Wejście do budynku CEUE z bocznej perspektywy.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) prowadzi działalność dydaktyczną na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów UEP.

Na studiach stacjonarnych studenci uczą się języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego – w grupach podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Na studiach niestacjonarnych w Poznaniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w grupach średniozaawansowanych.

Oprócz tego odbywają się kursy przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych. Dodatkowo, studenci mogą uczęszczać na płatne kursy języków obcych.

Kierownikiem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest mgr Anna Malinowska
Zastępcą Kierownika Studium jest mgr Beata Miszczuk-Regulska

Pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych pracują w trzech zespołach językowych.

 • Zespół Lektorów Języka Angielskiego liczy 23 osoby. Koordynatorem jest mgr Marzena Sacewicz-Ruskowiak.
 • Zespół Lektorów Języka Niemieckiego i Rosyjskiego składa się z 10 pracowników. Koordynatorem jest mgr Klaudia Czyż-Mikołajczak
 • Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Hiszpańskiego tworzy 7 osób. Koordynatorem jest mgr Beata Sawicka-Kantel.
 • Dydaktyka

  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) prowadzi działalność dydaktyczną na  wszystkich kierunkach i rodzajach studiów UEP.

  Na studiach stacjonarnych  studenci uczą się języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, i rosyjskiego – w grupach podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Na studiach niestacjonarnych  w Poznaniu  prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w grupach średnio zaawansowanych.

  Oprócz tego odbywają się kursy przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.

  Dodatkowo, studenci mogą uczęszczać na  płatne kursy języków obcych.

  Co roku odbywa się również Konkurs o Nagrodę – Stypendium im. Marii Marcinkowskiej.

 • Historia Konkursu im. mgr Marii Marcinkowskiej, edycja 36.

  Nauczyciel akademicki mgr Maria Marcinkowska była lektorką języka rosyjskiego w SPNJO ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Była osobą bardzo oddaną Studium i studentom. Poprzez swoją pracę dydaktyczną i zaangażowanie zdobyła szacunek pracowników Uczelni i sympatię młodzieży akademickiej. Jej ostatnią wolą było przekazanie spadku na rzecz Uczelni i ustanowienie stypendium dla studentów Akademii Ekonomicznej.

  Zgodnie z wolą ofiarodawczyni, w 1985 roku decyzją Senatu Uczelni, powołano Konkurs o Nagrodę-Stypendium im. mgr Marii Marcinkowskiej. Komisję Konkursu tworzyli profesorowie Uczelni oraz wykładowcy akademiccy języka rosyjskiego zatrudnieni w SPNJO.

  Pracownicy Zespołu Lektorów Języka Rosyjskiego, nieprzerwanie od 1985 roku, organizowali z zaangażowaniem Konkurs Języka Rosyjskiego im. mgr Marii Marcinkowskiej dla studentów uczących się języka rosyjskiego  jako formę sprawdzającą znajomość kompetencji językowych. Do 2020 roku odbyły się 34 edycje Konkursu w oparciu o ustalony regulamin.

  W obecnej kadencji władz rektorskich 2020-2024 skład komisji konkursowej tworzą: prof. dr hab. Piotr Banaszyk – przewodniczący komisji oraz nauczyciele akademiccy: prof. dr  hab. Jan Polowczyk,  dr Natalia Popovich, mgr Magdalena Bystrzanowska oraz mgr Anna Malinowska – Kierownik SPNJO UEP. Jury Konkursu ocenia poprawność gramatyczną i biegłość językową studentów w posługiwaniu się językiem rosyjskim podczas wypowiedzi na tematy z zakresu różnych dziedzin związanych z gospodarką oraz z tematami ogólnymi.

  Laureaci Konkursu otrzymują jednorazowe nagrody pieniężne ufundowane przez Prorektora ds. Edukacji i Studentów oraz zwalniani są z końcowego egzaminu z języka rosyjskiego. Wszyscy studenci zakwalifikowani do części ustnej Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

  Kolejne pokolenia studentów chętnie biorące udział w wydarzeniu spowodowały, że Konkurs stał się stałym elementem dydaktyki języka rosyjskiego oraz tradycją Uczelni.

  Na uwagę zasługuje fakt, że Konkurs im. mgr Marii Marcinkowskiej nadal jest jedyną prywatną fundacją utworzoną z oszczędności nauczyciela akademickiego i przekazaną do dyspozycji uczelni w celu promowania znajomości języka obcego wśród studentów.

  W ubiegłorocznej 35 Edycji Konkursu wzięło udział 35 studentek i studentów kończących dwuletnią naukę języka rosyjskiego na UEP. Do finału przystąpiła grupa 14 osób. Zgodnie z regulaminem Konkursu komisja wyłoniła 7 laureatów na poziomie A1 i B1.

 • Informacja o konkursie organizowanym przez European Language Label

  Z przyjemnością ogłaszamy, że Zespół języka Francuskiego i Hiszpańskiego zgłosił swój projekt ARQUITECTURA DE LENGUAJE- EL ARTE DE HABLAR EN ESPAÑOL – ANTONI GAUDÍ POZNAŃ 2022 do konkursu organizowanego przez European Language Label ( Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) ubiegając się tym samym o europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony w 1998 roku przez Komisję Europejską.

  Organizatorzy: Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Hiszpańskiego

  Cel projektu: integracja wiedzy o kulturze Hiszpanii na przykładzie życia, twórczości oraz osiągnięć architekta Antoniego Gaudiego i umiejętności językowych w zakresie języka hiszpańskiego, a także asymilowanie treści międzykulturowych w edukacji oraz ćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi przy użyciu aplikacji mobilnych, platform e-learningowych, gier edukacyjnych, które pomagają w efektywnym przyswajaniu i poszerzaniu wiedzy językowej.

  Założenie: wspieranie samodzielności, rozwijanie zainteresowań, rozwój poznawczy i nabywanie wiedzy dotyczącej Hiszpanii. Odbiorcami projektu byli studenci lektoratu z języka hiszpańskiego, francuskiego oraz studenci anglojęzyczni.

  Forma projektu: samodzielna praca indywidualna lub grupowa, nadzorowana przez prowadzącego lektorat.

   Etapy:

  -opracowanie materiałów przez Zespół Języka Francuskiego i Hiszpańskiego, na podstawie wystawy odbywającej się w CK Zamek Antoni Gaudí Poznań 2022 i  innych materiałów dotyczących życia i twórczości A. Gaudiego
  -udział studentów w wystawie
  -wykonanie zdjęcia elementu ekspozycji,
  -zapoznanie się z materiałami i prezentacjami przygotowanymi przez ZJFiH.
  -rozwiązanie quizów, testów i zagadek po polsku, hiszpańsku i francusku  zamieszczonych na Tablicy Trello w przestrzeni roboczej Antoni Gaudí w aplikacjach: LearningApps, Quizizz, Canva, Genially, Phraseit.net, H5P, Word, itp.
  -wymiana informacji i ocena uczestników.

  Podsumowanie: projekt spełnił założenia w zakresie rozwijania zainteresowań studentów, wspierania ich samodzielności w zakresie nabywania wiedzy, motywowania do nabywania umiejętności językowych. Innowacyjność projektu nauczania języków polegała na wprowadzeniu nowych i efektywnych metod nauczania oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w celu lepszego i efektywniejszego przyswajania i nabywania kompetencji językowych.

  Link do projektu (dostępny po zalogowaniu):

  https://trello.com/invite/b/mMBo2EDv/97e215188a5df2921f9d0829307c8a4d/architektura-jezyka-el-arte-de-hablar-en-espanolarquitectura-de-lenguaje-el-arte-de-hablar-en-espanol

 • Regulamin SPNJO

 • Integracja rosyjskojęzycznych studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - wywiad z Panem prof. dr hab. Krzysztofem Malagą, Dyrektorem Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej

  Integracja rosyjskojęzycznych studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – wywiad z Panem prof. dr hab. Krzysztofem Malagą, Dyrektorem Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej, przeprowadzony przez dr Natalią Popovich

Certyfikaty

Autoryzowane Centra Egzaminacyjne działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przeprowadzają egzaminy na wymienione poniżej certyfikaty znajomości języka obcego.

Egzaminy Cambridge English BEC będą odbywać się tylko do końca 2023 roku. Z tego powodu w bieżącym semestrze SPNJO nie organizuje kursów przygotowujących do zdania egzaminów BEC.

Osoby przygotowujące się samodzielnie mogą zarejestrować się i przystąpić do egzaminów w trybie indywidualnym. W tym celu należy zgłosić się do:

 

English Club

British Council Examinations Centre Poznań  – PL006
ul. Zeylanda 4/1, 60-808 Poznań, Polska

 

Tel: (+48) 884 991 271 / (+48) 605 893 938

e-mail: office@engclub.pl / poznan@examinations.pl / wroclaw@examinations.pl

Facebook: englishclubpoznan

www.engclub.pl

 

Aby uzyskać rabat przy opłacie za egzamin rejestrując się na egzamin należy dopisać UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU.

 

Wszelkie informacje dotyczące formatu egzaminów oraz przykładowe testy egzaminacyjne dostępne są na stronach:

 

BEC VANTAGE – https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/business-vantage/

BEC HIGHER – https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/business-higher/

 

Daty egzaminów i rejestracji można znaleźć wpisując odpowiednie dane na stronie https://examfinder.britishcouncil.pl/  (należy wpisać „grupa sesja zamknięta”)

 

W razie wątpliwości należy kontaktować się z English Club

 

Informacja wkrótce

Pracownicy SPNJO

mgr Anna Malinowska

 • Pracownik dydaktyczny Kierownik Studium

mgr Beata Miszczuk-Regulska

 • Pracownik dydaktyczny Zastępca Kierownika Studium

mgr Marzena Sacewicz-Ruskowiak

 • Pracownik dydaktyczny Koordynator Zespołu Lektorów Języka Angielskiego

mgr Klaudia Czyż-Mikołajczak

 • Pracownik dydaktyczny Koordynator Zespołu Lektorów Języka Niemieckiego i Rosyjskiego

mgr Beata Sawicka-Kantel

 • Pracownik dydaktyczny Koordynator Zespołu Języka Francuskiego i Hiszpańskiego.

Dyżury pracowników

mgr Anna Malinowska
ul. Taczaka 9, pok. 301 E
tel. 8543199

mgr Beata Miszczuk-Regulska
Zastępca Kierownika Studium
ul. Taczaka 9, pok. 309 E
tel. 8543 550
e-mail: beata.miszczuk-regulska@ue.poznan.pl

Koordynator Zespołu – mgr Marzena Sacewicz-Ruskowiak
ul. Taczaka 9, pok. 412 E; tel. 61 854-3850
e-mail: marzena.sacewicz-ruskowiak@ue.poznan.pl

 (Dyżury trwają 1 godzinę zegarową) 

 

Koordynator Zespołu – mgr Klaudia Czyż-Mikołajczak
ul. Taczaka 9, pok. 102 E; tel. 61 854-36-52
e-mail: klaudia.czyz-mikolajczak@ue.poznan.pl

 

 

 (Dyżury trwają 1 godzinę zegarową)

 

Koordynator Zespołu – mgr Beata Sawicka-Kantel
ul. Taczaka 9; pok. 309 E
e-mail: beata.sawicka-kantel@ue.poznan.pl
tel. 61 854 35-50

 (Dyżury trwają 1 godzinę zegarową)

 

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00; W dniach: 24.04. br. 26.04.br; 30.04.br. - w godz. 8.00-13.00
Mgr Leonika Drost koordynator
Budynek E, pokój nr 302
DANE KONTAKTOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Taczaka 9, Poznań
tel. (0-61) 8543 551, (0-61) 8543 553

spnjo@ue.poznan.pl
adres do korespondencji:
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.