Kierunki i specjalności

Opakowalnictwo


Specjalność przygotowuje specjalistów w zakresie projektowania i oceny jakości opakowań. Wiedza uzyskana umożliwi absolwentowi aktywne uczestnictwo w projektowaniu opakowań, doborze opakowań do pakowanych produktów, wyborze surowców i technologii produkcji materiałów opakowaniowych oraz gotowych opakowań.


Realizowany program nauczania pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o wybranych rodzajach opakowań, ale również o metodach ich oceny.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do prac w zakresie projektowania, oceny i ochrony jakości materiałów opakowaniowych i gotowych opakowań na wszystkich etapach produkcji, prowadzenia badań materiałów opakowaniowych i gotowych opakowań na zgodność z wymogami norm krajowych i międzynarodowych, wyboru adekwatnych do zamierzonego celu metod badań opakowań, samodzielnego wykonywania oceny opakowań oraz doradztwa dotyczącego problemów związanych z pakowaniem towarów.