WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU istnieje od 1956 roku.

 

Wydajemy książki naukowe i dydaktyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. W ofercie Wydawnictwa znajdują się publikacje prezentujące zagadnienia: teorii i organizacji zarządzania, handlu i usług, marketingu, ekonomiki produkcji, ekonomiki konsumpcji, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, polityki gospodarczej i planowania rozwoju, handlu międzynarodowego, logistyki i transportu, prawa gospodarczego, gospodarki przestrzennej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii matematycznej, matematyki, ekonometrii, demografii, statystyki, polityki społecznej, towaroznawstwa, jak również pozycje z zakresu nauk społecznych: filozofii, psychologii i socjologii.


Wydawnictwo UEP znalazło się w ogłoszonym 18 stycznia 2019 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Zaklasyfikowano nas na poziomie I – z 80 punktami.

 

Wydawnictwo uczestniczy w pracach nad trzema czasopismami uczelnianymi: kwartalnikiem Economics and Business Review, miesięcznikiem Studia Oeconomica Posnaniensia oraz La Revue Internationale des Economistes de Langue Française. Wszelkich informacji udzielają i teksty przyjmują redakcje czasopism.


Uczelnia stwarza możliwość publikowania krótkich opracowań również najmłodszym adeptom nauki. Obok monograficznej serii Studia Doktorantów redagowana jest również seria Debiuty Ekonomiczne, w której zamieszczane są  teksty autorstwa członków studenckich kół naukowych.


Dokładamy wszelkich starań, by spełnić najwyższe standardy naukowe i edytorskie, co potwierdzają nagrody w ogólnopolskich konkursach, takich jak konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki, konkurs Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki. 


Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które od 1994 roku podejmuje działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez dbałość o profesjonalizm i rangę uczelnianych wydawnictw. Nasze książki były prezentowane na wielu targach oraz wystawach krajowych i zagranicznych (Londyn, Paryż, Watykan, Wiedeń, Madryt, Monachium, Moskwa, Charków).