Czterech studentów UEP docenionych przez MNiSW.

 

Czterech studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymało stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował nimi następujących studentów UEP:

  • Cezary Brudka (kierunek: gospodarka przestrzenna),
  • Krzysztof Knopp (kierunek: ekonomia),
  • Beata Latos  (kierunek: zarządzanie),
  • Patrycja Weronika Wyciszkiewicz (kierunek: zarządzanie).

Wnioski o przyznanie stypendiów rozpatruje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w oparciu o metodę punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.  W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra dla studentów wynosi 15.000 zł. 


Gratulujemy!


Więcej na stronach ministerstwa.