Studia I Stopnia

Gospodarka turystyczna ma charakter interdyscyplinarny o wymiarze światowym. Oznacza to zróżnicowanie przedsiębiorstw świadczących usługi będące przedmiotem zainteresowania i konsumpcji turystów. Możemy analizować przedsiębiorstwa oferując usługi noclegowe (hotele, motele, pensjonaty, schroniska), biura podróży o znaczeniu globalnym – tour operatorzy i lokalnym –agenci, przedsiębiorstwa transportowe, udostępniania dóbr kultury, rozrywki itp. Charakterystycznym zjawiskiem w turystyce jest koncentracja przedsiębiorstw w wielkich międzynarodowych sieciach jak i ich atomizacja w małych firmach rodzinnych. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych dotyczy zarządzania w aspekcie międzynarodowych stosunków gospodarczych, badania rynku, programowania i oceny inwestycji, działań marketingowych, zarządzania finansami i jakością świadczonych usług.

Wielkie znaczenie w procesie dydaktycznym mają praktyki w międzynarodowych korporacjach a także zajęcia prowadzone przez wybitnych praktyków.

Absolwenci wyposażeni w umiejętności korzystania z najnowszych systemów rezerwacyjnych będą przygotowani do natychmiastowego podjęcia pracy zarówno na stanowiskach operacyjnych jak i managerskich.