Kierunek Finance (I stopień) realizowany wspólnie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UEP otrzymał akredytację CFA Institute w ramach programu University Affiliation Program.

Dzięki akredytacji studenci kierunku Finance będą mogli korzystać z:
  • programu studiów, który jest dostosowany do programu CFA Etap 1,
  • bezpłatnego dostępu elektronicznego do materiałów CFA do wszystkich 3 etapów egzaminu CFA,
  • bezpłatnego dostępu do przykładowych egzaminów ze wszystkich 3 etapów egzaminu CFA,
  • bezpłatnego dostępu do artykułów publikowanych w Financial Analysts Journal® oraz CFA Institute Magazine.
W ramach kierunku będzie również możliwość otrzymania stypendium CFA Institute, które uprawnia do znacznej zniżki w opłacie za egzamin CFA. Co roku nasza Uczelnia będzie mogła przyznać dziewięć takich stypendiów.

CFA Institute to instytucja przyznająca tytuł CFA Chartered Financial Analyst®, który jest najbardziej znanym i najbardziej pożądanym certyfikatem doradcy inwestycyjnego na świecie.

CFA Society Poland