Pracownicy

Stanowisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sprawie wykorzystywania ChatGPT oraz innych generatorów treści

Mamy świadomość, że rynek generatywnej sztucznej inteligencji wraz z możliwymi zastosowaniami rozwija się i nieustannie rośnie, co rodzi obawy o etyczne jej wykorzystywanie w systemie edukacji. Obawy związane z brakiem samodzielności w przygotowywaniu prac etapowych, dyplomowych, związanych z awansami naukowymi i innych są realne. Należy przeciwdziałać nieetycznemu wykorzystywaniu generatorów treści opartych na sztucznej inteligencji, w tym popularnego w ostatnich miesiącach ChatGPT, oraz budować świadomość konsekwencji takiego działania wśród studentów, doktorantów i wykładowców. Z drugiej strony, warto wiedzieć, że generatywna sztuczna inteligencja może być narzędziem nauczania i uczenia się, zwłaszcza krytycznego i kreatywnego myślenia.

Przedstawiamy najważniejsze rekomendacje dla wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczące odpowiedzialnego i etycznego wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów treści, takich jak ChatGPT.

Rekomendujemy:
• Otwartość na wykorzystywanie narzędzi cyfrowych – w miarę możliwości włączanie narzędzi cyfrowych, w tym ChatGPT lub innego generatora tekstu do swoich zajęć, zwłaszcza w celu wspomagania twórczego i krytycznego myślenia studentów i doktorantów. Im lepiej studenci i doktoranci zapoznają się generatorami treści, włączając w to ich mocne i słabe strony, tym mniej będzie prawdopodobne, że będą bezrefleksyjnie i nieodpowiedzialnie używać tego typu narzędzi do generowania prac zaliczeniowych, dyplomowych i doktorskich bądź ich fragmentów.
• Zwiększanie świadomości studentów i doktorantów w zakresie słabych stron ChatGPT lub innego generatora treści, np. generowanie nieprawdziwych czy niewiarygodnych, a pozornie profesjonalnych informacji, powierzchownych analiz i opinii, nieautoryzowanych czy stronniczych wypowiedzi, np. rekomendacji, które przyjęte bezkrytycznie przez odbiorcę mogą prowadzić do negatywnych skutków.
• Zwiększanie świadomości studentów i doktorantów w zakresie konsekwencji nieetycznego wykorzystania ChatGPT lub innego generatora treści do przygotowania prac zaliczeniowych, dyplomowych czy doktorskich. Treść wygenerowana przez generatory tekstów nie jest uznawana za samodzielną pracę studenta/doktoranta i może wiązać się z zakwestionowaniem pracy, a nawet tytułu zawodowego czy stopnia naukowego. Koniecznością jest transparentność użycia technologii i dokładne oznaczanie miejsc, gdzie generator posłużył za wsparcie (wraz ze wskazaniem wersji narzędzia).
• Stosowanie odpowiednich sposobów weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów i doktorantów w celu eliminowania możliwości zaliczania zajęć na podstawie prac, które potencjalnie mogą być przygotowane przez generatory treści.
• Wykorzystywanie dostępnych, chociaż niedoskonałych, detektorów tekstów tworzonych przez ChatGPT lub inny generator treści i zapobieganie nadużyciom poprzez wprowadzenie losowego sprawdzania prac pisemnych za pomocą detektorów.
• Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania generatorów tekstu i podobnych narzędzi w edukacji akademickiej oraz przeciwdziałania nieetycznym praktykom.
• Budowanie świadomości bezpiecznego korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji. ChatGPT lub inny generator treści może udostępniać stronom trzecim dane osobowe lub inne wrażliwe informacje, którymi podzielą się z nimi posiadacze kont.
• Dużą ostrożność w wykorzystywaniu możliwości, jakie oferują systemy sztucznej inteligencji w sytuacji niedostatecznego obecnie uregulowania kwestii praw autorskich w tym zakresie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.