Zespół naukowców UEP w składzie prof. dr hab. Barbara Jankowska, dr Łukasz Puślecki oraz dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP, zdobył grant badawczy w konkursie NCN BEETHOVEN CLASSIC 4 na realizację projektu "Budowanie wiarygodności i wyniki ekonomiczne firm z gospodarek post-transformacyjnych w krajach rozwiniętych – badanie polskich filii w Niemczech, w wysokości 739 698 zł na współpracę badawczą z HHL Leipzig Graduate School of Management.

Spośród 76 wniosków złożonych, 15 otrzymało rekomendację do finansowania. Wyniki w formie listy rankingowej dostępne są na stronie NCN, na której projekt, zespołu UEP zajął pierwsze miejsce. 

Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań wiarygodności i sukcesu rynkowego firm z krajów posttransformacyjnych w krajach wyżej rozwiniętych w sensie otoczenia gospodarczego i instytucjonalnego. Biorąc pod uwagę pierwszorzędne znaczenie polsko-niemieckich relacji gospodarczych, głównym celem projektu jest zbadanie strategii i warunków brzegowych budowania wiarygodności na rynku zagranicznym przez przedsiębiorstwa z gospodarek post-transformacyjnych oraz w jaki sposób ta wiarygodność wpływa na długotrwały sukces rynkowy.

Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat podnoszenia umiejętności i kompetencji w filiach przedsiębiorstwa z krajów post-transformacyjnych w celu długookresowego wzrostu na rynkach wyżej rozwiniętych od kraju pochodzenia, co jest charakterystyczne dla sytuacji polskich filii na rynku niemieckim.