Studia I stopnia

Opis specjalności 

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, ekonomicznych aspektów jakości, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, integracji systemów zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, metod i technik zarządzania jakością, wspomagania informatycznego oraz roli znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty zarządzania – case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.


Wiedza i umiejętności

Absolwent specjalności zarządzanie jakością nabywa umiejętności:

 • menedżerskich, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych), 
 • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej, 
 • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m.in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą, narzędzi i inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
 • elastycznego kształtowania rozważań systemowych dotyczących zarządzania jakością w oparciu o relacje klient – dostawca,
 • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Wybrane przedmioty ogólne: zarządzanie jakością, elementy prawa, mikro- i makroekonomia, podstawy organizacji i zarządzania, podstawy rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstw, informatyka, wstęp do towaroznawstwa oraz badania rynkowe.
Wybrane przedmioty specjalizacyjne: ekonomiczne aspekty jakości, metody i techniki zarządzania jakością, zarządzanie procesowe, statystyczne sterowanie procesem, system zarządzania środowiskowego, systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie projektem – wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością, zintegrowane systemy zarządzania.


Profil absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie jakością nabywa wiedzę i praktycznych umiejętności związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem znormalizowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO/ IEC 27001 i inne). Potrafi planować i realizować zadania związane ze wszystkimi elementami systemów zarządzania, pozwalających na pełnienie roli bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie wydziałami, procesami dotyczącymi kształtowania jakości.
Zapotrzebowanie rynku pracy uzasadnia kształcenie specjalistów z tego zakresu, a perspektywy zawodowe koncentrują się na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (m.in. produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż). Studia na specjalności zarządzanie jakością, co potwierdza praktyka gospodarcza, są konieczne tak w okresie dynamicznego rozwoju, jak i kryzysu gospodarczego. 
Absolwenci specjalności są przygotowani do:

 • samodzielnego kreowania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania – projektowanie, budowa i wdrażanie systemów w organizacjach produkcyjnych i usługowych,
 • koordynacji na szczeblu kierownictwa organizacji prac w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, a także systemów branżowych,
 • zarządzania projektami związanymi z doskonaleniem organizacji, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystywania narzędzi i technik zarządzania jakością,
 • zapewniania ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych,
 • kreowania i wykorzystywania zarządzania wiedzą w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opinie absolwentów

Łukasz Kotwica, właściciel firmy doradczej 
Specjalność zarządzanie jakością to doskonała szansa przekrojowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji – aspekty technologiczne, kadrowe, finanse i marketing, nowoczesne narzędzie. Kompetentna kadra, z imponującym doświadczeniem praktycznym, potrafiła kompleksowo przygotować mnie do pracy w coraz to bardziej wymagającym otoczeniu, co ostatecznie zaowocowało możliwością otworzenia własnej działalności gospodarczej.
Michał Dodot, pełnomocnik dyrektora ds. systemu zarządzania jakością 
Mogę szczerze polecić wszystkim wybór studiów na specjalności Zarządzanie Jakością. Interdyscyplinarna wiedza, fachowa kadra naukowa z dużym doświadczeniem praktycznym oraz możliwość uczestnictwa w realizacji licznych projektów dają możliwość rozwoju osobistego i ułatwiają planowanie ścieżki przyszłej kariery zawodowej.
Katarzyna Ostrowska, kierownik projektów sieciowych w firmie doradczej 
Zarządzam dużymi projektami w zakresie zarządzania jakością, m.in. dla administracji rządowej. Podstawową wiedzę w tym zakresie zdobyłam studiując na specjalności Zarządzane Jakością. Studia rozbudziły moje zainteresowania i rzeczywiście przygotowały do pracy zawodowej.


Studia II stopnia

Opis specjalności

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, ekonomicznych i prawnych aspektów jakości, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, integracji systemów zarządzania, pracy zespołowej, metod i technik zarządzania jakością, wspomagania informatycznego, zarządzania przedsiębiorstwami oraz roli znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju.

Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty zarządzania – case study z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Kontynuacja studiów na specjalności zarządzanie jakością II stopnia umożliwia szersze spojrzenie na zagadnienia znormalizowanych systemów zarządzania i ich znaczenia w działalności gospodarczej.


Wiedza i umiejętności

Absolwent specjalności zarządzanie jakością nabywa umiejętności: 
 • menedżerskich, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych), 
 • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej, 
 • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą, 
 • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
 • elastycznego kształtowania rozważań systemowych dotyczących zarządzania jakością w oparciu o relacje klient-dostawca,
 • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

W ramach przedmiotów kierunkowych na II stopniu studiów stacjonarnych na specjalności zarządzanie jakością studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących: 

 • dokumentacji znormalizowanych systemów zarządzania,
 • integracji znormalizowanych systemów zarządzania,
 • dokonywania pomiarów, 
 • analiz i doskonalenia systemów zarządzania 
 • oraz nabywają praktyczne umiejętności auditowania zintegrowanych systemów zarządzania.

Profil absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie jakością nabywa wiedzę i praktycznych umiejętności związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem znormalizowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO/ IEC 27001 i inne). Potrafi planować i realizować zadania związane ze wszystkimi elementami systemów zarządzania, pozwalających na pełnienie roli bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie wydziałami, procesami dotyczącymi kształtowania jakości.
Zapotrzebowanie rynku pracy uzasadnia kształcenie specjalistów z tego zakresu, a perspektywy zawodowe koncentrują się na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (m.in. produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż). Studia na specjalności zarządzanie jakością, co potwierdza praktyka gospodarcza, są konieczne tak w okresie dynamicznego rozwoju, jak i kryzysu gospodarczego. Absolwenci specjalności są przygotowani do: 

 • samodzielnego kreowania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania – projektowanie, budowa i wdrażanie systemów w organizacjach produkcyjnych i usługowych,
 • koordynacji na szczeblu kierownictwa organizacji prac w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, a także systemów branżowych,
 • zarządzania projektami związanymi z doskonaleniem organizacji, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystywania narzędzi i technik zarządzania jakością.
 • zapewnia ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych,
 • kreowania i wykorzystywania zarządzania wiedzą, w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opinie absolwentów


 • Specjalność zarządzanie jakością to doskonała szansa przekrojowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji – aspekty technologiczne, kadrowe, finanse i marketing, nowoczesne narzędzie. Kompetentna kadra, z imponującym doświadczeniem praktycznym, potrafiła kompleksowo przygotować mnie do pracy w coraz to bardziej wymagającym otoczeniu, co ostatecznie zaowocowało możliwością otworzenia własnej działalności gospodarczej. – Łukasz Kotwica, właściciel firmy doradczej
 • Mogę szczerze polecić wszystkim wybór studiów na specjalności – zarządzanie jakością. Interdyscyplinarna wiedza, fachowa kadra naukowa z dużym doświadczeniem praktycznym oraz możliwość uczestnictwa w realizacji licznych projektów dają możliwość rozwoju osobistego i ułatwiają planowanie ścieżki przyszłej kariery zawodowej. – Michał Dodot, pełnomocnik dyrektora ds. systemu zarządzania jakością
 • Zarządzam dużymi projektami w zakresie zarządzania jakością, m.in. dla administracji rządowej. Podstawową wiedzę w tym zakresie zdobyłam studiując na specjalności Zarządzane Jakością. Studia rozbudziły moje zainteresowania i rzeczywiście przygotowały do pracy zawodowej. – Katarzyna Ostrowska, kierownik projektów sieciowych w firmie doradczej