WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU istnieje od 1956 roku.

 

Wydajemy książki naukowe i dydaktyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. W ofercie Wydawnictwa znajdują się publikacje prezentujące zagadnienia: teorii i organizacji zarządzania, handlu i usług, marketingu, ekonomiki produkcji, ekonomiki konsumpcji, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, polityki gospodarczej i planowania rozwoju, handlu międzynarodowego, logistyki i transportu, prawa gospodarczego, gospodarki przestrzennej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii matematycznej, matematyki, ekonometrii, demografii, statystyki, polityki społecznej, towaroznawstwa, jak również pozycje z zakresu nauk społecznych: filozofii, psychologii i socjologii.

 

Wydawnictwo UEP znalazło się w ogłoszonym 29 września 2020 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Zaklasyfikowano nas na poziomie I – z 80 punktami.

 

Wydawnictwo uczestniczy w pracach nad uczelnianymi czasopismami: kwartalnikiem Economics and Business Review oraz wydawanym we współpracy z Association Internationale des Économistes de Langue Française (Paryż) i Universidad Bernardo O'Higgins w Santiago (Chile) półrocznikiem Revue Internationale des Économistes de Langue Française. Bliższych informacji udzielają i teksty przyjmują redakcje czasopism.   W BazEkon dostępne są nieczynne czasopisma:

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej (później Uniwersytetu Ekonomicznego) w Poznaniu –  znacząca większość numerów z lat 2007-2012 

Studia Oeconomica Posnaniensia – wszystkie treści z całego okresu wydawania czasopisma, czyli z lat 2013-2019

 

Dokładamy wszelkich starań, by spełnić najwyższe standardy naukowe i edytorskie, co potwierdzają nagrody w ogólnopolskich konkursach, takich jak konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki, konkurs Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki. 

 

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które od 1994 roku podejmuje działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez dbałość o profesjonalizm i rangę uczelnianych wydawnictw. Nasze książki były prezentowane na wielu targach oraz wystawach krajowych i zagranicznych (Londyn, Paryż, Watykan, Wiedeń, Madryt, Monachium, Moskwa, Charków).