Blisko 240 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjum będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeksy i wiedzę od wykładowców pracujących na UEP.

Do 25 lutego 2018 r. potrwają zapisy na Akademię Młodego Ekonomisty (program dla klasy 7 i dla gimnazjum) i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (program dla 5 i 6 klas szkoły podstawowej). Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy i praktycy biznesu.

Zapisy drogą elektroniczną dokonywane są przez strony:
AME: http://www.gimversity.pl/
EUD: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/
Na stronach programów znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu spotkań i ich tematyki. 

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 marca 2018 r.
Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, a także okalającej rzeczywistości, w której przepływy pieniądza są odczuwalne dla każdego. Celem zajęć jest również wykształcenie postaw przedsiębiorczych i umiejętności miękkich, ważnych dla przyszłego człowieka sukcesu. Wykłady połączone są z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych. Poczują się jak decydenci gospodarczy: właściciele firm, menedżerowie, członkowie rządu. Spotkania mają charakter interaktywny, po części wykładowej młodzież pracuje w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego publicznie. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac.
W tym semestrze zajęcia dotyczyć będą: tworzenia strategii konkurencyjnych, kampanii reklamowych, inwestowania oraz koniunktury gospodarczej. Słuchacze AME i EUD staną się również adeptami sztuki przekonywania i perswazji. W tym samym czasie na zajęcia z ekonomistami i psychologami zapraszamy także rodziców (również nieodpłatnie).