Koordynator wydziałowy pełni funkcję "osoby kontaktowej" dla studentów i nauczycieli akademickich i zajmuje się większością spraw dydaktycznych związanych z realizacją ECTS.

 

Zadania koordynatora wydziałowego:


  • pomoc studentowi w wyborze przedmiotów realizowanych w uczelni zagranicznej,

  • zatwierdzenie programu studiów przed wyjazdem studenta,

  • uznanie wyników studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej i pomoc studentom przyjeżdżającym z zagranicy we włączeniu się w życie uczelni,
  • rozpowszechnienie informacji o systemie ECTS wśród pracowników wydziału oraz o zasadach przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom nauczanym na wydziale.

Koordynatorzy ECTS od roku akademickiego 2019

(Departmental coordinator podpisujący Learning Agreement)


Studia w zakresie ekonomii oraz finansów i rynków finansowych                             

dr hab. Barbara Pogonowska, prof. UEP 

barbara.pogonowska@ue.poznan.pl

Budynek C, p. 306

dyżur ds. ECTS: czwartek 13.10-14.10  p. 146 A


Studia w zakresie gospodarki międzynarodowej                                      

dr hab.  Ida Musiałkowska, prof. UEP 

ida.musialkowska@ue.poznan.pl

Dyżury:

wtorek 8.45-9.45

czwartek 8.45 -9.45

Budynek A, pok. 145


Studia w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych                       

dr hab. Michał Konopczyński, prof. UEP 

michal.konopczynski@ue.poznan.pl

konsultacje: poniedziałek: 10.00 - 11.00
czwartek: 13.30 - 14.30
dyżur Koordynatora ECTS
CEUE, p. 4.7 


Studia w zakresie nauk o jakości                                                                

 dr inż.  Mariusz Tichoniuk 

mariusz.tichoniuk@ue.poznan.pl

dyżur: piątek 12.00 - 14.00,

Budynek A sala 026A, 


Studia w zakresie zarządzania                                                                   

dr hab.  Robert Romanowski, prof. UEP 

robert.romanowski@ue.poznan.pl

dyżur: Poniedziałek 15.00-16.00
Środa 13.45-14.45

Budynek A, p. 325


Studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw                           

dr Magdalena Kowalczyk 

magdalena.kowalczyk@ue.poznan.pl

Budynek C, p. 115

dyżur:

wtorek 15.00-16.00

środa 10.00-11.00


Najważniejszym zadaniem koordynatora instytucjonalnego jest stworzenie podstaw do właściwej realizacji zasad i mechanizmów system ECTS.

 

Informacji dotyczących współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu udziela Dział Współpracy z Zagranicą.