Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP – przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbyła się 19 stycznia 2019 r. w Zabrzu.

Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki.

Serdecznie gratulujemy!