Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • 2006 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, praca doktorska z zakresu koniunktury rynkowej pt.” Wahania koniunkturalne w przemyśle a zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce”
 • 2002 – 2006 Dzienne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1997 – 2002 Studia wyższe magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwami
Dydaktyka:
 • Mikroekonomia
 • Metodologia tworzenie przedsiębiorstwa
 • Ekonomia menedżerska
Pełnione funkcje:
 • Członek rady wydziału zarządzania
 • Członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych o zasięgu światowym: 
 • International Association for Energy Economics 
Problematyka badawcza:
www.ike.kasperowicz.info

Wybrane publikacje:
 • The Co-occurrence of Cyclical Fluctuations of Economic Aggregates in Polisch Manufacturing Industry / Kasperowicz Rafał. - Actual Problems of Economics 2012 nr 7 – Kijów : National Academy of Management. s. 63-72
 • Struktura rynku oraz formy handlu energią elektryczną w Polsce / Kasperowicz Rafał. // W : Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011 – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. S. 132-147 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1689-7374
 • The Causality Relationships between Energy Variables and Sold Industrial Output in Polish Economy / Kasperowicz Rafał. // W : Journal of International Studies 2011 nr 1 – Kijów – Tarnopol : Foundation of International Studies. S. 69-80 - Summ. - Bibliogr. ISBN 2071-8330
 • Identification of Industrial Cycle Leading Indicators Using Causality Test / Kasperowicz Rafał. - EQUILIBRIUM Pismo poświęcone naukom ekonomicznym 2010 nr 2 (5) – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. s. 47-59 - Summ. - Bibliogr. (ISSN 1689-765X
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną – przegląd badań / Kasperowicz Rafał. // W : Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010 – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010. S. 128-138 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-465-7
 • Identification of Households Electricity Consumption Cycle Leading Indicators / red. Tomasz Bernat. [Aut.] Kasperowicz Rafał. // W : Selected Issues of Decision-Making by Economic Entities – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. S. 157-169 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7241-835-7
 • Leading indicators of industrial electricity demand / red. Jacek Pietrucha. [Aut.] Kasperowicz Rafał. // W : Business cycles : selected issues. – Katowice : The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009. S. 21-31 - Bibliogr. ISBN 978-83-7246-555-9 (Prace Naukowe – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)