Realizowany w UEP projekt OpenFact otrzymał najwyższą liczbę punktów podczas ewaluacji pierwszej fazy programu INFOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakresie detekcji fake newsów z użyciem sztucznej inteligencji.

 

Projekt OpenFact jest prowadzony przez zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Witolda Abramowicza przy współpracy parterów technologicznych i merytorycznych, m.in.: Google, Facebook, Bright Data, Harvard University, a także czołowych organizacji fact-checkingowych w Polsce. 

 

Rezultaty pierwszej fazy projektu stanowią zbiór danych zawierający fake newsy w języku polskim do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji oraz opracowane i wdrożone metody detekcji. Zadaniem rozwiązania docelowego będzie informowanie użytkowników o wyniku oceny wiarygodności wiadomości w popularnych wyszukiwarkach i sieciach społecznościowych. 

 

Ewaluacji zostały poddane rezultaty osiągnięte przez siedem konkurujących zespołów, wyłonionych w pierwszej edycji konkursu INFOSTRATEG w 2021 roku. Pozytywną ocenę i finansowanie drugiej fazy projektu otrzymały trzy zespoły badawcze, w tym projekt OpenFact, który otrzymał najwyższą liczbę punktów. 

 

Serdecznie gratulujemy!


„Projekt OpenFact jest finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  INFOSTRATEG I  „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.

 Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.