Koordynator wydziałowy pełni rolę "osoby kontaktowej" dla studentów i nauczycieli akademickich oraz zajmuje się większością spraw dydaktycznych związanych z ECTS.


Zadania koordynatora wydziałowego:

  • pomoc studentowi w wyborze przedmiotów realizowanych w uczelni zagranicznej, 
  • zatwierdzanie programu studiów przed wyjazdem studenta,
  • uznawanie wyników studiów odbytych w uczelni partnerskiej oraz pomoc przyjeżdżającym studentom zagranicznym w integracji ze środowiskiem uczelnianym,
  • przekazywanie informacji o systemie ECTS pracownikom wydziału oraz o zasadach przypisywania punktów ECTS przedmiotom prowadzonym na wydziale.

Wydziałowi koordynatorzy ECTS

 

Kierunek studiów: Ekonomia, polityka społeczna i kierunek prawno-ekonomiczny

dr Łukasz Kryszak 

  E-mail: lukasz.kryszak@ue.poznan.pl
Dyżury: 

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-ekonomii,c13016/kontakt,a5202.html


Kierunek studiów: Finance, finanse, audyt, inwestycje, finanse i rachunkowość, nadzór i kontrola.

dr Wojciech Świder

E-mail:  wojciech.swider@ue.poznan.pl

Budynek C, II piętro, p. 208


Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka turystyczna, logistyka, Bachelor in Business Administratorom,Transition, Innovation and Sustainability Environments

E-mail: grzegorz.mazur@ue.poznan.pl
dr Grzegorz Mazur

Collegium Altum, pokój 1428


Kierunek studiów: Aplikacje Internetu rzeczy, Financial Engineering, informatyka i ekonometria

E-mail: michal.konopczynski@ue.poznan.pl

dr hab . Michał Konopczyński, prof. UEP 

budynek CEUE, pokój 4.7


Kierunek studiów: Product & Process Management, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, jakość i rozwój produktu

E-mail: krzysztof.jus@ue.poznan.pl

dr inż. Krzysztof Juś 

budynek B, pokój 1

tel: 61 856 95 31


Kierunek studiów: Zarządzanie, Innovation Management 

E-mail: maciej.koszel@ue.poznan.pl
dr Maciej Koszel

Collegium Altum, pokój 1119 


Kierunek studiów: rachunkowość i finanse biznesu, zarządzanie ryzykiem finansowym

dr Marek Kawacki

marek.kawacki@ue.poznan.pl

Pokój 116 C
tel . 61 854 38 37

Najważniejszym zadaniem koordynatora instytucjonalnego jest stworzenie podstaw do prawidłowego wdrożenia zasad i mechanizmów systemu ECTS.

Informacji na temat współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu udziela Biuro Współpracy z Zagranicą.