Koordynator wydziałowy pełni funkcję "osoby kontaktowej" dla studentów i nauczycieli akademickich i zajmuje się większością spraw dydaktycznych związanych z realizacją ECTS.

 

Zadania koordynatora wydziałowego:


  • pomoc studentowi w wyborze przedmiotów realizowanych w uczelni zagranicznej,

  • zatwierdzenie programu studiów przed wyjazdem studenta,

  • uznanie wyników studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej i pomoc studentom przyjeżdżającym z zagranicy we włączeniu się w życie uczelni,
  • rozpowszechnienie informacji o systemie ECTS wśród pracowników wydziału oraz o zasadach przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom nauczanym na wydziale.

Koordynatorzy wydziałowi

(Departmental coordinator podpisujący Learning Agreement)


Wydział Ekonomii

E-mail: barbara.pogonowska@ue.poznan.pl
dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP


Wydział Gospodarki Międzynarodowej
E-mail: ewa.minska-struzik@ue.poznan.pl
Prodziekan; dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. nadzw. UEP


Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
E-mail: michal.konopczynski@ue.poznan.pl
dr hab. Michał Konopczyński


Wydział Towaroznawstwa
E-mail: alina.matuszak@ue.poznan.pl
Prodziekan; dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP


Wydział Zarządzania
E-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl
dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP


Koordynator ECTS uniwersytetu
Prorektor ds. Edukacji i Studentów; dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP

Najważniejszym zadaniem koordynatora instytucjonalnego jest stworzenie podstaw do właściwej realizacji zasad i mechanizmów system ECTS.

 Informacji dotyczących współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu udziela Dział Współpracy z Zagranicą (dawniej DBNiWZ).