Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został wybrany jako organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) Annual Meeting w 2017 r. (planowany termin to koniec lipca 2017 r. ). 

Będzie to już 21. doroczna konferencja organizowana pod auspicjami tego stowarzyszenia – jednego z trzech najważniejszych na świecie w dziedzinie ubezpieczeń.


Jest to nie tylko ogromny sukces i wyróżnienie dla UEP oraz Katedry Ubezpieczeń, ale także wyzwanie, gdyż ta konferencja nigdy dotychczas nie była organizowana w Europie Środkowej czy Zachodniej. Polska stała się pierwszym państwem spoza rejonu Azji i Pacyfiku, któremu powierzono prawo organizacji tej konferencji. 


W konferencji uczestniczy zazwyczaj ok. 200 naukowców z całego świata.