Studia I stopnia

Opis specjalności

Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami. Jednak we współczesnym świecie zarządzanie logistyczne polega przede wszystkim na kierowaniu takimi przepływami między przedsiębiorstwami tworzącymi sieci (łańcuchy dostaw), które są najczęściej korporacjami międzynarodowymi. Studia uczą zarządzać procesami transportu, magazynowania, obsługi zapasów oraz innymi działaniami tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje po możliwie najniższych kosztach. Specjalność przygotowuje do wykonywania wielu bardzo atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.


 

Wiedza i umiejętności

Specjalność przygotowuje analityków, menedżerów i projektantów systemów logistycznych. Studenci zyskują wiedzę na temat wspomnianych przepływów materiałów i informacji, poznają instrumenty zarządzania logistycznego i uczą się, jak je stosować. Absolwenci specjalności logistyka krajowa i międzynarodowa są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu logistyka zarówno na krajowym rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach. Są to fachowcy o wysokich kwalifikacjach dobrze rozumiejący całą firmę, jej potrzeby, umiejący sprawnie ją dostosować do zmieniających się warunków otoczenia logistycznego.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • logistyka strategiczna
  wybrane przedmioty: Międzynarodowe strategie logistyczne przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, Ocena systemów logistycznych,

 • logistyka operacyjna
  wybrane przedmioty: Technologie informacyjne w logistyce, Zarządzanie zapasami, zarządzanie transportem, Koszty logistyki,

 • międzynarodowy rynek usług logistycznych
  wybrane przedmioty: Systemy transportowe, Prawo transportowe, Branża usług logistycznych.

Profil absolwenta

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na logistyków. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych, usługowych itd. Nadto zapotrzebowanie na absolwentów zgłasza – ciągle rosnąca – branża usług logistycznych (przewoźników, operatorów logistycznych itd.). Na specjalności kształtowane są umiejętności rozwiązywania problemów menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania, umiejętności analizowania problemów logistycznych w różnej skali i zdolność projektowania systemów logistycznych.


Opinie absolwentów

Mariusz

"Logistyk to zawód z przyszłością" – taki slogan usłyszałem kilka lat temu w jednej z reklam nadawanych w wielkopolskich radiostacjach. Akurat w tym czasie studiowałem na ostatnim roku w AE w Poznaniu, na specjalności Logistyka, koordynowanej przez Katedrę Logistyki i Transportu. Zastanawiałem się, na ile jest to prawda, a na ile są to tylko puste słowa. Tuż przed obroną pracy magisterskiej zacząłem przeglądać oferty pracy i wysyłać do działów kadr swoje CV wraz z listem motywacyjnym. Bardzo się wtedy zdziwiłem się – na 5 wysłanych aplikacji, zostałem zaproszony na 4 rozmowy kwalifikacyjne. Jedna z rozmów skończyła się dla mnie sukcesem – otrzymałem pracę na stanowisku asystenta menedżera ds. logistyki w dużym koncernie z branży elektronicznej. Po roku pracy awansowałem i zostałem specjalistą ds. logistyki i transportu. Dzisiaj jestem kierownikiem nowo powstałego działu projektów logistycznych. Cały czas szukamy nowych osób do pracy. Bardzo chętnie sięgamy po absolwentów lub studentów ostatniego roku logistyki Akademii Ekonomicznej, ponieważ wiemy, że możemy liczyć na ich solidne przygotowanie do pracy.

Aleksandra

W Akademii Ekonomicznej studiowałam w trybie zaocznym, ponieważ nie mogłam sobie pozwolić na studia dzienne. Początkowo wydawało mi się, że będzie mi bardzo ciężko pogodzić te dwie rzeczy – studia i pracę. Dzisiaj, z perspektywy czasu, stwierdzam, że warto było podjąć to wyzwanie. Studia rozwinęły i poszerzyły moje horyzonty, zdobyłam też bardzo dużo nowych kontaktów, z których do dzisiaj korzystam w pracy zawodowej. Szczególne znaczenie w kształtowaniu mojej osobowości miały dla mnie osoby prowadzące zajęcia, które swoimi niezwykle ciekawymi wykładami oraz charyzmą pobudzali mnie i innych studentów do działań, sprawiali, że odkrywaliśmy w sobie ukryte zdolności, które pozwalały realizować ciekawe pomysły. Zajęcia zawsze były ciekawie wzbogacane wieloma odwołaniami do konkretnych przykładów z "życia wziętych", które pozwalały na lepsze zrozumienie tematyki. Studia zaoczne w Akademia Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Logistyka krajowa i międzynarodowa moim zdaniem są ciekawą opcją, bo jednocześnie uczysz się i zdobywasz cenne, tak ważne dla logistyka, doświadczenie zawodowe. Wiedzę zdobytą podczas zajęć możesz na bieżąco konfrontować w swojej bieżącej pracy.


Studia II stopnia

Opis specjalności

Logistyka krajowa i międzynarodowa to specjalność studiów przygotowująca do zarządzania logistycznego, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali tzw. łańcuchów dostaw. Dotyczy więc przepływów surowców, materiałów, części, wyrobów gotowych, towarów oraz informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach z dostawcami i odbiorcami. Jednak we współczesnym świecie zarządzanie logistyczne polega przede wszystkim na kierowaniu takimi przepływami między przedsiębiorstwami tworzącymi sieci (łańcuchy dostaw), które są najczęściej korporacjami międzynarodowymi. Studia uczą zarządzać procesami transportu, magazynowania, obsługi zapasów oraz innymi działaniami, tak aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje, po możliwie najniższych kosztach. Specjalność przygotowuje do wykonywania wielu bardzo atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.


Wiedza i umiejętności

Specjalność przygotowuje analityków, menedżerów i projektantów systemów logistycznych. Studenci zyskują wiedzę na temat wspomnianych przepływów materiałów i informacji, poznają instrumenty zarządzania logistycznego i uczą się, jak je stosować. Absolwenci specjalności logistyka krajowa i międzynarodowa są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu logistyka, zarówno na krajowym rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach. Są to fachowcy o wysokich kwalifikacjach dobrze rozumiejący całą firmę, jej potrzeby, umiejący sprawnie ją dostosować do zmieniających się warunków otoczenia logistycznego.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami


 • logistyka strategiczna, wybrane przedmioty: Międzynarodowe strategie logistyczne, Międzynarodowe sieci logistyczne, Projektowanie systemów logistycznych, Strategie łańcuchów dostaw,
 • logistyka operacyjna, wybrane przedmioty: Technologie informacyjne w logistyce, Zarządzanie zapasami, Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw,
 • międzynarodowy rynek usług logistycznych, wybrane przedmioty: Systemy transportowe, Prawo transportowe.

Profil absolwenta

Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na logistyków. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych, usługowych itd. Nadto zapotrzebowanie na absolwentów zgłasza – ciągle rosnąca – branża usług logistycznych (przewoźników, operatorów logistycznych itd.). Na specjalności kształtowane są umiejętności rozwiązywania problemów menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania, umiejętności analizowania problemów logistycznych w różnej skali i zdolność projektowania systemów logistycznych.


Opinie absolwentów

Robert

Wiedzę uzyskaną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie logistyki w pełni doceniłem dopiero za granicą. Wyjeżdżając z kraju byłem przekonany, że będę zbierał truskawki lub, jeśli uda mi się znaleźć pracę w zawodzie, to będzie to jedynie wykonywanie prostych pomocniczych czynności. Tymczasem okazało się, że znalezienie pracy w zawodzie logistyka wcale nie jest takie trudne. Początkowo istotnie była to mało skomplikowana praca w magazynie, ale w krótkim czasie zaproponowano mi awans na wyższe stanowisko wymagające wiedzy logistycznej i myślenia. Początkowo obawiałem się, czy podołam powierzonym mi obowiązkom, ponieważ miałem przekonanie, że polski dyplom jest gorszy od zachodniego, tzn. że wiedza i umiejętności wyniesione z polskiej uczelni nie dorównują wiedzy i umiejętnościom absolwentów zachodnich uniwersytetów. Pomyślałem jednak, że warto spróbować i podjąłem się nowych obowiązków. Po pierwszym trudnym okresie, gdy wymagano ode mnie dużo samodzielności, a ja nie znałem specyfiki tutejszych realiów, nadszedł czas, gdy udało mi się w pełni opanować sytuację. Wówczas spostrzegłem, że osiągam nie gorsze wyniki od "tubylców" na podobnych stanowiskach, a z biegiem czasu, w niektórych sprawach zacząłem osiągać nawet przewagę. Nabrawszy więcej pewności siebie, zacząłem także wprowadzać różnego rodzaju usprawnienia na "swojej działce", a pomny wiedzy wyniesionej ze studiów odważałem się nawet coraz częściej proponować optymalizacje w szerszej skali. Zostało to zauważone przez moich zwierzchników, którzy awansowali mnie na wyższe, samodzielne już stanowisko.

Aleksandra

Studiowałam w trybie zaocznym, ponieważ nie mogłam sobie pozwolić na studia dzienne. Początkowo wydawało mi się, że będzie mi bardzo ciężko pogodzić te dwie rzeczy – studia i pracę. Dzisiaj, z perspektywy czasu, stwierdzam, że warto było podjąć to wyzwanie. Studia rozwinęły i poszerzyły moje horyzonty, zdobyłam też bardzo dużo nowych kontaktów, z których do dzisiaj korzystam w pracy zawodowej. Szczególne znaczenie w kształtowaniu mojej osobowości miały dla mnie osoby prowadzące zajęcia, które swoimi niezwykle ciekawymi wykładami oraz charyzmą pobudzali mnie i innych studentów do działań, sprawiali, że odkrywaliśmy w sobie ukryte zdolności, które pozwalały realizować ciekawe pomysły. Zajęcia zawsze były ciekawie wzbogacane wieloma odwołaniami do konkretnych przykładów z "życia wziętych", które pozwalały na lepsze zrozumienie tematyki. Studia zaoczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na specjalności logistyka krajowa i międzynarodowa moim zdaniem są ciekawą opcją, bo jednocześnie uczysz się i zdobywasz cenne, tak ważne dla logistyka, doświadczenie zawodowe. Wiedzę zdobytą podczas zajęć możesz na bieżąco konfrontować w swojej bieżącej pracy.