Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Przedmioty kwalifikacyjne
Lista przedmiotów kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia z przedmiotów kwalifikacyjnych wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych do pobrania poniżej.

Tytuły technika uwzględniane w rekrutacji na studia
Tytuły zawodowe technika uwzględniane w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Poniżej do pobrania wykaz zawodów technika, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych dla absolwentów techników, posiadających dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Kandydat posiadający tytuł technika uwzględniany (zgodnie z wykazem) w rekrutacji na dany kierunek studiów może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1 – tabela z przedmiotami kwalifikacyjnymi) mieć policzone wyniki z egzaminu zawodowego.

Zasady obliczania punktów rankingowych
Obliczanie punktów rankingowych

Zasady obliczania punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych dla różnych dokumentów będących podstawą przyjęcia na studia do pobrania poniżej.

Laureaci i finaliści olimpiad
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich

Zasady przyjęć na studia Laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Dokumenty do złożenia
Dokumenty składane przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Poniżej do pobrania wykaz dokumentów składanych przez kandydatów na studia, którzy uzyskali wystarczającą liczbę punktów rankingowych i zostali zakwalifikowani do etapu składania dokumentów.

Uchwała Senatu UEP - rekrutacja na studia I stopnia
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Przedmioty kwalifikacyjne
Lista przedmiotów kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia z przedmiotów kwalifikacyjnych wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych do pobrania poniżej.

Tytuły technika uwzględniane w rekrutacji na studia
Tytuły zawodowe technika uwzględniane w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Poniżej do pobrania wykaz zawodów technika, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych dla absolwentów techników, posiadających dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Kandydat posiadający tytuł technika uwzględniany (zgodnie z wykazem) w rekrutacji na dany kierunek studiów może w miejsce przedmiotu kwalifikacyjnego do wyboru (przedmiot nr 1 – tabela z przedmiotami kwalifikacyjnymi) mieć policzone wyniki z egzaminu zawodowego.

Zasady obliczania punktów rankingowych
Obliczanie punktów rankingowych

Zasady obliczania punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych dla różnych dokumentów będących podstawą przyjęcia na studia do pobrania poniżej.

Dokumenty do złożenia
Dokumenty składane przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Poniżej do pobrania wykaz dokumentów składanych przez kandydatów na studia, którzy uzyskali wystarczającą liczbę punktów rankingowych i zostali zakwalifikowani do etapu składania dokumentów.

Uchwała Senatu UEP - rekrutacja na studia I stopnia
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025.

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Na czterosemestralne studia drugiego stopnia (z wyjątkiem kierunku przemysł 4.0), mogą być przyjęci absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, bez względu na ukończony kierunek studiów.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek przemysł 4.0 mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

 

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego

O przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia prowadzone na kierunkach jakość i rozwój produktu oraz zarządzanie i inżynieria produkcji mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo co najmniej siedmiosemestralnych inżynierskich studiów pierwszego stopnia.

 

Zasady ustalania liczby punktów rankingowych/średniej ocen uwzględnianych w procesie rekrutacji na studia:

  • kwalifikacja na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, z wyjątkiem kierunków nadzór i kontrola oraz przemysł 4.0 odbywa się na podstawie średniej ocen z ukończonych studiów, uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w UEP,

 

  • przyjęcie kandydatów na kierunek nadzór i kontrola odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczonych według wzoru: 70% średnia ocen + 30 % punkty z rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie: średnia ocen – oznacza średnią ocen z ukończonych studiów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na kierunek nadzór i kontrola, a punkty z rozmowy – oznaczają punkty z rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę z obszaru podejmowanych studiów (rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów),

 

  • przyjęcie kandydatów na kierunek przemysł 4.0 odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczonych według wzoru: 70% średnia ocen + 30% punkty z rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie: średnia ocen – oznacza średnią ocen z ukończonych studiów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na kierunek przemysł 4.0, a punkty z rozmowy – oznaczają punkty z rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej ogólną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii (rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów).
Dokumenty do złożenia
Dokumenty składane przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Poniżej do pobrania wykaz dokumentów składanych przez kandydatów na studia, którzy uzyskali wystarczającą liczbę punktów rankingowych i zostali zakwalifikowani do etapu składania dokumentów.

Uchwała Senatu - studia drugiego stopnia

Uchwały Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Na czterosemestralne studia drugiego stopnia mogą być przyjęci absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, bez względu na ukończony kierunek studiów.

 

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego

O przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia prowadzone na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo co najmniej siedmiosemestralnych inżynierskich studiów pierwszego stopnia.

Kwalifikacja na kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej ocen z ukończonych studiów, uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w UEP.

Dokumenty do złożenia
Dokumenty składane przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Poniżej do pobrania wykaz dokumentów składanych przez kandydatów na studia, którzy uzyskali wystarczającą liczbę punktów rankingowych i zostali zakwalifikowani do etapu składania dokumentów.

Uchwała Senatu - studia drugiego stopnia

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.