Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w kategorii „EXCELLENT Business School” w międzynarodowym rankingu Eduniversal. Ponadto aż 14 programów edukacyjnych UEP znalazło się w prowadzonych przez Eduniversal rankingach studiów magisterskich oraz studiów MBA. 

Rankingi Eduniversal są prowadzone od siedmiu lat. W największym z nich porównywanych jest tysiąc uczelni biznesowych ze 154 krajów. Miejsca w tym rankingu przyznawane są w podziale na regiony geograficzne. Do regionu „Europa Wschodnia” przyporządkowano 81 uczelni z 21 krajów, w tym 12 uczelni z Polski.


Uczelnie zgłoszone do rankingu dzielone są na pięć kategorii – każdej z nich przyporządkowano od jednej do pięciu „palm”. Liczba palm wskazuje na zakres międzynarodowego wpływu uczelni z danej kategorii. O miejscu zajmowanym w ramach danej kategorii przez poszczególne uczelnie decydują rekomendacje dziekanów.


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu okazał się w tym roku najlepszą polską szkołą w kategorii 3 palm. Zarekomendowało go znacznie więcej uczelni niż przed rokiem (wtedy UEP zajął drugie miejsce).


Eduniversal prowadzi również rankingi, w których ocenia 4 tysiące programów studiów magisterskich oraz studiów MBA. Tu podstawowymi kryteriami są reputacja danego programu, satysfakcja studentów oraz zarobki absolwentów w pierwszym miejscu pracy po ukończeniu studiów. W tym rankingu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również odniósł sukces: na listach najlepszych programów znalazło się aż 14 programów studiów na UEP. Takim wynikiem nie może się poszczycić żadna inna polska uczelnia. 


Od 9 do 12 października w Indiach trwała VI światowa konwencja Eduniversal. Nagrodę dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odebrał podczas niej Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP. Ujęte w rankingu programy edukacyjne UEP:

 

1. Master in Information Systems for Business and Administration – Top 200 Best Masters in Information Systems Management Global Ranking (7. miejsce w Europie Wschodniej)

2. Master in Organisation and Management in Business – Top 200 Best Masters on General Management (8. miejsce w Europie Wschodniej)

3. Production Management: – Top 200 Best Masters in Engineering and Project Management (9. miejsce w Europie Wschodniej)

4. Master in Corporate Finance and Accountancy – Top 200 Best Masters in Accounting and Auditing Global Ranking (10. miejsce w Europie Wschodniej)

5. Master in Trade and Marketing – Top 200 Best Masters in Marketing Global Ranking (16. miejsce w Europie Wschodniej)

6. Master in Investment and Corporate Financial Strategy – Top 200 Best Masters in Corporate Finance Global Ranking (18. miejsce w Europie Wschodniej)

7. Master in International Business – Top 200 Best Masters in International Management Global Ranking (19. miejsce w Europie Wschodniej)

8. MBA (American) – Top 200 Best Masters in MBA Full Time Global Ranking (17. miejsce w Europie Wschodniej

9. Master in Quality Design of Food Products – Top 50 Best Masters in Luxury Management: Food and Beverage Global Ranking (14. miejsce w rankingu ogólnym)

10. Master in Hotel Management – Top 100 Best Masters in Tourism and Hospitality Management Global Ranking (45. miejsce w rankingu ogólnym)

11. Master in E-Business – Top 100 Best Masters in E-Business Global Ranking (59. miejsce w rankingu ogólnym)

12. Master in Investment and Real Estate Management – Top 100 Best Masters in Real Estate Management Global Ranking (74. miejsce w rankingu ogólnym)

13. Master in Business – Food Economics – Top 50 Best Masters in Agribusiness/Food Industry Management Global Ranking (50. miejsce w rankingu ogólnym)

14. Master in Fincial Engineering – Top 100 Best Masters in Financial Markets (74. miejsce w rankingu ogólnym)