Aktualności

Rekrutacja

Wydział Towaroznawstwa rozpoczął rekrutację na trzysemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia oraz siedmiosemestralne anglojęzyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia.


Oferta kierowana jest do kandydatów posiadających co najmniej tytuł inżyniera.


Na studiach stacjonarnych proponowane są dwa kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Zgłoszenia elektroniczne można składać pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-i-i-ii-stopnia-prowadzone-w-jezyku-polskim,c12237/studia-stacjonarne-ii-stopnia,c350/rejestracja-online,a3252.html do dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Więcej o przyjęciach na studia stacjonarne drugiego stopnia https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-i-i-ii-stopnia-prowadzone-w-jezyku-polskim,c12237/studia-stacjonarne-ii-stopnia,c350/.

 

Na zaocznych studiach niestacjonarnych proponowany jest jeden kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Zgłoszenia elektroniczne można składać pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-i-i-ii-stopnia-prowadzone-w-jezyku-polskim,c12237/studia-niestacjonarne-ii-stopnia,c371/rejestracja-online,a3255.html do dnia 5 lutego 2019 r.


Więcej o przyjęciach na studia niestacjonarne drugiego stopnia https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-i-i-ii-stopnia-prowadzone-w-jezyku-polskim,c12237/studia-niestacjonarne-ii-stopnia,c371/.


Na studiach stacjonarnych anglojęzycznych pierwszego stopnia proponowany jest kierunek Product and Process Management https://ue.poznan.pl/en/programmes,c7330/bachelor,c7332/product-process-management-environment-technology-in-business,c9093/

 

Zgłoszenia elektroniczne można składać do 5 stycznia 2019 r. pod adresem https://apply.ue.poznan.pl/