzinę zegarową)

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
mgr Leonika Drost Starszy specjalista do spraw administracyjnych - koordynator
Collegium Linguisticum, pokój nr 302
DANE KONTAKTOWE
mgr Alicja Musielak-Korzycka Specjalista do spraw administracyjnych
Collegium Linguisticum, pokój nr 302
DANE KONTAKTOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Taczaka 9, Poznań
tel. (0-61) 8543 551, (0-61) 8543 553

spnjo@ue.poznan.pl
adres do korespondencji:
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.